Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

resolver

Share:

 • 1  v.prnl./v.tr. konpondu, irtenbidea aurkitu

  tengo un problema que resolver: konpondu beharreko arazoa dut

 • 2  v.prnl./v.tr. erabaki, ebatzi

  la junta resolverá lo que hay que hacer: batzarrak erabakiko du zer egin behar den

  se resolvió a salir temprano: goiz irtetea erabaki zuen

 • 3  v.prnl./v.tr. (Med.) [un edema, una inflamación] hertu

 • 4  v.prnl. erabaki

  el partido se resolvió en los últimos cinco minutos: partidua azken bost minutuetan erabaki zen

 • 5  v.tr. (Mat.) ebatzi; askatu

  los alumnos aprenderán a resolver problemas: ikasleek problemak ebazten ikasiko dute

 • 6  v.tr. (Der.) indargabetu, ezeztatu, baliogabetu

*Examples are automatically obtained from dabilena

askatu (eu)

resolver (es)

Ekuazio bakoitzean ezezagun bera askatzean eta lortutako adierazpenak berdintzean datza metodo hau; honela lortutako ezezagun batekin lehen mailako ekuazio bat ebazten da, eta erdietsitako emaitza hasierako ekuazioetan ordezkatzen da.>
www.hiru.com

Este método consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las expresiones resultantes; se resuelve la ecuación de primer grado con una incógnita obtenida y se sustituye este valor en las ecuaciones iniciales.
www.hiru.com


Ordezkapen metodoa bi ekuazio eta bi ezezagun dauzkaten sistemak ebazteko erabiltzen da; ekuazio batean ezezagun bat askatzean eta ondoren beste ekuazioan ordezkatzean datza; honela, ekuazio bakarra dugu ezezagun bakarrarekin.>
www.hiru.com

La técnica algebraica denominada método de sustitución, para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, consiste en despejar una incógnita en una de las ecuaciones y sustituirla en la otra; así, se obtiene una sola ecuación con una incógnita.
www.hiru.com


CONFEBASKEK hautua egin behar du: lan erreforma ezarri ala negoziazio kolektiboaren berezko esparrua lortzeko akordioen alde egin. Diogun bezala, bi funtsezko korapilo horiek askatu behar ditu.>
www.lab18

Es CONFEBASK la que tiene que optar por la aplicación de la reforma laboral o por los acuerdos para construir un marco propio de negociación colectiva, resolviendo como decimos esas dos cuestiones fundamentales.
www.lab18


Azkenean korapiloa pixkana-pixkana askatzen joaten da eta liburuko trama argitzen, baina irakurlea ezustetik ezustera erabiltzen du idazleak.>
www.ibaizabal.com

Al final, el nudo argumental se va resolviendo poco a poco, así como la trama de la novela, pero el autor lleva al lector de sorpresa en sorpresa.
www.ibaizabal.com


Orain, nahi baduzu, ekuazioa askatzen lagunduko dizugu:>
www.spri7

Ahora, si te parece, vamos a ayudarte a resolver un ecuación:
www.spri7

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ebatzi (eu)

resolver (es)

Euskara zinegotzigoak ebatzi ditu 2006-2007 ikasturteari dagozkion hizkuntza ikasteagatiko diru-laguntzak.>
www.ermua.es

La concejalía de Euskera ha resuelto la convocatoria de ayudas al estudio del idioma del curso lectivo 2006-2007.
www.ermua.es


4. Sor daitezkeen erantzukizun zibilak aurreko kasuak edozein izanda ere ebatziko dira jurisdikzio eskudunaren bitartez.>
www.eskoriatza.net

4. Las responsabilidades de tipo civil que se pudieran derivar, se resolverán con independencia de lo anterior, a través de la jurisdicción competente.
www.eskoriatza.net


Gertaera jakin batek arau bat baino gehiagotan jasotako lege-hausteak egitea badakar, kopuru handieneko zigorra ezarriko zaio. Ahalmen zigortzailea daukan organoak izango du espedientearen instrukzioa egin eta espedientea ebazteko eskumena.>
www.eskoriatza.net

En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más infracciones administrativas tipificadas en distintas normas, se impondrá la sanción de mayor cuantía, siendo competente para instruir y resolver el expediente el órgano en quien resida la potestad sancionadora.
www.eskoriatza.net


