Elhuyar Hiztegia

eu > es

sail

Share:

 • 1  iz. [lur-zatia, eremua] terreno, finca, parcela; plantación

  bi sail dauzka Ernion: tiene dos terrenos en Ernio

  baso-sail handiak zituen: tenía grandes parcelas de bosque

  tabako-sailak ditu Hego Amerikan: tiene plantaciones de tabaco en Sudamérica

 • 2  iz. (hed.) terreno, campo

  hizkuntzaren sailean egin diren hutsak dira: son errores que se han cometido en el campo de la lengua

  nork bere sailean nagusi izan behar du: cada cual tiene que ser el mejor en su terreno

 • 3  iz. departamento, sección; sector

  salmenta-saila: departamento de ventas

  egunkariaren kirol-sailean hasi da lanean: ha empezado a trabajar en la sección deportiva del periódico

  polizia-saileko eleberria da: es una novela de la sección de novelas policíacas

  gizonak sail batean: los hombres en una sección

 • 4  iz. [taldea, aldra] grupo, caterva; [animaliei buruz] rebaño, bandada, manada

  jende-sailak: multitudes, grupos de personas

  txori-saila: bandada de pájaros

  behi-saila: manada de vacas

 • 5  iz. fila, hilera, serie; conjunto; lote

  auto-sail izugarria ikusi genuen: vimos una gran fila de coches

  bertso-sail luzeak: series largas de versos

  produktu-sail baten irabazleak: ganadores de un lote de productos

 • 6  iz. tarea, trabajo

 • 7  iz. [ilargiarena] fase

 • 8  iz. serie; serial; [telebistakoa bakarrik] teleserie

 • 9  iz. (Pol.) ministerio, cartera; [Eusko Jaurlaritzarena] departamento

  sailik gabeko ministroa: ministro sin cartera

  Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila: Departamento de Cultura del Gobierno Vascosail *Examples are automatically obtained from dabilena

...sail Literatur kritikak ere izan zuen tokirik â" sail berezia urte batzuetan, Motxilako liburutegia izenekoa,...


...ollo programaren barnean gelditu zen. Defentsa Sailak Titan suziri familia erabili zuen bere beharizanetarako...


...Udalari datuak jakinarazteari dagokionez, Herrizaingo Sailak adierazi zigun informazioa 2003ko irailaren 2ko Aginduan...


Mahaia - Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila Mahaia - Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio ...


...2009-2010 TXOSTENA · KULTURA SAILA 2009-2010 TXOSTENA · KULTURA ...


... EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDU ETA INGURUMEN SAILA (2004): Eraikuntza- eta eraispen-hondakinei...


...iniako Sari Nazionala jaso zuen Arte Plastikoen sailean . Orduko hartan, Asinsen «ibilbidearen koherentzia» goraipat...


... Erakundeko kide eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren  ...


Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak antolatzen du Bienalaren bigarren edizioa, hogeiren ...


Marketin sailak dagokion sailarekin bateratze lana egingo du edukiei, formatuei ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

terreno (es)

Altzateko plaza egin zenean, lekuz aldatu behar izan zen Santo Kristoa, baina inor ez zen boluntario azaldu bere lur-sailetan paratzeko.>
bera13

Cuando se hizo la plaza de Altzate hubo que trasladar el Santo Cristo de lugar, pero nadie se ofrecía voluntario para ubicarla en sus terrenos.
bera13


Aurrez aipatu den moduan, Boni Laskurain pasealekuan zentro berri bat eraikitzeko aukera aztertzen ari dira, Martinez Irala ikastetxeak gaur egun betetzen dituen lursailetako zati batean, hain zuzen; izan ere, Martinez Irala ikastetxeko eraikinak zeharo zaharkituta eta ordeztu beharrean daude. Baina horretarako, Hezkuntza-Sailak udalerriko ikastetxeen planifikazio-beharrak kontuan hartu eta egoki iritzi beharko dio asmoari.>
bergara12

Como se ha expuesto se está estudiando la posibilidad de construir un nuevo centro en el paseo Boni Laskurain en parte de los terrenos ocupados actualmente por el centro escolar Martínez de Irala, con unos edificios totalmente obsoletos y necesitados de sustitución, siempre que el Departamento de Educación lo estime pertinente en función de las necesidades de planificación de los centros escolares del municipio.
bergara12


Egiteko diren obren oinarrizko alderdi bat beharrezko lurrak horretan erabiltzeko osorik libre izatea da; Sailak udalerriei dirulaguntza ekonomikoak emango dizkie, batetik, udal horiek egin dituzten hornikuntza eta saneamendu obrak burutzeko ondasunak eta eskubideak erostetik sortutako gastuak ordaindu ditzaten, eta, bestetik, beharrezko ondasunak eta eskubideak eskuratzea ahalbideratuko duen jabetza nahitaez kentzeko diren prozedura desberdinen tramitaziorako.>
web.bizkaia.net

Un aspecto fundamental de las obras a ejecutar es tener la plena disponibilidad de los terrenos correspondientes, gestionándose desde el Departamento por un lado, mediante la concesión de ayudas económicas para los municipios a fin de sufragar los gastos derivados de la adquisición de bienes y derechos para la ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento que estos ayuntamientos hayan realizado y por otro lado con la tramitación de los distintos procedimientos de expropiación forzosa que permita adquirir los bienes y derechos necesarios.
web.bizkaia.net


Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizartekintza Sailak, Gizarte Zerbitzuen Legeak sortu zuen izpirituarekin bat eginez, lehentasun osoa eman dio beti hiritarrek Gizarte Zerbitzuen alorrean duten partaidetza sustatzeari.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, fiel al espíritu que rige la Ley de Servicios Sociales, tiene como uno de sus objetivos, fomentar la participación ciudadana en el terreno de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


d) Baso-ekoizpenak dituzten lurretan: sail landatuaren adina, zuhaiztiaren egoera eta aprobetxamendu-zikloa.>
www.donostia.org

d) En los terrenos que sustenten producciones forestales: la edad de la plantación, estado de la masa arbórea, y ciclo de aprovechamiento.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

finca (es)

Erroteta baserria eta bere etxaguntzak” finkaren 90. Lursaila zerbitzu publikoari atxikitzea, Zerbitzu Sailaren biltegi eta kotxetegi bezala erabiltzearren.>
www.pasaia.net

Afectación de la parcela nº90 de la finca “Casería Erroteta y sus pertenecidos” al servicio público de almacén-cochera del Departamento de Servicios.
www.pasaia.net


Udalbatzak 2010eko otsailaren 2an egindako bilkuran, ondoko erabakia hartu du: “Erroteta baserria eta bere etxaguntzak” finkaren 90. Lursaila zerbitzu publikoari atxikitzea, Zerbitzu Sailaren biltegi eta kotxetegi bezala erabiltzearren.>
www.pasaia.net

El Pleno, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2010, ha adoptado el siguiente acuerdo:Afectación de la parcela nº90 de la finca “Casería Erroteta y sus pertenecidos” al servicio público de almacén-cochera del Departamento de Servicios.
www.pasaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

parcela (es)

Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com


Zuhaitzekiko berdeguneak dira lur sail pribatu osoaren azaleraren % 25.>
www.aranguren9

El 25% de la superficie de parcela privada se destina a zonas verdes arboladas.
www.aranguren9


Herritarren Segurtasun eta Babes Zibil Sailaren egoitza berriak, horrela du izena, 15.000metro karratuko orubea bete du.>
www.bilbaointernational20

El nuevo centro se ubica en una parcela de 9.000 metros cuadrados y en su seno alberga 210 plazas de hospitalización, una UCI compuesta por 12 boxes y un área quirúrgica dotada de diez quirófanos inteligentes.
www.bilbaointernational20


Udalak egindako lana da, baina bizilagun eta jabeen oniritzia izan du, beraiek baitute bere sailak mantentzeko ardura.>
hondartza-buletina18

Ha sido un trabajo realizado por el Ayuntamiento pero con el visto bueno de vecinos y propietarios, ya que son ellos los que deben mantener sus parcelas.
hondartza-buletina18


Jarduketa bi horiekin, eta betiere Hezkuntza-Sailak bere planifikazio-beharren arabera egoki irizten badio, Martinez Irala ikastetxea libre geldituko da eta, oso kontserbazio-egoera kaskarrean dagoenez, birgaitu edo ordeztu egingo da beste eskola-erabileretarako edo, horrelakorik beharko ez balitz, partzelako zati batean Mizpirualde egoitzarako asistentzia-eraikin berria egingo litzateke.>
bergara12

Con estas dos actuaciones, y siempre que el referido Departamento de Educación lo estime pertinente en función de sus necesidades de planificación, se liberará el centro Martínez de Irala que se encuentra en muy mal estado de conservación para rehabilitarlo o sustituirlo para otros usos escolares, o si estos no se precisan, para construir en parte de la parcela el nuevo edificio asistencial de la residencia de Mizpirualde.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

plantación (es)

Kaltetutako sailak deuseztatu eta sail horien birpopulatze-gastuak ordaintzeko kalte-ordainketako sistema ezarri da.>
web.bizkaia.net

Se establece un sistema de indemnizaciones para compensar los gastos eliminación de plantaciones afectadas y repoblación de las mismas.
web.bizkaia.net


Sailak:>
web.bizkaia.net

Plantación:
web.bizkaia.net


Aurreko sailen mozketako hondakinak biltzean datza, edo landaketa egin ahal izateko lurra prestatzeko lanen aurretik dagoen landaredia garbitzean.>
web.bizkaia.net

Se trata de recogida de restos de corta de la plantación anterior o de la limpieza de la vegetación existente en el momento anterior a las labores de preparación del terreno para poder llevar a cabo la plantación.
web.bizkaia.net


KALTETUTAKO SAILETAN Fusarium Circinatum HONGOAREN GAIXOA SUNTSITU ETA KONTROLATZEKO NEURRIAK>
web.bizkaia.net

MEDIDAS PARA LA ERRADICACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DEL HONGO Fusarium Circinatum EN PLANTACIONES AFECTADAS
web.bizkaia.net


Sail osoaren sastraka-garbiketa>
web.bizkaia.net

Desbroce de plantación total
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

campo (es)

Nekazaritza Sailak laborategian betetzen duen jarduerari dagokionez, horrek Foru Administrazioak landagunean garatzen duen zeregina ezinbestean osatzen du.>
web.bizkaia.net

La actividad que el Departamento de Agricultura desempeña dentro del campo laboratorial, complementa de forma imprescindible la labor que en el desarrollo rural desempeña la Administración Foral.
web.bizkaia.net


Jarduteko ildo programatiko honen barruan Sail honen ildo nagusian beti landu den ardatza da arestian aipatu den gizarte zerbitzuen esparru horretan Foru Aldundiaren eskumenen arloan lankidetzan jarduteko asmoa duten elkarteei laguntza ematea eta talde horiek sustatzea.>
web.bizkaia.net

Dentro de esta línea programática de actuación, es una constante en la trayectoria de este Departamento, apoyar y promocionar a aquellas Asociaciones nacidas con vocación de colaborar dentro del campo de las competencias que la Diputación Foral tiene en el mencionado ámbito de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


Nekazaritza Sailak bi jarduera antolatu ditu Urkiolako Parke Naturalean egiteko: argazki rally bat azaroaren 7rako eta mendiko ibilaldi bat azaroaren 14rako.>
web.bizkaia.net

El programa tiene una duración de tres horas y los/as visitantes recibirán una mochila con el material necesario; cuaderno de campo, material de escritura, test ...
web.bizkaia.net


Atzean, hainbat auto dabiltza errepideetan joan-etorrian, laborantza-sail arre eta berdeen artean.>
www.3digitala.com

Detrás, vehículos pasan por carreteras entre campos de cultivo verde y ocres.
www.3digitala.com


Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

departamento (es)

Foru Ogasunaren Klasikoak bilduma Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Historia Garaikidearen Sailaren arteko lankidetzaren emaitza da. Hainbat egile ospetsuk Ekonomi Itunaren araubide politiko eta administratibo bereziari eskaini dizkioten lanak berriro argitaratu ditugu, ikertzaile, aditu, herri arloko langile eta komunikatzaileen eskura egon daitezen eta, oro har, nahi duen edonork sakonean aztertu ahal izan ditzan administrazio eta finantzen arloko gure ohitura berezi eta apartekoak, aurreiritzirik gabe, jakinminak ematen duen jarrera zorrotz eta ulerkorrarekin. Ohitura horiek antzinako historian daude sustraiturik, baina indar osoa dute oraindik.>
www.conciertoeconomico1

La Colección Clásicos de la Hacienda Foral es fruto de la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (EHU-UPV) y se centra en la reedición de las viejas obras que autores ilustres dedicaron al particular régimen político y administrativo del Concierto Económico, poniéndolas al alcance de los investigadores, de los estudiosos, de los empleados públicos, de los responsables políticos, de los comunicadores y, en general, de todo aquel que, libre de prejuicios, con el espíritu crítico y constructivo propio de la curiosidad intelectual, quiera ahondar en el conocimiento de unos usos administrativos y financieros distintos y peculiares, que hunden sus raíces en la historia pero que mantienen toda la fuerza que les reconoce su vigencia y reconocimiento.
www.conciertoeconomico1


Sailaren ardura hartu nuenean, oso argi neukan foro honetan Ekonomia Ituna sustatu genezakeela.>
www.conciertoeconomico1

Cuando asumí el Departamento, tenía muy claro que era un foro donde podíamos impulsar el Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila- Arabako Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila – Bizkaiko Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Alava
www.conciertoeconomico1


Sarezkuntzako Koordinatzailea da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailean. Bizkaiko Hezkuntza Berrikuntzako arduradun ...>
www.congresociudadaniadigital1

(Madrid, 1980) trabaja en el departamento de Medios Interactivos de RTVE desde 2008, donde actualmente ...
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

sección (es)

Sailaren Gasteizko ataleko koordinatzailea: Mª Consuelo Vázquez Ruíz de Larrea>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Coordinador del Departamento en la Sección de Vitoria: Mª Consuelo Vázquez Ruíz de Larrea
www.enpresa-donostia.ehu.es


Era berean, Bizkaiko Merkataritza Erregistroan ere eman zen haren izena, Erregistro horretako 8. Saileko 3.988 liburukian; folioa: 91.a; orria: BI-29934; inskripzioa: 1.a.>
www.ermua.es

Igualmente fue inscrita la sociedad en el Registro Mercantil de Bizkaia, en el tomo 3.988 de la Sección 8 del citado Registro, folio 91, hoja BI-29934, inscripción 1ª.
www.ermua.es


Berriz, sail honetan egon daitekeen materialen bat baldin baduzu, jar zaitez harremanetan liburutegiarekin.>
www.ermua.es

Si por el contrario, tienes algún material que creas pueda ser susceptible de estar en esta sección ponte en contacto con la Biblioteca.
www.ermua.es


Norvegiako zinemetan hirugarren astez dago ikusgai eta datozen asteetan ere hamaika aurkezpen egingo dituzte: Lituaniako Vilnius hiriburuan, Mexikoko Guadalajarako Zinemaldian, Frantziako Nanteseko jaialdiako 'La fenetre Basque' (Euskal lehioa) sailean, Washington-en eta Italiako Torinon.>
www.euskalkultura.com

La película está gustando, y lleva tres semanas en cartel en cines de Noruega. En las próximas semanas habrá nuevas presentaciones: en el festival de Vilnius (Lituania), en el festival de Guadalajara (México), en la sección 'La fenetre Basque' (La Ventana Vasca) del festival francés de Nantes, en Washington y en Turín, Italia.
www.euskalkultura.com


Tarte horretan, agenda berrituko dugu, baina albisteen sail nagusiak irailaren 10a arteko atsedena hartuko du.>
www.euskalkultura.com

Así, si bien la agenda seguirá renovándose, la sección principal de noticias no lo hará nuevamente hasta el lunes 7 de septiembre, fecha en que nos reincorporaremos a las citas habituales de EuskalKultura.com.
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

sector (es)

Kultura Sailak egoki deritzo arte eszenikoak ikuspegi global batetik sustatzeko asmoz arlo publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlana bultzatuko duen bide bat antolatzeari, horrela, bertan inplikaturik dauden elementu guztietan eragin ahal izateko: prestakuntzan, sorkuntzan, ekoizpenean, erakusketan eta sentsibilizazioan.>
www.euskadi.net

Dicha Dirección de la Promoción de la Cultura estima oportuno proceder a arbitrar un cauce que permita fomentar la colaboración entre el sector público y el privado con el objetivo de abordar la promoción de las artes escénicas desde una perspectiva global que permita incidir en todos los elementos implicados en la misma como son la formación, la creación, la producción, la exhibición y la sensibilización.
www.euskadi.net


Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen inkesta batek adierazten du, halaber, ia % 70ak uste duela gastronomia dela turismo-erakargarri nagusia, hau da, bere turismo-politikarako Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak oinarritzat erabili duen produktuetako bat. % 60ak turismo-establezimendu baten kalitateari lotzen dio Q bereizgarria, sektorerako Eusko Jaurlaritzak egindako beste apustu bat.>
www.euskadi.net

Una encuesta del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco revela, además, que casi el 70% considera como la principal atracción turística a la gastronomía, uno de los productos en el que el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo se ha basado para su política turística. Un 60% asocia el distintivo de la Q, otra apuesta del Gobierno Vasco para el sector, a la calidad de un establecimiento turístico.
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Sektorearen makromagnitudeak prezio konstanteetan. 1995 oinarria>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes del Sector Agrario Vasco a precios constantes
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Basogintzako sektoreko makromagnitudeak prezio konstanteak. Oinarri 00>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes sector forestal a precios constantes b00
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Oinarri 1990 euskal nekazal sektoreko makromagnitudeak prezio konstanteetan.>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes sector agrario vasco a precios constantes. Base 1990.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

grupo (es)

Ildo horretatik, ‘El Comercio’ egunkariko zuzendariondokoa eta informazio-burua izatera iritsi zela azpimarratu daiteke. Aipatutako Vocento taldeko hiru egunkari horietan lan egin ondoren, 2007. urtearen amaieran Madrilera joan zen bizitzera Lana, Vocento taldeko Berrikuntza eta Garapen saileko zuzendari lanak egiteko.>
www.congresociudadaniadigital1

Tras prestar sus servicios en estos tres diarios de Vocento, Lana se trasladó a Madrid a finales de 2007 para ser director de Innovación y Desarrollo Editorial del grupo, área enmarcada en la Dirección Editorial de Medios Regionales, que dirige desde 2010.
www.congresociudadaniadigital1


Ohean” antzerkia Maskarada taldearen eskutik 22:15ean Lobianon udal kultur sailak antolatua.>
www.ermua.es

22:15 h. Teatro. Representación de la obra “Ohean” con el grupo Maskarada, en Lobiano.
www.ermua.es


Orrialdeotan berdintasunari buruzko artikuluak daude eta sailak berak eta bere organo eta lan-taldeetan parte hartzen duten eragileek gauzatzen dituzten jardueren berri baita ere.>
www.ermua.es

En ellas se ofrecen artículos sobre la igualdad e información sobre las actividades del propio departamento y de los grupos y agentes sociales locales.
www.ermua.es


Ildo beretik, Aukera Berdintasunerako udal sailak gauza bera egitera deitu die herriko edozein arloko elkarte eta taldeei.>
www.ermua.es

Asimismo el Departamento de Igualdad de Oportunidades anima a hacer lo mismo y a sumarse a los grupos y entidades locales de cualquier ámbito social.
www.ermua.es


Emanaldia udal kultura sailak antolatu du.>
www.ermua.es

Este es el último trabajo que nos presenta el grupo ‘Glu-glu’.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

serie (es)

Gizakiaren eragina gelditzen denean, astiro eta modu progresiboan bilakatzen dira euren saileko klimax-unitatea osatu arte. Jarduera etengabea denean, edo denbora laburrean gertatu arren bizia denean (suteak, adibidez), ekologia aldetik gero eta sinpleagoak diren unitateetara itzultzen da landaretza.>
www.ermua.es

Cuando la acción del hombre cesa, tienden a evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando la acción es continua o, aunque breve, intensa (incendios, por ejemplo), sufren regresión hacia unidades vegetales cada vez más simples ecológicamente.
www.ermua.es


Azken urteetan musika eta dokumentalak uztartu ditu irundarrak eta gaur arte 'Next Music Station' saileko 'Libano' atala ikusgai izango da Donostiako Zinemaldiko emanaldi berezietan.>
www.euskalkultura.com

En los últimos años el irundarra ha fusionado con éxito dos grandes pasiones, el documental y la música. Muestra de ello es la serie 'Next Music Station', un mapa sonoro de la realidad musical del mundo árabe, que realizó a petición de la cadena de televisión Al Jazeera.
www.euskalkultura.com


