Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

asunto

Share:

 • 1  s.m. gai, arazo, puntu, sujet, kontu, asunto

  ¿de qué asunto se trata?: zein da gaia?

  le comentó unos viejos asuntos de la mili: soldadutzako kontu zahar batzuk azaldu zizkion

 • 2  s.m. gai

  el asunto de la película era un complot para asesinar al papa: filmaren gaia Aita Santua hiltzeko konplota zen

 • 3  s.m. egiteko, zeregin, eginkizun; afera

  no me gusta que metas la nariz en mis asuntos: nire aferetan zuk sudurra sartzea ez dut gogoko

 • 4  s.m. (col.) (amodio-)kontu, (amodio-)historia, (amodio-)afera, (maite-)kontu, (maite-)historia, (maite-)afera; -ekin ibiltze

  me dio detalles de su asunto con Luis: Luisekin zuen harremanaren xehetasunak eman zizkidan

  tiene un asunto con la secretaria: idazkariarekin historia bat badu

 • asunto interno

*Examples are automatically obtained from dabilena

afera (eu)

asunto (es)

Afera horrek, izan ere, lehen garrantzia hartzen zuen: batetik, euskal nazionalismorako lehen mailako asuntoa zen; diktaduraren aurrean itxura ez kaltegarria emateko ere balio zezakeen, eta gainera, txistulari horiek dantza soltearen mantenuan ikusi zuten bizirik irauteko posibilitate bakarra.>
www.euskomedia.org

Este tema, en efecto, adquiría una gran importancia: por un lado era un asunto de sumo interés para el nacionalismo vasco; podía servir también para dar una imagen inofensiva de cara a la dictadura, y además, esos txistularis vieron en el mantenimiento de la danza al suelto la única posibilidad de permanecer con vida.
www.euskomedia.org


Afera hau ez dela maila teorikoan gelditzen entzun daiteke dagoeneko grabaketa batzuetan, non world musicaren espirituaren barne, ezpata-dantza izeneko pieza batzuk agertzen dira erritmo seskialteroan eta flamenko kutsuarekin .>
www.euskomedia.org

Que el asunto no queda en la mera idea puede oírse ya en algunas grabaciones en las que, dentro del espíritu de la world music, determinadas piezas llamadas de ezpata-dantza aparecen en ritmo sesquiáltero y con toques de flamenco .
www.euskomedia.org


Baina atentzio ematen duena alde kualitatiboa da. Hau da, emakume kargudunak nagusiki emakumeari lotutako arloetan aritzen dira (hezkuntza, osasuna, gizarte aferak, familia).>
www.euskonews.com

Pero lo que llama la atención es el aspecto cualitativo, esto es, las mujeres que ocupan cargos trabajan principalmente en ámbitos históricamente feminizados (educación, salud, asuntos sociales, familia...), pese a alguna excepción que otra (en el campo de la Innovación o en Hacienda).
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

arazo (eu)

asunto (es)

Langabeziaren arazoari dagokionez, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak dei bat egin die gizarte-eragileei, udalei eta aldundiei.>
www.euskadi.net

Respecto a la problemática del desempleo, la titular de Empleo y Asuntos Sociales ha lanzado un llamamiento a agentes sociales, ayuntamientos y diputaciones.
www.euskadi.net


Zeregin horrekin lotutako ekintza zehatzak, besteen artean, hauek izango dira: astean behin etxera bazkaltzera edo txango batera gonbidatzea, aldiro telefonoz deitzea, arazo pertsonalak edo ikasketekin lotura dutenak konpontzen laguntzea, hizkuntza ikasten laguntzea, erosketak egiten laguntzea, adin bereko gazteekin edo kirol-, kultur- eta aisialdi-ekintzekin harremanetan jartzea, eta abar.>
baketik3

Las acciones concretas para desarrollar esta función podrán ser, entre otras, las siguientes: invitar al menor una vez a la semana a comer en casa o hacer una excursión, llamarle periódicamente por teléfono, ayudarle en sus asuntos personales o de estudio, apoyarle en el aprendizaje del idioma, acompañarle a hacer compras, ponerle en contacto con otros jóvenes de su edad o con actividades deportivas, culturales, de ocio, etc.
baketik3


Kontsulta: Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumeneko gairen edo arazoren bati buruzko informazio eskabidea.>
web.bizkaia.net

