Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

herencia

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

herentzia (eu)

herencia (es)

Nahiz eta zaharragoa izan, 1791 urtean jauregia berregin zen (lanak 1793 urtean bukatuz). Urte horretan, Manuel de Chirapozuk jauregia bere gurasoen herentzian bezala jaso zuen.>
www.3digitala.com

Si bien su origen es anterior, fue rehecho a partir 1791 (se finalizó en 1793), año en el que Manuel de Chirapozu recibió este edificio como herencia de sus padres.
www.3digitala.com


Tronkalitateak adierazten zuen herentzia seme-alabetako batentzat izango zela, eta ondareak zatitu gabe iraungo zuela.>
www.euskomedia.org

La troncalidad suponía que la herencia recaía en uno de los hijos, manteniéndose el patrimonio indiviso.
www.euskomedia.org


Orohar, hiru oinordetza-itun mota daude: oinordetzeko itunak edo itun positiboak, ez oinordetzeko itunak edo errenuntziazkoak eta, azkenik, hirugarren baten herentziari buruzko itunak. Bereiz ditzagun, laburki bada ere: Oinordetzeko ituna edo itun positiboa da orain arte azaldu duguna eta erabiliena.>
www.euskomedia.org

Con todo, la doctrina opta por una clasificación trimembre en lo tocante a la tipología del contrato sucesorio: pactos institutivos, positivos o de suceder; pactos renunciativos o de no suceder y pactos dispositivos o sobre la herencia de un tercero.
www.euskomedia.org


Bilboko Elizbarrutia - Diócesis de Bilbao :: Gure kultura herentziari argi eginez>
www.bizkeliza.org

Bilboko Elizbarrutia - Diócesis de Bilbao :: Iluminando nuestra herencia cultural
www.bizkeliza.org


Jesukristoren inguruko artearen hogei mendetako herentzia erreferentzia saihestezina da zinearentzat, baina gure ustez, horren eragina, batez ere negatiboa izan da.>
www.bizkeliza.org

La herencia de veinte siglos de arte en torno a la figura de Jesucristo supone una referencia ineludible para el cine, pero que a nuestro parecer ha tenido más bien consecuencias negativas.
www.bizkeliza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

jaraunsletza (eu)

herencia (es)

Baina, oinordetza ordenatzeko enkargua alarguna ez den beste norbaiti emateko aukera errekonozitu ostean, fiduzia horrekin batera beti eta kasu guztietan jaraunsletzaren gaineko usufruktua fiduziarioaren alde esleitzeak zentzu gehiegirik ez du, edo batere ez, edonolakoa delarik ere bere egoera eta kausatzailearekin duen harremana (ANGOITIA GOROSTIAGA).>
www.euskomedia.org

Mas, reconocida la posibilidad de encomendar el encargo de ordenar la sucesión a persona distinta del viudo, escaso o nulo sentido tiene que dicha fiducia lleve aparejada siempre y en todo caso la asignación de un usufructo sobre la herencia en beneficio del fiduciario, cualquiera que sea su condición y su relación con el causante (ANGOITIA GOROSTIAGA).
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

jaraunspen (eu)

herencia (es)

Salbuespen gisa, alargunak, edozein kasutan, ezgai bilakatu edo lehenago hil zedin pertsonaren aldekoak liratekeen xedapenak, ordezkotza- eta gehitze-eskubideen kaltetan gabe, horrelakorik liratekeenetan, eta araudi nafarraren arabera alargunaren beraren jaraunspenaren gainean beste testamentugilearen xedapen horietan bere kausa izango ez luketen edozein kontzeptugatiko ezarriko lituzken xedapenak indargabetu eta beste berririk ematerik izango luke.>
www.euskomedia.org

Excepcionalmente, podrán revocarse y ordenarse de nuevo por el sobreviviente, en todo caso, las disposiciones a favor de persona que hubiera devenido incapaz o hubiese premuerto, sin perjuicio de los derechos de representación y de acrecer cuando deban tener lugar, y las disposiciones que en cualquier concepto hubiere establecido sobre su propia herencia y que no tengan causa en las disposiciones de otro de los testadores, a la luz de la regulación navarra.
www.euskomedia.org


Komisarioak behin betiko onuradunak aukeratzearekin jaraunspena esleitzen ez den bitartean, jaraunspenak titularrik ez duela ulertu behar da, hau da, iacente egoeran dagoela jaraunspena.>
www.euskomedia.org

Hasta tanto no se defiera la herencia mediante la elección de los definitivos beneficiarios por el comisario ha de entenderse que ésta carece de titular actual, esto es, ha de entenderse que se halla en situación de yacencia.
www.euskomedia.org