Euskal Herriko hainbat leku eta parajeetako irudiak biltzen ditu sail honek, helikoptero batetik hartutako irudi eder eta harrigarriekin.>
www.euskalkultura.com

Esta serie muestra una visión inédita de Euskal Herria desde el aire, a través de imágenes filmadas a vuelo de pájaro desde un helicóptero.
www.euskalkultura.com


Saileko lehen atala ostiral honetean emango dute, arratsaldeko 20:30tan eta hurrengoak datozen ostiraletan, ordu berean.>
www.euskalkultura.com

La primera parte de la serie del documental será proyectada este viernes, 13 de mayo, en la pantalla del Centro Vasco (Moreno, 955) a las 20:30.
www.euskalkultura.com


[Joanes baleazalearen komiki sailaren bigarren zenbakiaren azala]>
www.euskalkultura.com

[Portada del segundo capítulo de la serie, titulado 'Whale Island', la isla de las ballenas]
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

conjunto (es)

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Euskadiko Immigraziorako lehen Ituna Soziala izango denaren oinarriak finkatzen ari da. Itunaren lehentasunezko helburua euskal gizarte osoa xenofobiaren aurka eta eskubide-berdintasunarekiko errespetuaren alde inplikatzea da.>
www.euskadi.net

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno está construyendo las bases de lo que será el primer Pacto Social para la Inmigración en Euskadi, cuyo objetivo prioritario es implicar al conjunto de la sociedad vasca en la lucha contra la xenofobia y en el respeto a la igualdad de derechos
www.euskadi.net


Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Euskadiko Immigraziorako lehen Itun Soziala izango denaren oinarriak finkatzen ari da, eta Itunaren lehentasunezko helburua euskal gizarte osoa inplikatzea da gutxienekoen konpromiso baten bilaketan, etorkinen elkarbizitzari eta integrazioari buruzko ikuspegi baten bilaketan, gizarte kohesionatuagoa lortzeko.>
www.euskadi.net

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno está construyendo las bases de lo que será el primer Pacto Social para la Inmigración en Euskadi, cuyo objetivo prioritario es implicar al conjunto de la sociedad vasca en la búsqueda de un compromiso de mínimos, de una visión compartida sobre la convivencia e integración de los inmigrantes para lograr una sociedad más cohesionada.
www.euskadi.net


Horretarako, barneko lana koordinatu eta programatzen du eta foru erakundea osatzen duten Sail eta organismo publiko guztiak sartzen ditu tartean.>
web.bizkaia.net

A tal fin, desarrolla una labor interna coordinada y programada, en el que se ven involucrados el conjunto de Departamentos y organismos públicos en los que se organiza la entidad foral.
web.bizkaia.net


Ekonomi Sustapena Saila sinetsirik dago garrantzitsua dela Bizkaiko ETE-entzako baterako jarduerak garatzea; eta, Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberarekin batera, beharrezkoa dela ikusi du Bizkaiko ekonomi datuen informazio sistematikoa ematea eta, bide horretatik, eboluzio ekonomikoaren jarraipen bat egin ahal izatea.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Promoción Económica, convencido de la importancia de desarrollar actuaciones conjuntas que redunden en beneficio de las PYMEs de Bizkaia, ha detectado junto con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao la necesidad de ofrecer de manera sistemática datos económicos relevantes referidos al Territorio Histórico de Bizkaia; permitiendo, de este modo, realizar un seguimiento de su evolución.
web.bizkaia.net


Foru sailak bere gain hartuko duen beste erronka bat izango da Bizkaibus berrantolatzea eta haren eginkizuna birdefinitzea, goian aipatutako neurriekin batera Bizkaiko garraio publikoaren kalitatea hobetzeko.>
web.bizkaia.net

Otro de los retos que asumirá este Departamento foral será el de profundizar en la reordenación de Bizkaibus y en la redefinición de su papel para, en conjunto con las medidas anteriormente mencionadas, mejorar la calidad del transporte público en Bizkaia.
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

lote (es)

1. Saila – Hiriburuak: Ezerezean geratu da.>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 1 - Capitales: Declarado desierto.
www.industria.ejgv.euskadi.net


3. Saila – Arabar Errioxa: Quintas Fotógrafos, S.C.>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 3 - Rioja Alavesa: Quintas Fotógrafos, S.C.
www.industria.ejgv.euskadi.net


2. Saila – Euskal Kostaldea: Miguel Ángel Álvarez Alperi>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 2 - Costa Vasca: Miguel Ángel Álvarez Alperi
www.industria.ejgv.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

tarea (es)

Euskal Birusa talde euskaltzaleak abian jarritako ekimen honek antolatze lanetan merkatari eta ostalarien elkartea, Kaltxango AEK, Alboka Musika Eskola eta udaleko euskara eta kultura sailak bildu ditu aurtengoan.>
www.ermua.es

La iniciativa del colectivo euskaltzale Euskal Birusa cuenta en las tareas organizativas de la presente edición con la colaboración de la asociación de comerciantes y hosteleros, del euskaltegi Kaltxango AEK, de la Escuela de Música Alboka y de los departamentos municipales de euskera y cultura.
www.ermua.es


Baliabideak eta zerbitzuak kudeatzeko zeregina ahalik eta ondoen betetzeko konpromisoa hartu du Ermua Hiriko Udalaren Pertsonaleko Sailak.>
www.ermua.es

El departamento de Personal del Ayuntamiento de la Villa de Ermua se compromete con la tarea de gestionar sus recursos y servicios de acuerdo con los principios de la excelencia.
www.ermua.es


Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren zereginetako bat euskara idatzia sustatzea da; horretarako herritarrak motibatu egin behar ditugu eta horretarako Udal Euskara Sailak hainbat lehiaketa suspertzen ditu.>
www.ermua.es

Una de las tareas incluidas en el Plan General de Promoción del Uso del Euskera es potenciar el uso del mismo a nivel escrito y motivar a la población para que utilice el euskera para escribir.
www.ermua.es


Euskal Birusa talde euskaltzaleak abian jarritako ekimen honek antolatze lanetan merkatari eta ostalarien elkartea, Kaltxango AEK, Alboka Musika Estola eta udaleko euskara eta kultura sailak bildu ditu aurtengoan.>
www.ermua.es

La iniciativa del colectivo euskaltzale Euskal Birusa cuenta en las tareas organizativas de la presente edición con la colaboración de la asociación de comerciantes y hosteleros, del Kaltxango AEK, de la Escuela de Música Albota y de los departamentos municipales de euskera y cultura.
www.ermua.es


Elizbarrutiko ikastetxeen sarean dagoan San Viator ikastetxeko SAT (Egitekoen Ikaskuntzarako Saila) saileko ikasleek “Pakea Bizkaia” egitasmoan parte hartzen dihardue. Planetan dau...>
www.bizkeliza.org

Alumnos y Alumnas de SAT (Sección de Aprendizaje de Tareas) del Centro San Viator, de titularidad diocesana, están tomando parte en el proyecto “Pakea Bizkaia” cuyo objetivo es con...
www.bizkeliza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

trabajo (es)

2004an, beste udal baliabideekin koordinatuta, zehatz-mehatz Aukera Berdintasunerako Sailarekin, genero-indarkeria gaietan gure lana bideratzen duten tresna normatibo eta teknikoak edukitzen hasi ginenetik, asko hasi da arreta eman zaien emakumeen kopurua, ez hainbeste genero-indarkeriaren kasuak gehitzeagatik, gizartearen kontzientzia eta sentsibilizazioa handiagoak direlako baizik, eta horrek emakumeek jasaten dituzten erasoak salatzeko beldur gutxiago izaten lagundu du, beraien esku jarritako baliabide eta eskainitako erantzun eraginkor eta pertsonalizatuarekin batera.>
www.ermua.es

En el tiempo transcurrido desde que en el año 2004 comenzamos a contar con las herramientas normativas y técnicas que encauzan nuestro trabajo en materia de violencia de género, en coordinación con los demás recursos municipales, en particular, con el Departamento de Igualdad de Oportunidades, el número de mujeres atendidas ha ido aumentando de manera significativa, no tanto porque se haya producido un incremento correlativo de los casos de violencia de género, como por el efecto de la mayor conciencia y sensibilización social de la ciudadanía, que ha incidido en que las mujeres tengan menos miedo a denunciar las agresiones que pudieran sufrir, unido a la mejora de los recursos que ponemos a su disposición y la eficaz y personalizada respuesta que les ofrecemos. En el año 2004 se realizaron 2 atestados por violencia de género.
www.ermua.es


Ekimen honetan laguntzaile izango dira Gurutze Gorria, Durango Helduen Hezkuntza Iraunkorreko Zentroa, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Lan eta Immigrazio Ministerioa.>
www.ermua.es

La misma cuenta con la colaboración de la Cruz Roja, el Centro de Educación permanente de Personas Adultas (CEPA) de Durango, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
www.ermua.es


José Luis Araujo Araujo zinegotziaren esku uzten dira Toki Garapen, Prestakuntza eta Enplegu eta Merkataritza-Hostalaritza Alorreko berezko eskurantzak, eta Sustapen eta Enplegu Zerbitzu Integratuaren batzorde mistoko kide izatearen ondoriozkoak, Felix Prol Salgado izanik organo horretan ordezkatuko duen zinegotzia, bai eta izen bereko lan-batzorde eta arloeko kontseiluen mahaiburutza ere. Eta Gizarte Ekintza eta Esku-hartze Komunitarioaren Saileko berezko eskumenak.>
www.ermua.es

Se delega en el concejal, José Luis Araujo Araujo, el ejercicio de cuantas atribuciones sean propias del Área de Desarrollo Local, Formación y Empleo y Comercio-Hostelería, o de su participación como miembro de la Comisión mixta del SIPE, designándose al concejal Félix Prol Salgado como sustituto del mismo en dicho órgano, incluida la presidencia de las Comisiones de Trabajo y Consejos Sectoriales del mismo nombre.
www.ermua.es


2009/07/15: Enplegu eta gizarte ekintza sailen arteko elkarlana da bidea eta erronka laneratzean eraginkorrak izateko>
www.ermua.es

15/07/2009: El trabajo entre Empleo y Acción Social es el camino y el reto para ser eficientes en inserción laboral
www.ermua.es


Udal kultura sailak zabalik du Inauterien hurrengo edizioa iragartzeko erabiliko duen kartel-lehiaketa.>
www.ermua.es

El departamento municipal de Cultura ha abierto el plazo para la presentación de bocetos y trabajos en el concurso de carteles para la próxima edición del carnaval.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

fase (es)

Hezkuntza sailak hezkuntza-eragileak deitu gintuen astelehenean Heziberri 2020 egitasmoko dekretuen zirriborroak aurkezteko.>
www.baikara1

El Departamento de Educación convocó el pasado lunes a los agentes educativos para presentarnos los borradores de los decretos curriculares en el marco de la segunda fase de Heziberri 2020.
www.baikara1


EHIGE, BIHE eta SAREAN elkarteok- Euskal Eskola Publikoa Gaur,Bihar –hainbat ekarpen egin dizkiogu Heziberri planaren bigarren faseari (Esko Jaurlaritzaren Hezkuntza sailaren dekretuak) Euskal Eskola Publikoa hobetzeko asmoz, eta ondorioz hezkuntza-sistema osoa.>
www.baikara1

Las asociaciones EHIGE, BIHE y SAREAN – Euskal Eskola Publikoa Gaur,Bihar –hemos realizado, en esta segunda fase del Plan Heziberri, decenas de aportaciones a los decretos curriculares del Departamento de Educación del Gobierno vasco, con el objetivo de mejorar el futuro de la Escuela Pública Vasca y de nuestro sistema educativo.
www.baikara1


1975ean IKERLANeko presidente izendatu zuten eta 1979an Autonomia aurreko Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean jardun zuen Hezkuntza Sailean.>
www.euskonews.com

El mismo año 1975 asume la Presidencia de IKERLAN, Centro de Investigación, en su fase de nacimiento y consolidación.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

ministerio (es)

Txiletarrak ikastegiko Administrazio eta Finantza sailak emango dien hobekuntza ikastaroa egitera etorri dira. Ikasleak Txileko Hezkuntza Ministerioaren Goi Hezkuntzako, Etengabeko Prestakuntza eta Lanbide Heziketa saileko proposamenari jarraiki etorri zaizkigu.>
www.ermua.es

Bajo propuesta de la Viceconsejería de la Formación Profesional y Aprendizaje Permanente y la División de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile, se trata de preparar profesionales para desenvolverse en el mundo de los negocios o en el de la prestación de servicios tanto dentro como fuera de Chile.
www.ermua.es


LEHENDAKARITZA SAILA>
www.eudel3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
www.eudel3


ARABAKO FORU ALDUNDIA - INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMOKO MINISTERIOA - ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA>
www.eudel3

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL
www.eudel3


LEHENDAKARITZA SAILA>
www.eudel3

MINISTERIO DE CULTURA
www.eudel3


BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMOKO MINISTERIOA - EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA>
www.eudel3

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
www.eudel3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

cartera (es)

Ogasun Sailari esleituko zaion aurrekontuaren aurrerapena ere eskaini du Iruarrizagak. Bada, sail horren barruan, inbertsio hauek dira esanguratsuenak: Informazio Sistema berria garatzea (herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuak hobetzeko, batez ere, eta zerga-iruzurraren aurkako borroka areagotzeko), eta EHUren campusa eta San Mamés Barria eraikitzne jarraitzea.>
web.bizkaia.net

Iruarrizaga ha avanzado también el presupuesto asignado a la cartera de Hacienda cuyas inversiones más destacadas se dedicarán al desarrollo del Nuevo Sistema de Información, fundamentalmente para mejorar los servicios a la ciudadanía y en la lucha contra el fraude fiscal, además de los proyectos del Campus de la UPV y San Mamés Barria.
web.bizkaia.net


Irailaren azkenengo astean eta urriaren lehenengokoan zuzenbide indar osoz E.A.J.-aren eta Frente Popularraren itun politiko eta militarra gauzatu zen hiru gertakari historiko izanik: Manuel de Irujo Largo Caballeroren Gobernuko sailik gabeko ministro izendatzea, Madrilen bildutako errepublika-Gorteek Estatutua onartu izatea eta Euzkadiko behin behineko E.A. J./Frente Popularra koalizioaren Gobernua eratzea.>
www.euskomedia.org

En la última semana de septiembre y la primera de octubre se consumó de pleno derecho el pacto político y militar del P.N.V. con el Frente Popular mediante tres acontecimientos históricos: el nombramiento de Manuel Irujo como ministro sin cartera del Gobierno de Largo Caballero, la aprobación del Estatuto por las Cortes republicanas reunidas en Madrid y la formación del Gobierno provisional de Euskadi, de coalición P.N.V./Frente Popular.
www.euskomedia.org


Konde-hirian bazen jada euskal ordezkaritza bat eta lehenbizi Negrin-en Gobernuko Justizia ministroa eta geroago sailik gabekoa izan zen Manuel de Irujo bertan aurkitzen zen, bere lana gudaren humanizazioan jardutea izanez, bizi asko salbatuz, eta Cataluñan gurtze katolikoa berrezartzeko ahalegina ere eginaz Barcelonako P. Josep M. Torrent bikario nagusia aurka azaltzeagatik arrakastarik izan ez zuen arren.>
www.euskomedia.org

En la Ciudad Condal existía ya una delegación vasca y se encontraba Manuel Irujo, ministro primero de Justicia y luego sin cartera del Gobierno de Negrín, cuya labor se centró en la humanización de la guerra, salvando bastantes vidas, y en el intento de restablecer el culto católico en Cataluña, que no tuvo éxito por la oposición del P. Josep M. Torrent, vicario general de Barcelona.
www.euskomedia.org


Puntu hori bermatuta, irailaren 25ean Gaceta de Madrid argitalpenean Irujo sailik gabeko ministro izendatua izan zela iragarri zen.>
www.euskomedia.org

Garantizado este punto, el nombramiento de Irujo como ministro sin cartera apareció en la Gaceta de Madrid el 25 de septiembre.
www.euskomedia.org


Frente Popularreko bost alderdiek sail gehiago izan zituzten, baina askoz ere garrantzi gutxiagokoak: Industria (Santiago Aznar), Lana, Aurreikuspena eta Komunikazioak (Juan de los Toyos) eta Gizarte Sorospena (Juan Gracia), P.S.O.E.-koa; Merkataritza eta Hornikuntzak (Ramon Maria Aldasoro), Izquierda Republicana-koa; Osasuna (Alfredo Espinosa), Union Republicana-koa; Herri Lanak (Juan Astigarribia), Euskadiko Alderdi Komunistakoa, eta Nekazaritza (Gonzalo Nárdiz), Acción Nacionalista Vasca-koa.>
www.euskomedia.org

Los cinco partidos del Frente Popular desempeñaron más carteras, pero mucho menos importantes: Industria (Santiago Aznar), Trabajo, Previsión y Comunicaciones (Juan de los Toyos) y Asistencia Social (Juan Gracia), del P.S.O.E.; Comercio y Abastecimientos (Ramón María Aldasoro), de Izquierda Republicana; Sanidad (Alfredo Espinosa), de Unión Republicana; Obras Públicas (Juan Astigarribia), del Partido Comunista de Euskadi, y Agricultura (Gonzalo Nárdiz), de Acción Nacionalista Vasca.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

terreno (es)

Altzateko plaza egin zenean, lekuz aldatu behar izan zen Santo Kristoa, baina inor ez zen boluntario azaldu bere lur-sailetan paratzeko.>
bera13

Cuando se hizo la plaza de Altzate hubo que trasladar el Santo Cristo de lugar, pero nadie se ofrecía voluntario para ubicarla en sus terrenos.
bera13


Aurrez aipatu den moduan, Boni Laskurain pasealekuan zentro berri bat eraikitzeko aukera aztertzen ari dira, Martinez Irala ikastetxeak gaur egun betetzen dituen lursailetako zati batean, hain zuzen; izan ere, Martinez Irala ikastetxeko eraikinak zeharo zaharkituta eta ordeztu beharrean daude. Baina horretarako, Hezkuntza-Sailak udalerriko ikastetxeen planifikazio-beharrak kontuan hartu eta egoki iritzi beharko dio asmoari.>
bergara12

Como se ha expuesto se está estudiando la posibilidad de construir un nuevo centro en el paseo Boni Laskurain en parte de los terrenos ocupados actualmente por el centro escolar Martínez de Irala, con unos edificios totalmente obsoletos y necesitados de sustitución, siempre que el Departamento de Educación lo estime pertinente en función de las necesidades de planificación de los centros escolares del municipio.
bergara12


Egiteko diren obren oinarrizko alderdi bat beharrezko lurrak horretan erabiltzeko osorik libre izatea da; Sailak udalerriei dirulaguntza ekonomikoak emango dizkie, batetik, udal horiek egin dituzten hornikuntza eta saneamendu obrak burutzeko ondasunak eta eskubideak erostetik sortutako gastuak ordaindu ditzaten, eta, bestetik, beharrezko ondasunak eta eskubideak eskuratzea ahalbideratuko duen jabetza nahitaez kentzeko diren prozedura desberdinen tramitaziorako.>
web.bizkaia.net

Un aspecto fundamental de las obras a ejecutar es tener la plena disponibilidad de los terrenos correspondientes, gestionándose desde el Departamento por un lado, mediante la concesión de ayudas económicas para los municipios a fin de sufragar los gastos derivados de la adquisición de bienes y derechos para la ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento que estos ayuntamientos hayan realizado y por otro lado con la tramitación de los distintos procedimientos de expropiación forzosa que permita adquirir los bienes y derechos necesarios.
web.bizkaia.net


Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizartekintza Sailak, Gizarte Zerbitzuen Legeak sortu zuen izpirituarekin bat eginez, lehentasun osoa eman dio beti hiritarrek Gizarte Zerbitzuen alorrean duten partaidetza sustatzeari.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, fiel al espíritu que rige la Ley de Servicios Sociales, tiene como uno de sus objetivos, fomentar la participación ciudadana en el terreno de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


d) Baso-ekoizpenak dituzten lurretan: sail landatuaren adina, zuhaiztiaren egoera eta aprobetxamendu-zikloa.>
www.donostia.org

d) En los terrenos que sustenten producciones forestales: la edad de la plantación, estado de la masa arbórea, y ciclo de aprovechamiento.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

finca (es)

Erroteta baserria eta bere etxaguntzak” finkaren 90. Lursaila zerbitzu publikoari atxikitzea, Zerbitzu Sailaren biltegi eta kotxetegi bezala erabiltzearren.>
www.pasaia.net

