Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

ejecutar

Share:

 • 1  v.tr. [realizar] egin, bete, burutu, gauzatu

  ejecutó las obras en el plazo previsto: obrak aurreikusitako epean egin zituen

 • 2  v.tr. [ajusticiar] hil, hilarazi, exekutatu

  cuando llegó la sentencia los ejecutaron enseguida: epaia etorri zenean berehala hil zituzten

 • 3  v.tr. (Inform.) egikaritu, exekutatu

  el ordenador va a ejecutar las operaciones: ordenagailuak eragiketak egikarituko ditu

 • 4  v.tr. [tocar música] jo

  ejecutó magistralmente la sonata: sonata maisuki jo zuen

*Examples are automatically obtained from dabilena

bete (eu)

ejecutar (es)

Kontseilu Errektoreak elkartean bildutako 30 hiriak ordeztuko ditu, eta bere eginkizunen artean Osoko bilkurak deitzea, eztabaidak zuzentzea eta erabakitakoa betetzea daude. Horrela erabaki zuten bart arratsaldez Innpulso sarea osatzen duten hogeita hamar hirietako ordezkariek aho batez.>
www.ermua.es

El Consejo Rector representará a la asociación, convocará las reuniones del pleno, dirigirá las deliberaciones y ejecutará los acuerdos, según acordaron este martes por consenso los 30 municipios que forman parte de la Red Innpulso.
www.ermua.es


Etorkizunean, Udaltzainek denuntziarik jarri behar ez izatea nahi dugu eta, ondorioz, zigorrik kobratu behar ez izatea, txakurrak dituzten pertsona guztiek haren zaintza gain hartu eta gainerako pertsonekiko konpromisoa bete, animalia zainduz, kaletik loturik eramanez, eta dagokionean, bide publikoan egindako gorozkiak bilduz.>
www.ermua.es

Queremos que, en un futuro no lejano, la Policía Municipal no deba denunciar ni, por tanto, sea necesario ejecutar el cobro de sanción alguna porque todas las personas que poseen un perro asumen y cumplen su compromiso para con su perro y con los demás ciudadanos y ciudadanas, cuidando y paseando a su perro atado por las calles de la ciudad y, en su caso, recogiendo los excrementos que los animales depositen en la vía pública.
www.ermua.es


a)  Batzorde Errektorearen akordioak egikaritu eta bete eraztea, dagokienean Lehendakariak ezarritako xedapenak betez.>
beasainMerged2col

a)  Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Rectora, con sujeción en su caso a las disposiciones establecidas por el Presidente.
beasainMerged2col


Barneko instalazioak gauzatzea: Abonatutako pertsonek beraiek hautatzea libreki barneko instalazioak egingo dizkion instalatzaile baimendu bat eta materialaren hornitzailea bera hautatzea, beti ere, arauz eskatu daitezkeen baldintza teknikoak bete beharko baditu ere materialak.>
beasainMerged2col

Ejecución de instalaciones interiores: Las personas abonadas podrán elegir libremente el instalador autorizado que ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor del material, que deberá ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentariamente exigibles.
beasainMerged2col


c)  Gobernu-Batzordearen erabakiak bete eta bete erazi.>
beasainMerged2col

c)  Acatar y ejecutar las resoluciones de la Junta de Gobierno.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

burutu (eu)

ejecutar (es)

Plan Partzialaren ondoren, urbanizazio-proiektua idazten da, bertan burutu beharreko lanak zehatz-mehatz finkatzen dira.>
www.ermua.es

Posteriormente al Plan Parcial, se redacta el proyecto de urbanización que fija las obras a ejecutar en detalle.
www.ermua.es


Zirkulazio etena eta ohiko zerbitzuaren aldaketa horren zergatia, Euskal Trenbide Sarea Unibertsitateko geltokiaren eta San Lorentzoko geralekuaren artean burutzen ari den bikoizketa lanak dira.>
www.ermua.es

Esta suspensión de la circulación es debida a las obras de desdoblamiento de la vía entre la estación de Unibertsitatea y el apeadero de San Lorenzo, que ejecuta Euskal Trenbide Sarea.
www.ermua.es


b)Onartutako proiektuan definitutako obrak eta instalazioak, bai eta Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-ren baimenarekin proiektua gauzatzen den bitartean izan daitezkeen aldaketak, urbanizazioaren edo poligonoaren sustatzailearen edo jabearen kargura burutuko dira bere osotasunean eta beti ere, eskumena duen Teknikari baten eta, kasua balitz, Industriako Lurralde Ordezkaritzak homologatutako enpresa instalatzaile baten zuzendaritzapean.>
beasainMerged2col

b)Las obras e instalaciones definidas en el proyecto aprobado, así como las modificaciones que, con autorización de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. se introduzcan durante el desarrollo de las mismas, se ejecutarán en su totalidad por cuenta y cargo del promotor o propietario de la urbanización o polígono, bajo la dirección de Técnico competente y, en su caso, por empresa instaladora homologada por la Oficina Territorial de Industria.
beasainMerged2col