FZZLak, gipuzkoarrei ere zabaltzen die bere atzeraezintasun hori alargunak bere jaraunspenari buruzko emandako xedapenak ezin indargabetu ez aldatu izango dituela adieraziz, xedapen horien kausa lehenago hildakoaren xedapenetan baldin badatza eta heriotza, halabeharrez, testamentua eman zeneko hurrengo urtean zehar zertan gertatu behar ez duela.>
www.euskomedia.org

La LDCF extiende tal irrevocabilidad, para los guipuzcoanos, a todas las disposiciones que hubiere otorgado el sobreviviente sobre su propia herencia si tuvieren su causa en las del otro, y sin que el fallecimiento haya de producirse, necesariamente, dentro del año siguiente a la fecha del otorgamiento.
www.euskomedia.org


Oinordetza aditzera ematen eta jaraunspena onartzen den arte, izendatzaileak horretarako izendatu zuen pertsonak administratuko du ondasuntza.>
www.euskomedia.org

Mientras no se defiera la sucesión y la herencia sea aceptada, actuará como administrador del caudal la persona que a tal efecto hubiere designado el causante.
www.euskomedia.org


Hala ere, testamentugileek bikote bateko kide izan edota senar-emazteak baldin badira, arau nafarrak zein euskal autonomiari dagokionak -azken horrek Gipuzkoari bakarrik eragiten dion arren- ezkontza deuseztatzeko, dibortziatu edo banatzeko epaiek, ezkontideek elkarrekiko testamentuan elkarri aitortutako liberalitateak eta ezkontideren batek bere jaraunspen edo oinordetzari buruz egindako xedapenak ere, horien kasu bestearen xedapenetan datzanean, eraginik gabe utziko dituztela adieraztera ematen du.>
www.euskomedia.org

No obstante, si son cónyuges o miembros de una pareja los que lo otorgan, tanto la norma navarra como la autonómica vasca -aunque, esta última, solo en lo concerniente a Gipuzkoa-, prescriben que las sentencias de nulidad del matrimonio, de divorcio y de separación harán ineficaces las liberalidades que aquéllos se hubieren concedido en el testamento y todas aquellas disposiciones que cualquiera de los otorgantes hubiera realizado sobre su propia herencia, siempre que tuvieren su causa en las disposiciones del otro.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinorde (eu)

herencia (es)

Bizkaiko Foruak, bidea ematen dio eragileari oinordekoa libreki aukeratzeko. Derrigorrezko oinordeak izan ezkero, haien artean aukeratu behar du, baina Foruak, besteak baztertzeko aukera ere ematen du, "con algo de tierra poco o mucho".>
www.euskonews.com

Algunos testimonios etnográficos vinculan la teja a asuntos de herencias. El Fuero Vizcaíno permite al causante elegir libremente su sucesor, aunque si tiene herederos forzosos o legítimos, ha de elegir entre ellos, pudiendo apartar a los demás "con algo de tierra poco o mucho".
www.euskonews.com


Kontinentearen mendebaldeko eskualdean dozena erdi herrialde ñimiño daude, neurri handian erdi aroko borroken oinordekoak eta gaur egun izugarrizko aberastasuneko enklabeak direnak.>
www.hiru.com

En la región occidental del continente europeo perviven media docena de países diminutos, en gran medida herencia de las luchas medievales, que en la actualidad constituyen pequeños enclaves de extraordinaria riqueza.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinordekotza (eu)

herencia (es)

Mende bat beranduago, Antzo Gartzia IIIak, oinordekotza, itun edo gerren bitartez, euskal hizkuntza hitz egiten zuten lurralde guztiak koropean barneratzea lortu zuen, Iparraldeko Baskoniakoak barne.>
www.euskomedia.org

Un siglo más tarde, Sancho Garcés III, por herencia, alianzas o guerras consiguió integrar en la corona la totalidad de los territorios de habla vasca, incluidos los de la Vasconia del Norte.
www.euskomedia.org


Azkenik, Nafarroako erreinu zaharra, dinastien arteko oinordekotzen eta nobleen arteko itunen ondorioz, Pirinioetako iparraldeko familia garrantzitsuen eskuetan geratu zen: Champaña, Evreaux eta Foix familien eskuetan, hain zuzen ere.>
www.euskomedia.org

Finalmente, la titularidad del viejo reino de Navarra recayó por herencias dinásticas y alianzas nobiliarias en importantes familias del norte de los Pirineos: los Champaña, Evreaux y Foix.
www.euskomedia.org