Consulta: Solicitud de información sobre un asunto o materia competencia de la Diputación Foral de Bizkaia.
web.bizkaia.net


Foro terminoa erabiltzen da justizia egiten den lekua eta bilera adierazteko; bertan, administrazioko arazo kolektiboak ere eztabaidatzen dira.>
www.euskomedia.org

El Foro es el término empleado para designar el lugar, la reunión donde se impartía justicia, además de tratar los asuntos de administración o colectivos.
www.euskomedia.org


Toki-autonomiari buruzko Europako Gutunak, 1985eko urriaren 15ean onartu zenak, toki-erakundeen autonomia politikoa azpimarratzen du. Gutunean jasotzen denez, toki-erakundeak dira erregimen demokratiko baten oinarrietan nagusienetakoak; gainera, arazo publikoen kudeaketan hiritarrei dagokien parte hartzeko eskubidea da, Europako Kontseiluko estatu kide guztietan, printzipio demokratiko komunetako bat.>
www.euskomedia.org

Ya la Carta Europea de autonomía local 3, aprobada en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 destaca la autonomía política de los entes locales al considerar que las entidades locales son uno de los principales fundamentos de un régimen democrático y que el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos forma parte de los principios democráticos comunes a todos los Estado miembros del Consejo de Europa.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gai (eu)

asunto (es)

Hautapen-prozesuaren inguruan Pertsonaleko Udal Sailari planteatutako gaiak eta zalantzak laster, epe laburrean, izan dute erantzuna.>
www.ermua.es

Las cuestiones o asuntos que ha dirigido al Departamento de Personal del Ayuntamiento, con motivo del proceso selectivo, han sido respondidas rápidamente, en un tiempo breve.
www.ermua.es


Organo gorenak hamabost gai aztertu eta ebatziko ditu.>
www.ermua.es

Así la sesión tratará un total quince asuntos, según se recoge en el orden del día.
www.ermua.es


Udalbatzak hilero egin legez, azken asteetan batzordeetan landu dituen hainbat gai erabakitzeko bilduko da Osoko Bilkurara.>
www.ermua.es

El más alto órgano de representación se reunirá como todos los meses, para resolver asuntos que ha trabajado en las distintas comisiones.
www.ermua.es


Ekimen honetan laguntzaile izango dira Gurutze Gorria, Durango Helduen Hezkuntza Iraunkorreko Zentroa, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Lan eta Immigrazio Ministerioa.>
www.ermua.es

La misma cuenta con la colaboración de la Cruz Roja, el Centro de Educación permanente de Personas Adultas (CEPA) de Durango, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
www.ermua.es


Proposamenari buruzko irizpena atzo iluntzean aho batez hartu zen, gai orokorren eta udalbatzak aztertu beharrekoen informazio batzordearen azken batzarrean.>
www.ermua.es

La propuesta se dictaminó favorablemente y por unanimidad en la tarde noche de ayer, en el transcurso de la última sesión de la comisión de asuntos generales y de pleno.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kontu (eu)

asunto (es)

Eguneko gai-zerrendan aurreikusitakoaren arabera merkataritza enpresak modernizatzeko laguntzak, beraien kontura lan egiten duten eta autonomoak direnentzakoen laguntza finantzarioak edo webguneak prestatzeko dauden laguntzen berri emango da.>
www.ermua.es

Entre los asuntos a abordar y exponer se encuentran las ayudas a la modernización de empresas comerciales; las ayudas financieras a las personas autónomas o trabajadoras por cuenta propia; la creación de paginas web, etcétera.
www.ermua.es


Jarraiko bi puntuen ardatza ekonomi eta diru kontuak izango dira.>
www.ermua.es

En los puntos quinto y sexto se abordarán asuntos económicos.
www.ermua.es


Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.>
bera13

Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
bera13


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Jazarpen gogorra pairatu zuen Elcanok oraindik argitzeke dauden arrazoiak direla medio, nahiz eta maitasun kontuak tarteko zirela uste den; edozein modutan ere, Carlos Vak bi gizon armatu jarri zizkion, uneoro alboan izan zitzan.>
www.euskomedia.org

Fue muy perseguido sin que se sepa a ciencia cierta el porqué, aunque se sospecha que por asuntos amorosos; lo que sea de esto, obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en todo tiempo de dos hombres armados.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kontu (eu)

asunto (es)

