Elhuyar Hiztegia

es > eu

campo

Share:

 • 1  s.m. mendi; landa

  los fines de semana salimos al campo a descansar: asteburuetan mendira joan ohi gara deskantsatzera

 • 2  s.m. alor, soro, sail, arlo

  a la salida del pueblo hay varios campos de maíz: herri irteeran zenbait artasoro dago

  campo de trigo: galsoroa

 • 3  s.m. (fig.) arlo, eremu, alor, esparru

  es muy entendido en el campo de la física: oso jakituna da fisikaren arloan

 • 4  s.m. (Dep.) zelai

 • 5  s.m. (Fís.) eremu

  campo gravitatorio: grabitazio-eremua

  campo vectorial: bektore-eremua

  campo magnético: eremu magnetikoa

 • 6  s.m. (Ling.) eremu

  campo semántico: eremu semantikoa

 • 7  s.m. (Inform.) eremu

  campo alfabético: eremu alfabetikoa

 • a campo raso
 • a campo través/traviesa

*Examples are automatically obtained from dabilena

alor (eu)

campo (es)

Aukeratutako espezialitatearen arabera, hainbat alor bereizi ahal dira: A: natura-baliabideen prospekzioa eta ustiakuntza: erregai fosilak (hidrokarburoak, ikatza); baliabide hidrikoak (batik bat lurpeko urak); mineral metalikoak eta ez-metalikoak; arroka industrialak eta apaingarriak eta abar. B: arrisku geologikoen azterketa eta prebentzioa (uholdeak, irristatzeak, lurrikarak eta abar).>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Dependiendo de la especialidad elegida, ello incluye, entre otros, los siguientes campos: A: prospección y explotación de recursos naturales: combustibles fósiles (hidrocarburos, carbón); recursos hídricos (sobretodo, aguas subterráneas); minerales metálicos y no metálicos; rocas industriales y ornamentales, etc. B: análisis y prevención de riesgos geológicos (inundaciones, deslizamientos, terremotos, etc).
www.enpresa-donostia.ehu.es


Izendapenari esker, ospe pertsonala lortzeaz gain, Berlingo Max Planck sozietateko ikerketa-taldea materialen modelizazioaren eta nanozientziaren alorreko mundu mailako erreferentzia gisa finkatuko da, hazteko, indartzeko eta mantentzeko aukera izango duelarik, UPV/EHUn zuzentzen dudan 'Nanobio spectroscopy group' delakorekin batera" azaldu du Ángel Rubiok.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El nombramiento supone, además del prestigio personal, consolidar el grupo de investigación que lidero en la Sociedad Max Planck de Berlín, dándole la posibilidad de crecer, afianzarse y mantenerse, junto con el 'Nanobio spectroscopy group' que dirijo en la UPV/EHU, como uno de los referentes mundiales en los campos de la modelización de materiales y nanociencia", explica Angel Rubio.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Landa-lan hau gauzatuko duten ikasleek lan horretan jarduteko kreditaturik joango dira eta Alorraren txartelak eramango dituzte paparrean.>
www.ermua.es

Los/as alumnos/as que realizarán este trabajo de campo irán debidamente acreditados y portarán unas tarjetas con el logotipo del Área de Desarrollo Local.
www.ermua.es


Bizkaiko zuzendari Pedro Luis Riok ere hitz goxoak izan ditu enplegu eta trebakuntza alorrean gure udalak egiten duen lanarekiko.>
www.ermua.es

Por su parte, el director provincial Pedro Luis Río también ha tenido palabras de elogio para la labor que realiza nuestro ayuntamiento en el campo del empleo y la formación.
www.ermua.es


Udalaren jarduketak ekonomi sustapenaren alorrean zein izan behar diren zehazteko egin beharreko azterlanak, analisiak eta egitasmoak egiten dira.>
www.ermua.es

Elaboración de los estudios, análisis y proyectos necesarios para clarificar o definir las actuaciones municipales en el campo de la promoción económica.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

arlo (eu)

campo (es)

