Elhuyar Hiztegia

eu > es

gabe

Share:

 • 1  postp. sin

  ogirik gabe jan: comer sin pan

  besterik gabe egin zuen: lo hizo sin más

  nahi gabe zapaldu du: lo ha pisado sin querer

  gerorako utzi gabe: sin dejarlo para luego

  ezer esan gabe gelditu ginen: nos quedamos sin decir nada

  guztiz ederra, parerik gabea!: ¡realmente bella, sin igual!

 • 2  postp. en vez de, en lugar de

  nik haragia gabe, barazkiak jaten ditut: yo como verduras en vez de carne

 • 3  postp. (denborazkoetan) antes de

  bi minutu gabe amaitu behar dugu: debemos terminarlo antes de dos minutos

  aita etorri gabe: antes de que venga nuestro padre

  luzaro gabe: sin (más) demora

 • 4  postp. (aditzaren era burutuaren ondoren, agintzeko edo ohartarazteko) no

  kontuz, minik hartu gabe!: ¡cuidado, no te hagas daño!

  inori ezer puskatu gabe, e!: ¡no le rompas nada a nadie, eh!

 • 5  iz. carencia, necesidad, privación, falta

  nire gabea zuri dizut aitortzen: a ti te confieso mi necesidad

 • 6  izond. pobre, necesitado, -a; carente, desprovisto, -a

  guztiz gabea zela ikusirik: al ver que estaba desprovisto de todo

 • gabe egon/izan
 • urruti/urrun gabe

gabe *Examples are automatically obtained from dabilena

...gabe esaten duen momentuan aitortu beharko dut jakin gabe izan bazen ere, ia-ia berearen ...


... alkateak: «Ez dut irudikatzen bakerik PP eta PSE gabe , baina ezta EH Bildurik gabe ere». Elkarrizketa eta eskuzab...


...ng-eko programak Debian egonkor batean konpilatu gabe , aptitude erabiliz. Paketeak Interneten zehar dauden...


... nahi: ¿Nola konpondu arazoa inork sufritu gabe ? ¿Nola egin zu errespetatua izateko eta...


. Oso posizio onian gaozen domekarako, presiorik gabe eta podiumetik gertu, baina podiumeko hiru ...


...aitezela umezurtz digitalak izan, alegia,gurasorik gabe heziak sareetan (Roca, 2009b) Hirugarren ...


...ez ote duten oso gogoko batzuek. Arrazoirik gabeko batzuen maltzurkeria ematen du zuen hitzetan.


... zazpi-zortzi lanetan aritzen zen neke handirik gabe . 1947an Emakumezko aktore onenaren Oscar saria jaso zuen "T...


Hori guztia gutxietsi gabe , gure jendarte moderno eta toleranteetan egoerak ...


...gainera Moulinex eta Rowenta laginek ogia, xigortu gabe , berotzeko aukera ere ematen dute.

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gabe (eu)

sin (es)

Berriz ere uharrarekin aurkitzen gara, baina oraingoan ur gehiago dakar eta zeharkaldia zaildu egiten digu, ez da erraza busti gabe zeharkatzea.>
www.capraalpina10

Volvemos a encontrarnos con el torrente, pero esta vez trae mucha más agua y eso dificulta su paso, no siempre es fácil pasar sin mojarse.
www.capraalpina10


Ekipatu gabeko bidea.>
www.capraalpina10

Vía sin equipar.
www.capraalpina10


Oztoporik gabe laku Urdinera eramaten gaituena (2380 m.) 5h.45´.>
www.capraalpina10

Superamos sin ninguna dificultad el lago superior y descendemos por una pronunciada pendiente, algo expuesta, hasta el lago inferior.
www.capraalpina10


Bertara iritsi beharrik gabe ezkerrera biratu eta Sen tontorretik (2.949 m) jaisten den kontrahorma gainditzen dugu.>
www.capraalpina10