Eguneko gai-zerrendan aurreikusitakoaren arabera merkataritza enpresak modernizatzeko laguntzak, beraien kontura lan egiten duten eta autonomoak direnentzakoen laguntza finantzarioak edo webguneak prestatzeko dauden laguntzen berri emango da.>
www.ermua.es

Entre los asuntos a abordar y exponer se encuentran las ayudas a la modernización de empresas comerciales; las ayudas financieras a las personas autónomas o trabajadoras por cuenta propia; la creación de paginas web, etcétera.
www.ermua.es


Jarraiko bi puntuen ardatza ekonomi eta diru kontuak izango dira.>
www.ermua.es

En los puntos quinto y sexto se abordarán asuntos económicos.
www.ermua.es


Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.>
bera13

Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
bera13


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Jazarpen gogorra pairatu zuen Elcanok oraindik argitzeke dauden arrazoiak direla medio, nahiz eta maitasun kontuak tarteko zirela uste den; edozein modutan ere, Carlos Vak bi gizon armatu jarri zizkion, uneoro alboan izan zitzan.>
www.euskomedia.org

Fue muy perseguido sin que se sepa a ciencia cierta el porqué, aunque se sospecha que por asuntos amorosos; lo que sea de esto, obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en todo tiempo de dos hombres armados.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kontu (eu)

asunto (es)

Eguneko gai-zerrendan aurreikusitakoaren arabera merkataritza enpresak modernizatzeko laguntzak, beraien kontura lan egiten duten eta autonomoak direnentzakoen laguntza finantzarioak edo webguneak prestatzeko dauden laguntzen berri emango da.>
www.ermua.es

Entre los asuntos a abordar y exponer se encuentran las ayudas a la modernización de empresas comerciales; las ayudas financieras a las personas autónomas o trabajadoras por cuenta propia; la creación de paginas web, etcétera.
www.ermua.es


Jarraiko bi puntuen ardatza ekonomi eta diru kontuak izango dira.>
www.ermua.es

En los puntos quinto y sexto se abordarán asuntos económicos.
www.ermua.es


Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.>
bera13

Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
bera13


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Jazarpen gogorra pairatu zuen Elcanok oraindik argitzeke dauden arrazoiak direla medio, nahiz eta maitasun kontuak tarteko zirela uste den; edozein modutan ere, Carlos Vak bi gizon armatu jarri zizkion, uneoro alboan izan zitzan.>
www.euskomedia.org

Fue muy perseguido sin que se sepa a ciencia cierta el porqué, aunque se sospecha que por asuntos amorosos; lo que sea de esto, obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en todo tiempo de dos hombres armados.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

afera (eu)

asunto (es)

Afera horrek, izan ere, lehen garrantzia hartzen zuen: batetik, euskal nazionalismorako lehen mailako asuntoa zen; diktaduraren aurrean itxura ez kaltegarria emateko ere balio zezakeen, eta gainera, txistulari horiek dantza soltearen mantenuan ikusi zuten bizirik irauteko posibilitate bakarra.>
www.euskomedia.org

Este tema, en efecto, adquiría una gran importancia: por un lado era un asunto de sumo interés para el nacionalismo vasco; podía servir también para dar una imagen inofensiva de cara a la dictadura, y además, esos txistularis vieron en el mantenimiento de la danza al suelto la única posibilidad de permanecer con vida.
www.euskomedia.org


Afera hau ez dela maila teorikoan gelditzen entzun daiteke dagoeneko grabaketa batzuetan, non world musicaren espirituaren barne, ezpata-dantza izeneko pieza batzuk agertzen dira erritmo seskialteroan eta flamenko kutsuarekin .>
www.euskomedia.org

Que el asunto no queda en la mera idea puede oírse ya en algunas grabaciones en las que, dentro del espíritu de la world music, determinadas piezas llamadas de ezpata-dantza aparecen en ritmo sesquiáltero y con toques de flamenco .
www.euskomedia.org


Baina atentzio ematen duena alde kualitatiboa da. Hau da, emakume kargudunak nagusiki emakumeari lotutako arloetan aritzen dira (hezkuntza, osasuna, gizarte aferak, familia).>
www.euskonews.com

Pero lo que llama la atención es el aspecto cualitativo, esto es, las mujeres que ocupan cargos trabajan principalmente en ámbitos históricamente feminizados (educación, salud, asuntos sociales, familia...), pese a alguna excepción que otra (en el campo de la Innovación o en Hacienda).
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

arazo (eu)

asunto (es)