Merkataritza zuzendariak ebatziko ditu eskaerak, ordena jakin bati jarraiki, espedientea noiz osatzen den kontuan hartuta, alegia.>
www.euskadi.net

La Directora de Comercio resolverá las solicitudes, ordenadamente, en función del momento en que el expediente esté completo.
www.euskadi.net


Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik, azaroaren 30a baino lehen ebatzi eta jakinaraziko dira Agindu honen babesean formulatutako laguntzetarako eskaerak.>
www.euskadi.net

El plazo para resolver y notificar las solicitudes de ayudas será anterior al 30 de noviembre, a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erabaki (eu)

resolver (es)

Erabakita dago zer enpresak jasoko duten onura: Inbiomed eta Saludnovak.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Resuelta relación de empresas beneficiarias: Inbiomed y Saludnova.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Udalbatzak hilero egin legez, azken asteetan batzordeetan landu dituen hainbat gai erabakitzeko bilduko da Osoko Bilkurara.>
www.ermua.es

El más alto órgano de representación se reunirá como todos los meses, para resolver asuntos que ha trabajado en las distintas comisiones.
www.ermua.es


2010/09/08: Folkez Blai lehiaketaren V. edizioa asteburuan jokatu eta erabakiko da>
www.ermua.es

08/09/2010: Este fin de semana se disputa y resuelve la V. edición de Folkez Blai
www.ermua.es


Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua duen pertsonak:- eremu irekietan elkarrekintzan ari diren sistema konplexu gisa ulertu behar ditu enpresa-erakundeak.- prestakuntza osotua eta aldakorra izango du, hasiera batean enpresen eta beste erakunde publiko eta pribatuetan kudeaketa-funtzio ugari egiteko edo bere enpresaproiektua abiarazteko gaitasuna emango diona.- enpresaren arlo funtzionalei lotutako teknikak eta kontzeptuak erabiliko ditu eta, horien eta erakundearen helburu orokorren artean dauden harremanak ulertuko ditu.- informazioa kudeatzeko, analizatzeko eta sintetizatzeko gaitasuna izango du, enpresaren erabakiak bideratzeko eta hartzeko.- ziurgabetasun-egoeratan erabakiak hartzeko gaitasuna izango du eta aukerak eta mehatxuak aurreikusi eta identifikatuko ditu.- baliabide materialak eta giza baliabideak eraginkortasunez banatzeko, informazioa kudeatzeko, helburuak ezartzeko, lortutako emaitzak ebaluatzeko eta bere ideiak modu egokian komunikatzeko gaitasuna izango du.Horretarako, Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua lortzen duen pertsonak, kalitatearen eta etengabeko hobekuntzaren ikuspegitik eta dimentsio etiko batetik, enpresaren arlo funtzional guztietan arazoak konpontzeko gaitasun hauek izango ditu:- pertsonen arteko harremanetarako trebetasunak- talde-lanerako trebetasunak- jakintzak enpresa-jarduerara aplikatzeko gaitasuna, ekimena eta sormena.Hala, ekonomiaren hazkunde iraunkorrean lagunduko du eta gizartearekiko erantzukizunez jokatzen duen hiritarra izango da.Unibertsitateko tituludun orori dagokion gaitasun kritikoa eta autokritikoarekin batera, ezaugarri horiek guztiek malgutasuna emango diote gradudunari egoera berrietara egokitzeko eta inguru anitzetan zein dinamikoetan lana egiteko.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La persona graduada en Administración y Dirección de Empresas:- deberá concebir las organizaciones empresariales como sistemas complejos que interactúan en entornos abiertos;- dispondrá de una formación integral y versátil que le capacite inicialmente, para desempeñar una amplia gama de funciones de gestión en empresas y otras instituciones públicas y privadas o iniciar su propio proyecto empresarial;- manejará los conceptos y técnicas empleados en las diferentes áreas funcionales de la empresa y entenderá las relaciones que existen entre éstas y los objetivos generales de la organización;- dispondrá de habilidades de gestión de la información, análisis y síntesis, que le permitan orientar y adoptar decisiones empresariales;- será capaz de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y de identificar y anticipar oportunidades y amenazas;- será capaz de asignar eficientemente los recursos materiales y humanos, gestionar la información, establecer objetivos, evaluar los resultados alcanzados y comunicar adecuadamente sus ideas;Para ello, la persona graduada en Administración y Dirección de Empresas deberá de disponer de las siguientes competencias para resolver problemas en los distintos ámbitos funcionales de la empresa, desde una motivación por la calidad y la mejora continua y una dimensión ética:- habilidades interpersonales;- habilidades para el trabajo en equipo;- creatividad, iniciativa y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica empresarial.Así, contribuirá a un crecimiento sostenible de la economía y podrá comportarse como un/a ciudadano/a socialmente responsable.Todas estas características de la persona egresada, junto con la capacidad crítica y autocrítica propias de toda persona titulada universitaria, le aportan una flexibilidad que le permiten adaptarse a nuevas situaciones y trabajar en entornos muy diversos y dinámicos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Halaber, betiere bere irizpide zuhurraren arabera, Batzarraren ebazpena gehiegi luzatzen ari diren gorabeherak erabaki ahal izango ditu.>
www.eudel3