4.-Errepide berriak ezartzeko erreserba-guneak: 1998ko ekainaren Euskadiko Errepideen 2. Plan Orokorraren Aurrerakinak Bergarako udalerrirako, 1999-2010 aldirako aurreikusten zituen asmoak edo burututa daude edo burutzeko zein proiektatzeko bidean.>
bergara12

4.- Zonas de reserva para la implantación de nuevas carreteras: Las previsiones que, para el municipio de Bergara, recoge el Avance del 2º Plan General de Carreteras del País Vasco de junio de 1998, para el periodo 19992010, se encuentran ejecutadas o en vías de ejecución o de proyecto.
bergara12


Konpromisoa hartu ondoren obrak egiteko baimena eskatuko du, eta udalak baimena ematean zehaztutako epean obrak burutu beharko ditu.>
bergara12

Una vez adquirido el compromiso, se solicitará la licencia de obra, y una vez otorgada, las obras deberán ejecutarse en el plazo señalado.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egikaritu (eu)

ejecutar (es)

Instalazioa egikaritu duen baimendutako instalatzaile elektrikoak luzatutako buletina, hori Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoari egokitzen zaiola ziurtatzen duena, eta Probak Gainditzearen Ziurtagiria erantsiko zaio.>
www.euskadi.net

Boletín, emitido por el instalador eléctrico autorizado que ha ejecutado la instalación, que acredite que la misma se ajusta al R.E.B.T. al que se adjuntará Certificado de Superación de Pruebas
www.euskadi.net


Batzordearen erabakiak egikaritu eta bete araztea.>
beasainMerged2col

Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta.
beasainMerged2col


Gogoan izan behar dugu Morlanseko auzo berria bi fasetan garatzen ari dela; izan ere, bigarren faseari ekiteko Morlanseko ikastetxe berria eraiki arte eta ikastetxe zaharra eraitsi arte itxaron behar izan zen, ikastetxe zaharraren lurretan egikaritu baita bigarren fase hori.>
www.donostia.org

Hay que recordar que el nuevo barrio de Morlans se desarrolla en dos fases, ya que para el inicio de la segunda fase fue necesario esperar a la construcción del nuevo colegio de Morlans y al derribo del antiguo centro escolar en cuyos terrenos se ejecuta esta segunda fase.
www.donostia.org


Egikaritu beharreko proiektua eraginpekoei erakutsi zaie eta haiekin eztabaidatu da, eta begi onez ikusten dituzte burutuko diren hobekuntzak.>
www.donostia.org

El proyecto a ejecutar ha sido mostrado y debatido con los afectados que ven con buenos ojos las mejoraras que se van a llevar a cabo.
www.donostia.org


San Bartolomeko Administrazio Kontseiluak saltzeko egikaritzen ari diren 44 etxebizitzen eta 200 bat garajeren salmenta-koadernoa ere onartu du, eta urrian gutxi gorabehera 200 etxebizitzako eta garajeko bost bloke eraikitzeko lizentziak emango dira, hirigintza esku-hartze honen lehenengo faseari dagozkionak.>
www.donostia.org

El Consejo de Administración de San Bartolomé ha aprobado también el cuaderno de ventas de las 44 viviendas y aproximadamente 200 garajes que se están ejecutando para su venta y este próximo mes de octubre se otorgarán las licencias de edificación de cinco bloques con unas 200 viviendas y garajes, correspondientes a la primera fase de esta intervención urbanística.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egin (eu)

ejecutar (es)

Dorrearen amaierako erlaitza hargintza-lan bikaina da, nahiz eta fustea baino beranduago eta beste material batez egindakoa izan.>
www.catedralvitoria.com

El cuerpo inferior de la torre, de fábrica maciza, casi sin huecos, de sillería en la fachada sur -hacia la plaza- y de mampostería el resto de las fachadas, termina en una gran cornisa, esta sí de buena cantería -aunque ejecutada con distinto material y con posterioridad al fuste-.
www.catedralvitoria.com