Langabeziaren arazoari dagokionez, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak dei bat egin die gizarte-eragileei, udalei eta aldundiei.>
www.euskadi.net

Respecto a la problemática del desempleo, la titular de Empleo y Asuntos Sociales ha lanzado un llamamiento a agentes sociales, ayuntamientos y diputaciones.
www.euskadi.net


Zeregin horrekin lotutako ekintza zehatzak, besteen artean, hauek izango dira: astean behin etxera bazkaltzera edo txango batera gonbidatzea, aldiro telefonoz deitzea, arazo pertsonalak edo ikasketekin lotura dutenak konpontzen laguntzea, hizkuntza ikasten laguntzea, erosketak egiten laguntzea, adin bereko gazteekin edo kirol-, kultur- eta aisialdi-ekintzekin harremanetan jartzea, eta abar.>
baketik3

Las acciones concretas para desarrollar esta función podrán ser, entre otras, las siguientes: invitar al menor una vez a la semana a comer en casa o hacer una excursión, llamarle periódicamente por teléfono, ayudarle en sus asuntos personales o de estudio, apoyarle en el aprendizaje del idioma, acompañarle a hacer compras, ponerle en contacto con otros jóvenes de su edad o con actividades deportivas, culturales, de ocio, etc.
baketik3


Kontsulta: Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumeneko gairen edo arazoren bati buruzko informazio eskabidea.>
web.bizkaia.net

Consulta: Solicitud de información sobre un asunto o materia competencia de la Diputación Foral de Bizkaia.
web.bizkaia.net


Foro terminoa erabiltzen da justizia egiten den lekua eta bilera adierazteko; bertan, administrazioko arazo kolektiboak ere eztabaidatzen dira.>
www.euskomedia.org

El Foro es el término empleado para designar el lugar, la reunión donde se impartía justicia, además de tratar los asuntos de administración o colectivos.
www.euskomedia.org


Toki-autonomiari buruzko Europako Gutunak, 1985eko urriaren 15ean onartu zenak, toki-erakundeen autonomia politikoa azpimarratzen du. Gutunean jasotzen denez, toki-erakundeak dira erregimen demokratiko baten oinarrietan nagusienetakoak; gainera, arazo publikoen kudeaketan hiritarrei dagokien parte hartzeko eskubidea da, Europako Kontseiluko estatu kide guztietan, printzipio demokratiko komunetako bat.>
www.euskomedia.org

Ya la Carta Europea de autonomía local 3, aprobada en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 destaca la autonomía política de los entes locales al considerar que las entidades locales son uno de los principales fundamentos de un régimen democrático y que el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos forma parte de los principios democráticos comunes a todos los Estado miembros del Consejo de Europa.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

asunto (eu)

asunto (es)

Afera horrek, izan ere, lehen garrantzia hartzen zuen: batetik, euskal nazionalismorako lehen mailako asuntoa zen; diktaduraren aurrean itxura ez kaltegarria emateko ere balio zezakeen, eta gainera, txistulari horiek dantza soltearen mantenuan ikusi zuten bizirik irauteko posibilitate bakarra.>
www.euskomedia.org

Este tema, en efecto, adquiría una gran importancia: por un lado era un asunto de sumo interés para el nacionalismo vasco; podía servir también para dar una imagen inofensiva de cara a la dictadura, y además, esos txistularis vieron en el mantenimiento de la danza al suelto la única posibilidad de permanecer con vida.
www.euskomedia.org


1996an, Arturo Pérez Reverteren Un asunto de honor eleberrian oinarritutako, Cachito pelikula filmatu zuen.>
www.euskomedia.org

En 1996 rodó Cachito, película basada en la novela Un asunto de honor de Arturo Pérez Reverte.
www.euskomedia.org


Orduan oso bizia zegoen asunto hori eta sekulako txispak atera zituen.>
www.euskonews.com

Por aquel entonces estaba muy vivo ese asunto y sacó chispas.
www.euskonews.com


Objektu zuzena eta zeharkakoaren aldean, ezin da izenordain pertsonal atono batengatik ordezkatu, baizik eta dagokion preposizioa aurretik daukan izenordain tonikoagatik: Encárguese del asunto>
www.hiru.com