Sin llegar hasta el giramos hacia la izquierda y transponemos un contrafuerte que baja del Pico d´el Sen (2.949 m).
www.capraalpina10


Eskerrak milaka mendigoizale pasa ondoren, oso markatua dagoen xendak, zalantza izpirik gabe, sarbidera zuzenean eramaten gaituela.>
www.capraalpina10

Menos mal que la senda, muy marcada por el paso de miles de montañeros, nos conduce sin equívoco hasta la entrada.
www.capraalpina10

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gabe (eu)

no (es)

Gosaldu dugunetik behin baino ez dugu ura edan, eta oraindik ezer jan gabe goaz.>
www.capraalpina10

Aún y todo, desde el desayuno hemos parado una vez a beber agua y no hemos comido nada.
www.capraalpina10


Bakoitzean elur gehiago aurkitzen gara, baina izoztua ez dagoenez erremediorik gabe barruraino sartzen gara.>
www.capraalpina10

Cada vez nos encontramos mucha más nieve, pero al no estar helada nos hundimos irremediablemente.
www.capraalpina10


Lehen tarte honetan aseguratzeko aukerarik ez dago, baina oin arrasto nabariak daudenez, zailtasunik gabe aurrera egiteko aukera dugu naiz gune oso arriskutsua izan eta Tortiellas sakanera balkoi itzela egon.>
www.capraalpina10

En esta primera parte no es posible asegurar pero encontramos huella y está perfectamente hecha, por lo que avanzamos sin ninguna dificultad a pesar de ser un tramo muy expuesto y con un patio considerable hacía el Barranco de Tortiellas.
www.capraalpina10


Alpeetara ez gara denbora pasa etorri, eta beraz ezin lasai egon horren eguraldi ona aprobetxatu gabe.>
www.capraalpina10

Después de analizar las alternativas y hablar entre nosotros, estaba claro que no vinimos a los Alpes de paseo. El Zinal fue el primero.
www.capraalpina10


Bakar bakarrik gaude, elurra zapaldu gabe dago eta ingurua ikusgarria ageri da, 2:40 h.>
www.capraalpina10

Estamos solos, la nieve no ha sido pisada y el entorno es espectacular, 2:40 h.
www.capraalpina10

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gabe (eu)

carencia (es)

Zentzu horretan, oraindik aztertu gabeko jarduera-esparru zabala geratzen da Euskadin, eta berehala konpondu beharreko arazo bat da.>
www.euskonews.com

En este sentido, en Euskadi existe un enorme campo de actividad inexplorado, que plantea una carencia que es urgente resolver.
www.euskonews.com


Denbora asko eman genuen enpresan, eta 2008ko krisiari “esker”, hainbat lagun gogoeta prozesu pertsonal eta kolektibo batean murgildu ginen. Prozesu horretan ikusi genuen larriki kaltetutako sistema baten barruan gaudela eta balore gabezia dela horren arrazoi nagusia; sistema bat, emaitza ekonomikoak lehenesten dituena antolakundeen balio sozialaren edo ingurumenaren gainetik, eta argi dago horrek irtenbiderik gabeko desorekara garamatzala.>
www.spri7

Después de mucho tiempo en la empresa y “gracias” a la llegada de la crisis del 2008, un proceso reflexivo tanto personal como colectivo de varios amigos, nos hizo ver que estábamos dentro de un sistema seriamente tocado y que todo apuntaba a la carencia de valores como principal motivo; un sistema donde se primaban los resultados económicos por encima del valor social y medioambiental de las organizaciones, lo que nos estaba llevando a un desequilibrio fatal.
www.spri7

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gabe (eu)

necesidad (es)

Aurrekoari kalterik egin gabe, legez kontrako jardueratzat jo daitezkeen gertakariak agintari administratiboen edo judizialen esku uzteko ahalmena gordetzen du F.C.S.M.K.F.-k, erabiltzaileari aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe.>
www.catedralvitoria.com