Afectación de la parcela nº90 de la finca “Casería Erroteta y sus pertenecidos” al servicio público de almacén-cochera del Departamento de Servicios.
www.pasaia.net


Udalbatzak 2010eko otsailaren 2an egindako bilkuran, ondoko erabakia hartu du: “Erroteta baserria eta bere etxaguntzak” finkaren 90. Lursaila zerbitzu publikoari atxikitzea, Zerbitzu Sailaren biltegi eta kotxetegi bezala erabiltzearren.>
www.pasaia.net

El Pleno, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2010, ha adoptado el siguiente acuerdo:Afectación de la parcela nº90 de la finca “Casería Erroteta y sus pertenecidos” al servicio público de almacén-cochera del Departamento de Servicios.
www.pasaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

parcela (es)

Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com


Zuhaitzekiko berdeguneak dira lur sail pribatu osoaren azaleraren % 25.>
www.aranguren9

El 25% de la superficie de parcela privada se destina a zonas verdes arboladas.
www.aranguren9


Herritarren Segurtasun eta Babes Zibil Sailaren egoitza berriak, horrela du izena, 15.000metro karratuko orubea bete du.>
www.bilbaointernational20

El nuevo centro se ubica en una parcela de 9.000 metros cuadrados y en su seno alberga 210 plazas de hospitalización, una UCI compuesta por 12 boxes y un área quirúrgica dotada de diez quirófanos inteligentes.
www.bilbaointernational20


Udalak egindako lana da, baina bizilagun eta jabeen oniritzia izan du, beraiek baitute bere sailak mantentzeko ardura.>
hondartza-buletina18

Ha sido un trabajo realizado por el Ayuntamiento pero con el visto bueno de vecinos y propietarios, ya que son ellos los que deben mantener sus parcelas.
hondartza-buletina18


Jarduketa bi horiekin, eta betiere Hezkuntza-Sailak bere planifikazio-beharren arabera egoki irizten badio, Martinez Irala ikastetxea libre geldituko da eta, oso kontserbazio-egoera kaskarrean dagoenez, birgaitu edo ordeztu egingo da beste eskola-erabileretarako edo, horrelakorik beharko ez balitz, partzelako zati batean Mizpirualde egoitzarako asistentzia-eraikin berria egingo litzateke.>
bergara12

Con estas dos actuaciones, y siempre que el referido Departamento de Educación lo estime pertinente en función de sus necesidades de planificación, se liberará el centro Martínez de Irala que se encuentra en muy mal estado de conservación para rehabilitarlo o sustituirlo para otros usos escolares, o si estos no se precisan, para construir en parte de la parcela el nuevo edificio asistencial de la residencia de Mizpirualde.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

plantación (es)

Kaltetutako sailak deuseztatu eta sail horien birpopulatze-gastuak ordaintzeko kalte-ordainketako sistema ezarri da.>
web.bizkaia.net

Se establece un sistema de indemnizaciones para compensar los gastos eliminación de plantaciones afectadas y repoblación de las mismas.
web.bizkaia.net


Sailak:>
web.bizkaia.net

Plantación:
web.bizkaia.net


Aurreko sailen mozketako hondakinak biltzean datza, edo landaketa egin ahal izateko lurra prestatzeko lanen aurretik dagoen landaredia garbitzean.>
web.bizkaia.net

Se trata de recogida de restos de corta de la plantación anterior o de la limpieza de la vegetación existente en el momento anterior a las labores de preparación del terreno para poder llevar a cabo la plantación.
web.bizkaia.net


KALTETUTAKO SAILETAN Fusarium Circinatum HONGOAREN GAIXOA SUNTSITU ETA KONTROLATZEKO NEURRIAK>
web.bizkaia.net

MEDIDAS PARA LA ERRADICACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DEL HONGO Fusarium Circinatum EN PLANTACIONES AFECTADAS
web.bizkaia.net


Sail osoaren sastraka-garbiketa>
web.bizkaia.net

Desbroce de plantación total
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

terreno (es)

Altzateko plaza egin zenean, lekuz aldatu behar izan zen Santo Kristoa, baina inor ez zen boluntario azaldu bere lur-sailetan paratzeko.>
bera13

Cuando se hizo la plaza de Altzate hubo que trasladar el Santo Cristo de lugar, pero nadie se ofrecía voluntario para ubicarla en sus terrenos.
bera13


Aurrez aipatu den moduan, Boni Laskurain pasealekuan zentro berri bat eraikitzeko aukera aztertzen ari dira, Martinez Irala ikastetxeak gaur egun betetzen dituen lursailetako zati batean, hain zuzen; izan ere, Martinez Irala ikastetxeko eraikinak zeharo zaharkituta eta ordeztu beharrean daude. Baina horretarako, Hezkuntza-Sailak udalerriko ikastetxeen planifikazio-beharrak kontuan hartu eta egoki iritzi beharko dio asmoari.>
bergara12

Como se ha expuesto se está estudiando la posibilidad de construir un nuevo centro en el paseo Boni Laskurain en parte de los terrenos ocupados actualmente por el centro escolar Martínez de Irala, con unos edificios totalmente obsoletos y necesitados de sustitución, siempre que el Departamento de Educación lo estime pertinente en función de las necesidades de planificación de los centros escolares del municipio.
bergara12


Egiteko diren obren oinarrizko alderdi bat beharrezko lurrak horretan erabiltzeko osorik libre izatea da; Sailak udalerriei dirulaguntza ekonomikoak emango dizkie, batetik, udal horiek egin dituzten hornikuntza eta saneamendu obrak burutzeko ondasunak eta eskubideak erostetik sortutako gastuak ordaindu ditzaten, eta, bestetik, beharrezko ondasunak eta eskubideak eskuratzea ahalbideratuko duen jabetza nahitaez kentzeko diren prozedura desberdinen tramitaziorako.>
web.bizkaia.net

Un aspecto fundamental de las obras a ejecutar es tener la plena disponibilidad de los terrenos correspondientes, gestionándose desde el Departamento por un lado, mediante la concesión de ayudas económicas para los municipios a fin de sufragar los gastos derivados de la adquisición de bienes y derechos para la ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento que estos ayuntamientos hayan realizado y por otro lado con la tramitación de los distintos procedimientos de expropiación forzosa que permita adquirir los bienes y derechos necesarios.
web.bizkaia.net


Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizartekintza Sailak, Gizarte Zerbitzuen Legeak sortu zuen izpirituarekin bat eginez, lehentasun osoa eman dio beti hiritarrek Gizarte Zerbitzuen alorrean duten partaidetza sustatzeari.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, fiel al espíritu que rige la Ley de Servicios Sociales, tiene como uno de sus objetivos, fomentar la participación ciudadana en el terreno de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


d) Baso-ekoizpenak dituzten lurretan: sail landatuaren adina, zuhaiztiaren egoera eta aprobetxamendu-zikloa.>
www.donostia.org

d) En los terrenos que sustenten producciones forestales: la edad de la plantación, estado de la masa arbórea, y ciclo de aprovechamiento.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

campo (es)

Nekazaritza Sailak laborategian betetzen duen jarduerari dagokionez, horrek Foru Administrazioak landagunean garatzen duen zeregina ezinbestean osatzen du.>
web.bizkaia.net

La actividad que el Departamento de Agricultura desempeña dentro del campo laboratorial, complementa de forma imprescindible la labor que en el desarrollo rural desempeña la Administración Foral.
web.bizkaia.net


Jarduteko ildo programatiko honen barruan Sail honen ildo nagusian beti landu den ardatza da arestian aipatu den gizarte zerbitzuen esparru horretan Foru Aldundiaren eskumenen arloan lankidetzan jarduteko asmoa duten elkarteei laguntza ematea eta talde horiek sustatzea.>
web.bizkaia.net

Dentro de esta línea programática de actuación, es una constante en la trayectoria de este Departamento, apoyar y promocionar a aquellas Asociaciones nacidas con vocación de colaborar dentro del campo de las competencias que la Diputación Foral tiene en el mencionado ámbito de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


Nekazaritza Sailak bi jarduera antolatu ditu Urkiolako Parke Naturalean egiteko: argazki rally bat azaroaren 7rako eta mendiko ibilaldi bat azaroaren 14rako.>
web.bizkaia.net

El programa tiene una duración de tres horas y los/as visitantes recibirán una mochila con el material necesario; cuaderno de campo, material de escritura, test ...
web.bizkaia.net


Atzean, hainbat auto dabiltza errepideetan joan-etorrian, laborantza-sail arre eta berdeen artean.>
www.3digitala.com

Detrás, vehículos pasan por carreteras entre campos de cultivo verde y ocres.
www.3digitala.com


Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

departamento (es)

Foru Ogasunaren Klasikoak bilduma Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Historia Garaikidearen Sailaren arteko lankidetzaren emaitza da. Hainbat egile ospetsuk Ekonomi Itunaren araubide politiko eta administratibo bereziari eskaini dizkioten lanak berriro argitaratu ditugu, ikertzaile, aditu, herri arloko langile eta komunikatzaileen eskura egon daitezen eta, oro har, nahi duen edonork sakonean aztertu ahal izan ditzan administrazio eta finantzen arloko gure ohitura berezi eta apartekoak, aurreiritzirik gabe, jakinminak ematen duen jarrera zorrotz eta ulerkorrarekin. Ohitura horiek antzinako historian daude sustraiturik, baina indar osoa dute oraindik.>
www.conciertoeconomico1

La Colección Clásicos de la Hacienda Foral es fruto de la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (EHU-UPV) y se centra en la reedición de las viejas obras que autores ilustres dedicaron al particular régimen político y administrativo del Concierto Económico, poniéndolas al alcance de los investigadores, de los estudiosos, de los empleados públicos, de los responsables políticos, de los comunicadores y, en general, de todo aquel que, libre de prejuicios, con el espíritu crítico y constructivo propio de la curiosidad intelectual, quiera ahondar en el conocimiento de unos usos administrativos y financieros distintos y peculiares, que hunden sus raíces en la historia pero que mantienen toda la fuerza que les reconoce su vigencia y reconocimiento.
www.conciertoeconomico1


Sailaren ardura hartu nuenean, oso argi neukan foro honetan Ekonomia Ituna sustatu genezakeela.>
www.conciertoeconomico1

Cuando asumí el Departamento, tenía muy claro que era un foro donde podíamos impulsar el Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila- Arabako Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila – Bizkaiko Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Alava
www.conciertoeconomico1


Sarezkuntzako Koordinatzailea da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailean. Bizkaiko Hezkuntza Berrikuntzako arduradun ...>
www.congresociudadaniadigital1

(Madrid, 1980) trabaja en el departamento de Medios Interactivos de RTVE desde 2008, donde actualmente ...
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

sección (es)

Sailaren Gasteizko ataleko koordinatzailea: Mª Consuelo Vázquez Ruíz de Larrea>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Coordinador del Departamento en la Sección de Vitoria: Mª Consuelo Vázquez Ruíz de Larrea
www.enpresa-donostia.ehu.es


Era berean, Bizkaiko Merkataritza Erregistroan ere eman zen haren izena, Erregistro horretako 8. Saileko 3.988 liburukian; folioa: 91.a; orria: BI-29934; inskripzioa: 1.a.>
www.ermua.es

Igualmente fue inscrita la sociedad en el Registro Mercantil de Bizkaia, en el tomo 3.988 de la Sección 8 del citado Registro, folio 91, hoja BI-29934, inscripción 1ª.
www.ermua.es


Berriz, sail honetan egon daitekeen materialen bat baldin baduzu, jar zaitez harremanetan liburutegiarekin.>
www.ermua.es

Si por el contrario, tienes algún material que creas pueda ser susceptible de estar en esta sección ponte en contacto con la Biblioteca.
www.ermua.es


Norvegiako zinemetan hirugarren astez dago ikusgai eta datozen asteetan ere hamaika aurkezpen egingo dituzte: Lituaniako Vilnius hiriburuan, Mexikoko Guadalajarako Zinemaldian, Frantziako Nanteseko jaialdiako 'La fenetre Basque' (Euskal lehioa) sailean, Washington-en eta Italiako Torinon.>
www.euskalkultura.com

La película está gustando, y lleva tres semanas en cartel en cines de Noruega. En las próximas semanas habrá nuevas presentaciones: en el festival de Vilnius (Lituania), en el festival de Guadalajara (México), en la sección 'La fenetre Basque' (La Ventana Vasca) del festival francés de Nantes, en Washington y en Turín, Italia.
www.euskalkultura.com


Tarte horretan, agenda berrituko dugu, baina albisteen sail nagusiak irailaren 10a arteko atsedena hartuko du.>
www.euskalkultura.com

Así, si bien la agenda seguirá renovándose, la sección principal de noticias no lo hará nuevamente hasta el lunes 7 de septiembre, fecha en que nos reincorporaremos a las citas habituales de EuskalKultura.com.
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

sector (es)

Kultura Sailak egoki deritzo arte eszenikoak ikuspegi global batetik sustatzeko asmoz arlo publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlana bultzatuko duen bide bat antolatzeari, horrela, bertan inplikaturik dauden elementu guztietan eragin ahal izateko: prestakuntzan, sorkuntzan, ekoizpenean, erakusketan eta sentsibilizazioan.>
www.euskadi.net

Dicha Dirección de la Promoción de la Cultura estima oportuno proceder a arbitrar un cauce que permita fomentar la colaboración entre el sector público y el privado con el objetivo de abordar la promoción de las artes escénicas desde una perspectiva global que permita incidir en todos los elementos implicados en la misma como son la formación, la creación, la producción, la exhibición y la sensibilización.
www.euskadi.net


Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen inkesta batek adierazten du, halaber, ia % 70ak uste duela gastronomia dela turismo-erakargarri nagusia, hau da, bere turismo-politikarako Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak oinarritzat erabili duen produktuetako bat. % 60ak turismo-establezimendu baten kalitateari lotzen dio Q bereizgarria, sektorerako Eusko Jaurlaritzak egindako beste apustu bat.>
www.euskadi.net

Una encuesta del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco revela, además, que casi el 70% considera como la principal atracción turística a la gastronomía, uno de los productos en el que el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo se ha basado para su política turística. Un 60% asocia el distintivo de la Q, otra apuesta del Gobierno Vasco para el sector, a la calidad de un establecimiento turístico.
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Sektorearen makromagnitudeak prezio konstanteetan. 1995 oinarria>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes del Sector Agrario Vasco a precios constantes
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Basogintzako sektoreko makromagnitudeak prezio konstanteak. Oinarri 00>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes sector forestal a precios constantes b00
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Oinarri 1990 euskal nekazal sektoreko makromagnitudeak prezio konstanteetan.>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes sector agrario vasco a precios constantes. Base 1990.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

grupo (es)

Ildo horretatik, ‘El Comercio’ egunkariko zuzendariondokoa eta informazio-burua izatera iritsi zela azpimarratu daiteke. Aipatutako Vocento taldeko hiru egunkari horietan lan egin ondoren, 2007. urtearen amaieran Madrilera joan zen bizitzera Lana, Vocento taldeko Berrikuntza eta Garapen saileko zuzendari lanak egiteko.>
www.congresociudadaniadigital1

Tras prestar sus servicios en estos tres diarios de Vocento, Lana se trasladó a Madrid a finales de 2007 para ser director de Innovación y Desarrollo Editorial del grupo, área enmarcada en la Dirección Editorial de Medios Regionales, que dirige desde 2010.
www.congresociudadaniadigital1


Ohean” antzerkia Maskarada taldearen eskutik 22:15ean Lobianon udal kultur sailak antolatua.>
www.ermua.es

22:15 h. Teatro. Representación de la obra “Ohean” con el grupo Maskarada, en Lobiano.
www.ermua.es


Orrialdeotan berdintasunari buruzko artikuluak daude eta sailak berak eta bere organo eta lan-taldeetan parte hartzen duten eragileek gauzatzen dituzten jardueren berri baita ere.>
www.ermua.es

En ellas se ofrecen artículos sobre la igualdad e información sobre las actividades del propio departamento y de los grupos y agentes sociales locales.
www.ermua.es


Ildo beretik, Aukera Berdintasunerako udal sailak gauza bera egitera deitu die herriko edozein arloko elkarte eta taldeei.>
www.ermua.es

Asimismo el Departamento de Igualdad de Oportunidades anima a hacer lo mismo y a sumarse a los grupos y entidades locales de cualquier ámbito social.
www.ermua.es


Emanaldia udal kultura sailak antolatu du.>
www.ermua.es

Este es el último trabajo que nos presenta el grupo ‘Glu-glu’.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

serie (es)

Gizakiaren eragina gelditzen denean, astiro eta modu progresiboan bilakatzen dira euren saileko klimax-unitatea osatu arte. Jarduera etengabea denean, edo denbora laburrean gertatu arren bizia denean (suteak, adibidez), ekologia aldetik gero eta sinpleagoak diren unitateetara itzultzen da landaretza.>
www.ermua.es

Cuando la acción del hombre cesa, tienden a evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando la acción es continua o, aunque breve, intensa (incendios, por ejemplo), sufren regresión hacia unidades vegetales cada vez más simples ecológicamente.
www.ermua.es


Azken urteetan musika eta dokumentalak uztartu ditu irundarrak eta gaur arte 'Next Music Station' saileko 'Libano' atala ikusgai izango da Donostiako Zinemaldiko emanaldi berezietan.>
www.euskalkultura.com

En los últimos años el irundarra ha fusionado con éxito dos grandes pasiones, el documental y la música. Muestra de ello es la serie 'Next Music Station', un mapa sonoro de la realidad musical del mundo árabe, que realizó a petición de la cadena de televisión Al Jazeera.
www.euskalkultura.com


Euskal Herriko hainbat leku eta parajeetako irudiak biltzen ditu sail honek, helikoptero batetik hartutako irudi eder eta harrigarriekin.>
www.euskalkultura.com

Esta serie muestra una visión inédita de Euskal Herria desde el aire, a través de imágenes filmadas a vuelo de pájaro desde un helicóptero.
www.euskalkultura.com


Saileko lehen atala ostiral honetean emango dute, arratsaldeko 20:30tan eta hurrengoak datozen ostiraletan, ordu berean.>
www.euskalkultura.com

La primera parte de la serie del documental será proyectada este viernes, 13 de mayo, en la pantalla del Centro Vasco (Moreno, 955) a las 20:30.
www.euskalkultura.com


[Joanes baleazalearen komiki sailaren bigarren zenbakiaren azala]>
www.euskalkultura.com

[Portada del segundo capítulo de la serie, titulado 'Whale Island', la isla de las ballenas]
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

conjunto (es)

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Euskadiko Immigraziorako lehen Ituna Soziala izango denaren oinarriak finkatzen ari da. Itunaren lehentasunezko helburua euskal gizarte osoa xenofobiaren aurka eta eskubide-berdintasunarekiko errespetuaren alde inplikatzea da.>
www.euskadi.net

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno está construyendo las bases de lo que será el primer Pacto Social para la Inmigración en Euskadi, cuyo objetivo prioritario es implicar al conjunto de la sociedad vasca en la lucha contra la xenofobia y en el respeto a la igualdad de derechos
www.euskadi.net


Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Euskadiko Immigraziorako lehen Itun Soziala izango denaren oinarriak finkatzen ari da, eta Itunaren lehentasunezko helburua euskal gizarte osoa inplikatzea da gutxienekoen konpromiso baten bilaketan, etorkinen elkarbizitzari eta integrazioari buruzko ikuspegi baten bilaketan, gizarte kohesionatuagoa lortzeko.>
www.euskadi.net

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno está construyendo las bases de lo que será el primer Pacto Social para la Inmigración en Euskadi, cuyo objetivo prioritario es implicar al conjunto de la sociedad vasca en la búsqueda de un compromiso de mínimos, de una visión compartida sobre la convivencia e integración de los inmigrantes para lograr una sociedad más cohesionada.
www.euskadi.net


Horretarako, barneko lana koordinatu eta programatzen du eta foru erakundea osatzen duten Sail eta organismo publiko guztiak sartzen ditu tartean.>
web.bizkaia.net

A tal fin, desarrolla una labor interna coordinada y programada, en el que se ven involucrados el conjunto de Departamentos y organismos públicos en los que se organiza la entidad foral.
web.bizkaia.net


Ekonomi Sustapena Saila sinetsirik dago garrantzitsua dela Bizkaiko ETE-entzako baterako jarduerak garatzea; eta, Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberarekin batera, beharrezkoa dela ikusi du Bizkaiko ekonomi datuen informazio sistematikoa ematea eta, bide horretatik, eboluzio ekonomikoaren jarraipen bat egin ahal izatea.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Promoción Económica, convencido de la importancia de desarrollar actuaciones conjuntas que redunden en beneficio de las PYMEs de Bizkaia, ha detectado junto con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao la necesidad de ofrecer de manera sistemática datos económicos relevantes referidos al Territorio Histórico de Bizkaia; permitiendo, de este modo, realizar un seguimiento de su evolución.
web.bizkaia.net


