Elhuyar Hiztegia

es > eu

beneficio

Share:

 • 1  s.m. onura, on, mesede; probetxu; alde on, abantaila

  esa actitud no te reportará ningún beneficio: jarrera horrek ez dizu onik egingo

  todo lo que hagas será en tu propio beneficio: egindako guztia zure mesederako izango da

 • 2  s.m. [ganancia] mozkin, irabazi; errebenio

  los beneficios de la empresa en este ejercicio han sido superiores a los del anterior: ekitaldi honetan enpresak izandako mozkinak aurreko ekitaldikoak baino handiagoak izan dira

 • 3  s.m. (Der.) eskubide

 • 4  s.m. (Rel.) benefizio

 • a beneficio de
 • en beneficio de
 • redundar en beneficio de

*Examples are automatically obtained from dabilena

abantaila (eu)

beneficio (es)

ITURRIA: SPORTLIFEGure 2014ko iraileko azaleko protagonista, Behobia-Donostia lasterketako irabazlea eta Skechersen atleta. Pedro Nimok, bideoan kontatuko digu aldapei nola aurre egin eta hauek ematen diguten abantailak gure running-arentzat.Ez da aitzakiarik.>
usabalbuletina19

FUENTE: SPORTLIFEEl protagonista de nuestra portada de septiembre 2014, ganador de la Behobia-San Sebastián y atleta de Skechers, Pedro Nimo, nos cuenta en vídeo cómo afrontar las cuestas y todos los beneficios que nos puede aportar a nuestro running.Ya no hay excusas.
usabalbuletina19


Elkarlana ikastaro baten bitartez gauzatuko da, jangarriak diren elementuez osatutako txotxongiloak eraikitzearekin batera, haurrei bizimodu osasuntsu baten abantailak zein diren azalduko zaizkielarik.>
usabalbuletina19

La colaboración se materializará mediante la realización de un taller en el cual, además de construir una marioneta con elementos comestibles, se explicará a los niños los beneficios de una vida saludable.
usabalbuletina19


Entzuleen galderei esker, saioen ondoren errealitateari lotuago dauden bestelako eztabaidak sortu eta gai polemikoak landu ziren: hala nola, osasun arloko aurrerapenak eta teknologiaren abantailak eskuratzeko eskubide unibertsala, automatizazioak eragindako enplegu galera edota eugenesia berri bat agertzea, zeinaren bitartez, azkenean, giza eskubideak urratu baitaitezke.>
barrixe23

Gracias a sus preguntas, tras cada sesión se estableció un debate mucho más anclado en la realidad en el que se abordaron cuestiones controvertidas como el acceso universal a los adelantos en salud y los beneficios de la tecnología, la preocupación por la pérdida de empleos debido a la automatización o los riesgos de la aparición de una nueva eugenesia que lleve en última instancia a violaciones de los derechos humanos.
barrixe23


Teknologiak berekin dakartzan abantailak gorabehera, sarritan eragin kaltegarriak izan ditu diru gutxien irabazten dutenentzat.>
barrixe23

A pesar de los beneficios que puede ofrecer la tecnología, el impacto inmediato sobre los miembros de la sociedad peor remunerados a menudo ha sido negativo.
barrixe23


Paketatzeko soluzio berri honek –prozesuaren gainbegiraleak kudeaturik eta bazkide turkiarra duen EST konpainiak garaturik- prezio lehiakorra du egungo beste soluzio batzuen aldean eta beste abantaila batzuk eskaintzen ditu ingurumen arloan.>
barrixe23

Esta nueva solución de embalaje – gestionada por el supervisor del proceso y desarrollada por EST, el socio turco – compite con las soluciones ya existentes en precio, además de ofrecer beneficios medioambientales adicionales.
barrixe23

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

benefizio (eu)

beneficio (es)

Borondate politikoak ekarritako bilketa eskasia, mailakatze fiskal eskasa eta zergazko kargen banaketa injustua onartuz, eta trataera pribiliegiatu bat eskaintzen baitie kapitalaren errentei eta enpresa benefizioei.>
www.lab18