A diferencia de los objetos directo e indirecto, no se puede sustituir por un pronombre personal átono, sino por un pronombre tónico precedido de la correspondiente preposición: Encárguese del asunto
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

asunto (eu)

asunto (es)

Afera horrek, izan ere, lehen garrantzia hartzen zuen: batetik, euskal nazionalismorako lehen mailako asuntoa zen; diktaduraren aurrean itxura ez kaltegarria emateko ere balio zezakeen, eta gainera, txistulari horiek dantza soltearen mantenuan ikusi zuten bizirik irauteko posibilitate bakarra.>
www.euskomedia.org

Este tema, en efecto, adquiría una gran importancia: por un lado era un asunto de sumo interés para el nacionalismo vasco; podía servir también para dar una imagen inofensiva de cara a la dictadura, y además, esos txistularis vieron en el mantenimiento de la danza al suelto la única posibilidad de permanecer con vida.
www.euskomedia.org


1996an, Arturo Pérez Reverteren Un asunto de honor eleberrian oinarritutako, Cachito pelikula filmatu zuen.>
www.euskomedia.org

En 1996 rodó Cachito, película basada en la novela Un asunto de honor de Arturo Pérez Reverte.
www.euskomedia.org


Orduan oso bizia zegoen asunto hori eta sekulako txispak atera zituen.>
www.euskonews.com

Por aquel entonces estaba muy vivo ese asunto y sacó chispas.
www.euskonews.com


Objektu zuzena eta zeharkakoaren aldean, ezin da izenordain pertsonal atono batengatik ordezkatu, baizik eta dagokion preposizioa aurretik daukan izenordain tonikoagatik: Encárguese del asunto>
www.hiru.com

A diferencia de los objetos directo e indirecto, no se puede sustituir por un pronombre personal átono, sino por un pronombre tónico precedido de la correspondiente preposición: Encárguese del asunto
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gai (eu)

asunto (es)

Hautapen-prozesuaren inguruan Pertsonaleko Udal Sailari planteatutako gaiak eta zalantzak laster, epe laburrean, izan dute erantzuna.>
www.ermua.es

Las cuestiones o asuntos que ha dirigido al Departamento de Personal del Ayuntamiento, con motivo del proceso selectivo, han sido respondidas rápidamente, en un tiempo breve.
www.ermua.es


Organo gorenak hamabost gai aztertu eta ebatziko ditu.>
www.ermua.es

Así la sesión tratará un total quince asuntos, según se recoge en el orden del día.
www.ermua.es


Udalbatzak hilero egin legez, azken asteetan batzordeetan landu dituen hainbat gai erabakitzeko bilduko da Osoko Bilkurara.>
www.ermua.es

El más alto órgano de representación se reunirá como todos los meses, para resolver asuntos que ha trabajado en las distintas comisiones.
www.ermua.es


Ekimen honetan laguntzaile izango dira Gurutze Gorria, Durango Helduen Hezkuntza Iraunkorreko Zentroa, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Lan eta Immigrazio Ministerioa.>
www.ermua.es

La misma cuenta con la colaboración de la Cruz Roja, el Centro de Educación permanente de Personas Adultas (CEPA) de Durango, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
www.ermua.es


Proposamenari buruzko irizpena atzo iluntzean aho batez hartu zen, gai orokorren eta udalbatzak aztertu beharrekoen informazio batzordearen azken batzarrean.>
www.ermua.es

La propuesta se dictaminó favorablemente y por unanimidad en la tarde noche de ayer, en el transcurso de la última sesión de la comisión de asuntos generales y de pleno.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kontu (eu)

asunto (es)

Eguneko gai-zerrendan aurreikusitakoaren arabera merkataritza enpresak modernizatzeko laguntzak, beraien kontura lan egiten duten eta autonomoak direnentzakoen laguntza finantzarioak edo webguneak prestatzeko dauden laguntzen berri emango da.>
www.ermua.es

Entre los asuntos a abordar y exponer se encuentran las ayudas a la modernización de empresas comerciales; las ayudas financieras a las personas autónomas o trabajadoras por cuenta propia; la creación de paginas web, etcétera.
www.ermua.es


Jarraiko bi puntuen ardatza ekonomi eta diru kontuak izango dira.>
www.ermua.es

En los puntos quinto y sexto se abordarán asuntos económicos.
www.ermua.es


Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.>
bera13

Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
bera13


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Jazarpen gogorra pairatu zuen Elcanok oraindik argitzeke dauden arrazoiak direla medio, nahiz eta maitasun kontuak tarteko zirela uste den; edozein modutan ere, Carlos Vak bi gizon armatu jarri zizkion, uneoro alboan izan zitzan.>
www.euskomedia.org