Egindako lana>
www.catedralvitoria.com

Obra ejecutada
www.catedralvitoria.com


Gaur egungoen aurretik egin zituzten azken zaharberritze-lanak Manuel Lorente arkitektoak zuzendu zituen, baina ez ziren oso lagungarriak izan eraikinaren egitura-arazoak konpontzeko.>
www.catedralvitoria.com

Las últimas intervenciones anteriores a la actual restauración son las ejecutadas por el arquitecto Manuel Lorente, y coadyuvaron muy poco a la solución de los problemas estructurales del edificio.
www.catedralvitoria.com


Doitasun handiz egin beharreko lana da eta hilabete luzatuko da. Ondorioz, tenpluko bisitaldi gidatuen ibilbideak aldatu beharko dira.>
www.catedralvitoria.com

Esta actuación, que ha de ejecutarse con suma precisión, se prolongará por espacio de un mes y obligará a modificar los recorridos de las visitas guiadas al templo.
www.catedralvitoria.com


Gangak berregin, pisua kendu eta egurrezko estaldura jartzen lan handia egin bazuten ere, ez zen nahikoa izan arazoak konpontzeko.>
www.catedralvitoria.com

A pesar de la gran intervención ejecutada en ese momento, reconstruyendo bóvedas, liberando a todas ellas de carga y articulando una nueva cubierta de carpintería, la solución no fue suficiente.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

exekutatu (eu)

ejecutar (es)

Exekutatu den obran aldatutako planoak, baldin eta badaude.>
www.eskoriatza.net

Planos modificados de obra ejecutada si los hubiere.
www.eskoriatza.net


Proiektu horiek, jardueraren zehaztapen teknikoez gain, puntu hauei buruz ere informazio xehatua eman beharko dute: eguzki-kaptadoreak instalatzeko proposatzen diren aukerak; estalkiko edo fatxadetako kokaleku zehatza; ainguratzeko edo eusteko irtenbide teknikoak; eta instalazioa exekutatu ondoren eraikuntzak izango duen bukaerako ikuspegia planoetan grafikoki islatzea, behar besteko xehetasunez eta eskala egokiaz.>
bergara12

Dichos proyectos, además de las especificaciones técnicas de la actividad, recogerán con detalle las soluciones que propongan para la instalación de los captadores solares, su emplazamiento exacto en la cubierta o fachadas, las soluciones técnicas para su anclaje y la visión final del edificio con la instalación ejecutada representada gráficamente en planos con el suficiente detalle y a escala adecuada.
bergara12


Jardueraren zehaztapen teknikoez gain, informazio xehatua ere eman beharko da puntu hauei buruz: eguzki-kaptadoreak instalatzeko proposatzen diren aukerak; estalkiko edo fatxadetako kokaleku zehatza; ainguratzeko edo eusteko irtenbide teknikoak; eta instalazioa exekutatu ondoren eraikuntzak izango duen bukaerako ikuspegia planoetan grafikoki islatzea, behar besteko xehetasunez eta eskala egokiaz.>
bergara12

Además de las especificaciones técnicas de la actividad, se aportará información detallada de las soluciones que propongan para la instalación de los captadores solares, su emplazamiento exacto en la cubierta o fachadas, las soluciones técnicas para su anclaje y la visión final del edificio con la instalación ejecutada representada gráficamente en planos con el suficiente detalle y a escala adecuada.
bergara12


Jardueraren zehaztapen teknikoez gain, informazio xehatua ere eman beharko da puntu hauei buruz: eguzki-kaptadoreak instalatzeko proposatzen diren aukerak; estalkiko edo fatxadetako kokaleku zehatza; ainguratzeko edo eusteko irtenbide teknikoak; eta instalazioa exekutatu ondoren eraikuntzak izango duen bukaerako ikuspegia planoetan grafikoki islatzea, behar besteko xehetasunez eta eskala egokiaz.>
vergara15

Además de las especificaciones técnicas de la actividad, se aportará información detallada de las soluciones que propongan para la instalación de los captadores solares, su emplazamiento exacto en la cubierta o fachadas, las soluciones técnicas para su anclaje y la visión final del edificio con la instalación ejecutada representada gráficamente en planos con el suficiente detalle y a escala adecuada.
vergara15


Paraleloki exekutatzen diren emaitza horiek guztiak ditugunean, batu egingo ditugu.>
www.basqueresearch.com

Cuando tengamos todos los resultados que se están ejecutando en paralelo, los sumaremos.
www.basqueresearch.com

More examples