Sin perjuicio de lo anterior, la F.C.S.M.K.F. se reserva la facultad de poner en conocimiento de las autoridades administrativas o judiciales aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de una actividad ilícita, sin necesidad de comunicarlo previamente al usuario.
www.catedralvitoria.com


Gutxika bada ere ertzera gerturatzen goaz eta bertatik jarraitzen dugu Señal de Biados (2.601 m) mendira norabidean. Gailurrera iritsi beharrik gabe, ezkerrera hartu eta kontrako maldatik Señal de Biados lepora (2.538 m) jaisten gara.>
www.capraalpina10

Poco a poco nos vamos elevando hasta lo alto del cordal, por el que caminamos dirección al pico Señal de Biadós (2.601 m) y sin necesidad de coronarlo, giramos a la izquierda y descendemos por la ladera opuesta hasta el collado del mismo nombre (2.538 m).
www.capraalpina10


Auzopolis’ ekimenean eguneroko zereginei aurre egiteko auzokideen arteko laguntza interesik eta irabaz asmorik gabekoa- proposatzen da.>
www.ermua.es

Auzopolis’ propone la colaboración altruista entre los/as vecinos/as para hacer frente a necesidades cotidianas.
www.ermua.es


Hilabete horretan erreklamazio, alegazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, erabaki hori behin betikotzat joko da, udalbatzak berriz ere aztertu beharrik izan gabe.>
www.ermua.es

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, alegaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación de la denominación de nuevas calles, sin necesidad de nuevo pronunciamiento expreso del Pleno de la Corporación.
www.ermua.es


Instalazioak hobetzea eta egungo behar tekniko eta arauetara egokitzea, besaulki-aretoko ezaugarriak aldatu gabe, gorde beharreko arkitektura-elementutzat jo baitzen, haren akustika zela eta.>
www.ermua.es

Mejorar y adecuar las instalaciones a las necesidades técnicas y normas actuales, manteniendo las características básicas de la sala de butacas, como elemento arquitectónico a conservar, principalmente sus condiciones acústicas.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gabe (eu)

falta (es)

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak aurkeztutako hautagaitza osatu gabea dela edo akatsak dituela ikusten badu, horren berri emango dio interesdunari eta hamar eguneko epea emango dio jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatuta, dokumentazioa osatu edo akatsak zuzendu ditzan. Gainera, jakinaraziko dio hori egin ezean bere hautagaitza baztertua izango dela.>
www.euskadi.net

Si la Dirección de Promoción de la cultura advirtiera en la candidatura presentada la existencia de algún defecto u omisión, lo notificará a la persona interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su candidatura.
www.euskadi.net


Etenaldiaren arrazoia ordainketarik ez egitea bada eta etenaldiaren egunetik hiru hilabeteko epean abonatutako pertsonak ordaintzeko dauzkan ordainagiriak ordaintzen ez baditu, kontratua iraungitzat emango da, Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k zorra ordaintzeko eta sor zekizkiokeen kalte eta galeren kalteordainak exijitzeko eskubidea erabiltzearen kalterik gabe.>
beasainMerged2col

En caso de corte por falta de pago, si en el plazo de tres meses, contados desde la fecha de corte, no se han pagado por la persona abonada los recibos pendientes, se dará por terminado el contrato sin perjuicio de los derechos de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicios a que hubiera lugar.
beasainMerged2col


Administrazio-hutsegite izaera izango dute, ordenantza honek arau-haustetzat jotzen dituen egintza edo ez-egite guztiek eta haren baitan ezarritako portaera-arauen aurkako jarrerek, baina martxoaren 2ko 339/90 E.D.L.ak eta horren arau-xedapenek ondorio horientzako zuzenean ezartzearen kalterik gabe, lege penaletan sailkatutako delitu edo hutsegiteak diren kasuetan salbu, kasu horietan Administrazioak erruaren zatia horretarako eskuduntza duen eskumenari pasatuko baitio eta zigor-prozedura gelditu egingo du, Agintaritza Judizialak epai finkoa ematen ez duen arte.>
beasainMerged2col

