Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

elemental

Share:

  • 1  adj. [fundamental] oinarrizko, elemental, funtsezko

    conoce los principios elementales de la física: fisikaren oinarrizko printzipioak ezagutzen ditu

  • 2  adj. [obvio] ageriko, nabari, bistako; elemental

    lo que dices es elemental y no necesita explicación: esaten duzuna agerikoa da eta ez du azalpen beharrik

  • 3  adj. (Fís.) [partícula] oinarrizko

  • 4  adj. (Mat.) elemental

    función elemental: funtzio elementala

*Examples are automatically obtained from dabilena

elemental (eu)

elemental (es)

Figura poetikoa egin nahiko lukeenak, Alberto Galindorekin esan lezake: eztanda handiaren alfa eta materia desegitearen omega, kosmologia eta zatiki elementalak.>
www.euskonews.com

Quien quisiera hacer una figura poética diría con Alberto Galindo el alfa de la gran explosión y el omega de la desintegración de la materia, la cosmología y las partículas elementales.
www.euskonews.com


Eta bestea, txikienari, zatiki elementalei dagokiena. Biak elkarri loturik daude.>
www.euskonews.com

Y otro, más pequeño, las partículas elementales, que están relacionadas.
www.euskonews.com


Unibertsoaren bazterrak eta zatiki elementalak.>
www.euskonews.com

Los confines del universo y las partículas elementales.
www.euskonews.com


Esperimentu bateko gertaera elementalak ez badagozkio lagin-espazio osoari, beraren azpimultzo bati baizik, probabilitateen kalkulua konplexuagoa da.>
www.hiru.com

Cuando los sucesos elementales de un experimento no se refieren a todo el espacio muestral sino a algún subconjunto del mismo, el cálculo de probabilidades se hace más complejo.
www.hiru.com


Euskararen alorrean eragin handiko lanak egin zituen; ortografi sistema berria proposatu, asmatutako izendegi baten zerrenda kaleratu eta hitz berrien asmatzailea eta lexiko- garbizaletasun berriaren aitzindari eta defendatzaile sutsua izan zen (Etimología euzkérica,1887; Gramática elemental del euskera bizkaino, 1888; Tratado etimológico de los apellidos euskéricos, 1895; Lecciones de ortografía vizcaína, 1896; Egutegi bizkaitarra,1896, 1897 eta 1898; Deun ixendegi euzkotarra,1910ean argitaratua).>
www.hiru.com

Escribió obras de gran influencia en materia del euskera; propuso un nuevo sistema de ortografía, publicó una lista de nomenclaturas inventadas y fue inventor de palabras nuevas y precursor y defensor a ultranza del purismo léxico (Etimología euzkérica,1887; Gramática elemental del euskera bizkaino, 1888; Tratado etimológico de los apellidos euskéricos, 1895; Lecciones de ortografía vizcaína, 1896; Egutegi bizkaitarra,1896, 1897 y 1898; Deun ixendegi euzkotarra, publicado en 1910).
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

funtsezko (eu)

elemental (es)

Izatez, arkitekturak ikuspegi estetikotik bakarrik ez ezik, baita etikotik ere, geometria-forma funtsezkoetan oinarritutako marra zuzenen nagusitasunaren estetika soil baten berreskuratzearen aldeko Ilustrazioaren oinarrizko ideia oso ondo laburbiltzen zuen.>
www.euskomedia.org

De hecho, la arquitectura resumía muy bien la idea básica de la Ilustración a favor de la recuperación de una estética austera con predominio de las líneas rectas basadas en formas geométricas elementales, ya no sólo desde un punto de vista estético sino, también, ético.
www.euskomedia.org


Erraz ikus daiteke arazoaren gakoa ez dela soilik lanpostuaren hizkuntz eskakizuna zein den jakitea (1 eskakizunak ahozko eta idatzizko ulermena funtsezko mailan menperatzea eskatzen du; 2 eskakizunak ahozko ulermena ongi menperatzea dakar; 3 eskakizunak ahozko eta idatzizko ulermen ona izatea galdatzen du; eta azkenik, 4 eskakizunak hizkuntz gaitasunaren maila espezializatua eskatzen du eta normalki unibertsitateko lizentziatuei dagokie); horretaz ganiera garrantzi berezia dauka derrigortasun-datak, horixe baita lanpostu bakoitzaren hizkuntz eskakizuna galdatzen has daitekeen unea.>
www.euskomedia.org

Como fácilmente se puede comprender el quid de la cuestión no sólo radica en conocer el tipo de perfil lingüístico del puesto de trabajo (el perfil 1 requiere comprensión oral y escrita en grado elemental; el perfil 2 supone buena comprensión oral y escrita elemental; el perfil 3 exige una buena comprensión oral y escrita; y, por último, el perfil 4 requiere niveles especializados de competencia lingüística normalmente a los licenciados universitarios); sino sobre todo adquiere especial importancia su fecha de preceptividad, que es el momento a partir del cual es exigible el perfil lingüístico de cada puesto de trabajo.
www.euskomedia.org