Foru sailak bere gain hartuko duen beste erronka bat izango da Bizkaibus berrantolatzea eta haren eginkizuna birdefinitzea, goian aipatutako neurriekin batera Bizkaiko garraio publikoaren kalitatea hobetzeko.>
web.bizkaia.net

Otro de los retos que asumirá este Departamento foral será el de profundizar en la reordenación de Bizkaibus y en la redefinición de su papel para, en conjunto con las medidas anteriormente mencionadas, mejorar la calidad del transporte público en Bizkaia.
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

lote (es)

1. Saila – Hiriburuak: Ezerezean geratu da.>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 1 - Capitales: Declarado desierto.
www.industria.ejgv.euskadi.net


3. Saila – Arabar Errioxa: Quintas Fotógrafos, S.C.>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 3 - Rioja Alavesa: Quintas Fotógrafos, S.C.
www.industria.ejgv.euskadi.net


2. Saila – Euskal Kostaldea: Miguel Ángel Álvarez Alperi>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 2 - Costa Vasca: Miguel Ángel Álvarez Alperi
www.industria.ejgv.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

tarea (es)

Euskal Birusa talde euskaltzaleak abian jarritako ekimen honek antolatze lanetan merkatari eta ostalarien elkartea, Kaltxango AEK, Alboka Musika Eskola eta udaleko euskara eta kultura sailak bildu ditu aurtengoan.>
www.ermua.es

La iniciativa del colectivo euskaltzale Euskal Birusa cuenta en las tareas organizativas de la presente edición con la colaboración de la asociación de comerciantes y hosteleros, del euskaltegi Kaltxango AEK, de la Escuela de Música Alboka y de los departamentos municipales de euskera y cultura.
www.ermua.es


Baliabideak eta zerbitzuak kudeatzeko zeregina ahalik eta ondoen betetzeko konpromisoa hartu du Ermua Hiriko Udalaren Pertsonaleko Sailak.>
www.ermua.es

El departamento de Personal del Ayuntamiento de la Villa de Ermua se compromete con la tarea de gestionar sus recursos y servicios de acuerdo con los principios de la excelencia.
www.ermua.es


Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren zereginetako bat euskara idatzia sustatzea da; horretarako herritarrak motibatu egin behar ditugu eta horretarako Udal Euskara Sailak hainbat lehiaketa suspertzen ditu.>
www.ermua.es

Una de las tareas incluidas en el Plan General de Promoción del Uso del Euskera es potenciar el uso del mismo a nivel escrito y motivar a la población para que utilice el euskera para escribir.
www.ermua.es


Euskal Birusa talde euskaltzaleak abian jarritako ekimen honek antolatze lanetan merkatari eta ostalarien elkartea, Kaltxango AEK, Alboka Musika Estola eta udaleko euskara eta kultura sailak bildu ditu aurtengoan.>
www.ermua.es

La iniciativa del colectivo euskaltzale Euskal Birusa cuenta en las tareas organizativas de la presente edición con la colaboración de la asociación de comerciantes y hosteleros, del Kaltxango AEK, de la Escuela de Música Albota y de los departamentos municipales de euskera y cultura.
www.ermua.es


Elizbarrutiko ikastetxeen sarean dagoan San Viator ikastetxeko SAT (Egitekoen Ikaskuntzarako Saila) saileko ikasleek “Pakea Bizkaia” egitasmoan parte hartzen dihardue. Planetan dau...>
www.bizkeliza.org

Alumnos y Alumnas de SAT (Sección de Aprendizaje de Tareas) del Centro San Viator, de titularidad diocesana, están tomando parte en el proyecto “Pakea Bizkaia” cuyo objetivo es con...
www.bizkeliza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

trabajo (es)

2004an, beste udal baliabideekin koordinatuta, zehatz-mehatz Aukera Berdintasunerako Sailarekin, genero-indarkeria gaietan gure lana bideratzen duten tresna normatibo eta teknikoak edukitzen hasi ginenetik, asko hasi da arreta eman zaien emakumeen kopurua, ez hainbeste genero-indarkeriaren kasuak gehitzeagatik, gizartearen kontzientzia eta sentsibilizazioa handiagoak direlako baizik, eta horrek emakumeek jasaten dituzten erasoak salatzeko beldur gutxiago izaten lagundu du, beraien esku jarritako baliabide eta eskainitako erantzun eraginkor eta pertsonalizatuarekin batera.>
www.ermua.es

En el tiempo transcurrido desde que en el año 2004 comenzamos a contar con las herramientas normativas y técnicas que encauzan nuestro trabajo en materia de violencia de género, en coordinación con los demás recursos municipales, en particular, con el Departamento de Igualdad de Oportunidades, el número de mujeres atendidas ha ido aumentando de manera significativa, no tanto porque se haya producido un incremento correlativo de los casos de violencia de género, como por el efecto de la mayor conciencia y sensibilización social de la ciudadanía, que ha incidido en que las mujeres tengan menos miedo a denunciar las agresiones que pudieran sufrir, unido a la mejora de los recursos que ponemos a su disposición y la eficaz y personalizada respuesta que les ofrecemos. En el año 2004 se realizaron 2 atestados por violencia de género.
www.ermua.es


Ekimen honetan laguntzaile izango dira Gurutze Gorria, Durango Helduen Hezkuntza Iraunkorreko Zentroa, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Lan eta Immigrazio Ministerioa.>
www.ermua.es

La misma cuenta con la colaboración de la Cruz Roja, el Centro de Educación permanente de Personas Adultas (CEPA) de Durango, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
www.ermua.es


José Luis Araujo Araujo zinegotziaren esku uzten dira Toki Garapen, Prestakuntza eta Enplegu eta Merkataritza-Hostalaritza Alorreko berezko eskurantzak, eta Sustapen eta Enplegu Zerbitzu Integratuaren batzorde mistoko kide izatearen ondoriozkoak, Felix Prol Salgado izanik organo horretan ordezkatuko duen zinegotzia, bai eta izen bereko lan-batzorde eta arloeko kontseiluen mahaiburutza ere. Eta Gizarte Ekintza eta Esku-hartze Komunitarioaren Saileko berezko eskumenak.>
www.ermua.es

Se delega en el concejal, José Luis Araujo Araujo, el ejercicio de cuantas atribuciones sean propias del Área de Desarrollo Local, Formación y Empleo y Comercio-Hostelería, o de su participación como miembro de la Comisión mixta del SIPE, designándose al concejal Félix Prol Salgado como sustituto del mismo en dicho órgano, incluida la presidencia de las Comisiones de Trabajo y Consejos Sectoriales del mismo nombre.
www.ermua.es


2009/07/15: Enplegu eta gizarte ekintza sailen arteko elkarlana da bidea eta erronka laneratzean eraginkorrak izateko>
www.ermua.es

15/07/2009: El trabajo entre Empleo y Acción Social es el camino y el reto para ser eficientes en inserción laboral
www.ermua.es


Udal kultura sailak zabalik du Inauterien hurrengo edizioa iragartzeko erabiliko duen kartel-lehiaketa.>
www.ermua.es

El departamento municipal de Cultura ha abierto el plazo para la presentación de bocetos y trabajos en el concurso de carteles para la próxima edición del carnaval.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

fase (es)

Hezkuntza sailak hezkuntza-eragileak deitu gintuen astelehenean Heziberri 2020 egitasmoko dekretuen zirriborroak aurkezteko.>
www.baikara1

El Departamento de Educación convocó el pasado lunes a los agentes educativos para presentarnos los borradores de los decretos curriculares en el marco de la segunda fase de Heziberri 2020.
www.baikara1


EHIGE, BIHE eta SAREAN elkarteok- Euskal Eskola Publikoa Gaur,Bihar –hainbat ekarpen egin dizkiogu Heziberri planaren bigarren faseari (Esko Jaurlaritzaren Hezkuntza sailaren dekretuak) Euskal Eskola Publikoa hobetzeko asmoz, eta ondorioz hezkuntza-sistema osoa.>
www.baikara1

Las asociaciones EHIGE, BIHE y SAREAN – Euskal Eskola Publikoa Gaur,Bihar –hemos realizado, en esta segunda fase del Plan Heziberri, decenas de aportaciones a los decretos curriculares del Departamento de Educación del Gobierno vasco, con el objetivo de mejorar el futuro de la Escuela Pública Vasca y de nuestro sistema educativo.
www.baikara1


1975ean IKERLANeko presidente izendatu zuten eta 1979an Autonomia aurreko Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean jardun zuen Hezkuntza Sailean.>
www.euskonews.com

El mismo año 1975 asume la Presidencia de IKERLAN, Centro de Investigación, en su fase de nacimiento y consolidación.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

serie (es)

Gizakiaren eragina gelditzen denean, astiro eta modu progresiboan bilakatzen dira euren saileko klimax-unitatea osatu arte. Jarduera etengabea denean, edo denbora laburrean gertatu arren bizia denean (suteak, adibidez), ekologia aldetik gero eta sinpleagoak diren unitateetara itzultzen da landaretza.>
www.ermua.es

Cuando la acción del hombre cesa, tienden a evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando la acción es continua o, aunque breve, intensa (incendios, por ejemplo), sufren regresión hacia unidades vegetales cada vez más simples ecológicamente.
www.ermua.es


Azken urteetan musika eta dokumentalak uztartu ditu irundarrak eta gaur arte 'Next Music Station' saileko 'Libano' atala ikusgai izango da Donostiako Zinemaldiko emanaldi berezietan.>
www.euskalkultura.com

En los últimos años el irundarra ha fusionado con éxito dos grandes pasiones, el documental y la música. Muestra de ello es la serie 'Next Music Station', un mapa sonoro de la realidad musical del mundo árabe, que realizó a petición de la cadena de televisión Al Jazeera.
www.euskalkultura.com


Euskal Herriko hainbat leku eta parajeetako irudiak biltzen ditu sail honek, helikoptero batetik hartutako irudi eder eta harrigarriekin.>
www.euskalkultura.com

Esta serie muestra una visión inédita de Euskal Herria desde el aire, a través de imágenes filmadas a vuelo de pájaro desde un helicóptero.
www.euskalkultura.com


Saileko lehen atala ostiral honetean emango dute, arratsaldeko 20:30tan eta hurrengoak datozen ostiraletan, ordu berean.>
www.euskalkultura.com

La primera parte de la serie del documental será proyectada este viernes, 13 de mayo, en la pantalla del Centro Vasco (Moreno, 955) a las 20:30.
www.euskalkultura.com


[Joanes baleazalearen komiki sailaren bigarren zenbakiaren azala]>
www.euskalkultura.com

[Portada del segundo capítulo de la serie, titulado 'Whale Island', la isla de las ballenas]
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

ministerio (es)

Txiletarrak ikastegiko Administrazio eta Finantza sailak emango dien hobekuntza ikastaroa egitera etorri dira. Ikasleak Txileko Hezkuntza Ministerioaren Goi Hezkuntzako, Etengabeko Prestakuntza eta Lanbide Heziketa saileko proposamenari jarraiki etorri zaizkigu.>
www.ermua.es

Bajo propuesta de la Viceconsejería de la Formación Profesional y Aprendizaje Permanente y la División de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile, se trata de preparar profesionales para desenvolverse en el mundo de los negocios o en el de la prestación de servicios tanto dentro como fuera de Chile.
www.ermua.es


LEHENDAKARITZA SAILA>
www.eudel3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
www.eudel3


ARABAKO FORU ALDUNDIA - INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMOKO MINISTERIOA - ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA>
www.eudel3

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL
www.eudel3


LEHENDAKARITZA SAILA>
www.eudel3

MINISTERIO DE CULTURA
www.eudel3


BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMOKO MINISTERIOA - EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA>
www.eudel3

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
www.eudel3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

cartera (es)

Ogasun Sailari esleituko zaion aurrekontuaren aurrerapena ere eskaini du Iruarrizagak. Bada, sail horren barruan, inbertsio hauek dira esanguratsuenak: Informazio Sistema berria garatzea (herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuak hobetzeko, batez ere, eta zerga-iruzurraren aurkako borroka areagotzeko), eta EHUren campusa eta San Mamés Barria eraikitzne jarraitzea.>
web.bizkaia.net

Iruarrizaga ha avanzado también el presupuesto asignado a la cartera de Hacienda cuyas inversiones más destacadas se dedicarán al desarrollo del Nuevo Sistema de Información, fundamentalmente para mejorar los servicios a la ciudadanía y en la lucha contra el fraude fiscal, además de los proyectos del Campus de la UPV y San Mamés Barria.
web.bizkaia.net


Irailaren azkenengo astean eta urriaren lehenengokoan zuzenbide indar osoz E.A.J.-aren eta Frente Popularraren itun politiko eta militarra gauzatu zen hiru gertakari historiko izanik: Manuel de Irujo Largo Caballeroren Gobernuko sailik gabeko ministro izendatzea, Madrilen bildutako errepublika-Gorteek Estatutua onartu izatea eta Euzkadiko behin behineko E.A. J./Frente Popularra koalizioaren Gobernua eratzea.>
www.euskomedia.org

En la última semana de septiembre y la primera de octubre se consumó de pleno derecho el pacto político y militar del P.N.V. con el Frente Popular mediante tres acontecimientos históricos: el nombramiento de Manuel Irujo como ministro sin cartera del Gobierno de Largo Caballero, la aprobación del Estatuto por las Cortes republicanas reunidas en Madrid y la formación del Gobierno provisional de Euskadi, de coalición P.N.V./Frente Popular.
www.euskomedia.org


Konde-hirian bazen jada euskal ordezkaritza bat eta lehenbizi Negrin-en Gobernuko Justizia ministroa eta geroago sailik gabekoa izan zen Manuel de Irujo bertan aurkitzen zen, bere lana gudaren humanizazioan jardutea izanez, bizi asko salbatuz, eta Cataluñan gurtze katolikoa berrezartzeko ahalegina ere eginaz Barcelonako P. Josep M. Torrent bikario nagusia aurka azaltzeagatik arrakastarik izan ez zuen arren.>
www.euskomedia.org

En la Ciudad Condal existía ya una delegación vasca y se encontraba Manuel Irujo, ministro primero de Justicia y luego sin cartera del Gobierno de Negrín, cuya labor se centró en la humanización de la guerra, salvando bastantes vidas, y en el intento de restablecer el culto católico en Cataluña, que no tuvo éxito por la oposición del P. Josep M. Torrent, vicario general de Barcelona.
www.euskomedia.org


Puntu hori bermatuta, irailaren 25ean Gaceta de Madrid argitalpenean Irujo sailik gabeko ministro izendatua izan zela iragarri zen.>
www.euskomedia.org

Garantizado este punto, el nombramiento de Irujo como ministro sin cartera apareció en la Gaceta de Madrid el 25 de septiembre.
www.euskomedia.org


Frente Popularreko bost alderdiek sail gehiago izan zituzten, baina askoz ere garrantzi gutxiagokoak: Industria (Santiago Aznar), Lana, Aurreikuspena eta Komunikazioak (Juan de los Toyos) eta Gizarte Sorospena (Juan Gracia), P.S.O.E.-koa; Merkataritza eta Hornikuntzak (Ramon Maria Aldasoro), Izquierda Republicana-koa; Osasuna (Alfredo Espinosa), Union Republicana-koa; Herri Lanak (Juan Astigarribia), Euskadiko Alderdi Komunistakoa, eta Nekazaritza (Gonzalo Nárdiz), Acción Nacionalista Vasca-koa.>
www.euskomedia.org

Los cinco partidos del Frente Popular desempeñaron más carteras, pero mucho menos importantes: Industria (Santiago Aznar), Trabajo, Previsión y Comunicaciones (Juan de los Toyos) y Asistencia Social (Juan Gracia), del P.S.O.E.; Comercio y Abastecimientos (Ramón María Aldasoro), de Izquierda Republicana; Sanidad (Alfredo Espinosa), de Unión Republicana; Obras Públicas (Juan Astigarribia), del Partido Comunista de Euskadi, y Agricultura (Gonzalo Nárdiz), de Acción Nacionalista Vasca.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

departamento (es)

Foru Ogasunaren Klasikoak bilduma Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Historia Garaikidearen Sailaren arteko lankidetzaren emaitza da. Hainbat egile ospetsuk Ekonomi Itunaren araubide politiko eta administratibo bereziari eskaini dizkioten lanak berriro argitaratu ditugu, ikertzaile, aditu, herri arloko langile eta komunikatzaileen eskura egon daitezen eta, oro har, nahi duen edonork sakonean aztertu ahal izan ditzan administrazio eta finantzen arloko gure ohitura berezi eta apartekoak, aurreiritzirik gabe, jakinminak ematen duen jarrera zorrotz eta ulerkorrarekin. Ohitura horiek antzinako historian daude sustraiturik, baina indar osoa dute oraindik.>
www.conciertoeconomico1

La Colección Clásicos de la Hacienda Foral es fruto de la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (EHU-UPV) y se centra en la reedición de las viejas obras que autores ilustres dedicaron al particular régimen político y administrativo del Concierto Económico, poniéndolas al alcance de los investigadores, de los estudiosos, de los empleados públicos, de los responsables políticos, de los comunicadores y, en general, de todo aquel que, libre de prejuicios, con el espíritu crítico y constructivo propio de la curiosidad intelectual, quiera ahondar en el conocimiento de unos usos administrativos y financieros distintos y peculiares, que hunden sus raíces en la historia pero que mantienen toda la fuerza que les reconoce su vigencia y reconocimiento.
www.conciertoeconomico1


Sailaren ardura hartu nuenean, oso argi neukan foro honetan Ekonomia Ituna sustatu genezakeela.>
www.conciertoeconomico1

Cuando asumí el Departamento, tenía muy claro que era un foro donde podíamos impulsar el Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila- Arabako Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila – Bizkaiko Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Alava
www.conciertoeconomico1


Sarezkuntzako Koordinatzailea da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailean. Bizkaiko Hezkuntza Berrikuntzako arduradun ...>
www.congresociudadaniadigital1

(Madrid, 1980) trabaja en el departamento de Medios Interactivos de RTVE desde 2008, donde actualmente ...
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

terreno (es)

Altzateko plaza egin zenean, lekuz aldatu behar izan zen Santo Kristoa, baina inor ez zen boluntario azaldu bere lur-sailetan paratzeko.>
bera13

Cuando se hizo la plaza de Altzate hubo que trasladar el Santo Cristo de lugar, pero nadie se ofrecía voluntario para ubicarla en sus terrenos.
bera13


Aurrez aipatu den moduan, Boni Laskurain pasealekuan zentro berri bat eraikitzeko aukera aztertzen ari dira, Martinez Irala ikastetxeak gaur egun betetzen dituen lursailetako zati batean, hain zuzen; izan ere, Martinez Irala ikastetxeko eraikinak zeharo zaharkituta eta ordeztu beharrean daude. Baina horretarako, Hezkuntza-Sailak udalerriko ikastetxeen planifikazio-beharrak kontuan hartu eta egoki iritzi beharko dio asmoari.>
bergara12

Como se ha expuesto se está estudiando la posibilidad de construir un nuevo centro en el paseo Boni Laskurain en parte de los terrenos ocupados actualmente por el centro escolar Martínez de Irala, con unos edificios totalmente obsoletos y necesitados de sustitución, siempre que el Departamento de Educación lo estime pertinente en función de las necesidades de planificación de los centros escolares del municipio.
bergara12


Egiteko diren obren oinarrizko alderdi bat beharrezko lurrak horretan erabiltzeko osorik libre izatea da; Sailak udalerriei dirulaguntza ekonomikoak emango dizkie, batetik, udal horiek egin dituzten hornikuntza eta saneamendu obrak burutzeko ondasunak eta eskubideak erostetik sortutako gastuak ordaindu ditzaten, eta, bestetik, beharrezko ondasunak eta eskubideak eskuratzea ahalbideratuko duen jabetza nahitaez kentzeko diren prozedura desberdinen tramitaziorako.>
web.bizkaia.net

Un aspecto fundamental de las obras a ejecutar es tener la plena disponibilidad de los terrenos correspondientes, gestionándose desde el Departamento por un lado, mediante la concesión de ayudas económicas para los municipios a fin de sufragar los gastos derivados de la adquisición de bienes y derechos para la ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento que estos ayuntamientos hayan realizado y por otro lado con la tramitación de los distintos procedimientos de expropiación forzosa que permita adquirir los bienes y derechos necesarios.
web.bizkaia.net


Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizartekintza Sailak, Gizarte Zerbitzuen Legeak sortu zuen izpirituarekin bat eginez, lehentasun osoa eman dio beti hiritarrek Gizarte Zerbitzuen alorrean duten partaidetza sustatzeari.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, fiel al espíritu que rige la Ley de Servicios Sociales, tiene como uno de sus objetivos, fomentar la participación ciudadana en el terreno de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


d) Baso-ekoizpenak dituzten lurretan: sail landatuaren adina, zuhaiztiaren egoera eta aprobetxamendu-zikloa.>
www.donostia.org

d) En los terrenos que sustenten producciones forestales: la edad de la plantación, estado de la masa arbórea, y ciclo de aprovechamiento.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

finca (es)

Erroteta baserria eta bere etxaguntzak” finkaren 90. Lursaila zerbitzu publikoari atxikitzea, Zerbitzu Sailaren biltegi eta kotxetegi bezala erabiltzearren.>
www.pasaia.net

Afectación de la parcela nº90 de la finca “Casería Erroteta y sus pertenecidos” al servicio público de almacén-cochera del Departamento de Servicios.
www.pasaia.net


Udalbatzak 2010eko otsailaren 2an egindako bilkuran, ondoko erabakia hartu du: “Erroteta baserria eta bere etxaguntzak” finkaren 90. Lursaila zerbitzu publikoari atxikitzea, Zerbitzu Sailaren biltegi eta kotxetegi bezala erabiltzearren.>
www.pasaia.net

El Pleno, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2010, ha adoptado el siguiente acuerdo:Afectación de la parcela nº90 de la finca “Casería Erroteta y sus pertenecidos” al servicio público de almacén-cochera del Departamento de Servicios.
www.pasaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

parcela (es)

Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com


Zuhaitzekiko berdeguneak dira lur sail pribatu osoaren azaleraren % 25.>
www.aranguren9

El 25% de la superficie de parcela privada se destina a zonas verdes arboladas.
www.aranguren9


Herritarren Segurtasun eta Babes Zibil Sailaren egoitza berriak, horrela du izena, 15.000metro karratuko orubea bete du.>
www.bilbaointernational20

El nuevo centro se ubica en una parcela de 9.000 metros cuadrados y en su seno alberga 210 plazas de hospitalización, una UCI compuesta por 12 boxes y un área quirúrgica dotada de diez quirófanos inteligentes.
www.bilbaointernational20


Udalak egindako lana da, baina bizilagun eta jabeen oniritzia izan du, beraiek baitute bere sailak mantentzeko ardura.>
hondartza-buletina18

Ha sido un trabajo realizado por el Ayuntamiento pero con el visto bueno de vecinos y propietarios, ya que son ellos los que deben mantener sus parcelas.
hondartza-buletina18


Jarduketa bi horiekin, eta betiere Hezkuntza-Sailak bere planifikazio-beharren arabera egoki irizten badio, Martinez Irala ikastetxea libre geldituko da eta, oso kontserbazio-egoera kaskarrean dagoenez, birgaitu edo ordeztu egingo da beste eskola-erabileretarako edo, horrelakorik beharko ez balitz, partzelako zati batean Mizpirualde egoitzarako asistentzia-eraikin berria egingo litzateke.>
bergara12

Con estas dos actuaciones, y siempre que el referido Departamento de Educación lo estime pertinente en función de sus necesidades de planificación, se liberará el centro Martínez de Irala que se encuentra en muy mal estado de conservación para rehabilitarlo o sustituirlo para otros usos escolares, o si estos no se precisan, para construir en parte de la parcela el nuevo edificio asistencial de la residencia de Mizpirualde.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

plantación (es)

Kaltetutako sailak deuseztatu eta sail horien birpopulatze-gastuak ordaintzeko kalte-ordainketako sistema ezarri da.>
web.bizkaia.net

Se establece un sistema de indemnizaciones para compensar los gastos eliminación de plantaciones afectadas y repoblación de las mismas.
web.bizkaia.net


Sailak:>
web.bizkaia.net

Plantación:
web.bizkaia.net


Aurreko sailen mozketako hondakinak biltzean datza, edo landaketa egin ahal izateko lurra prestatzeko lanen aurretik dagoen landaredia garbitzean.>
web.bizkaia.net

Se trata de recogida de restos de corta de la plantación anterior o de la limpieza de la vegetación existente en el momento anterior a las labores de preparación del terreno para poder llevar a cabo la plantación.
web.bizkaia.net


KALTETUTAKO SAILETAN Fusarium Circinatum HONGOAREN GAIXOA SUNTSITU ETA KONTROLATZEKO NEURRIAK>
web.bizkaia.net

MEDIDAS PARA LA ERRADICACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DEL HONGO Fusarium Circinatum EN PLANTACIONES AFECTADAS
web.bizkaia.net


Sail osoaren sastraka-garbiketa>
web.bizkaia.net

Desbroce de plantación total
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

terreno (es)

Altzateko plaza egin zenean, lekuz aldatu behar izan zen Santo Kristoa, baina inor ez zen boluntario azaldu bere lur-sailetan paratzeko.>
bera13

Cuando se hizo la plaza de Altzate hubo que trasladar el Santo Cristo de lugar, pero nadie se ofrecía voluntario para ubicarla en sus terrenos.
bera13


Aurrez aipatu den moduan, Boni Laskurain pasealekuan zentro berri bat eraikitzeko aukera aztertzen ari dira, Martinez Irala ikastetxeak gaur egun betetzen dituen lursailetako zati batean, hain zuzen; izan ere, Martinez Irala ikastetxeko eraikinak zeharo zaharkituta eta ordeztu beharrean daude. Baina horretarako, Hezkuntza-Sailak udalerriko ikastetxeen planifikazio-beharrak kontuan hartu eta egoki iritzi beharko dio asmoari.>
bergara12

Como se ha expuesto se está estudiando la posibilidad de construir un nuevo centro en el paseo Boni Laskurain en parte de los terrenos ocupados actualmente por el centro escolar Martínez de Irala, con unos edificios totalmente obsoletos y necesitados de sustitución, siempre que el Departamento de Educación lo estime pertinente en función de las necesidades de planificación de los centros escolares del municipio.
bergara12


Egiteko diren obren oinarrizko alderdi bat beharrezko lurrak horretan erabiltzeko osorik libre izatea da; Sailak udalerriei dirulaguntza ekonomikoak emango dizkie, batetik, udal horiek egin dituzten hornikuntza eta saneamendu obrak burutzeko ondasunak eta eskubideak erostetik sortutako gastuak ordaindu ditzaten, eta, bestetik, beharrezko ondasunak eta eskubideak eskuratzea ahalbideratuko duen jabetza nahitaez kentzeko diren prozedura desberdinen tramitaziorako.>
web.bizkaia.net

Un aspecto fundamental de las obras a ejecutar es tener la plena disponibilidad de los terrenos correspondientes, gestionándose desde el Departamento por un lado, mediante la concesión de ayudas económicas para los municipios a fin de sufragar los gastos derivados de la adquisición de bienes y derechos para la ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento que estos ayuntamientos hayan realizado y por otro lado con la tramitación de los distintos procedimientos de expropiación forzosa que permita adquirir los bienes y derechos necesarios.
web.bizkaia.net


Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizartekintza Sailak, Gizarte Zerbitzuen Legeak sortu zuen izpirituarekin bat eginez, lehentasun osoa eman dio beti hiritarrek Gizarte Zerbitzuen alorrean duten partaidetza sustatzeari.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, fiel al espíritu que rige la Ley de Servicios Sociales, tiene como uno de sus objetivos, fomentar la participación ciudadana en el terreno de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


d) Baso-ekoizpenak dituzten lurretan: sail landatuaren adina, zuhaiztiaren egoera eta aprobetxamendu-zikloa.>
www.donostia.org

d) En los terrenos que sustenten producciones forestales: la edad de la plantación, estado de la masa arbórea, y ciclo de aprovechamiento.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

campo (es)

Nekazaritza Sailak laborategian betetzen duen jarduerari dagokionez, horrek Foru Administrazioak landagunean garatzen duen zeregina ezinbestean osatzen du.>
web.bizkaia.net

La actividad que el Departamento de Agricultura desempeña dentro del campo laboratorial, complementa de forma imprescindible la labor que en el desarrollo rural desempeña la Administración Foral.
web.bizkaia.net


Jarduteko ildo programatiko honen barruan Sail honen ildo nagusian beti landu den ardatza da arestian aipatu den gizarte zerbitzuen esparru horretan Foru Aldundiaren eskumenen arloan lankidetzan jarduteko asmoa duten elkarteei laguntza ematea eta talde horiek sustatzea.>
web.bizkaia.net

Dentro de esta línea programática de actuación, es una constante en la trayectoria de este Departamento, apoyar y promocionar a aquellas Asociaciones nacidas con vocación de colaborar dentro del campo de las competencias que la Diputación Foral tiene en el mencionado ámbito de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


Nekazaritza Sailak bi jarduera antolatu ditu Urkiolako Parke Naturalean egiteko: argazki rally bat azaroaren 7rako eta mendiko ibilaldi bat azaroaren 14rako.>
web.bizkaia.net

El programa tiene una duración de tres horas y los/as visitantes recibirán una mochila con el material necesario; cuaderno de campo, material de escritura, test ...
web.bizkaia.net


Atzean, hainbat auto dabiltza errepideetan joan-etorrian, laborantza-sail arre eta berdeen artean.>
www.3digitala.com

Detrás, vehículos pasan por carreteras entre campos de cultivo verde y ocres.
www.3digitala.com


Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

departamento (es)

Foru Ogasunaren Klasikoak bilduma Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Historia Garaikidearen Sailaren arteko lankidetzaren emaitza da. Hainbat egile ospetsuk Ekonomi Itunaren araubide politiko eta administratibo bereziari eskaini dizkioten lanak berriro argitaratu ditugu, ikertzaile, aditu, herri arloko langile eta komunikatzaileen eskura egon daitezen eta, oro har, nahi duen edonork sakonean aztertu ahal izan ditzan administrazio eta finantzen arloko gure ohitura berezi eta apartekoak, aurreiritzirik gabe, jakinminak ematen duen jarrera zorrotz eta ulerkorrarekin. Ohitura horiek antzinako historian daude sustraiturik, baina indar osoa dute oraindik.>
www.conciertoeconomico1

La Colección Clásicos de la Hacienda Foral es fruto de la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (EHU-UPV) y se centra en la reedición de las viejas obras que autores ilustres dedicaron al particular régimen político y administrativo del Concierto Económico, poniéndolas al alcance de los investigadores, de los estudiosos, de los empleados públicos, de los responsables políticos, de los comunicadores y, en general, de todo aquel que, libre de prejuicios, con el espíritu crítico y constructivo propio de la curiosidad intelectual, quiera ahondar en el conocimiento de unos usos administrativos y financieros distintos y peculiares, que hunden sus raíces en la historia pero que mantienen toda la fuerza que les reconoce su vigencia y reconocimiento.
www.conciertoeconomico1


Sailaren ardura hartu nuenean, oso argi neukan foro honetan Ekonomia Ituna sustatu genezakeela.>
www.conciertoeconomico1

Cuando asumí el Departamento, tenía muy claro que era un foro donde podíamos impulsar el Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila- Arabako Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila – Bizkaiko Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Alava
www.conciertoeconomico1


Sarezkuntzako Koordinatzailea da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailean. Bizkaiko Hezkuntza Berrikuntzako arduradun ...>
www.congresociudadaniadigital1

(Madrid, 1980) trabaja en el departamento de Medios Interactivos de RTVE desde 2008, donde actualmente ...
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

sección (es)

Sailaren Gasteizko ataleko koordinatzailea: Mª Consuelo Vázquez Ruíz de Larrea>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Coordinador del Departamento en la Sección de Vitoria: Mª Consuelo Vázquez Ruíz de Larrea
www.enpresa-donostia.ehu.es


Era berean, Bizkaiko Merkataritza Erregistroan ere eman zen haren izena, Erregistro horretako 8. Saileko 3.988 liburukian; folioa: 91.a; orria: BI-29934; inskripzioa: 1.a.>
www.ermua.es

Igualmente fue inscrita la sociedad en el Registro Mercantil de Bizkaia, en el tomo 3.988 de la Sección 8 del citado Registro, folio 91, hoja BI-29934, inscripción 1ª.
www.ermua.es


Berriz, sail honetan egon daitekeen materialen bat baldin baduzu, jar zaitez harremanetan liburutegiarekin.>
www.ermua.es

Si por el contrario, tienes algún material que creas pueda ser susceptible de estar en esta sección ponte en contacto con la Biblioteca.
www.ermua.es


Norvegiako zinemetan hirugarren astez dago ikusgai eta datozen asteetan ere hamaika aurkezpen egingo dituzte: Lituaniako Vilnius hiriburuan, Mexikoko Guadalajarako Zinemaldian, Frantziako Nanteseko jaialdiako 'La fenetre Basque' (Euskal lehioa) sailean, Washington-en eta Italiako Torinon.>
www.euskalkultura.com

La película está gustando, y lleva tres semanas en cartel en cines de Noruega. En las próximas semanas habrá nuevas presentaciones: en el festival de Vilnius (Lituania), en el festival de Guadalajara (México), en la sección 'La fenetre Basque' (La Ventana Vasca) del festival francés de Nantes, en Washington y en Turín, Italia.
www.euskalkultura.com


Tarte horretan, agenda berrituko dugu, baina albisteen sail nagusiak irailaren 10a arteko atsedena hartuko du.>
www.euskalkultura.com

Así, si bien la agenda seguirá renovándose, la sección principal de noticias no lo hará nuevamente hasta el lunes 7 de septiembre, fecha en que nos reincorporaremos a las citas habituales de EuskalKultura.com.
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

sector (es)

Kultura Sailak egoki deritzo arte eszenikoak ikuspegi global batetik sustatzeko asmoz arlo publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlana bultzatuko duen bide bat antolatzeari, horrela, bertan inplikaturik dauden elementu guztietan eragin ahal izateko: prestakuntzan, sorkuntzan, ekoizpenean, erakusketan eta sentsibilizazioan.>
www.euskadi.net

Dicha Dirección de la Promoción de la Cultura estima oportuno proceder a arbitrar un cauce que permita fomentar la colaboración entre el sector público y el privado con el objetivo de abordar la promoción de las artes escénicas desde una perspectiva global que permita incidir en todos los elementos implicados en la misma como son la formación, la creación, la producción, la exhibición y la sensibilización.
www.euskadi.net


Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen inkesta batek adierazten du, halaber, ia % 70ak uste duela gastronomia dela turismo-erakargarri nagusia, hau da, bere turismo-politikarako Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak oinarritzat erabili duen produktuetako bat. % 60ak turismo-establezimendu baten kalitateari lotzen dio Q bereizgarria, sektorerako Eusko Jaurlaritzak egindako beste apustu bat.>
www.euskadi.net

Una encuesta del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco revela, además, que casi el 70% considera como la principal atracción turística a la gastronomía, uno de los productos en el que el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo se ha basado para su política turística. Un 60% asocia el distintivo de la Q, otra apuesta del Gobierno Vasco para el sector, a la calidad de un establecimiento turístico.
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Sektorearen makromagnitudeak prezio konstanteetan. 1995 oinarria>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes del Sector Agrario Vasco a precios constantes
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Basogintzako sektoreko makromagnitudeak prezio konstanteak. Oinarri 00>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes sector forestal a precios constantes b00
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Oinarri 1990 euskal nekazal sektoreko makromagnitudeak prezio konstanteetan.>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes sector agrario vasco a precios constantes. Base 1990.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

grupo (es)

Ildo horretatik, ‘El Comercio’ egunkariko zuzendariondokoa eta informazio-burua izatera iritsi zela azpimarratu daiteke. Aipatutako Vocento taldeko hiru egunkari horietan lan egin ondoren, 2007. urtearen amaieran Madrilera joan zen bizitzera Lana, Vocento taldeko Berrikuntza eta Garapen saileko zuzendari lanak egiteko.>
www.congresociudadaniadigital1

Tras prestar sus servicios en estos tres diarios de Vocento, Lana se trasladó a Madrid a finales de 2007 para ser director de Innovación y Desarrollo Editorial del grupo, área enmarcada en la Dirección Editorial de Medios Regionales, que dirige desde 2010.
www.congresociudadaniadigital1


Ohean” antzerkia Maskarada taldearen eskutik 22:15ean Lobianon udal kultur sailak antolatua.>
www.ermua.es

22:15 h. Teatro. Representación de la obra “Ohean” con el grupo Maskarada, en Lobiano.
www.ermua.es


Orrialdeotan berdintasunari buruzko artikuluak daude eta sailak berak eta bere organo eta lan-taldeetan parte hartzen duten eragileek gauzatzen dituzten jardueren berri baita ere.>
www.ermua.es

En ellas se ofrecen artículos sobre la igualdad e información sobre las actividades del propio departamento y de los grupos y agentes sociales locales.
www.ermua.es


Ildo beretik, Aukera Berdintasunerako udal sailak gauza bera egitera deitu die herriko edozein arloko elkarte eta taldeei.>
www.ermua.es

Asimismo el Departamento de Igualdad de Oportunidades anima a hacer lo mismo y a sumarse a los grupos y entidades locales de cualquier ámbito social.
www.ermua.es


Emanaldia udal kultura sailak antolatu du.>
www.ermua.es

Este es el último trabajo que nos presenta el grupo ‘Glu-glu’.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

serie (es)

Gizakiaren eragina gelditzen denean, astiro eta modu progresiboan bilakatzen dira euren saileko klimax-unitatea osatu arte. Jarduera etengabea denean, edo denbora laburrean gertatu arren bizia denean (suteak, adibidez), ekologia aldetik gero eta sinpleagoak diren unitateetara itzultzen da landaretza.>
www.ermua.es

Cuando la acción del hombre cesa, tienden a evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando la acción es continua o, aunque breve, intensa (incendios, por ejemplo), sufren regresión hacia unidades vegetales cada vez más simples ecológicamente.
www.ermua.es


Azken urteetan musika eta dokumentalak uztartu ditu irundarrak eta gaur arte 'Next Music Station' saileko 'Libano' atala ikusgai izango da Donostiako Zinemaldiko emanaldi berezietan.>
www.euskalkultura.com

En los últimos años el irundarra ha fusionado con éxito dos grandes pasiones, el documental y la música. Muestra de ello es la serie 'Next Music Station', un mapa sonoro de la realidad musical del mundo árabe, que realizó a petición de la cadena de televisión Al Jazeera.
www.euskalkultura.com


Euskal Herriko hainbat leku eta parajeetako irudiak biltzen ditu sail honek, helikoptero batetik hartutako irudi eder eta harrigarriekin.>
www.euskalkultura.com

Esta serie muestra una visión inédita de Euskal Herria desde el aire, a través de imágenes filmadas a vuelo de pájaro desde un helicóptero.
www.euskalkultura.com


Saileko lehen atala ostiral honetean emango dute, arratsaldeko 20:30tan eta hurrengoak datozen ostiraletan, ordu berean.>
www.euskalkultura.com

La primera parte de la serie del documental será proyectada este viernes, 13 de mayo, en la pantalla del Centro Vasco (Moreno, 955) a las 20:30.
www.euskalkultura.com


[Joanes baleazalearen komiki sailaren bigarren zenbakiaren azala]>
www.euskalkultura.com

[Portada del segundo capítulo de la serie, titulado 'Whale Island', la isla de las ballenas]
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

conjunto (es)

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Euskadiko Immigraziorako lehen Ituna Soziala izango denaren oinarriak finkatzen ari da. Itunaren lehentasunezko helburua euskal gizarte osoa xenofobiaren aurka eta eskubide-berdintasunarekiko errespetuaren alde inplikatzea da.>
www.euskadi.net

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno está construyendo las bases de lo que será el primer Pacto Social para la Inmigración en Euskadi, cuyo objetivo prioritario es implicar al conjunto de la sociedad vasca en la lucha contra la xenofobia y en el respeto a la igualdad de derechos
www.euskadi.net


Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Euskadiko Immigraziorako lehen Itun Soziala izango denaren oinarriak finkatzen ari da, eta Itunaren lehentasunezko helburua euskal gizarte osoa inplikatzea da gutxienekoen konpromiso baten bilaketan, etorkinen elkarbizitzari eta integrazioari buruzko ikuspegi baten bilaketan, gizarte kohesionatuagoa lortzeko.>
www.euskadi.net

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno está construyendo las bases de lo que será el primer Pacto Social para la Inmigración en Euskadi, cuyo objetivo prioritario es implicar al conjunto de la sociedad vasca en la búsqueda de un compromiso de mínimos, de una visión compartida sobre la convivencia e integración de los inmigrantes para lograr una sociedad más cohesionada.
www.euskadi.net