Fakultateak instalazio berriak ditu, bertan ikasleek proiektu praktiko asko egiten dute, arlo honetan prestakuntza sendoa bermatzen dutenak.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La Facultad cuenta con modernas instalaciones en las que los y las estudiantes realizan numerosos proyectos prácticos que garantizan una sólida preparación en este campo.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Hala ere, badute profil espezifiko bat gizartearen eta kulturaren intereserako diren hainbat arlotan euren ezagutzak eta teknikak aplikatzeko.Esan genezake ikasle hauek, oro har, sorkuntza eta diseinuaren alorrean jantziak direla.Graduan eskuratutako ezagutzei esker, jarraian aipatzen diren eremuetan lan egiteko prest daude: diseinu grafikoan eta ikusmen-komunikazioan, objektuen diseinuan (teknologia baxuko objektuak), hirigunean eta hiri-eremuan, irudiztatzean, berrikuntzan, irudiarekin, komunikazioarekin eta enpresarekin harremana duteneremuetan eta zeramikaren arte-praktikan.Sorkuntza eta Diseinuko graduatuek Espainiako ikastegietan zein antzeko maila duten Europako ikastegietan graduondoko ikasketak edo masterrak burutzeko onartuak izateko adina ikasketa-gaitasun lortuko dituzte.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Los conocimientos adquiridos en el grado los capacitan para trabajar en el campo del Diseño Gráfico y de comunicación visual, el Diseño de objetos (producto de baja tecnología), en el ámbito del Ambiente y espacio urbano, de la Ilustración, de la Innovación, en ámbitos de imagen, comunicación y empresa, en la práctica artística de la Cerámica.Los/as graduados/as en Creación y Diseño, desarrollarán habilidades de aprendizaje para poder emprender estudios de postgrado y ser aceptados en los másteres impartidos tanto en centros españoles como en los centros europeos de nivel equiparable.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Rosa Mentxaka Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Erromatar irakaslea da eta arlo honetako ikerketan esperientzia luzea dauka, bai Zuzenbide Publikoan (legediaren eta udal magistraturaren ikasketan) bai Zuzenbide Pribatuan (batez ere, errealeko eta gizabanako eskubideetan).>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Rosa Mentxaka es catedrática de Derecho Romano de la Universidad del País Vasco y tiene una larga experiencia en la investigación en ese campo, tanto en el terreno del derecho público (estudios sobre las leyes y magistraturas municipales) como en el del derecho privado romano (derechos reales y derecho de las personas, particularmente), destacando durante los últimos tiempos, de manera especial, los trabajos relacionados con el cristianismo: comportamiento del cristiano frente a la obligación del servicio militar y su obligación de jurar por los dioses protectores del estado, cuestiones relacionadas con el suicidio de los militares, sobre las mártires cristianas.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Horrela, korrespondentzia egokia ezarri beharko dute edukien izaera- eta konplexutasun-mailaren eta ikasleen garapen-mailaren artean; betiere, umeek modu autonomoan ikastea sustatzeko ahalegina egin beharko dute.Horretarako, honako hauek egin beharko ditu:- esperientziaren eremu desberdinetan aplikatutako ezagutza pedagogikoak ezagutu eta ulertu, ezagutzaren arlo desberdinetako azterketetan, eta horietan oinarrituz burututako esperientziarik arrakastatsuenetan oinarrituz.- euren lankideekin taldean lan egin, jarduera profesionala hobetu dezaketen jakintza eta esperientziak partekatuz, eta, betiere, norberaren eta gainontzekoen lanarekiko errespetua agertuz.- dagokien taldean jarduteko eta berau kudeatzeko testuinguru soziala modu kritikoan aztertzeko gai izan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Para ello deberá:- conocer y comprender los conocimientos pedagógicos aplicados a los distintos ámbitos de experiencia, apoyándose en los estudios procedentes de diferentes campos del conocimiento y en las experiencias más exitosas llevadas a cabo a partir de ellos.- trabajar en equipo con sus compañeros y compañeras, compartiendo saberes y experiencias que posibiliten la mejora de la actividad profesional, mostrando siempre una actitud de respeto hacia el trabajo propio y hacia el de las demás personas.- ser capaz de analizar críticamente el contexto social a partir del cual poder actuar y gestionar el grupo clase que les corresponda, conociendo los aspectos interactivos que intervienen y diseñando estrategias que mantengan la calidad de dichos contextos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Beraz, Zuzenbide Gradudunaren Tituluak gizarte-harremanen arloetan sortu daitezkeen arazo juridikoak konpontzeko gaitasuna emateko xedea du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Por tanto, el Título de GRADUADO/A/a en Derecho se dirige a capacitar para la resolución de los problemas jurídicos que pueden plantearse en los diversos campos de las relaciones sociales.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eremu (eu)

campo (es)

Añanako kuadrilla - Turismoa - Interes guneak - Sobron'eko Abentura eremua>
www.cuadrilladeanana9

Campo de Aventura de Sobrón | Cuadrilla de Añana - Álava
www.cuadrilladeanana9


Programa honetan 4 eremutarako helburu eta lehentasunezko esparru ezartzen dira:>
www.cuadrilladeanana9

En este Programa se recogen los objetivos y ámbitos prioritarios de actuación para 4 campos:
www.cuadrilladeanana9