Tendrán el carácter de falta administrativa, todas las acciones u omisiones que la presente ordenanza tipifica como infracción, así como las conductas contrarias a las normas de comportamiento en ella establecidas, sin perjuicio de la aplicación directa a estos efectos del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo y sus disposiciones reglamentarias, salvo que puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, en cuyo caso la Administración pasará el tanto de culpa al orden jurisdiccional competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la Autoridad Judicial no dicte sentencia firme.
beasainMerged2col


Erromako Inperioaren krisiarekin eta Europako Ekialdetik herri berrien etorrerarekin, artea erabat aldatu zen, bai trebetasun ezagatik, bai beharrak eta helburuak ere aldatu baitziren -egoera politikoa, ekonomikoa eta sozialarekin gertatu zen bezala-, eta ondorioz, adibidez, errealismoa eta naturalismoa bigarren mailan geratu ziren, edota proportzioa eta armonia bezalako gaiak garrantzi gabe gelditu ziren.>
www.euskomedia.org

Con la crisis del Imperio romano y la llegada de los nuevos pueblos desde el Este de Europa, tanto por falta de pericia como porque las necesidades y los objetivos habían cambiado -como ocurrió también con la situación política, económica y social-, el arte se transformó, y así, por ejemplo, el realismo y el naturalismo pasaron a un segundo plano, o cuestiones como la proporción y la armonía perdieron su significado.
www.euskomedia.org


Termino erabilia (Terminologia Batzordeak aztertu gabea baina besterik ezean erabiltzen dena)>
www.euskara.euskadi.net

Término utilizado (término no estudiado por la Comisión de Terminología que es utilizado a falta de otro).
www.euskara.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gabe (eu)

pobre (es)

Merkatuak globalizatzen ari dira. Kapital-fluxu librea aberastasun-iturri bihurtu da, baina era berean, kezka ere sorrarazi du, inongo lurralde-sustrairik eta kontrol sozialik gabeko botere berri gero eta garrantzitsuagoak direla eta. Industria-ekonomia, bi mendetan jaun eta jabe izandakoa, indarra galtzen hasi da, zientzian eta teknologietan oinarritutako industriondoko ekonomiaren aurrean.>
www.euskonews.com

Por un lado, se produce una generalización sin precedentes del saber y del conocimiento; por otro, se agiganta la brecha del desarrollo económico y cultural entre regiones ricas y pobres. Los mercados se globalizan, pero el libre flujo de capitales, a la vez que riqueza, provoca incertidumbre ante los nuevos poderes que emergen libres de control social y sin arraigo territorial.
www.euskonews.com


Jesuita eta erlijioso izanda, niretzat ere bizitzeko modu desberdina erakutsi dit, ebanjelioarekin lotura zuzen-zuzena duena, jende pobre eta senide gabekoekin arituz...>
www.euskonews.com

Y a mi, que soy jesuita y religioso, me ha enseñado una manera distinta de vivir, directamente relacionada con el evangelio y trabajando con gente pobre y sin familia...
www.euskonews.com


Are gehiago, gure postmaterialismoaren arabera, garatzeko bidean dauden herrietako gosearen aurka eta hauen garapenaren alde gaudela diogu, baina gero herrialde txiroen ustiaketa bortitza onartzen dugu, eta herrialde hauetako umeek egindako jostailua edota arropak erosten ditugu, nolako lan-baldintzetan eginak dauden galdetu gabe.>
www.euskonews.com

Más aun, en línea con nuestro posmaterialismo, decimos estar en contra del hambre que sufren los países en vías de desarrollo y a favor de su progreso, pero luego aceptamos la cruda explotación de los países pobres y compramos juguetes o ropas fabricados por niños de estos países, sin preguntarnos bajo qué condiciones de trabajo están manufacturados.
www.euskonews.com


