Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

liquidar

Share:

 • 1  v.tr. (Fin.) likidatu, kitatu; ordaindu

  liquidar una deuda: zorra kitatu

  liquidé las facturas del fontanero: iturginaren faktura guztiak ordaindu nituen

 • 2  v.tr. likidatu; likidaziotan saldu

  vamos a liquidar las existencias: izakinak likidatu behar ditugu

 • 3  v.tr. (fig.) bukatu, amaitu

  liquido esto en un minuto y bajo en seguida: hau minutu batean bukatu eta segituan jaitsiko naiz

 • 4  v.tr. (col.) (fig.) [gastar en un tiempo breve] gastatu, xahutu, zarrasteldu

  liquidó el sueldo en menos de una semana: soldata astebete baino lehenago gastatu zuen

 • 5  v.tr. (col.) [matar] hil, garbitu, akabatu

 • 6  v.prnl./v.tr. (Fís.) likidotu

*Examples are automatically obtained from dabilena

kitatu (eu)

liquidar (es)

Mugaeguna iristen denean, ez badu dibisa nahi edo ez badu, eperako eragiketa eta kontrako zeinua duen eskurako eragiketa egiten dira, bezeroari desberdintasunen arabera kitatuta.>
www.cajanavarra.es

A su vencimiento, si no desea la divisa o no la tiene, se hace la operación de plazo y otra de contado de signo contrario, liquidando al cliente por diferencias.
www.cajanavarra.es


7.- Baldin eta etxebizitza gisa egokitutako etxe batean bizi den bizikide unitateko batek jardueraren bat egiten aritzeko baimena badu, Ur Zerbitzuak, bi egoera horien baldintzak ikusirik, urik gehiena zertarako erabiltzen den aztertu eta erabakiko du, jarduera mota eta hartarako erabiltzen den azalera ere kontuan izanik; eta, hala, honen eranskinaren arabera erabilera horri dagokion tasa kitatuko da.>
www.donostia.org

7.- En los supuestos en los que una finca esté habilitada para vivienda y autorizada para el ejercicio de una actividad por un miembro de la unidad de convivencia, el Servicio de Aguas, vistas las condiciones de ambas situaciones, determinará a qué tipo de uso responde la mayoría del suministro que se realiza, atendiendo a la naturaleza de la actividad y al espacio dedicado a ésta, y se liquidará la cuota tributaria señalada en el anexo a dicho tipo de uso.
www.donostia.org


Eta, 1840ko ekainean, Gasteizen bizi zen bere aitak, Santiago Iradier jaunak, artean kitatu gabeko zorrak kita zitzala eskatuz idatzi zion Batzordeari. Behin hori eginda, jakinarazpena bidaltzeko eskatuz karguari uko egiteko xedez; izan ere, aurrez horrelakorik ez zuen egin parrokian bere kargua nola beteko zen itxaroten egon baitzen.>
www.euskonews.com

Y ya en junio del mismo año de 1.840, escribe su padre Don Santiago Iradier, que vivía en Vitoria, encargando a la Junta que liquide las cuentas pendientes y una vez hecho se le comunique con objeto de mandar la renuncia del cargo, la cual no había hecho antes, esperando saber cómo quedaba su puesto con el arreglo parroquial.
www.euskonews.com


Inbertitzaile ez-egoiliarrek Euroclear eta Cedelen bidez ordaindu eta kitatu ahal izango dituzte euren eragiketak; hau da, Idazpenen Bulegoarekin lotutako nazioarteko konpentsazio- eta likidazio-sistemak dira, eta bi sistema horietako bakoitzaren Erakunde Kudeatzaile gordailuzainaren hirugarren batzuen kontuen bidez lotzen dira.>
www.tesoro.es

Los inversores no residentes pueden, además, compensar y liquidar sus operaciones a través de Euroclear y Cedel, sistemas de compensación y liquidación internacionales ligados a la Central de Anotaciones a través de las cuentas de terceros de dos Entidades Gestoras depositarias de cada uno de estos dos sistemas.
www.tesoro.es


Euroclear edo Cedelen bezeroen artean egindako eragiketak sistema horien bidez ordaindu eta kitatzen dira, Idazpenen Bulego Nagusiak parte hartu gabe edo horien jakitun izan beharrik gabe.>
www.tesoro.es

Las operaciones realizadas entre clientes de Euroclear o de Cedel se compensan y liquidan por dichos sistemas, sin que la Central de Anotaciones intervenga o tenga constancia de las mismas.
www.tesoro.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

likidatu (eu)

liquidar (es)

Gastuak: Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta administrazio erakunde autonomoen betebehar likidatuak (euroak, milakotan).>
www.euskadi.net

Gastos: Obligaciones liquidadas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Organismos Autónomos Administrativos (miles €).
www.euskadi.net


Deskarga "Gastuak: Arabako Foru Aldundiaren eta administrazio erakunde autonomoen betebehar likidatuak (euroak, milakotan).>
www.euskadi.net

Descargar "Gastos: Obligaciones liquidadas de la Diputación Foral de Álava y Organismos Autónomos Administrativos (miles €).
www.euskadi.net


Deskarga "Diru-sarrerak: Arabako Foru Aldundiaren eta bestelako administrazio erakunde autonomoen eskubide likidatuak (euroak, milakotan).>
www.euskadi.net

Descargar "Ingresos: Derechos liquidados de la Diputación Foral de Álava y Organismos Autónomos Administrativos (miles €).
www.euskadi.net


Deskarga "Diru-sarrerak: Bizkaiko Foru Aldundiaren, Batzar Nagusien eta administrazio erakunde autonomoen eskubide likidatuak (euroak, milakotan).>
www.euskadi.net

Descargar "Ingresos: Derechos liquidados de la Diputación Foral de Bizkaia, Juntas Generales y Organismos Autónomos Administrativos (miles €).
www.euskadi.net


Gastuak: Likidatutako betebeharrak, administrazio erakunde autonomoko (euroak, milakotan).>
www.euskadi.net

Ingresos: Derechos liquidados por organismo autónomo administrativo (miles ¬).
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

likidotu (eu)

liquidar (es)

Eta joan den urtean beste buelta bat eman genion kontuari; biltegi independente bat jarri genuen minda-hobira berriro botatzen genuen likido horrentzat.>
www.spri7

Ya el año pasado, le dimos una vuelta de tuerca más, separamos a un deposito independiente ese liquido que vertíamos de vuelta a la fosa de purines.
www.spri7

More examples