Horretarako, barneko lana koordinatu eta programatzen du eta foru erakundea osatzen duten Sail eta organismo publiko guztiak sartzen ditu tartean.>
web.bizkaia.net

A tal fin, desarrolla una labor interna coordinada y programada, en el que se ven involucrados el conjunto de Departamentos y organismos públicos en los que se organiza la entidad foral.
web.bizkaia.net


Ekonomi Sustapena Saila sinetsirik dago garrantzitsua dela Bizkaiko ETE-entzako baterako jarduerak garatzea; eta, Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberarekin batera, beharrezkoa dela ikusi du Bizkaiko ekonomi datuen informazio sistematikoa ematea eta, bide horretatik, eboluzio ekonomikoaren jarraipen bat egin ahal izatea.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Promoción Económica, convencido de la importancia de desarrollar actuaciones conjuntas que redunden en beneficio de las PYMEs de Bizkaia, ha detectado junto con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao la necesidad de ofrecer de manera sistemática datos económicos relevantes referidos al Territorio Histórico de Bizkaia; permitiendo, de este modo, realizar un seguimiento de su evolución.
web.bizkaia.net


Foru sailak bere gain hartuko duen beste erronka bat izango da Bizkaibus berrantolatzea eta haren eginkizuna birdefinitzea, goian aipatutako neurriekin batera Bizkaiko garraio publikoaren kalitatea hobetzeko.>
web.bizkaia.net

Otro de los retos que asumirá este Departamento foral será el de profundizar en la reordenación de Bizkaibus y en la redefinición de su papel para, en conjunto con las medidas anteriormente mencionadas, mejorar la calidad del transporte público en Bizkaia.
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

lote (es)

1. Saila – Hiriburuak: Ezerezean geratu da.>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 1 - Capitales: Declarado desierto.
www.industria.ejgv.euskadi.net


3. Saila – Arabar Errioxa: Quintas Fotógrafos, S.C.>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 3 - Rioja Alavesa: Quintas Fotógrafos, S.C.
www.industria.ejgv.euskadi.net


2. Saila – Euskal Kostaldea: Miguel Ángel Álvarez Alperi>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 2 - Costa Vasca: Miguel Ángel Álvarez Alperi
www.industria.ejgv.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

tarea (es)

Euskal Birusa talde euskaltzaleak abian jarritako ekimen honek antolatze lanetan merkatari eta ostalarien elkartea, Kaltxango AEK, Alboka Musika Eskola eta udaleko euskara eta kultura sailak bildu ditu aurtengoan.>
www.ermua.es

La iniciativa del colectivo euskaltzale Euskal Birusa cuenta en las tareas organizativas de la presente edición con la colaboración de la asociación de comerciantes y hosteleros, del euskaltegi Kaltxango AEK, de la Escuela de Música Alboka y de los departamentos municipales de euskera y cultura.
www.ermua.es


Baliabideak eta zerbitzuak kudeatzeko zeregina ahalik eta ondoen betetzeko konpromisoa hartu du Ermua Hiriko Udalaren Pertsonaleko Sailak.>
www.ermua.es

El departamento de Personal del Ayuntamiento de la Villa de Ermua se compromete con la tarea de gestionar sus recursos y servicios de acuerdo con los principios de la excelencia.
www.ermua.es


Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren zereginetako bat euskara idatzia sustatzea da; horretarako herritarrak motibatu egin behar ditugu eta horretarako Udal Euskara Sailak hainbat lehiaketa suspertzen ditu.>
www.ermua.es

Una de las tareas incluidas en el Plan General de Promoción del Uso del Euskera es potenciar el uso del mismo a nivel escrito y motivar a la población para que utilice el euskera para escribir.
www.ermua.es


Euskal Birusa talde euskaltzaleak abian jarritako ekimen honek antolatze lanetan merkatari eta ostalarien elkartea, Kaltxango AEK, Alboka Musika Estola eta udaleko euskara eta kultura sailak bildu ditu aurtengoan.>
www.ermua.es

La iniciativa del colectivo euskaltzale Euskal Birusa cuenta en las tareas organizativas de la presente edición con la colaboración de la asociación de comerciantes y hosteleros, del Kaltxango AEK, de la Escuela de Música Albota y de los departamentos municipales de euskera y cultura.
www.ermua.es


Elizbarrutiko ikastetxeen sarean dagoan San Viator ikastetxeko SAT (Egitekoen Ikaskuntzarako Saila) saileko ikasleek “Pakea Bizkaia” egitasmoan parte hartzen dihardue. Planetan dau...>
www.bizkeliza.org

Alumnos y Alumnas de SAT (Sección de Aprendizaje de Tareas) del Centro San Viator, de titularidad diocesana, están tomando parte en el proyecto “Pakea Bizkaia” cuyo objetivo es con...
www.bizkeliza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

trabajo (es)

2004an, beste udal baliabideekin koordinatuta, zehatz-mehatz Aukera Berdintasunerako Sailarekin, genero-indarkeria gaietan gure lana bideratzen duten tresna normatibo eta teknikoak edukitzen hasi ginenetik, asko hasi da arreta eman zaien emakumeen kopurua, ez hainbeste genero-indarkeriaren kasuak gehitzeagatik, gizartearen kontzientzia eta sentsibilizazioa handiagoak direlako baizik, eta horrek emakumeek jasaten dituzten erasoak salatzeko beldur gutxiago izaten lagundu du, beraien esku jarritako baliabide eta eskainitako erantzun eraginkor eta pertsonalizatuarekin batera.>
www.ermua.es

En el tiempo transcurrido desde que en el año 2004 comenzamos a contar con las herramientas normativas y técnicas que encauzan nuestro trabajo en materia de violencia de género, en coordinación con los demás recursos municipales, en particular, con el Departamento de Igualdad de Oportunidades, el número de mujeres atendidas ha ido aumentando de manera significativa, no tanto porque se haya producido un incremento correlativo de los casos de violencia de género, como por el efecto de la mayor conciencia y sensibilización social de la ciudadanía, que ha incidido en que las mujeres tengan menos miedo a denunciar las agresiones que pudieran sufrir, unido a la mejora de los recursos que ponemos a su disposición y la eficaz y personalizada respuesta que les ofrecemos. En el año 2004 se realizaron 2 atestados por violencia de género.
www.ermua.es


Ekimen honetan laguntzaile izango dira Gurutze Gorria, Durango Helduen Hezkuntza Iraunkorreko Zentroa, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Lan eta Immigrazio Ministerioa.>
www.ermua.es

La misma cuenta con la colaboración de la Cruz Roja, el Centro de Educación permanente de Personas Adultas (CEPA) de Durango, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
www.ermua.es


José Luis Araujo Araujo zinegotziaren esku uzten dira Toki Garapen, Prestakuntza eta Enplegu eta Merkataritza-Hostalaritza Alorreko berezko eskurantzak, eta Sustapen eta Enplegu Zerbitzu Integratuaren batzorde mistoko kide izatearen ondoriozkoak, Felix Prol Salgado izanik organo horretan ordezkatuko duen zinegotzia, bai eta izen bereko lan-batzorde eta arloeko kontseiluen mahaiburutza ere. Eta Gizarte Ekintza eta Esku-hartze Komunitarioaren Saileko berezko eskumenak.>
www.ermua.es

Se delega en el concejal, José Luis Araujo Araujo, el ejercicio de cuantas atribuciones sean propias del Área de Desarrollo Local, Formación y Empleo y Comercio-Hostelería, o de su participación como miembro de la Comisión mixta del SIPE, designándose al concejal Félix Prol Salgado como sustituto del mismo en dicho órgano, incluida la presidencia de las Comisiones de Trabajo y Consejos Sectoriales del mismo nombre.
www.ermua.es


2009/07/15: Enplegu eta gizarte ekintza sailen arteko elkarlana da bidea eta erronka laneratzean eraginkorrak izateko>
www.ermua.es

15/07/2009: El trabajo entre Empleo y Acción Social es el camino y el reto para ser eficientes en inserción laboral
www.ermua.es


Udal kultura sailak zabalik du Inauterien hurrengo edizioa iragartzeko erabiliko duen kartel-lehiaketa.>
www.ermua.es

El departamento municipal de Cultura ha abierto el plazo para la presentación de bocetos y trabajos en el concurso de carteles para la próxima edición del carnaval.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

fase (es)

Hezkuntza sailak hezkuntza-eragileak deitu gintuen astelehenean Heziberri 2020 egitasmoko dekretuen zirriborroak aurkezteko.>
www.baikara1

El Departamento de Educación convocó el pasado lunes a los agentes educativos para presentarnos los borradores de los decretos curriculares en el marco de la segunda fase de Heziberri 2020.
www.baikara1


EHIGE, BIHE eta SAREAN elkarteok- Euskal Eskola Publikoa Gaur,Bihar –hainbat ekarpen egin dizkiogu Heziberri planaren bigarren faseari (Esko Jaurlaritzaren Hezkuntza sailaren dekretuak) Euskal Eskola Publikoa hobetzeko asmoz, eta ondorioz hezkuntza-sistema osoa.>
www.baikara1

Las asociaciones EHIGE, BIHE y SAREAN – Euskal Eskola Publikoa Gaur,Bihar –hemos realizado, en esta segunda fase del Plan Heziberri, decenas de aportaciones a los decretos curriculares del Departamento de Educación del Gobierno vasco, con el objetivo de mejorar el futuro de la Escuela Pública Vasca y de nuestro sistema educativo.
www.baikara1


1975ean IKERLANeko presidente izendatu zuten eta 1979an Autonomia aurreko Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean jardun zuen Hezkuntza Sailean.>
www.euskonews.com

El mismo año 1975 asume la Presidencia de IKERLAN, Centro de Investigación, en su fase de nacimiento y consolidación.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

serie (es)

Gizakiaren eragina gelditzen denean, astiro eta modu progresiboan bilakatzen dira euren saileko klimax-unitatea osatu arte. Jarduera etengabea denean, edo denbora laburrean gertatu arren bizia denean (suteak, adibidez), ekologia aldetik gero eta sinpleagoak diren unitateetara itzultzen da landaretza.>
www.ermua.es

Cuando la acción del hombre cesa, tienden a evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando la acción es continua o, aunque breve, intensa (incendios, por ejemplo), sufren regresión hacia unidades vegetales cada vez más simples ecológicamente.
www.ermua.es


Azken urteetan musika eta dokumentalak uztartu ditu irundarrak eta gaur arte 'Next Music Station' saileko 'Libano' atala ikusgai izango da Donostiako Zinemaldiko emanaldi berezietan.>
www.euskalkultura.com

En los últimos años el irundarra ha fusionado con éxito dos grandes pasiones, el documental y la música. Muestra de ello es la serie 'Next Music Station', un mapa sonoro de la realidad musical del mundo árabe, que realizó a petición de la cadena de televisión Al Jazeera.
www.euskalkultura.com


Euskal Herriko hainbat leku eta parajeetako irudiak biltzen ditu sail honek, helikoptero batetik hartutako irudi eder eta harrigarriekin.>
www.euskalkultura.com

Esta serie muestra una visión inédita de Euskal Herria desde el aire, a través de imágenes filmadas a vuelo de pájaro desde un helicóptero.
www.euskalkultura.com


Saileko lehen atala ostiral honetean emango dute, arratsaldeko 20:30tan eta hurrengoak datozen ostiraletan, ordu berean.>
www.euskalkultura.com

La primera parte de la serie del documental será proyectada este viernes, 13 de mayo, en la pantalla del Centro Vasco (Moreno, 955) a las 20:30.
www.euskalkultura.com


[Joanes baleazalearen komiki sailaren bigarren zenbakiaren azala]>
www.euskalkultura.com

[Portada del segundo capítulo de la serie, titulado 'Whale Island', la isla de las ballenas]
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

ministerio (es)

Txiletarrak ikastegiko Administrazio eta Finantza sailak emango dien hobekuntza ikastaroa egitera etorri dira. Ikasleak Txileko Hezkuntza Ministerioaren Goi Hezkuntzako, Etengabeko Prestakuntza eta Lanbide Heziketa saileko proposamenari jarraiki etorri zaizkigu.>
www.ermua.es

Bajo propuesta de la Viceconsejería de la Formación Profesional y Aprendizaje Permanente y la División de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile, se trata de preparar profesionales para desenvolverse en el mundo de los negocios o en el de la prestación de servicios tanto dentro como fuera de Chile.
www.ermua.es


LEHENDAKARITZA SAILA>
www.eudel3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
www.eudel3


ARABAKO FORU ALDUNDIA - INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMOKO MINISTERIOA - ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA>
www.eudel3

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL
www.eudel3


LEHENDAKARITZA SAILA>
www.eudel3

MINISTERIO DE CULTURA
www.eudel3


BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMOKO MINISTERIOA - EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA>
www.eudel3

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
www.eudel3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

cartera (es)

Ogasun Sailari esleituko zaion aurrekontuaren aurrerapena ere eskaini du Iruarrizagak. Bada, sail horren barruan, inbertsio hauek dira esanguratsuenak: Informazio Sistema berria garatzea (herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuak hobetzeko, batez ere, eta zerga-iruzurraren aurkako borroka areagotzeko), eta EHUren campusa eta San Mamés Barria eraikitzne jarraitzea.>
web.bizkaia.net

Iruarrizaga ha avanzado también el presupuesto asignado a la cartera de Hacienda cuyas inversiones más destacadas se dedicarán al desarrollo del Nuevo Sistema de Información, fundamentalmente para mejorar los servicios a la ciudadanía y en la lucha contra el fraude fiscal, además de los proyectos del Campus de la UPV y San Mamés Barria.
web.bizkaia.net


Irailaren azkenengo astean eta urriaren lehenengokoan zuzenbide indar osoz E.A.J.-aren eta Frente Popularraren itun politiko eta militarra gauzatu zen hiru gertakari historiko izanik: Manuel de Irujo Largo Caballeroren Gobernuko sailik gabeko ministro izendatzea, Madrilen bildutako errepublika-Gorteek Estatutua onartu izatea eta Euzkadiko behin behineko E.A. J./Frente Popularra koalizioaren Gobernua eratzea.>
www.euskomedia.org

En la última semana de septiembre y la primera de octubre se consumó de pleno derecho el pacto político y militar del P.N.V. con el Frente Popular mediante tres acontecimientos históricos: el nombramiento de Manuel Irujo como ministro sin cartera del Gobierno de Largo Caballero, la aprobación del Estatuto por las Cortes republicanas reunidas en Madrid y la formación del Gobierno provisional de Euskadi, de coalición P.N.V./Frente Popular.
www.euskomedia.org


Konde-hirian bazen jada euskal ordezkaritza bat eta lehenbizi Negrin-en Gobernuko Justizia ministroa eta geroago sailik gabekoa izan zen Manuel de Irujo bertan aurkitzen zen, bere lana gudaren humanizazioan jardutea izanez, bizi asko salbatuz, eta Cataluñan gurtze katolikoa berrezartzeko ahalegina ere eginaz Barcelonako P. Josep M. Torrent bikario nagusia aurka azaltzeagatik arrakastarik izan ez zuen arren.>
www.euskomedia.org

En la Ciudad Condal existía ya una delegación vasca y se encontraba Manuel Irujo, ministro primero de Justicia y luego sin cartera del Gobierno de Negrín, cuya labor se centró en la humanización de la guerra, salvando bastantes vidas, y en el intento de restablecer el culto católico en Cataluña, que no tuvo éxito por la oposición del P. Josep M. Torrent, vicario general de Barcelona.
www.euskomedia.org


Puntu hori bermatuta, irailaren 25ean Gaceta de Madrid argitalpenean Irujo sailik gabeko ministro izendatua izan zela iragarri zen.>
www.euskomedia.org

Garantizado este punto, el nombramiento de Irujo como ministro sin cartera apareció en la Gaceta de Madrid el 25 de septiembre.
www.euskomedia.org


Frente Popularreko bost alderdiek sail gehiago izan zituzten, baina askoz ere garrantzi gutxiagokoak: Industria (Santiago Aznar), Lana, Aurreikuspena eta Komunikazioak (Juan de los Toyos) eta Gizarte Sorospena (Juan Gracia), P.S.O.E.-koa; Merkataritza eta Hornikuntzak (Ramon Maria Aldasoro), Izquierda Republicana-koa; Osasuna (Alfredo Espinosa), Union Republicana-koa; Herri Lanak (Juan Astigarribia), Euskadiko Alderdi Komunistakoa, eta Nekazaritza (Gonzalo Nárdiz), Acción Nacionalista Vasca-koa.>
www.euskomedia.org

Los cinco partidos del Frente Popular desempeñaron más carteras, pero mucho menos importantes: Industria (Santiago Aznar), Trabajo, Previsión y Comunicaciones (Juan de los Toyos) y Asistencia Social (Juan Gracia), del P.S.O.E.; Comercio y Abastecimientos (Ramón María Aldasoro), de Izquierda Republicana; Sanidad (Alfredo Espinosa), de Unión Republicana; Obras Públicas (Juan Astigarribia), del Partido Comunista de Euskadi, y Agricultura (Gonzalo Nárdiz), de Acción Nacionalista Vasca.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

departamento (es)

Foru Ogasunaren Klasikoak bilduma Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Historia Garaikidearen Sailaren arteko lankidetzaren emaitza da. Hainbat egile ospetsuk Ekonomi Itunaren araubide politiko eta administratibo bereziari eskaini dizkioten lanak berriro argitaratu ditugu, ikertzaile, aditu, herri arloko langile eta komunikatzaileen eskura egon daitezen eta, oro har, nahi duen edonork sakonean aztertu ahal izan ditzan administrazio eta finantzen arloko gure ohitura berezi eta apartekoak, aurreiritzirik gabe, jakinminak ematen duen jarrera zorrotz eta ulerkorrarekin. Ohitura horiek antzinako historian daude sustraiturik, baina indar osoa dute oraindik.>
www.conciertoeconomico1

La Colección Clásicos de la Hacienda Foral es fruto de la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (EHU-UPV) y se centra en la reedición de las viejas obras que autores ilustres dedicaron al particular régimen político y administrativo del Concierto Económico, poniéndolas al alcance de los investigadores, de los estudiosos, de los empleados públicos, de los responsables políticos, de los comunicadores y, en general, de todo aquel que, libre de prejuicios, con el espíritu crítico y constructivo propio de la curiosidad intelectual, quiera ahondar en el conocimiento de unos usos administrativos y financieros distintos y peculiares, que hunden sus raíces en la historia pero que mantienen toda la fuerza que les reconoce su vigencia y reconocimiento.
www.conciertoeconomico1


Sailaren ardura hartu nuenean, oso argi neukan foro honetan Ekonomia Ituna sustatu genezakeela.>
www.conciertoeconomico1

Cuando asumí el Departamento, tenía muy claro que era un foro donde podíamos impulsar el Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila- Arabako Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila – Bizkaiko Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Alava
www.conciertoeconomico1


Sarezkuntzako Koordinatzailea da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailean. Bizkaiko Hezkuntza Berrikuntzako arduradun ...>
www.congresociudadaniadigital1

(Madrid, 1980) trabaja en el departamento de Medios Interactivos de RTVE desde 2008, donde actualmente ...
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

terreno (es)

Altzateko plaza egin zenean, lekuz aldatu behar izan zen Santo Kristoa, baina inor ez zen boluntario azaldu bere lur-sailetan paratzeko.>
bera13

Cuando se hizo la plaza de Altzate hubo que trasladar el Santo Cristo de lugar, pero nadie se ofrecía voluntario para ubicarla en sus terrenos.
bera13


Aurrez aipatu den moduan, Boni Laskurain pasealekuan zentro berri bat eraikitzeko aukera aztertzen ari dira, Martinez Irala ikastetxeak gaur egun betetzen dituen lursailetako zati batean, hain zuzen; izan ere, Martinez Irala ikastetxeko eraikinak zeharo zaharkituta eta ordeztu beharrean daude. Baina horretarako, Hezkuntza-Sailak udalerriko ikastetxeen planifikazio-beharrak kontuan hartu eta egoki iritzi beharko dio asmoari.>
bergara12

Como se ha expuesto se está estudiando la posibilidad de construir un nuevo centro en el paseo Boni Laskurain en parte de los terrenos ocupados actualmente por el centro escolar Martínez de Irala, con unos edificios totalmente obsoletos y necesitados de sustitución, siempre que el Departamento de Educación lo estime pertinente en función de las necesidades de planificación de los centros escolares del municipio.
bergara12


