Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

estimar

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

balioetsi (eu)

estimar (es)

Konpentsazioaren kopurua honela kalkulatuko da: Zerga Berezien mendeko figura bakoitzean aurreikusitako zerga-bilketari (behin-behineko kupokoa) edo figura horretan izandako benetako zerga-bilketari (behin betiko kupokoa) koefiziente batekin biderkatu behar zaio. Koefiziente hori izango da egozpen-indizearen (%6,24) eta Euskadirako balioetsi diren kontsumo-ehunekoen arteko aldea (%7,13 Alkohol, Edari Eratorri, Tarteko Ekoizkin eta Garagardoarentzat, %6,56 Hidrokarburoentzat eta %4,4 Tabako-motentzat).>
www.conciertoeconomico1

Su importe viene determinado por el resultado de aplicar a la recaudación prevista (en el cupo provisional) o realizada (en el cupo definitivo) para cada figura gravada por el Impuesto Especial, la diferencia entre el índice de imputación (6,24%) y los porcentajes de consumo respectivos estimados para el País Vasco (7,13 % para Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza, 6,56 % para Hidrocarburos y 4,4 % para las Labores del Tabaco).
www.conciertoeconomico1


Nolanahi ere, eskaera kudeatzeko ardura duen Zuzendaritzak eta/edo Balioespen Batzordeak beharrezko irizten dioten informazio eta dokumentazio osagarria eskatu ahal izango diete erakunde eskatzaileei, aurkeztutako proiektua edo jarduera balioestearren.>
www.euskadi.net

En todo caso, la Dirección de Política Familiar y Comunitaria y/o la Comisión de Valoración podrán requerir a las entidades solicitantes cuanta información y documentación complementaria estimen necesaria en orden a la valoración del proyecto o actividad presentada.
www.euskadi.net


Modu honetan balioesten diren kontsumoek izaera irmoa izango dute kontagailuan matxurarik bada ere. Eta bestelako balizkoen kontura, non behin irakurketa errela egin ondoren egoera normalizatuko baita, hala gehiegizko nola gutxienezko kasuan, ondorengo aldi bakoitzean egiten den irakurketaren arabera zehaztuko dira kontsumoak.>
beasainMerged2col

Los consumos así estimados, tendrán el carácter de firme en el supuesto de avería en el contador, y a cuenta de en los otros supuestos, en los que, una vez obtenida la lectura real, se normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes períodos a tenor de la lectura practicada en cada uno de ellos.
beasainMerged2col


Datozen hiru urteetarako TACen batez besteko maila balioestea, arrantza-hilkortasuna Fpa-ren kopuru berbera dela suposatuz.>
www.arrantza.net

Estimar el nivel medio de TAC para los tres años venideros basado en una proyección en la que la mortalidad pesquera es igual a Fpa.
www.arrantza.net


2002rako 34.000 tonako harrapaketa balioetsi zen, eta 2003koa, berriz, 32.000 eta 38.500 tona artekoa izan zela jotzen da, nahiz eta zehaztasunez ez jakin. 2004rako eta 2005erako balioetsitako harrapaketak 25.500 eta 23.000 t izan ziren; Berreskuratze Planeko TACa % 27 eta % 22 gainditu zuten, hurrenez hurren.>
www.arrantza.net

La captura estimada para el 2002 fue de 34.000 t y ladel año 2003, aunque no se pudo determinar con exactitud, se estima queestuvo entre 32.000 y 38.500 t. La captura estimada para el 2004 y 2005fueron de 25.500 y 23.000 t, las cuales excedieron el TAC del Plan deRecuperación en un 27 % y 22 % respectivamente.
www.arrantza.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

estimatu (eu)

estimar (es)

Balio estimatuaren BEZ :>
www.euskadi.net

IVA del valor estimado :
www.euskadi.net


Haurrentzako txerto-egutegirako txerto-estaldura estimatuak (%).>
www.euskadi.net

Coberturas vacunales estimadas para el calendario vacunal infantil (%).
www.euskadi.net


Estimatutako balio osoa luzapenak barne>
www.euskadi.net

Valor estimado Total incluidas prórrogas
www.euskadi.net


1.Obren, zerbitzuen eta horniduren kontratazioa nahiz Gipuzkoako Foru Aldundiko kontratazio zentralaren zerikusia duten espedienteak, beti ere estimatutako prezioa 60.100 € baino handiagoa eta aurrekontuaren baliabide arrunten %10eko txikiagoa bada, urte anitzeko izaera dutenak barne baina iraupena lau urtekoa baino handiagoa ez denean.>
beasainMerged2col

1.Contratación de obras, servicios y suministros y expedientes relacionados con la central de contratación de la Diputación Foral de Gipuzkoa cuyo precio estimado sea superior a 60.100 € e inferior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años.
beasainMerged2col


Herri batzuetan urtarrilaren une desberdinetan hasten ziren, beste batzuetan egutegi ofizialak ezarritako egun ofizialak baino aste batzuk arinago, datarik gehienek propio bezala estimatuak izanik.>
www.euskomedia.org

En algunos pueblos comenzaban en diferentes momentos de enero, en otros, semanas antes de los días oficiales estipulados por el calendario oficial, siendo la mayoría en las fechas estimadas como propias.
www.euskomedia.org

More examples