La insuficiencia recaudatoria derivada de la voluntad política que consiente una escasa progresividad fiscal y un injusto reparto de las cargas tributarias, y que persiste en conceder un tratamiento privilegiado a las rentas de capital y a los beneficios empresariales.
www.lab18

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

irabazi (eu)

beneficio (es)

Pentsio-funts batean daukan diruaren aurtengo irabaziak jaso ditu gaur nire aitak.>
baketik3

Hoy mi padre ha recibido los beneficios que su capital en un fondo de pensiones le ha reportado este año.
baketik3


Enpresa berrien ekosistema hori berrikuntza motor bezala aurkeztu da Europako ekonomiaren garapenerako, erdiak baino gehiagok uste baitute beren produktuak berritzaileak direla nazioarteko merkatuan, eta %43k adierazi dute beren teknologia berritzailea dela mundu osoan.Irabazien ia laurdena EBtik kanpoko merkatuetatik lortzen dute, eta, kontsultatutako startupek 2.000 milioi euro inguru bildu dituzte guztira kanpoko kapitalaren bidez.>
barrixe23

Este ecosistema de nuevas empresas se presenta como motor de innovación para el desarrollo económico europeo, puesto que más de la mitad considera que sus productos son innovadores en el mercado internacional, mientras que un 43% afirma que su tecnología es innovadora a nivel global. Casi una cuarta parte de sus beneficios proceden del mercado extracomunitario, y en total, las startups consultadas han conseguido recaudar cerca de 2.000 millones de euros en capital externo.
barrixe23


Famili jatetxeek ezin dute lehiatu erraldoi teknologiko baten soldatekin edo irabaziekin. Hala, industria husten ari da, janari azkarra eta jatetxe garestiak bakarrik utziz.>
barrixe23

Los restaurantes familiares no pueden competir con los sueldos ni los beneficios de un gigante tecnológico, así que la industria se está quedando hueca, dejando tras sí sólo comida rápida y restaurantes caros.
barrixe23


Prezio aukera anitza egoten da eta irabazi guztiak Oinkariko jantziak, ekipamenduak, emanaldiak eta bidaiak ordaintzeko erabiliko dira.>
www.euskalkultura.com

Suele haber una gran variedad de precios y todos los beneficios se destinan a la financiación de los trajes, el equipamiento, las representaciones y los viajes de Oinkari.
www.euskalkultura.com


Bi aldagai horietatik lehenengoa bazterrean utziz, bigarrenari dakionez honako hauek dira lehentasun hura gauzatzeko mekanismo juridikoak: ondasuna inter vivos eta kostuzko tituluz besterentzen bada, saldu nahi den onibarra lehenik ahaideei eskaintzea nahitaezkoa zen, horiek hura eskuratzeko interesik izan zezaketelako (83 eta 91. kapituluak), bestela salmenta suntsiaraztea eska baitzezaketen (ondasuna beraientzat irabaziz) inolako publikotasunik gabe eginez gero (83. kapitulua); inter vivos eta doako tituluz besterentzeko aukerari buruz, berriz, Foruak zehaztutako ahaide-multzotik kanpoko norbaiten alde familiako higiezinak dohaintzan ematea debekatzen da (113. kapitulua); eta, azkenik, beste horrenbeste ezartzen da mortis causa oinordetzan: de cuius delakoak beren ondorengoei eta, horiek egon ezean, onibarraren lerro berdinekoak diren ahaideei utzi behar dizkie oinetxeko ("abolengoko") onibarrak (104 eta 125. kapituluak).>
www.euskomedia.org

Prescindiendo de la primera de estas dos variables, deben indicarse, en cuanto a la segunda, como mecanismos jurídicos que materializaban aquella preferencia, los siguientes: tratándose de enajenaciones inter vivos y a título oneroso, era preceptivo el previo ofrecimiento a los parientes de los raíces que fueran a venderse, por si estuviesen interesados en su adquisición (capítulos 83 y 91), de suerte que aquéllos podían resolver la venta (ganando el bien para sí) en los casos en que se hubiese prescindido de toda publicidad (capítulo 83); en lo atinente a las enajenaciones inter vivos y a título gratuito, prohibía el Fuero (capítulo 113) realizar donaciones de inmuebles familiares en beneficio de cualquier persona extraña al círculo de parientes por él determinado; y, en fin, otro tanto venía a establecer para la sucesión mortis causa: el de cuius estaba obligado a dejar los raíces troncales (los raíces de "abolengo") a sus descendientes y, a falta de ellos, a los parientes pertenecientes a "la linea donde depende" la heredad (capítulos 104 y 125).
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

mozkin (eu)

beneficio (es)