Egiteko diren obren oinarrizko alderdi bat beharrezko lurrak horretan erabiltzeko osorik libre izatea da; Sailak udalerriei dirulaguntza ekonomikoak emango dizkie, batetik, udal horiek egin dituzten hornikuntza eta saneamendu obrak burutzeko ondasunak eta eskubideak erostetik sortutako gastuak ordaindu ditzaten, eta, bestetik, beharrezko ondasunak eta eskubideak eskuratzea ahalbideratuko duen jabetza nahitaez kentzeko diren prozedura desberdinen tramitaziorako.>
web.bizkaia.net

Un aspecto fundamental de las obras a ejecutar es tener la plena disponibilidad de los terrenos correspondientes, gestionándose desde el Departamento por un lado, mediante la concesión de ayudas económicas para los municipios a fin de sufragar los gastos derivados de la adquisición de bienes y derechos para la ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento que estos ayuntamientos hayan realizado y por otro lado con la tramitación de los distintos procedimientos de expropiación forzosa que permita adquirir los bienes y derechos necesarios.
web.bizkaia.net


Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizartekintza Sailak, Gizarte Zerbitzuen Legeak sortu zuen izpirituarekin bat eginez, lehentasun osoa eman dio beti hiritarrek Gizarte Zerbitzuen alorrean duten partaidetza sustatzeari.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, fiel al espíritu que rige la Ley de Servicios Sociales, tiene como uno de sus objetivos, fomentar la participación ciudadana en el terreno de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


d) Baso-ekoizpenak dituzten lurretan: sail landatuaren adina, zuhaiztiaren egoera eta aprobetxamendu-zikloa.>
www.donostia.org

d) En los terrenos que sustenten producciones forestales: la edad de la plantación, estado de la masa arbórea, y ciclo de aprovechamiento.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

finca (es)

Erroteta baserria eta bere etxaguntzak” finkaren 90. Lursaila zerbitzu publikoari atxikitzea, Zerbitzu Sailaren biltegi eta kotxetegi bezala erabiltzearren.>
www.pasaia.net

Afectación de la parcela nº90 de la finca “Casería Erroteta y sus pertenecidos” al servicio público de almacén-cochera del Departamento de Servicios.
www.pasaia.net


Udalbatzak 2010eko otsailaren 2an egindako bilkuran, ondoko erabakia hartu du: “Erroteta baserria eta bere etxaguntzak” finkaren 90. Lursaila zerbitzu publikoari atxikitzea, Zerbitzu Sailaren biltegi eta kotxetegi bezala erabiltzearren.>
www.pasaia.net

El Pleno, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2010, ha adoptado el siguiente acuerdo:Afectación de la parcela nº90 de la finca “Casería Erroteta y sus pertenecidos” al servicio público de almacén-cochera del Departamento de Servicios.
www.pasaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

parcela (es)

Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com


Zuhaitzekiko berdeguneak dira lur sail pribatu osoaren azaleraren % 25.>
www.aranguren9

El 25% de la superficie de parcela privada se destina a zonas verdes arboladas.
www.aranguren9


Herritarren Segurtasun eta Babes Zibil Sailaren egoitza berriak, horrela du izena, 15.000metro karratuko orubea bete du.>
www.bilbaointernational20

El nuevo centro se ubica en una parcela de 9.000 metros cuadrados y en su seno alberga 210 plazas de hospitalización, una UCI compuesta por 12 boxes y un área quirúrgica dotada de diez quirófanos inteligentes.
www.bilbaointernational20


Udalak egindako lana da, baina bizilagun eta jabeen oniritzia izan du, beraiek baitute bere sailak mantentzeko ardura.>
hondartza-buletina18

Ha sido un trabajo realizado por el Ayuntamiento pero con el visto bueno de vecinos y propietarios, ya que son ellos los que deben mantener sus parcelas.
hondartza-buletina18


Jarduketa bi horiekin, eta betiere Hezkuntza-Sailak bere planifikazio-beharren arabera egoki irizten badio, Martinez Irala ikastetxea libre geldituko da eta, oso kontserbazio-egoera kaskarrean dagoenez, birgaitu edo ordeztu egingo da beste eskola-erabileretarako edo, horrelakorik beharko ez balitz, partzelako zati batean Mizpirualde egoitzarako asistentzia-eraikin berria egingo litzateke.>
bergara12

Con estas dos actuaciones, y siempre que el referido Departamento de Educación lo estime pertinente en función de sus necesidades de planificación, se liberará el centro Martínez de Irala que se encuentra en muy mal estado de conservación para rehabilitarlo o sustituirlo para otros usos escolares, o si estos no se precisan, para construir en parte de la parcela el nuevo edificio asistencial de la residencia de Mizpirualde.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

plantación (es)

Kaltetutako sailak deuseztatu eta sail horien birpopulatze-gastuak ordaintzeko kalte-ordainketako sistema ezarri da.>
web.bizkaia.net

Se establece un sistema de indemnizaciones para compensar los gastos eliminación de plantaciones afectadas y repoblación de las mismas.
web.bizkaia.net


Sailak:>
web.bizkaia.net

Plantación:
web.bizkaia.net


Aurreko sailen mozketako hondakinak biltzean datza, edo landaketa egin ahal izateko lurra prestatzeko lanen aurretik dagoen landaredia garbitzean.>
web.bizkaia.net

Se trata de recogida de restos de corta de la plantación anterior o de la limpieza de la vegetación existente en el momento anterior a las labores de preparación del terreno para poder llevar a cabo la plantación.
web.bizkaia.net


KALTETUTAKO SAILETAN Fusarium Circinatum HONGOAREN GAIXOA SUNTSITU ETA KONTROLATZEKO NEURRIAK>
web.bizkaia.net

MEDIDAS PARA LA ERRADICACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DEL HONGO Fusarium Circinatum EN PLANTACIONES AFECTADAS
web.bizkaia.net


Sail osoaren sastraka-garbiketa>
web.bizkaia.net

Desbroce de plantación total
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

terreno (es)

Altzateko plaza egin zenean, lekuz aldatu behar izan zen Santo Kristoa, baina inor ez zen boluntario azaldu bere lur-sailetan paratzeko.>
bera13

Cuando se hizo la plaza de Altzate hubo que trasladar el Santo Cristo de lugar, pero nadie se ofrecía voluntario para ubicarla en sus terrenos.
bera13


Aurrez aipatu den moduan, Boni Laskurain pasealekuan zentro berri bat eraikitzeko aukera aztertzen ari dira, Martinez Irala ikastetxeak gaur egun betetzen dituen lursailetako zati batean, hain zuzen; izan ere, Martinez Irala ikastetxeko eraikinak zeharo zaharkituta eta ordeztu beharrean daude. Baina horretarako, Hezkuntza-Sailak udalerriko ikastetxeen planifikazio-beharrak kontuan hartu eta egoki iritzi beharko dio asmoari.>
bergara12

Como se ha expuesto se está estudiando la posibilidad de construir un nuevo centro en el paseo Boni Laskurain en parte de los terrenos ocupados actualmente por el centro escolar Martínez de Irala, con unos edificios totalmente obsoletos y necesitados de sustitución, siempre que el Departamento de Educación lo estime pertinente en función de las necesidades de planificación de los centros escolares del municipio.
bergara12


Egiteko diren obren oinarrizko alderdi bat beharrezko lurrak horretan erabiltzeko osorik libre izatea da; Sailak udalerriei dirulaguntza ekonomikoak emango dizkie, batetik, udal horiek egin dituzten hornikuntza eta saneamendu obrak burutzeko ondasunak eta eskubideak erostetik sortutako gastuak ordaindu ditzaten, eta, bestetik, beharrezko ondasunak eta eskubideak eskuratzea ahalbideratuko duen jabetza nahitaez kentzeko diren prozedura desberdinen tramitaziorako.>
web.bizkaia.net

Un aspecto fundamental de las obras a ejecutar es tener la plena disponibilidad de los terrenos correspondientes, gestionándose desde el Departamento por un lado, mediante la concesión de ayudas económicas para los municipios a fin de sufragar los gastos derivados de la adquisición de bienes y derechos para la ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento que estos ayuntamientos hayan realizado y por otro lado con la tramitación de los distintos procedimientos de expropiación forzosa que permita adquirir los bienes y derechos necesarios.
web.bizkaia.net


Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizartekintza Sailak, Gizarte Zerbitzuen Legeak sortu zuen izpirituarekin bat eginez, lehentasun osoa eman dio beti hiritarrek Gizarte Zerbitzuen alorrean duten partaidetza sustatzeari.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, fiel al espíritu que rige la Ley de Servicios Sociales, tiene como uno de sus objetivos, fomentar la participación ciudadana en el terreno de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


d) Baso-ekoizpenak dituzten lurretan: sail landatuaren adina, zuhaiztiaren egoera eta aprobetxamendu-zikloa.>
www.donostia.org

d) En los terrenos que sustenten producciones forestales: la edad de la plantación, estado de la masa arbórea, y ciclo de aprovechamiento.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

campo (es)

Nekazaritza Sailak laborategian betetzen duen jarduerari dagokionez, horrek Foru Administrazioak landagunean garatzen duen zeregina ezinbestean osatzen du.>
web.bizkaia.net

La actividad que el Departamento de Agricultura desempeña dentro del campo laboratorial, complementa de forma imprescindible la labor que en el desarrollo rural desempeña la Administración Foral.
web.bizkaia.net


Jarduteko ildo programatiko honen barruan Sail honen ildo nagusian beti landu den ardatza da arestian aipatu den gizarte zerbitzuen esparru horretan Foru Aldundiaren eskumenen arloan lankidetzan jarduteko asmoa duten elkarteei laguntza ematea eta talde horiek sustatzea.>
web.bizkaia.net

Dentro de esta línea programática de actuación, es una constante en la trayectoria de este Departamento, apoyar y promocionar a aquellas Asociaciones nacidas con vocación de colaborar dentro del campo de las competencias que la Diputación Foral tiene en el mencionado ámbito de los Servicios Sociales.
web.bizkaia.net


Nekazaritza Sailak bi jarduera antolatu ditu Urkiolako Parke Naturalean egiteko: argazki rally bat azaroaren 7rako eta mendiko ibilaldi bat azaroaren 14rako.>
web.bizkaia.net

El programa tiene una duración de tres horas y los/as visitantes recibirán una mochila con el material necesario; cuaderno de campo, material de escritura, test ...
web.bizkaia.net


Atzean, hainbat auto dabiltza errepideetan joan-etorrian, laborantza-sail arre eta berdeen artean.>
www.3digitala.com

Detrás, vehículos pasan por carreteras entre campos de cultivo verde y ocres.
www.3digitala.com


Laborantza-soroen sailak eta hainbat herri ikusten dira lautadan.>
www.3digitala.com

Se observan las parcelas de campos de cultivo y diferentes pueblos en la llanada.
www.3digitala.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

departamento (es)

Foru Ogasunaren Klasikoak bilduma Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Historia Garaikidearen Sailaren arteko lankidetzaren emaitza da. Hainbat egile ospetsuk Ekonomi Itunaren araubide politiko eta administratibo bereziari eskaini dizkioten lanak berriro argitaratu ditugu, ikertzaile, aditu, herri arloko langile eta komunikatzaileen eskura egon daitezen eta, oro har, nahi duen edonork sakonean aztertu ahal izan ditzan administrazio eta finantzen arloko gure ohitura berezi eta apartekoak, aurreiritzirik gabe, jakinminak ematen duen jarrera zorrotz eta ulerkorrarekin. Ohitura horiek antzinako historian daude sustraiturik, baina indar osoa dute oraindik.>
www.conciertoeconomico1

La Colección Clásicos de la Hacienda Foral es fruto de la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (EHU-UPV) y se centra en la reedición de las viejas obras que autores ilustres dedicaron al particular régimen político y administrativo del Concierto Económico, poniéndolas al alcance de los investigadores, de los estudiosos, de los empleados públicos, de los responsables políticos, de los comunicadores y, en general, de todo aquel que, libre de prejuicios, con el espíritu crítico y constructivo propio de la curiosidad intelectual, quiera ahondar en el conocimiento de unos usos administrativos y financieros distintos y peculiares, que hunden sus raíces en la historia pero que mantienen toda la fuerza que les reconoce su vigencia y reconocimiento.
www.conciertoeconomico1


Sailaren ardura hartu nuenean, oso argi neukan foro honetan Ekonomia Ituna sustatu genezakeela.>
www.conciertoeconomico1

Cuando asumí el Departamento, tenía muy claro que era un foro donde podíamos impulsar el Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila- Arabako Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila – Bizkaiko Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Alava
www.conciertoeconomico1


Sarezkuntzako Koordinatzailea da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailean. Bizkaiko Hezkuntza Berrikuntzako arduradun ...>
www.congresociudadaniadigital1

(Madrid, 1980) trabaja en el departamento de Medios Interactivos de RTVE desde 2008, donde actualmente ...
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

sección (es)

Sailaren Gasteizko ataleko koordinatzailea: Mª Consuelo Vázquez Ruíz de Larrea>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Coordinador del Departamento en la Sección de Vitoria: Mª Consuelo Vázquez Ruíz de Larrea
www.enpresa-donostia.ehu.es


Era berean, Bizkaiko Merkataritza Erregistroan ere eman zen haren izena, Erregistro horretako 8. Saileko 3.988 liburukian; folioa: 91.a; orria: BI-29934; inskripzioa: 1.a.>
www.ermua.es

Igualmente fue inscrita la sociedad en el Registro Mercantil de Bizkaia, en el tomo 3.988 de la Sección 8 del citado Registro, folio 91, hoja BI-29934, inscripción 1ª.
www.ermua.es


Berriz, sail honetan egon daitekeen materialen bat baldin baduzu, jar zaitez harremanetan liburutegiarekin.>
www.ermua.es

Si por el contrario, tienes algún material que creas pueda ser susceptible de estar en esta sección ponte en contacto con la Biblioteca.
www.ermua.es


Norvegiako zinemetan hirugarren astez dago ikusgai eta datozen asteetan ere hamaika aurkezpen egingo dituzte: Lituaniako Vilnius hiriburuan, Mexikoko Guadalajarako Zinemaldian, Frantziako Nanteseko jaialdiako 'La fenetre Basque' (Euskal lehioa) sailean, Washington-en eta Italiako Torinon.>
www.euskalkultura.com

La película está gustando, y lleva tres semanas en cartel en cines de Noruega. En las próximas semanas habrá nuevas presentaciones: en el festival de Vilnius (Lituania), en el festival de Guadalajara (México), en la sección 'La fenetre Basque' (La Ventana Vasca) del festival francés de Nantes, en Washington y en Turín, Italia.
www.euskalkultura.com


Tarte horretan, agenda berrituko dugu, baina albisteen sail nagusiak irailaren 10a arteko atsedena hartuko du.>
www.euskalkultura.com

Así, si bien la agenda seguirá renovándose, la sección principal de noticias no lo hará nuevamente hasta el lunes 7 de septiembre, fecha en que nos reincorporaremos a las citas habituales de EuskalKultura.com.
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

sector (es)

Kultura Sailak egoki deritzo arte eszenikoak ikuspegi global batetik sustatzeko asmoz arlo publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlana bultzatuko duen bide bat antolatzeari, horrela, bertan inplikaturik dauden elementu guztietan eragin ahal izateko: prestakuntzan, sorkuntzan, ekoizpenean, erakusketan eta sentsibilizazioan.>
www.euskadi.net

Dicha Dirección de la Promoción de la Cultura estima oportuno proceder a arbitrar un cauce que permita fomentar la colaboración entre el sector público y el privado con el objetivo de abordar la promoción de las artes escénicas desde una perspectiva global que permita incidir en todos los elementos implicados en la misma como son la formación, la creación, la producción, la exhibición y la sensibilización.
www.euskadi.net


Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen inkesta batek adierazten du, halaber, ia % 70ak uste duela gastronomia dela turismo-erakargarri nagusia, hau da, bere turismo-politikarako Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak oinarritzat erabili duen produktuetako bat. % 60ak turismo-establezimendu baten kalitateari lotzen dio Q bereizgarria, sektorerako Eusko Jaurlaritzak egindako beste apustu bat.>
www.euskadi.net

Una encuesta del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco revela, además, que casi el 70% considera como la principal atracción turística a la gastronomía, uno de los productos en el que el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo se ha basado para su política turística. Un 60% asocia el distintivo de la Q, otra apuesta del Gobierno Vasco para el sector, a la calidad de un establecimiento turístico.
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Sektorearen makromagnitudeak prezio konstanteetan. 1995 oinarria>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes del Sector Agrario Vasco a precios constantes
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Basogintzako sektoreko makromagnitudeak prezio konstanteak. Oinarri 00>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes sector forestal a precios constantes b00
www.euskadi.net


Estatistikak - Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net - Oinarri 1990 euskal nekazal sektoreko makromagnitudeak prezio konstanteetan.>
www.euskadi.net

Estadísticas - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net - Macromagnitudes sector agrario vasco a precios constantes. Base 1990.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

grupo (es)

Ildo horretatik, ‘El Comercio’ egunkariko zuzendariondokoa eta informazio-burua izatera iritsi zela azpimarratu daiteke. Aipatutako Vocento taldeko hiru egunkari horietan lan egin ondoren, 2007. urtearen amaieran Madrilera joan zen bizitzera Lana, Vocento taldeko Berrikuntza eta Garapen saileko zuzendari lanak egiteko.>
www.congresociudadaniadigital1

Tras prestar sus servicios en estos tres diarios de Vocento, Lana se trasladó a Madrid a finales de 2007 para ser director de Innovación y Desarrollo Editorial del grupo, área enmarcada en la Dirección Editorial de Medios Regionales, que dirige desde 2010.
www.congresociudadaniadigital1


Ohean” antzerkia Maskarada taldearen eskutik 22:15ean Lobianon udal kultur sailak antolatua.>
www.ermua.es

22:15 h. Teatro. Representación de la obra “Ohean” con el grupo Maskarada, en Lobiano.
www.ermua.es


Orrialdeotan berdintasunari buruzko artikuluak daude eta sailak berak eta bere organo eta lan-taldeetan parte hartzen duten eragileek gauzatzen dituzten jardueren berri baita ere.>
www.ermua.es

En ellas se ofrecen artículos sobre la igualdad e información sobre las actividades del propio departamento y de los grupos y agentes sociales locales.
www.ermua.es


Ildo beretik, Aukera Berdintasunerako udal sailak gauza bera egitera deitu die herriko edozein arloko elkarte eta taldeei.>
www.ermua.es

Asimismo el Departamento de Igualdad de Oportunidades anima a hacer lo mismo y a sumarse a los grupos y entidades locales de cualquier ámbito social.
www.ermua.es


Emanaldia udal kultura sailak antolatu du.>
www.ermua.es

Este es el último trabajo que nos presenta el grupo ‘Glu-glu’.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

serie (es)

Gizakiaren eragina gelditzen denean, astiro eta modu progresiboan bilakatzen dira euren saileko klimax-unitatea osatu arte. Jarduera etengabea denean, edo denbora laburrean gertatu arren bizia denean (suteak, adibidez), ekologia aldetik gero eta sinpleagoak diren unitateetara itzultzen da landaretza.>
www.ermua.es

Cuando la acción del hombre cesa, tienden a evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando la acción es continua o, aunque breve, intensa (incendios, por ejemplo), sufren regresión hacia unidades vegetales cada vez más simples ecológicamente.
www.ermua.es


Azken urteetan musika eta dokumentalak uztartu ditu irundarrak eta gaur arte 'Next Music Station' saileko 'Libano' atala ikusgai izango da Donostiako Zinemaldiko emanaldi berezietan.>
www.euskalkultura.com

En los últimos años el irundarra ha fusionado con éxito dos grandes pasiones, el documental y la música. Muestra de ello es la serie 'Next Music Station', un mapa sonoro de la realidad musical del mundo árabe, que realizó a petición de la cadena de televisión Al Jazeera.
www.euskalkultura.com


Euskal Herriko hainbat leku eta parajeetako irudiak biltzen ditu sail honek, helikoptero batetik hartutako irudi eder eta harrigarriekin.>
www.euskalkultura.com

Esta serie muestra una visión inédita de Euskal Herria desde el aire, a través de imágenes filmadas a vuelo de pájaro desde un helicóptero.
www.euskalkultura.com


Saileko lehen atala ostiral honetean emango dute, arratsaldeko 20:30tan eta hurrengoak datozen ostiraletan, ordu berean.>
www.euskalkultura.com

La primera parte de la serie del documental será proyectada este viernes, 13 de mayo, en la pantalla del Centro Vasco (Moreno, 955) a las 20:30.
www.euskalkultura.com


[Joanes baleazalearen komiki sailaren bigarren zenbakiaren azala]>
www.euskalkultura.com

[Portada del segundo capítulo de la serie, titulado 'Whale Island', la isla de las ballenas]
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

conjunto (es)