Bestalde, Graduondoko edo Doktoregoko Ikastaroek heziketa eremu espezifikoetan jarraitzeko aukera eskaintzen diete parte-hartzaileei, eta, zalantza izpirik gabe, aukera hori interes handikoa gertatu ohi da, gaikuntza profesionalaren inguruan lan munduak eskatzen duen espezializazioa geroz eta handiagoa dela kontutan izanik.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Por otra parte, el seguimiento de cursos de postgrado o de doctorado proporcionaría unas posibilidades de cocntinuidad formativa en campos específicos de indudable interés si tenemos en cuenta la creciente especialización que se observa en las exigencias de capacitación profesional que se reclaman desde el mundo del trabajo.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Hala ere, badute profil espezifiko bat gizartearen eta kulturaren intereserako diren hainbat arlotan euren ezagutzak eta teknikak aplikatzeko.Esan genezake ikasle hauek, oro har, sorkuntza eta diseinuaren alorrean jantziak direla.Graduan eskuratutako ezagutzei esker, jarraian aipatzen diren eremuetan lan egiteko prest daude: diseinu grafikoan eta ikusmen-komunikazioan, objektuen diseinuan (teknologia baxuko objektuak), hirigunean eta hiri-eremuan, irudiztatzean, berrikuntzan, irudiarekin, komunikazioarekin eta enpresarekin harremana duteneremuetan eta zeramikaren arte-praktikan.Sorkuntza eta Diseinuko graduatuek Espainiako ikastegietan zein antzeko maila duten Europako ikastegietan graduondoko ikasketak edo masterrak burutzeko onartuak izateko adina ikasketa-gaitasun lortuko dituzte.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Los conocimientos adquiridos en el grado los capacitan para trabajar en el campo del Diseño Gráfico y de comunicación visual, el Diseño de objetos (producto de baja tecnología), en el ámbito del Ambiente y espacio urbano, de la Ilustración, de la Innovación, en ámbitos de imagen, comunicación y empresa, en la práctica artística de la Cerámica.Los/as graduados/as en Creación y Diseño, desarrollarán habilidades de aprendizaje para poder emprender estudios de postgrado y ser aceptados en los másteres impartidos tanto en centros españoles como en los centros europeos de nivel equiparable.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Horrela, korrespondentzia egokia ezarri beharko dute edukien izaera- eta konplexutasun-mailaren eta ikasleen garapen-mailaren artean; betiere, umeek modu autonomoan ikastea sustatzeko ahalegina egin beharko dute.Horretarako, honako hauek egin beharko ditu:- esperientziaren eremu desberdinetan aplikatutako ezagutza pedagogikoak ezagutu eta ulertu, ezagutzaren arlo desberdinetako azterketetan, eta horietan oinarrituz burututako esperientziarik arrakastatsuenetan oinarrituz.- euren lankideekin taldean lan egin, jarduera profesionala hobetu dezaketen jakintza eta esperientziak partekatuz, eta, betiere, norberaren eta gainontzekoen lanarekiko errespetua agertuz.- dagokien taldean jarduteko eta berau kudeatzeko testuinguru soziala modu kritikoan aztertzeko gai izan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Para ello deberá:- conocer y comprender los conocimientos pedagógicos aplicados a los distintos ámbitos de experiencia, apoyándose en los estudios procedentes de diferentes campos del conocimiento y en las experiencias más exitosas llevadas a cabo a partir de ellos.- trabajar en equipo con sus compañeros y compañeras, compartiendo saberes y experiencias que posibiliten la mejora de la actividad profesional, mostrando siempre una actitud de respeto hacia el trabajo propio y hacia el de las demás personas.- ser capaz de analizar críticamente el contexto social a partir del cual poder actuar y gestionar el grupo clase que les corresponda, conociendo los aspectos interactivos que intervienen y diseñando estrategias que mantengan la calidad de dichos contextos.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

landa (eu)

campo (es)

Herriko hiru ikastetxek eta hirurogei bat ikaslek Debara joan dira gaur trenez, kostaldean landa-lana egin ahal izateko urteroko legez.>
www.ermua.es

Tres colegios de la localidad y cerca de setenta escolares han participado hoy en la excursión anual a Deba para realizar trabajos de campo en la costa.
www.ermua.es


Izen emate epea amaitu eta kolaboratzaileen sarea osatu ondoren, kanpaina nondik nora joango den azaltzeko hainbat bilera egiten dira eta bertan taldeei beharrezko materiala ematen zaie landa irteera egiteko: mapa, datuak biltzeko galdetegiak, uraren analisia egiteko materiala eta abar. Landa lan hori egiteko kosta 500 metroko zatitan banatzen da, eta horietako bakoitza talde bati ematen zaio, taldeak duen interesaren eta kostaldea ahalik eta gehien hartzeko dagoen beharraren arabera.>
www.ermua.es