Burutzapen-unitateek honako ezaugarri komun hau daukate: lurzoruak jabe bat edo bat baino gehiago dauzka eta gainera urbanizazio-betebeharra dute loturik, eta horregatik kargen eta mozkinen banaketa posible egiteko jardun-sistema gehitzen dute.>
www.ermua.es

La característica común de las Unidades de Ejecución es que el suelo pertenece a una o más personas propietarias y que además tienen una obligación de urbanización vinculada, y por ello incorporan un sistema de actuación que permita el reparto de las cargas y de los beneficios.
www.ermua.es


Lurzoru urbanizagarriko sektoreak Plan Orokorrak aurreikusitako jarduerak gauzatzen dituzten Plan Berezien bidez kudeatzen dira. Sektore horiek burutzapen-unitate bat edo bat baino gehiago, hain zuzen, mugatzen dituzte, kargak eta mozkinak banatzeko sistema ezartzen dute, lurzoruaren erabilerak xehetasunez azaltzen dituzte eta urbanizazioaren toki-sistemak edo baldintzak zehazten dituzte.>
www.ermua.es

Los sectores de suelo urbanizable se gestionan mediante Planes Parciales que desarrollan las previsiones contenidas en el Plan General y concretamente delimitan una o varias Unidades de Ejecución, fijan el sistema para el reparto de cargas y beneficios, establecen pormenorizadamente los usos del suelo y determinan los sistemas locales y condiciones de la urbanización.
www.ermua.es


Esate baterako, Geroskik sarrera berritzaileak eta imitatzaileak bereizten ditu. Sarrera imitatzailea unitate ekonomiko batek dagoeneko merkatuan diharduten enpresak imitatuz mozkinak lor ditzakeenean gertatutako da; sarrera berritzailea, aldiz, eskaria aldatzea edo kostuak murriztea lortzen denean.>
www.euskonews.com

Esta última se produce cuando una unidad económica obtiene beneficios imitando a las empresas que vienen actuando en el mercado, mientras que la entrada innovadora tiene lugar cuando la nueva empresa consigue cambiar la demanda o disminuir los costes.
www.euskonews.com


Armagintzako industriak kaos eta gerra estrategia baliatzen jarraitzen du mozkinak irabazten jarraitzeko. Hala egiten dute gaur egun “hain hurrun” heriotz eta sarraskiak eragiten dituzten arma eta inteligentzia militar tresnak sortzen dituzten Euskal Enpresek.>
komiteinternazionalistak5

La industria armamentística aprovecha esta estrategia del caos y la guerra para continuar sacando beneficios, como las empresas vascas que hoy en día continúan fabricando armas y sistemas de inteligencia militar que matan y provocan masacres en esos países «lejanos».
komiteinternazionalistak5


Eta noski, bankuen mozkinak badakigu nola igotzen diren urte batean bai eta hurrengoan gehiago.>
www.euskonews.com

Sin mencionar que los beneficios de los bancos aumentan más y más cada año que pasa.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

on (eu)

beneficio (es)

Denok dakigu korrika egitea ona dela gure osasunerako, baina jabetzen al gara benetan runningak dituen onura guztiez?>
usabalbuletina19

Todos sabemos que correr es beneficioso para nuestra salud, pero ¿somos conscientes de todos los beneficios que puede aportar el running?
usabalbuletina19


Badituzte beren alde onak eta erabilerak; jarritako helburuari begira mesede egin diezazuketen horretan aplikatu besterik ez duzu egin behar.>
usabalbuletina19

Tienen sus beneficios y sus aplicaciones, tan solo necesitas aplicarlas allí donde nos puedan aportar un beneficio en el objetivo planteado.
usabalbuletina19