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Euskadiko Immigraziorako lehen Ituna Soziala izango denaren oinarriak finkatzen ari da. Itunaren lehentasunezko helburua euskal gizarte osoa xenofobiaren aurka eta eskubide-berdintasunarekiko errespetuaren alde inplikatzea da.>
www.euskadi.net

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno está construyendo las bases de lo que será el primer Pacto Social para la Inmigración en Euskadi, cuyo objetivo prioritario es implicar al conjunto de la sociedad vasca en la lucha contra la xenofobia y en el respeto a la igualdad de derechos
www.euskadi.net


Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Euskadiko Immigraziorako lehen Itun Soziala izango denaren oinarriak finkatzen ari da, eta Itunaren lehentasunezko helburua euskal gizarte osoa inplikatzea da gutxienekoen konpromiso baten bilaketan, etorkinen elkarbizitzari eta integrazioari buruzko ikuspegi baten bilaketan, gizarte kohesionatuagoa lortzeko.>
www.euskadi.net

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno está construyendo las bases de lo que será el primer Pacto Social para la Inmigración en Euskadi, cuyo objetivo prioritario es implicar al conjunto de la sociedad vasca en la búsqueda de un compromiso de mínimos, de una visión compartida sobre la convivencia e integración de los inmigrantes para lograr una sociedad más cohesionada.
www.euskadi.net


Horretarako, barneko lana koordinatu eta programatzen du eta foru erakundea osatzen duten Sail eta organismo publiko guztiak sartzen ditu tartean.>
web.bizkaia.net

A tal fin, desarrolla una labor interna coordinada y programada, en el que se ven involucrados el conjunto de Departamentos y organismos públicos en los que se organiza la entidad foral.
web.bizkaia.net


Ekonomi Sustapena Saila sinetsirik dago garrantzitsua dela Bizkaiko ETE-entzako baterako jarduerak garatzea; eta, Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberarekin batera, beharrezkoa dela ikusi du Bizkaiko ekonomi datuen informazio sistematikoa ematea eta, bide horretatik, eboluzio ekonomikoaren jarraipen bat egin ahal izatea.>
web.bizkaia.net

El Departamento de Promoción Económica, convencido de la importancia de desarrollar actuaciones conjuntas que redunden en beneficio de las PYMEs de Bizkaia, ha detectado junto con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao la necesidad de ofrecer de manera sistemática datos económicos relevantes referidos al Territorio Histórico de Bizkaia; permitiendo, de este modo, realizar un seguimiento de su evolución.
web.bizkaia.net


Foru sailak bere gain hartuko duen beste erronka bat izango da Bizkaibus berrantolatzea eta haren eginkizuna birdefinitzea, goian aipatutako neurriekin batera Bizkaiko garraio publikoaren kalitatea hobetzeko.>
web.bizkaia.net

Otro de los retos que asumirá este Departamento foral será el de profundizar en la reordenación de Bizkaibus y en la redefinición de su papel para, en conjunto con las medidas anteriormente mencionadas, mejorar la calidad del transporte público en Bizkaia.
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

lote (es)

1. Saila – Hiriburuak: Ezerezean geratu da.>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 1 - Capitales: Declarado desierto.
www.industria.ejgv.euskadi.net


3. Saila – Arabar Errioxa: Quintas Fotógrafos, S.C.>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 3 - Rioja Alavesa: Quintas Fotógrafos, S.C.
www.industria.ejgv.euskadi.net


2. Saila – Euskal Kostaldea: Miguel Ángel Álvarez Alperi>
www.industria.ejgv.euskadi.net

Lote 2 - Costa Vasca: Miguel Ángel Álvarez Alperi
www.industria.ejgv.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

tarea (es)

Euskal Birusa talde euskaltzaleak abian jarritako ekimen honek antolatze lanetan merkatari eta ostalarien elkartea, Kaltxango AEK, Alboka Musika Eskola eta udaleko euskara eta kultura sailak bildu ditu aurtengoan.>
www.ermua.es

La iniciativa del colectivo euskaltzale Euskal Birusa cuenta en las tareas organizativas de la presente edición con la colaboración de la asociación de comerciantes y hosteleros, del euskaltegi Kaltxango AEK, de la Escuela de Música Alboka y de los departamentos municipales de euskera y cultura.
www.ermua.es


Baliabideak eta zerbitzuak kudeatzeko zeregina ahalik eta ondoen betetzeko konpromisoa hartu du Ermua Hiriko Udalaren Pertsonaleko Sailak.>
www.ermua.es

El departamento de Personal del Ayuntamiento de la Villa de Ermua se compromete con la tarea de gestionar sus recursos y servicios de acuerdo con los principios de la excelencia.
www.ermua.es


Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren zereginetako bat euskara idatzia sustatzea da; horretarako herritarrak motibatu egin behar ditugu eta horretarako Udal Euskara Sailak hainbat lehiaketa suspertzen ditu.>
www.ermua.es

Una de las tareas incluidas en el Plan General de Promoción del Uso del Euskera es potenciar el uso del mismo a nivel escrito y motivar a la población para que utilice el euskera para escribir.
www.ermua.es


Euskal Birusa talde euskaltzaleak abian jarritako ekimen honek antolatze lanetan merkatari eta ostalarien elkartea, Kaltxango AEK, Alboka Musika Estola eta udaleko euskara eta kultura sailak bildu ditu aurtengoan.>
www.ermua.es

La iniciativa del colectivo euskaltzale Euskal Birusa cuenta en las tareas organizativas de la presente edición con la colaboración de la asociación de comerciantes y hosteleros, del Kaltxango AEK, de la Escuela de Música Albota y de los departamentos municipales de euskera y cultura.
www.ermua.es


Elizbarrutiko ikastetxeen sarean dagoan San Viator ikastetxeko SAT (Egitekoen Ikaskuntzarako Saila) saileko ikasleek “Pakea Bizkaia” egitasmoan parte hartzen dihardue. Planetan dau...>
www.bizkeliza.org

Alumnos y Alumnas de SAT (Sección de Aprendizaje de Tareas) del Centro San Viator, de titularidad diocesana, están tomando parte en el proyecto “Pakea Bizkaia” cuyo objetivo es con...
www.bizkeliza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

trabajo (es)

2004an, beste udal baliabideekin koordinatuta, zehatz-mehatz Aukera Berdintasunerako Sailarekin, genero-indarkeria gaietan gure lana bideratzen duten tresna normatibo eta teknikoak edukitzen hasi ginenetik, asko hasi da arreta eman zaien emakumeen kopurua, ez hainbeste genero-indarkeriaren kasuak gehitzeagatik, gizartearen kontzientzia eta sentsibilizazioa handiagoak direlako baizik, eta horrek emakumeek jasaten dituzten erasoak salatzeko beldur gutxiago izaten lagundu du, beraien esku jarritako baliabide eta eskainitako erantzun eraginkor eta pertsonalizatuarekin batera.>
www.ermua.es

En el tiempo transcurrido desde que en el año 2004 comenzamos a contar con las herramientas normativas y técnicas que encauzan nuestro trabajo en materia de violencia de género, en coordinación con los demás recursos municipales, en particular, con el Departamento de Igualdad de Oportunidades, el número de mujeres atendidas ha ido aumentando de manera significativa, no tanto porque se haya producido un incremento correlativo de los casos de violencia de género, como por el efecto de la mayor conciencia y sensibilización social de la ciudadanía, que ha incidido en que las mujeres tengan menos miedo a denunciar las agresiones que pudieran sufrir, unido a la mejora de los recursos que ponemos a su disposición y la eficaz y personalizada respuesta que les ofrecemos. En el año 2004 se realizaron 2 atestados por violencia de género.
www.ermua.es


Ekimen honetan laguntzaile izango dira Gurutze Gorria, Durango Helduen Hezkuntza Iraunkorreko Zentroa, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Lan eta Immigrazio Ministerioa.>
www.ermua.es

La misma cuenta con la colaboración de la Cruz Roja, el Centro de Educación permanente de Personas Adultas (CEPA) de Durango, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
www.ermua.es


José Luis Araujo Araujo zinegotziaren esku uzten dira Toki Garapen, Prestakuntza eta Enplegu eta Merkataritza-Hostalaritza Alorreko berezko eskurantzak, eta Sustapen eta Enplegu Zerbitzu Integratuaren batzorde mistoko kide izatearen ondoriozkoak, Felix Prol Salgado izanik organo horretan ordezkatuko duen zinegotzia, bai eta izen bereko lan-batzorde eta arloeko kontseiluen mahaiburutza ere. Eta Gizarte Ekintza eta Esku-hartze Komunitarioaren Saileko berezko eskumenak.>
www.ermua.es

Se delega en el concejal, José Luis Araujo Araujo, el ejercicio de cuantas atribuciones sean propias del Área de Desarrollo Local, Formación y Empleo y Comercio-Hostelería, o de su participación como miembro de la Comisión mixta del SIPE, designándose al concejal Félix Prol Salgado como sustituto del mismo en dicho órgano, incluida la presidencia de las Comisiones de Trabajo y Consejos Sectoriales del mismo nombre.
www.ermua.es


2009/07/15: Enplegu eta gizarte ekintza sailen arteko elkarlana da bidea eta erronka laneratzean eraginkorrak izateko>
www.ermua.es

15/07/2009: El trabajo entre Empleo y Acción Social es el camino y el reto para ser eficientes en inserción laboral
www.ermua.es


Udal kultura sailak zabalik du Inauterien hurrengo edizioa iragartzeko erabiliko duen kartel-lehiaketa.>
www.ermua.es

El departamento municipal de Cultura ha abierto el plazo para la presentación de bocetos y trabajos en el concurso de carteles para la próxima edición del carnaval.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

fase (es)

Hezkuntza sailak hezkuntza-eragileak deitu gintuen astelehenean Heziberri 2020 egitasmoko dekretuen zirriborroak aurkezteko.>
www.baikara1

El Departamento de Educación convocó el pasado lunes a los agentes educativos para presentarnos los borradores de los decretos curriculares en el marco de la segunda fase de Heziberri 2020.
www.baikara1


EHIGE, BIHE eta SAREAN elkarteok- Euskal Eskola Publikoa Gaur,Bihar –hainbat ekarpen egin dizkiogu Heziberri planaren bigarren faseari (Esko Jaurlaritzaren Hezkuntza sailaren dekretuak) Euskal Eskola Publikoa hobetzeko asmoz, eta ondorioz hezkuntza-sistema osoa.>
www.baikara1

Las asociaciones EHIGE, BIHE y SAREAN – Euskal Eskola Publikoa Gaur,Bihar –hemos realizado, en esta segunda fase del Plan Heziberri, decenas de aportaciones a los decretos curriculares del Departamento de Educación del Gobierno vasco, con el objetivo de mejorar el futuro de la Escuela Pública Vasca y de nuestro sistema educativo.
www.baikara1


1975ean IKERLANeko presidente izendatu zuten eta 1979an Autonomia aurreko Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean jardun zuen Hezkuntza Sailean.>
www.euskonews.com

El mismo año 1975 asume la Presidencia de IKERLAN, Centro de Investigación, en su fase de nacimiento y consolidación.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

serie (es)

Gizakiaren eragina gelditzen denean, astiro eta modu progresiboan bilakatzen dira euren saileko klimax-unitatea osatu arte. Jarduera etengabea denean, edo denbora laburrean gertatu arren bizia denean (suteak, adibidez), ekologia aldetik gero eta sinpleagoak diren unitateetara itzultzen da landaretza.>
www.ermua.es

Cuando la acción del hombre cesa, tienden a evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando la acción es continua o, aunque breve, intensa (incendios, por ejemplo), sufren regresión hacia unidades vegetales cada vez más simples ecológicamente.
www.ermua.es


Azken urteetan musika eta dokumentalak uztartu ditu irundarrak eta gaur arte 'Next Music Station' saileko 'Libano' atala ikusgai izango da Donostiako Zinemaldiko emanaldi berezietan.>
www.euskalkultura.com

En los últimos años el irundarra ha fusionado con éxito dos grandes pasiones, el documental y la música. Muestra de ello es la serie 'Next Music Station', un mapa sonoro de la realidad musical del mundo árabe, que realizó a petición de la cadena de televisión Al Jazeera.
www.euskalkultura.com


Euskal Herriko hainbat leku eta parajeetako irudiak biltzen ditu sail honek, helikoptero batetik hartutako irudi eder eta harrigarriekin.>
www.euskalkultura.com

Esta serie muestra una visión inédita de Euskal Herria desde el aire, a través de imágenes filmadas a vuelo de pájaro desde un helicóptero.
www.euskalkultura.com


Saileko lehen atala ostiral honetean emango dute, arratsaldeko 20:30tan eta hurrengoak datozen ostiraletan, ordu berean.>
www.euskalkultura.com

La primera parte de la serie del documental será proyectada este viernes, 13 de mayo, en la pantalla del Centro Vasco (Moreno, 955) a las 20:30.
www.euskalkultura.com


[Joanes baleazalearen komiki sailaren bigarren zenbakiaren azala]>
www.euskalkultura.com

[Portada del segundo capítulo de la serie, titulado 'Whale Island', la isla de las ballenas]
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

ministerio (es)

Txiletarrak ikastegiko Administrazio eta Finantza sailak emango dien hobekuntza ikastaroa egitera etorri dira. Ikasleak Txileko Hezkuntza Ministerioaren Goi Hezkuntzako, Etengabeko Prestakuntza eta Lanbide Heziketa saileko proposamenari jarraiki etorri zaizkigu.>
www.ermua.es

Bajo propuesta de la Viceconsejería de la Formación Profesional y Aprendizaje Permanente y la División de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile, se trata de preparar profesionales para desenvolverse en el mundo de los negocios o en el de la prestación de servicios tanto dentro como fuera de Chile.
www.ermua.es


LEHENDAKARITZA SAILA>
www.eudel3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
www.eudel3


ARABAKO FORU ALDUNDIA - INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMOKO MINISTERIOA - ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA>
www.eudel3

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL
www.eudel3


LEHENDAKARITZA SAILA>
www.eudel3

MINISTERIO DE CULTURA
www.eudel3


BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMOKO MINISTERIOA - EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA>
www.eudel3

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
www.eudel3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

cartera (es)

Ogasun Sailari esleituko zaion aurrekontuaren aurrerapena ere eskaini du Iruarrizagak. Bada, sail horren barruan, inbertsio hauek dira esanguratsuenak: Informazio Sistema berria garatzea (herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuak hobetzeko, batez ere, eta zerga-iruzurraren aurkako borroka areagotzeko), eta EHUren campusa eta San Mamés Barria eraikitzne jarraitzea.>
web.bizkaia.net

Iruarrizaga ha avanzado también el presupuesto asignado a la cartera de Hacienda cuyas inversiones más destacadas se dedicarán al desarrollo del Nuevo Sistema de Información, fundamentalmente para mejorar los servicios a la ciudadanía y en la lucha contra el fraude fiscal, además de los proyectos del Campus de la UPV y San Mamés Barria.
web.bizkaia.net


Irailaren azkenengo astean eta urriaren lehenengokoan zuzenbide indar osoz E.A.J.-aren eta Frente Popularraren itun politiko eta militarra gauzatu zen hiru gertakari historiko izanik: Manuel de Irujo Largo Caballeroren Gobernuko sailik gabeko ministro izendatzea, Madrilen bildutako errepublika-Gorteek Estatutua onartu izatea eta Euzkadiko behin behineko E.A. J./Frente Popularra koalizioaren Gobernua eratzea.>
www.euskomedia.org

En la última semana de septiembre y la primera de octubre se consumó de pleno derecho el pacto político y militar del P.N.V. con el Frente Popular mediante tres acontecimientos históricos: el nombramiento de Manuel Irujo como ministro sin cartera del Gobierno de Largo Caballero, la aprobación del Estatuto por las Cortes republicanas reunidas en Madrid y la formación del Gobierno provisional de Euskadi, de coalición P.N.V./Frente Popular.
www.euskomedia.org


Konde-hirian bazen jada euskal ordezkaritza bat eta lehenbizi Negrin-en Gobernuko Justizia ministroa eta geroago sailik gabekoa izan zen Manuel de Irujo bertan aurkitzen zen, bere lana gudaren humanizazioan jardutea izanez, bizi asko salbatuz, eta Cataluñan gurtze katolikoa berrezartzeko ahalegina ere eginaz Barcelonako P. Josep M. Torrent bikario nagusia aurka azaltzeagatik arrakastarik izan ez zuen arren.>
www.euskomedia.org

En la Ciudad Condal existía ya una delegación vasca y se encontraba Manuel Irujo, ministro primero de Justicia y luego sin cartera del Gobierno de Negrín, cuya labor se centró en la humanización de la guerra, salvando bastantes vidas, y en el intento de restablecer el culto católico en Cataluña, que no tuvo éxito por la oposición del P. Josep M. Torrent, vicario general de Barcelona.
www.euskomedia.org


Puntu hori bermatuta, irailaren 25ean Gaceta de Madrid argitalpenean Irujo sailik gabeko ministro izendatua izan zela iragarri zen.>
www.euskomedia.org

Garantizado este punto, el nombramiento de Irujo como ministro sin cartera apareció en la Gaceta de Madrid el 25 de septiembre.
www.euskomedia.org


Frente Popularreko bost alderdiek sail gehiago izan zituzten, baina askoz ere garrantzi gutxiagokoak: Industria (Santiago Aznar), Lana, Aurreikuspena eta Komunikazioak (Juan de los Toyos) eta Gizarte Sorospena (Juan Gracia), P.S.O.E.-koa; Merkataritza eta Hornikuntzak (Ramon Maria Aldasoro), Izquierda Republicana-koa; Osasuna (Alfredo Espinosa), Union Republicana-koa; Herri Lanak (Juan Astigarribia), Euskadiko Alderdi Komunistakoa, eta Nekazaritza (Gonzalo Nárdiz), Acción Nacionalista Vasca-koa.>
www.euskomedia.org

Los cinco partidos del Frente Popular desempeñaron más carteras, pero mucho menos importantes: Industria (Santiago Aznar), Trabajo, Previsión y Comunicaciones (Juan de los Toyos) y Asistencia Social (Juan Gracia), del P.S.O.E.; Comercio y Abastecimientos (Ramón María Aldasoro), de Izquierda Republicana; Sanidad (Alfredo Espinosa), de Unión Republicana; Obras Públicas (Juan Astigarribia), del Partido Comunista de Euskadi, y Agricultura (Gonzalo Nárdiz), de Acción Nacionalista Vasca.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sail (eu)

departamento (es)

Foru Ogasunaren Klasikoak bilduma Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Historia Garaikidearen Sailaren arteko lankidetzaren emaitza da. Hainbat egile ospetsuk Ekonomi Itunaren araubide politiko eta administratibo bereziari eskaini dizkioten lanak berriro argitaratu ditugu, ikertzaile, aditu, herri arloko langile eta komunikatzaileen eskura egon daitezen eta, oro har, nahi duen edonork sakonean aztertu ahal izan ditzan administrazio eta finantzen arloko gure ohitura berezi eta apartekoak, aurreiritzirik gabe, jakinminak ematen duen jarrera zorrotz eta ulerkorrarekin. Ohitura horiek antzinako historian daude sustraiturik, baina indar osoa dute oraindik.>
www.conciertoeconomico1

La Colección Clásicos de la Hacienda Foral es fruto de la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (EHU-UPV) y se centra en la reedición de las viejas obras que autores ilustres dedicaron al particular régimen político y administrativo del Concierto Económico, poniéndolas al alcance de los investigadores, de los estudiosos, de los empleados públicos, de los responsables políticos, de los comunicadores y, en general, de todo aquel que, libre de prejuicios, con el espíritu crítico y constructivo propio de la curiosidad intelectual, quiera ahondar en el conocimiento de unos usos administrativos y financieros distintos y peculiares, que hunden sus raíces en la historia pero que mantienen toda la fuerza que les reconoce su vigencia y reconocimiento.
www.conciertoeconomico1


Sailaren ardura hartu nuenean, oso argi neukan foro honetan Ekonomia Ituna sustatu genezakeela.>
www.conciertoeconomico1

Cuando asumí el Departamento, tenía muy claro que era un foro donde podíamos impulsar el Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila- Arabako Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa
www.conciertoeconomico1


Ogasun eta Finantza Saila – Bizkaiko Foru Aldundia>
www.conciertoeconomico1

Departamento de Hacienda Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Alava
www.conciertoeconomico1


Sarezkuntzako Koordinatzailea da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailean. Bizkaiko Hezkuntza Berrikuntzako arduradun ...>
www.congresociudadaniadigital1

(Madrid, 1980) trabaja en el departamento de Medios Interactivos de RTVE desde 2008, donde actualmente ...
www.congresociudadaniadigital1

More examples