Fue muy perseguido sin que se sepa a ciencia cierta el porqué, aunque se sospecha que por asuntos amorosos; lo que sea de esto, obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en todo tiempo de dos hombres armados.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kontu (eu)

asunto (es)

Eguneko gai-zerrendan aurreikusitakoaren arabera merkataritza enpresak modernizatzeko laguntzak, beraien kontura lan egiten duten eta autonomoak direnentzakoen laguntza finantzarioak edo webguneak prestatzeko dauden laguntzen berri emango da.>
www.ermua.es

Entre los asuntos a abordar y exponer se encuentran las ayudas a la modernización de empresas comerciales; las ayudas financieras a las personas autónomas o trabajadoras por cuenta propia; la creación de paginas web, etcétera.
www.ermua.es


Jarraiko bi puntuen ardatza ekonomi eta diru kontuak izango dira.>
www.ermua.es

En los puntos quinto y sexto se abordarán asuntos económicos.
www.ermua.es


Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.>
bera13

Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
bera13


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Jazarpen gogorra pairatu zuen Elcanok oraindik argitzeke dauden arrazoiak direla medio, nahiz eta maitasun kontuak tarteko zirela uste den; edozein modutan ere, Carlos Vak bi gizon armatu jarri zizkion, uneoro alboan izan zitzan.>
www.euskomedia.org

Fue muy perseguido sin que se sepa a ciencia cierta el porqué, aunque se sospecha que por asuntos amorosos; lo que sea de esto, obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en todo tiempo de dos hombres armados.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kontu (eu)

asunto (es)

Eguneko gai-zerrendan aurreikusitakoaren arabera merkataritza enpresak modernizatzeko laguntzak, beraien kontura lan egiten duten eta autonomoak direnentzakoen laguntza finantzarioak edo webguneak prestatzeko dauden laguntzen berri emango da.>
www.ermua.es

Entre los asuntos a abordar y exponer se encuentran las ayudas a la modernización de empresas comerciales; las ayudas financieras a las personas autónomas o trabajadoras por cuenta propia; la creación de paginas web, etcétera.
www.ermua.es


Jarraiko bi puntuen ardatza ekonomi eta diru kontuak izango dira.>
www.ermua.es

En los puntos quinto y sexto se abordarán asuntos económicos.
www.ermua.es


Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.>
bera13

Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
bera13


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Jazarpen gogorra pairatu zuen Elcanok oraindik argitzeke dauden arrazoiak direla medio, nahiz eta maitasun kontuak tarteko zirela uste den; edozein modutan ere, Carlos Vak bi gizon armatu jarri zizkion, uneoro alboan izan zitzan.>
www.euskomedia.org

Fue muy perseguido sin que se sepa a ciencia cierta el porqué, aunque se sospecha que por asuntos amorosos; lo que sea de esto, obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en todo tiempo de dos hombres armados.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kontu (eu)

asunto (es)

Eguneko gai-zerrendan aurreikusitakoaren arabera merkataritza enpresak modernizatzeko laguntzak, beraien kontura lan egiten duten eta autonomoak direnentzakoen laguntza finantzarioak edo webguneak prestatzeko dauden laguntzen berri emango da.>
www.ermua.es

Entre los asuntos a abordar y exponer se encuentran las ayudas a la modernización de empresas comerciales; las ayudas financieras a las personas autónomas o trabajadoras por cuenta propia; la creación de paginas web, etcétera.
www.ermua.es


Jarraiko bi puntuen ardatza ekonomi eta diru kontuak izango dira.>
www.ermua.es

En los puntos quinto y sexto se abordarán asuntos económicos.
www.ermua.es


Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.>
bera13

Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
bera13


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Jazarpen gogorra pairatu zuen Elcanok oraindik argitzeke dauden arrazoiak direla medio, nahiz eta maitasun kontuak tarteko zirela uste den; edozein modutan ere, Carlos Vak bi gizon armatu jarri zizkion, uneoro alboan izan zitzan.>
www.euskomedia.org