Giza espeziaren arrakasta, lurraren gain agertu zenetik ona, teknologiak garatzeko duen ahalmenari zor dio (beti teknologi berriak sorrera momentuan), zeinekin geroz eta handiagoak diren ekoizpen primarioaren kopuruak bere onerako bideratu ahal izan ditu.>
www.eusko-ikaskuntza.org

El éxito de la especie humana ha sido su capacidad para desarrollar tecnologías con las que ha podido orientar cada vez mayor cantidad de producción natural hacia su propio beneficio. Esta aplicación de tecnologías cada vez más eficaces ha derivado en impactos ambientales.
www.eusko-ikaskuntza.org


Eusko Ikaskuntzak Garapen Iraunkorrerako Diziplina askotariko Proiektu Berezia –DPB(GI)– abiarazi zuen 2004an, guztien onerako Garapen Iraunkorra sustatzearren.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos puso en marcha en el 2004 el Programa Especial Pluridisciplinar sobre Desarrollo Sostenible -PEP(DS)- con el objetivo de promover un Desarrollo Sostenible en beneficio de todos.
www.eusko-ikaskuntza.org


Denbora honetan erabiltzaileei beren produktu elektronikoak eskaintzeko erarik onenaren bila ibili dira, osatuagoak, sarbide errazagokoak, eta aldi berean, irabaziak atera ahal izateko, publizitate-formulak bilatzen zituztela.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En este tiempo han ido buscando la mejor manera de ofrecer a los usuarios sus productos electrónicos, más completos, con un acceso más fácil y también buscando fórmulas de publicidad para obtener unos beneficios.
www.eusko-ikaskuntza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

onura (eu)

beneficio (es)

Nolako onurak izan ditzake?>
www.ermua.es

¿Que beneficios pueden obtener?
www.ermua.es


Txillarre baserriko Peio ekoizle elgoibartarrak nekazaritza ekologikoak dituen abantailak eta horren bidez lorturiko produktuak kontsumitzeak gizakiontzat dakarkigun onurez hitz egingo digu.>
www.ermua.es

El productor Peio, del caserío Txillarre de Elgoibar, nos hablará sobre las ventajas de la producción ecológica así como sobre el beneficio del consumo de sus productos para las personas.
www.ermua.es


Hiru urtez INNPULSO sarearen barne egongo da eta onurak izango ditu I+G+B (Ikerketa, Garapena, Berrikuntza) lan-eremuan>
www.ermua.es

Durante tres años formará parte de la Red Innpulso y tendrá una serie de beneficios en políticas de I+D+i
www.ermua.es


Obrak zerbitzuan jarri ondoren, berriz: Bizkaiko eskualde guztiak hornitzea gaitasun eta kalitate handiko errepide-azpiegiturez; enpresen lehiakortasuna eta jarduera ekonomikoa hobetzea; bizkaitarrei erraztasunak ematea lanera, merkataritza eta kultura guneetara zein aisialdikoetara heltzeko; Bizkaiko errepideetako segurtasuna handitzea, eta beste zenbait onura sozial lortzea, hala nola joan-etorrietako denbora murriztea, hiriguneetan zarata gutxitzea eta igorpen kutsatzaileak murriztea.>
www.ermua.es

Y tras la puesta en servicio: dotar a todas las comarcas de Bizkaia de infraestructuras de comunicación viaria de alta capacidad y calidad, mejorar la competitividad de las empresas y la actividad económica, facilitar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas de Bizkaia a los centros de trabajo, de comercio, culturales y de ocio, aumentar la seguridad vial en las carreteras de Bizkaia y obtener otros beneficios sociales como son el ahorro en tiempo de viaje, la reducción de ruidos en centros urbanos y la disminución de emisiones contaminantes.
www.ermua.es


Amaitu aurretik aurkeztuko den azken txostenean, korporazioen erantzukizun soziala: onura edo kostutzat hartzearen inguruan.>
www.ermua.es

Por último, la última ponencia tratará sobre la responsabilidad social corporativa y reflexionará sobre si es un coste o un beneficio.
www.ermua.es

More examples