Podrá, igualmente, resolver cuantos incidentes dilaten con exceso, según su prudente criterio, las resoluciones de la Asamblea.
www.eudel3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

konpondu (eu)

resolver (es)

12 hilabetekoexekuzio-epearekin eta 1,2 milioi euroko aurrekontuarekin, goialdekoerremate osoaren finkapena behin betiko konpondu nahi da, aldamioguztiak kendu ahal izateko asmoarekin.>
www.catedralvitoria.com

Con un plazo de ejecución de doce meses y unpresupuesto de 1,2 millones de euros, se pretende resolver de maneradefinitiva la consolidación de todo el remate superior quepermita quitar todo el andamiaje.
www.catedralvitoria.com


Testigantzak eta oraindik konpontzeke dauden gaiak planteatzen dituztenak emakumeak dira.>
www.ermua.es

Son las mujeres quienes dan sus testimonios y plantean cuestiones que aún están por resolverse.
www.ermua.es


Bilbao - Donostia trenbide-lineako Zaldibar - Ermua tarteko trazadura- saihesbidearen informazio-azterlanaren xedea da Zaldibar eta Ermuko geltokien artean bi burdinbide izango dituen trenbide saihesbide bat egiteko egin behar diren obrak definitzea, burdinbide bakarreko egungo trenbidearen arazoak konpondu eta ETSk etorkizunerako aurreikusten duen trafikoaren hazkundeari eta ustiapen-araubideari aurre egiteko.>
www.ermua.es

El presente «Estudio Informativo de la variante de trazado del tramo Zaldibar-Ermua de la línea Bilbao-Donostia» tiene como objeto la definición de las obras que deben llevarse a cabo para la ejecución de una variante ferroviaria de vía doble entre las estaciones de Zaldibar y Ermua, que resuelva la problemática existente de la línea actual de vía única, y reúna las características para asumir el aumento de tráfico y el régimen de explotación futuros previstos por ETS.
www.ermua.es


Arazo txiki hau aplikazio berriarekin konpondu da, pertsona erabiltzaileek beren ordenagailutik izenematea kudeatu dezaketenaren abantailarekin.>
www.ermua.es

Este problema está resuelto con la nueva aplicación, con la ventaja de que serán las propias personas usuarias quienes gestionen su inscripción en este servicio desde su propio ordenador.
www.ermua.es


Trafikoko istripuek autoen xaflan kalteak besterik eragin ez edo gidariek elkarrekin konpontzen diren kasuetan izan ezik, gainerako guztietan Udaltzainek esku hartu behar izaten dute tartean izandako pertsonaren baten eskariz; erantzukizuna norena den argia ez bada edo kaltetuak izan daitezkeelako hirugarren pertsonak.>
www.ermua.es

Salvo en aquellas situaciones en que el accidente de tráfico provoca pequeños daños de chapa en los vehículos afectados, en que las personas interesadas resuelven sus diferencias de manera amistosa, en la mayoría de los casos se produce la intervención de miembros de la Policía Municipal a requerimiento de alguna de las personas afectadas, bien porque la responsabilidad del accidente no está clara, bien porque de su evolución puede desprenderse que terceras personas se vean afectadas.
www.ermua.es

More examples