Baina Meunierren arte entzutetsuan bezala, indar horrek esklaboaren indarraren aztarna ageri du; halaber, arestian aipatu dugun emozio unibertsalaren kutsu horrekin agertzen da, emozio estetikoari dagokionez, naturaren funtsezko indarren sentimenduarekin identifikatzen duena">
www.euskomedia.org

Pero del mismo modo que en el arte egregio de Meunier, esta fuerza si lleva, en efecto, la marca de la fuerza del esclavo; aparece también revestida de ese sentido de la emoción universal de que hablamos arriba que la identifica en los efectos de la emoción estética con el sentimiento de las fuerzas elementales de la naturaleza"
www.euskomedia.org


Hona hemen XVII. mendean eraiki ziren lehen udaletxeen ezaugarriak: trazaketa sinple eta funtsezkoak, arkuperik gabeak, eta planteamendu errenazentista eraikinaren egituran; Gipuzkoari dagokionez, Bergara, Zestoa, Oiartzun, Aretxabaleta eta Errenteriako udaletxeak nabarmen daitezke garai honetan.>
www.euskomedia.org

Los primeros ayuntamientos que se construyeron en el siglo XVII destacan por sus trazas simples y elementales, la ausencia de porticado y la utilización de planteamientos renacentistas en la estructura del edificio; de este período destacamos los ayuntamientos de Bergara, Zestoa, Oiartzun, Aretxabaleta y Errenteria en Gipuzkoa.
www.euskomedia.org


Bien arteko aldea hauxe da: magnetofono analogikoetan, informazioa, funtsezko imanen kate-itxurakoa, zinta plastiko batean biltzen da euskarri gisa; sekuentziadorean, aldiz, zenbait MIDI gertaera erregistratzen dira, hau da, etengabe alda daitekeen informazioa kudeatzen da lehenbiziko sortzearen kalitatea inoiz galdu gabe.>
www.hiru.com

La diferencia entre ambos es que mientras en los magnetófonos analógicos se almacena la información en una cinta plástica, en forma de cadena de imanes elementales, en el secuenciador se registran una serie de eventos MIDI, es decir, se gestiona la información que puede ser modificada constantemente sin perder nunca la calidad de primera generación.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarrizko (eu)

elemental (es)

Nitrogenoa airean dago bere oinarrizko forman eta erregaietan ere bai.>
www.ermua.es

El nitrógeno en forma elemental se encuentra en el aire y también en los combustibles.
www.ermua.es


Kiroletarako eta hezkuntza fisikorako zaletasuna sustatzea, oinarrizko ezagutzen zabalkunde-kanpaina, arau praktiko, ikastaro, bisita, hitzaldi, argitarapen eta bestelakoen bidez, eskolaumeei arreta berezia eskainiz.>
beasainMerged2col

Fomento de la afición al deporte y la educación física mediante campañas de difusión de conocimientos elementales, normas prácticas, cursillos visitas, conferencias, publicaciones, etc.* prestando especial atención a la población escolar.
beasainMerged2col


Aipatu urteko urrian, urriaren 27ko 289/1992 Dekretuko aldi bateko xedapenak diren 1.etik 5.era bitartekoaren aplikazioaz, araututako irakaskuntzako musika ikastetxeak, oinarrizko eta ertaina mailako kontserbatorioak, Musika Eskola bihurtu ziren.>
beasainMerged2col

En octubre de dicho año, en aplicación de las Disposiciones Transitorias 1.ª a 5.ª del Decreto 289/1992, de 27 de octubre, se realizó la reconversión de centros musicales de enseñanza reglada, Conservatorios de grado elemental y medio, en Escuelas de Música.
beasainMerged2col


Mahaian oinarrizko begirune-arauak beteko dira, gainerako mahaikideentzat gogaikarriak izan daitezkeen jokabideak saihestuz.>
beasainMerged2col

Se observarán las normas más elementales de decoro en la mesa, evitando cualquier acto que pueda molestar al resto de los comensales.
beasainMerged2col


Era berean, irailaren 5eko 185/1989 Dekretuak balio akademiko ofiziala eman zion Beasaingo «Beasaingo Oinarrizko Kontserbatorioa» kontserbatorioan irakatsitako oinarrizko mailako musika irakaskuntzei.>
beasainMerged2col

A su vez, el Decreto 185/1989 de 5 de septiembre concedió validez académica oficial a las enseñanzas musicales de grado elemental impartidas en el conservatorio «Beasaingo Oinarrizko Kontserbatorioa» de Beasain.
beasainMerged2col

More examples