Fue muy perseguido sin que se sepa a ciencia cierta el porqué, aunque se sospecha que por asuntos amorosos; lo que sea de esto, obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en todo tiempo de dos hombres armados.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kontu (eu)

asunto (es)

Eguneko gai-zerrendan aurreikusitakoaren arabera merkataritza enpresak modernizatzeko laguntzak, beraien kontura lan egiten duten eta autonomoak direnentzakoen laguntza finantzarioak edo webguneak prestatzeko dauden laguntzen berri emango da.>
www.ermua.es

Entre los asuntos a abordar y exponer se encuentran las ayudas a la modernización de empresas comerciales; las ayudas financieras a las personas autónomas o trabajadoras por cuenta propia; la creación de paginas web, etcétera.
www.ermua.es


Jarraiko bi puntuen ardatza ekonomi eta diru kontuak izango dira.>
www.ermua.es

En los puntos quinto y sexto se abordarán asuntos económicos.
www.ermua.es


Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.>
bera13

Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
bera13


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Jazarpen gogorra pairatu zuen Elcanok oraindik argitzeke dauden arrazoiak direla medio, nahiz eta maitasun kontuak tarteko zirela uste den; edozein modutan ere, Carlos Vak bi gizon armatu jarri zizkion, uneoro alboan izan zitzan.>
www.euskomedia.org

Fue muy perseguido sin que se sepa a ciencia cierta el porqué, aunque se sospecha que por asuntos amorosos; lo que sea de esto, obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en todo tiempo de dos hombres armados.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kontu (eu)

asunto (es)

Eguneko gai-zerrendan aurreikusitakoaren arabera merkataritza enpresak modernizatzeko laguntzak, beraien kontura lan egiten duten eta autonomoak direnentzakoen laguntza finantzarioak edo webguneak prestatzeko dauden laguntzen berri emango da.>
www.ermua.es

Entre los asuntos a abordar y exponer se encuentran las ayudas a la modernización de empresas comerciales; las ayudas financieras a las personas autónomas o trabajadoras por cuenta propia; la creación de paginas web, etcétera.
www.ermua.es


Jarraiko bi puntuen ardatza ekonomi eta diru kontuak izango dira.>
www.ermua.es

En los puntos quinto y sexto se abordarán asuntos económicos.
www.ermua.es


Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.>
bera13

Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
bera13


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Jazarpen gogorra pairatu zuen Elcanok oraindik argitzeke dauden arrazoiak direla medio, nahiz eta maitasun kontuak tarteko zirela uste den; edozein modutan ere, Carlos Vak bi gizon armatu jarri zizkion, uneoro alboan izan zitzan.>
www.euskomedia.org

Fue muy perseguido sin que se sepa a ciencia cierta el porqué, aunque se sospecha que por asuntos amorosos; lo que sea de esto, obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en todo tiempo de dos hombres armados.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kontu (eu)

asunto (es)

Eguneko gai-zerrendan aurreikusitakoaren arabera merkataritza enpresak modernizatzeko laguntzak, beraien kontura lan egiten duten eta autonomoak direnentzakoen laguntza finantzarioak edo webguneak prestatzeko dauden laguntzen berri emango da.>
www.ermua.es

Entre los asuntos a abordar y exponer se encuentran las ayudas a la modernización de empresas comerciales; las ayudas financieras a las personas autónomas o trabajadoras por cuenta propia; la creación de paginas web, etcétera.
www.ermua.es


Jarraiko bi puntuen ardatza ekonomi eta diru kontuak izango dira.>
www.ermua.es

En los puntos quinto y sexto se abordarán asuntos económicos.
www.ermua.es


Herritarrek dakitenean nola hartzen diren haiei buruzko erabakiak eta nola erabiltzen diren diru publikoak, orduantxe bakarrik parte har dezakete behar bezala kontu publikoetan.>
bera13

Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, pueden tomar parte con solvencia en los asuntos públicos.
bera13


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Jazarpen gogorra pairatu zuen Elcanok oraindik argitzeke dauden arrazoiak direla medio, nahiz eta maitasun kontuak tarteko zirela uste den; edozein modutan ere, Carlos Vak bi gizon armatu jarri zizkion, uneoro alboan izan zitzan.>
www.euskomedia.org

Fue muy perseguido sin que se sepa a ciencia cierta el porqué, aunque se sospecha que por asuntos amorosos; lo que sea de esto, obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en todo tiempo de dos hombres armados.
www.euskomedia.org

More examples