Tras finalizar el período de inscripción y completar la red de grupos colaboradores se celebran varias reuniones en las que se explica el desarrollo de la campaña y se entrega el material necesario para realizar la salida de campo: mapa de la zona, cuestionarios para recoger los datos, material de análisis del agua, etc. Para la realización de este trabajo de campo se divide la costa en bloques de 500 m que se adjudican a cada grupo en función de sus intereses y de la necesidad de abarcar el máximo posible de costa.
www.ermua.es


Herriko lau ikastetxetako ehun ikasle baino gehiago Debara joan dira trenez aurtengoan ere, kostaldean landa-lana egin ahal izateko.>
www.ermua.es

Cuatro colegios de la localidad y más de un centenar de escolares participaron ayer en la excursión anual a Deba para realizar trabajos de campo en el litoral.
www.ermua.es


Landa-lan eta datu-eguneratze horretan ateratako ondorio nagusien artean, ondokoak dugu: gure zonaldeko enpresek ondo prestatutako langileak beren produkzio egituretara barneratzeko beharra dutela.>
www.ermua.es

Entre las conclusiones de este estudio de campo y actualización de datos, destaca la siguiente: que las empresas tienen necesidad de contar con personal cualificado para incorporar en sus equipos de trabajo.
www.ermua.es


Nekazaritzarako lurrak etengabe erabiliko direla ziurtatu eta, hola, nekazaritza erkidego bideragarria mantentzen laguntzea. - Nekazaritza sistema jasangarriak mantendu eta sustatzea, ingurumeneko eskakizunei arreta berezia emanez. - Landaren kontserbazioa eta nekazaritza lurren eta landa erkidegoen iraupena ziurtatzea. - Produktibitate txikiagoak dakarren errentaren murriztapenagatik nekazariak konpentsatzea.>
www.euskadi.net

Asegurar un uso continuado de las tierras agrarias y contribuir así al mantenimiento de una comunidad rural viable. - Mantener y fomentar sistemas agrarios sostenibles con especial consideración a las exigencias medioambientales. - Asegurar la conservación del campo, el mantenimiento de las tierras agrarias y de las comunidades rurales. - Compensar a los/las agricultores/as por la disminución de renta que supone la menor productividad
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

campo (es)

Nekazaritza Sailak laborategian betetzen duen jarduerari dagokionez, horrek Foru Administrazioak landagunean garatzen duen zeregina ezinbestean osatzen du.>
web.bizkaia.net

La actividad que el Departamento de Agricultura desempeña dentro del campo laboratorial, complementa de forma imprescindible la labor que en el desarrollo rural desempeña la Administración Foral.
web.bizkaia.net


Jarduteko ildo programatiko honen barruan Sail honen ildo nagusian beti landu den ardatza da arestian aipatu den gizarte zerbitzuen esparru horretan Foru Aldundiaren eskumenen arloan lankidetzan jarduteko asmoa duten elkarteei laguntza ematea eta talde horiek sustatzea.>
web.bizkaia.net

Dentro de esta línea programática de actuación, es una constante en la trayectoria de este Departamento, apoyar y promocionar a aquellas Asociaciones nacidas con vocación de colaborar dentro del campo de las competencias que la Diputación Foral tiene en el mencionado ámbito de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


Nekazaritza Sailak bi jarduera antolatu ditu Urkiolako Parke Naturalean egiteko: argazki rally bat azaroaren 7rako eta mendiko ibilaldi bat azaroaren 14rako.>
web.bizkaia.net

El programa tiene una duración de tres horas y los/as visitantes recibirán una mochila con el material necesario; cuaderno de campo, material de escritura, test ...
web.bizkaia.net


Atzean, hainbat auto dabiltza errepideetan joan-etorrian, laborantza-sail arre eta berdeen artean.>
www.3digitala.com

Detrás, vehículos pasan por carreteras entre campos de cultivo verde y ocres.
www.3digitala.com


Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

campo (es)

Nekazaritza Sailak laborategian betetzen duen jarduerari dagokionez, horrek Foru Administrazioak landagunean garatzen duen zeregina ezinbestean osatzen du.>
web.bizkaia.net

La actividad que el Departamento de Agricultura desempeña dentro del campo laboratorial, complementa de forma imprescindible la labor que en el desarrollo rural desempeña la Administración Foral.
web.bizkaia.net