Tasa honakoek ordaindu behar dute, zergapekoak dira eta: gizakiek eta zuzenbide izakiek, oinordekotza banatugabeek, ondasunen elkarteek eta, zuzenbide nortasunik izan gabe, unitate ekonomikoa diren edo zergagai den aparteko ondarea duten bestelako entitateek, baldin eta:>
www.donostia.org

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición:
www.donostia.org


Tasa honakoek ordaindu behar dute: gizakiek eta zuzenbide izakiek, banatu gabeko oinordekotzak, ondasunen elkarteek eta, zuzenbide nortasunik izan gabe, unitate ekonomikoa diren edo egitate zergagarria den aparteko ondarea duten bestelako entitateek, baldin eta:>
www.donostia.org

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición:
www.donostia.org


Gizaki zein zuzenbide izakiek, oinordekotza banatugabeek, ondasun erkidegoek eta, zuzenbidezko izerarik ez dutela, ekonomi unitate edo ondare berezitu zergagarria osatzen duten gainontzeko elkarteek ordaindu behar dute zerga hau, baldin eta zerga honen pean dauden ihardueretakoren bat udalerri honetan egiten badute.>
www.donostia.org

Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición, siempre que realicen en este término municipal cualquiera de las actividades que originen el hecho imponible.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinordetza (eu)

herencia (es)

Oinordetzaz edo dohaintzaren bidez eskuratutako etxebizitza baten edo batzuen titularkidetasunaren kasuan; horietan, titularkidetasun-portzentaje batek berak ere ez du % 50 gainditzen, eta etxebizitzetako partaidetzen balioak edo eskualdatuz gero eskuratutako zenbatekoak ez du 75.000 euro gainditzen.>
www.etxebide.euskadi.net

En caso de cotitularidad de una o varias viviendas adquiridas por herencia o donación, en las que ninguno de los porcentajes de cotitularidad supera el 50% y el valor de las participaciones en vivienda o el importe obtenido en caso de su transmisión no supera los 75.000 euros
www.etxebide.euskadi.net


Hizkuntzen artean antzekotasunak egon daitezke: uste dena baino kopurutsuagoak diren ezusteko aldiberekotasunak dira; batzuek onomatopeiazko oinarrizko adierazpenetatik datoz (adibidez kukuaren izena); beste batzuk bateango oinordetza edota maileguei esker izandakoak dira.>
www.euskomedia.org

Puede existir semejanzas entre lenguas: se trata de coincidencias fortuitas más numerosas de lo que se cree; hay algunas que provienen de expresiones onomatopeicas elementales (por ejemplo el nombre del cuco); otras son debidas a alguna herencia común o préstamos.
www.euskomedia.org


Oinordekoak, emaztearekin batera, gurasoen ardura hartu behar zuen eta gainontzeko anai-arrebak oinordetzatik baztertuak izaten ziren teila edo baserritik aldenduena zegoen zuhaitzarekin, nahiz eta baserrian bizitzen jarraitu zezaketen kobratu gabe eta abeltzaintza munduan edo olagizon bezala.>
www.euskomedia.org

El heredero tenía que hacerse cargo, junto a su esposa, del mantenimiento de sus padres, y el resto de hermanos eran apartados de la herencia con una teja o con el árbol más alejado del caserío, aunque podían seguir conviviendo en dicho caserío sin cobrar y trabajando en las actividades agropecuarias y ferronas.
www.euskomedia.org


Hirugarren baten herentziaren gaineko paktuan [xedatzailea ere deitutakoa], hiru dira, ordea, itunaren protagonistak: kausatzailea, bere oinordetzazko eskubideei uko egiten dien oinordekoa eta oinordekoa ez den hirugarrena.>
www.euskomedia.org

En el pacto dispositivo, son tres los protagonistas del esquema negocial: el causante, el sucesor que renuncia a su expectativa sucesoria en la herencia de aquél y el tercero que adquiere, generalmente a cambio de precio, lo renunciado por el sucesor.
www.euskomedia.org


Posible da, beraz, ezkontideek ezkontza-kapitulazioetan ituntzea, adibidez, emazteak oinordetza bidez eskuratutako etxebizitza haren ondare pribatiboan geratzea, nahiz eta gerora eraentza finkatua gelditu.>
www.euskomedia.org

Nada impide que los cónyuges pacten en capitulaciones matrimoniales, p.e., que una vivienda recibida en herencia por la mujer quede en su patrimonio personal incluso a pesar de que se produzca la consolidación de la comunicación foral de bienes.
www.euskomedia.org

More examples