Langileak biluzik uzten dituen sistema bat da prekarietatea, eskubiderik gabe, prestaziorik gabe, merkatuaren eta enpresarien esku. Horrek pobrezia, prekarietatea eta desberdintasun sozialak sortzen ditu", azaldu du Etxaidek.>
www.lab18

Ha remarcado que la precariedad no se limita únicamente a las pobres condiciones laborales que padecen las y los trabajadores: "La precariedad es un sistema que deja desprotegidas a las y los trabajadores, les deja sin derechos, sin prestaciones, en manos del mercado y de los empresarios.
www.lab18

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gabe (eu)

carente (es)

Mari Jose Olaziregik idatzi duenez "eleberriaren azalpen ideologikoak (E.T.A. erakundeko kidea da protagonista eta haren inguruan garatzen da argumentua) eta eleberriaren formaren garapenak (pertsonaiak karikaturak baino ez dira, garapen narratiborik gabeak) helburu literarioa azpiratu egiten dute".>
www.euskomedia.org

La explicación ideológica de la novela (el argumento gira en torno a un protagonista que es miembro de ETA), así como su desarrollo formal (los personajes son caricaturas carentes de cualquier desarrollo narrativo) hacen naufragar cualquier objetivo literario", ha escrito Marijose Olaziregi.
www.euskomedia.org


Istorio horretatik at, J. CRUZ ALLIren hitzak, berriz ere, ia hitzaldi epiko baten, EE.HH.en izaera itundua eta Estatuaren Euskal Herriarenganako eta Nafarroarenganako bortxaketa hipotetikoak gerora begira ekarriko lituzketen ondorioak erakusten dizkigute, historia daturen batzuk ere adieraziz: "Presidente Jauna (eta honekin bukatzera noa), inpugnazio hori gauzatu zenean, nafartasun amorratu batetik beharbada, baina ez oinarririk gabekoa, iazko urtean hain zuzen ere ehungarren urtea bete zuen gertakizun bat gogorazi zigutenik izan genuen: Gamazada.>
www.euskomedia.org

Al margen de la anécdota, las palabras de J. CRUZ ALLI vuelven a mostrar, en un discurso casi épico, la naturaleza paccionada de los DD.HH y las eventuales consecuencias ulteriores de su hipotética violación desde el Estado para con el País Vasco y Navarra apuntando incluso algunos datos históricos: "Señor Presidente (y con esto acabo), cuando se produjo esta impugnación hubo quienes, quizás desde un navarrismo exacerbado, pero no carente a veces de fundamento, recordaron un episodio que exactamente el año pasado había celebrado su centenario, la Gamazada.
www.euskomedia.org


Zabaleta: "Barcinaren hitzaldia zehaztasunik eta mailarik gabekoa izan da">
www.aralar.net

Zabaleta: “El discurso de Barcina ha sido carente de rigor y carente de altura
www.aralar.net


Agertu duenez, Barcinaren hitzaldia "zehaztasunik eta mailarik gabekoa" izan da.>
www.aralar.net

Zabaleta ha subrayado que el discurso de la candidata de UPN ha sido “carente de rigor y carente de altura”.
www.aralar.net


Ordain bidez lurrak eskualdatzen direnean edo, jabaria mugatuz, ondasunen gaineko eduki-eskubideak eratzen edo eskualdatzen direnean zergaduna Espainian bizi ez den pertsona fisikoren bat izanez gero, zergadunaren ordezko subjektu pasiboa lurra edo gauzekiko eskubidea hartzen duen pertsona fisikoa, juridikoa, banatu gabeko herentzia, jabetza komunitatea nahiz beste edozein erakunde izango da, izaera juridikorik izan ez arren unitate ekonomikoa edo ondare banandua eratzen duen erakundea baldin bada.>
www.donostia.org

Es sujeto pasivo del impuesto a título de sustituto del contribuyente, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España, en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física, la persona jurídica, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
www.donostia.org

More examples