Jarduteko ildo programatiko honen barruan Sail honen ildo nagusian beti landu den ardatza da arestian aipatu den gizarte zerbitzuen esparru horretan Foru Aldundiaren eskumenen arloan lankidetzan jarduteko asmoa duten elkarteei laguntza ematea eta talde horiek sustatzea.>
web.bizkaia.net

Dentro de esta línea programática de actuación, es una constante en la trayectoria de este Departamento, apoyar y promocionar a aquellas Asociaciones nacidas con vocación de colaborar dentro del campo de las competencias que la Diputación Foral tiene en el mencionado ámbito de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


Nekazaritza Sailak bi jarduera antolatu ditu Urkiolako Parke Naturalean egiteko: argazki rally bat azaroaren 7rako eta mendiko ibilaldi bat azaroaren 14rako.>
web.bizkaia.net

El programa tiene una duración de tres horas y los/as visitantes recibirán una mochila con el material necesario; cuaderno de campo, material de escritura, test ...
web.bizkaia.net


Atzean, hainbat auto dabiltza errepideetan joan-etorrian, laborantza-sail arre eta berdeen artean.>
www.3digitala.com

Detrás, vehículos pasan por carreteras entre campos de cultivo verde y ocres.
www.3digitala.com


Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

campo (es)

Nekazaritza Sailak laborategian betetzen duen jarduerari dagokionez, horrek Foru Administrazioak landagunean garatzen duen zeregina ezinbestean osatzen du.>
web.bizkaia.net

La actividad que el Departamento de Agricultura desempeña dentro del campo laboratorial, complementa de forma imprescindible la labor que en el desarrollo rural desempeña la Administración Foral.
web.bizkaia.net


Jarduteko ildo programatiko honen barruan Sail honen ildo nagusian beti landu den ardatza da arestian aipatu den gizarte zerbitzuen esparru horretan Foru Aldundiaren eskumenen arloan lankidetzan jarduteko asmoa duten elkarteei laguntza ematea eta talde horiek sustatzea.>
web.bizkaia.net

Dentro de esta línea programática de actuación, es una constante en la trayectoria de este Departamento, apoyar y promocionar a aquellas Asociaciones nacidas con vocación de colaborar dentro del campo de las competencias que la Diputación Foral tiene en el mencionado ámbito de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


Nekazaritza Sailak bi jarduera antolatu ditu Urkiolako Parke Naturalean egiteko: argazki rally bat azaroaren 7rako eta mendiko ibilaldi bat azaroaren 14rako.>
web.bizkaia.net

El programa tiene una duración de tres horas y los/as visitantes recibirán una mochila con el material necesario; cuaderno de campo, material de escritura, test ...
web.bizkaia.net


Atzean, hainbat auto dabiltza errepideetan joan-etorrian, laborantza-sail arre eta berdeen artean.>
www.3digitala.com

Detrás, vehículos pasan por carreteras entre campos de cultivo verde y ocres.
www.3digitala.com


Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

campo (es)

Nekazaritza Sailak laborategian betetzen duen jarduerari dagokionez, horrek Foru Administrazioak landagunean garatzen duen zeregina ezinbestean osatzen du.>
web.bizkaia.net

La actividad que el Departamento de Agricultura desempeña dentro del campo laboratorial, complementa de forma imprescindible la labor que en el desarrollo rural desempeña la Administración Foral.
web.bizkaia.net


Jarduteko ildo programatiko honen barruan Sail honen ildo nagusian beti landu den ardatza da arestian aipatu den gizarte zerbitzuen esparru horretan Foru Aldundiaren eskumenen arloan lankidetzan jarduteko asmoa duten elkarteei laguntza ematea eta talde horiek sustatzea.>
web.bizkaia.net

Dentro de esta línea programática de actuación, es una constante en la trayectoria de este Departamento, apoyar y promocionar a aquellas Asociaciones nacidas con vocación de colaborar dentro del campo de las competencias que la Diputación Foral tiene en el mencionado ámbito de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


Nekazaritza Sailak bi jarduera antolatu ditu Urkiolako Parke Naturalean egiteko: argazki rally bat azaroaren 7rako eta mendiko ibilaldi bat azaroaren 14rako.>
web.bizkaia.net

El programa tiene una duración de tres horas y los/as visitantes recibirán una mochila con el material necesario; cuaderno de campo, material de escritura, test ...
web.bizkaia.net


Atzean, hainbat auto dabiltza errepideetan joan-etorrian, laborantza-sail arre eta berdeen artean.>
www.3digitala.com

Detrás, vehículos pasan por carreteras entre campos de cultivo verde y ocres.
www.3digitala.com


Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com

More examples