Elhuyar Hiztegia

eu > es eu > fr eu > en

epe

Share:

 • 1  iz. plazo, tiempo, espacio; tiempo fijado/determinado; aplazamiento, dilación

  hamabost eguneko epea: un plazo de quince días

  luza egiozu epea: alárgale el plazo

 • 2  iz. época, tiempo, periodo

 • 3  iz. [ordainketa] plazo

  etxearen hirugarren epea ordaindu dut: he pagado el tercer plazo de la casa

 • 4  iz. (B) calma, sosiego; aguante, paciencia

  epe galantekoa: de buena pachorra

  epe itzelaz entzun ondoren: después de haberlo escuchado con infinita paciencia


epe *Examples are automatically obtained from dabilena

...epe Epea itxita / Ebatzi gabea ( 2011/12 /...


...turik doan pentsamolde aldaketa gauzatzea populazioan. Epe luzera dagoen irtenbide bakarra da. Sahiestu ...


...aizkionetik gehienez bost egun balioduneko epea ematen da mobilizazioa gauzatzeko...


...%50)(200ââšÂ¬)RESKAERAKEAURKEZTEKO EPEA :2013/12 /31 arte (funtsak bukatu ezean...


...nagusiek alde bozkatuko dutela; arazoa, ordea, epeek jar lezakete. 2019an hauteskundeak dira EBn, eta brexit egu...


... Por Salas zirkuituaren laugarren edizioan izena emateko epea irailaren 2an irekiko ...


...atutakoak. Dagoeneko zabalik dago izena emateko epea eta, hain zuzen, udaletxera jo behar...


...ntzat gradu egokitzapena lortzeko ikastarorako bigarren epea zabaldu du zeinek, sistema zaharreko Magisteritza ...


Epea itxita / Ebatzi gabea ( 2012/04 /...


...eko obligaziotara aldatu dut â"hamar urteko epean jaso dezaketâ" eta beste %30, ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

epe (eu)

plazo (es)

Epe ertainera espero zitekeen gangaren hondamendia ekiditeko, nerbioaordezkatzea erabaki zen.>
www.catedralvitoria.com

Con el fin de evitar una posible ruina de la bóveda que sehubiera producido a medio plazo se decide realizar la compleja labor desustitución del nervio.
www.catedralvitoria.com


Eskaintzak aurkezteko epea: 18/09/2014>
www.cuadrilladeanana9

Plazo para presentación de ofertas: 18/09/2014
www.cuadrilladeanana9


Eskaintzak aurkezteko epea: 05/11/2015>
www.cuadrilladeanana9

Plazo para presentación de ofertas: 05/11/2015
www.cuadrilladeanana9


Beste baliabide berriztagarri bat ura (zenbait lekutan ura baliabide finitutzat jo badaiteke ere) izango litzateke, haren epe laburrerako birsortzea bermatzeko saneamendu neurriak, kutsaduraren prebentzioa eta antzerako neurriak hartu behar badira ere.>
www.cuadrilladeanana9

Otros recursos renovables serían por ejemplo el agua (aunque según en que territorios, el agua puede considerarse un recurso finito) si bien para garantizar su regeneración a corto plazo resultan importantes las medidas de saneamiento, prevención de la contaminación etc.
www.cuadrilladeanana9


Eskaintzak aurkezteko epea: 26/09/2012>
www.cuadrilladeanana9

Plazo para presentación de ofertas: 26/09/2012
www.cuadrilladeanana9

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

epe (eu)

tiempo (es)

Dokumentuak ez badira epe horretan jasotzen, automatikoki desaktibatuko da erretserba.>
www.ermua.es

Si en este tiempo no se recogen los documentos, la reserva queda desactivada.
www.ermua.es


Hiru urteko antzinatasuna duten gidariei 12 puntu emango zaie eta epe hori gainditzen ez dutenei edo gidari ikas berriei 8 puntu besterik ez.>
www.ermua.es

Los/as conductores/as con más de 3 años de experiencia partirán con 12 puntos, mientras que los noveles o con experiencia inferior a ese tiempo tendrán 8 puntos.
www.ermua.es


Metodologia horri esker, proiektuen planifikazioa epe motzean lantzen da, proiektua hasi aurretik plangintza osoa behin bakarrik egin ordez, horrek plangintza bete ez izatera baitaramatza gehienetan.>
www.ermua.es

Esta metodología trata de que la planificación de los proyectos se haga a intervalos cortos de tiempo pero durante toda la vida del proyecto, en vez de hacer toda la planificación antes de comenzar el mismo y de una sola vez para toda su vigencia, ya que esto provoca que casi nunca se cumpla la planificación.
www.ermua.es


Azkenik, udalean eska daitekeen beste baliabideetariko bat da zergarik ordaintzen ez duen erretiro pentsioa, hau da, sarrera egokirik ez duten eta pentsioa lortzeko behar besteko epean kotizatu ez duten 65 urtetik gorako pertsonei zuzendutako prestazio ekonomikoa.>
www.ermua.es

Por último, otro de los recursos existentes que también se puede solicitar en el Ayuntamiento, en este caso es una prestación económica, es la pensión no contributiva de jubilación, dirigida a personas mayores de 65 sin ingresos adecuados y sin tiempo de cotización suficiente para la obtención de una pensión contributiva.
www.ermua.es


Bestetik, proiektu berri horiek “proiektuen kudeaketa eroso” eta berri batean oinarritutako prozeduraz gauzatu nahi dituzte, proiektuok epe laburrean hasi eta bukatzea ahalbideratuko duena.>
www.ermua.es

En segundo lugar, la puesta en marcha de estos proyectos se hará mediante un novedoso procedimiento de “gestión ágil de proyectos” que permita iniciar y finalizar cualquier proyecto en un muy breve espacio de tiempo.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

epe (eu)

espacio (es)

Proiektuaren idazketa fasea oso aurreratuta dago eta lanak exekutatzea 28 hilabeteko epean aurreikusta dago. Proiektuaren barne, maniobrak egiteko gune bat eraikitzea ere aurreikusi da, geltokitik oso gertu dagoen lekuan.>
www.ermua.es

El proyecto, que se encuentra en fase muy avanzada de redacción y que tendrá un plazo de ejecución de 28 meses, también contempla la construcción de un mango o espacio de maniobras en una zona muy próxima a la estación que permitirá una mejora de la frecuencia del Tranvía Ermua-Eibar-Elgoibar.
www.ermua.es


Bestetik, proiektu berri horiek “proiektuen kudeaketa eroso” eta berri batean oinarritutako prozeduraz gauzatu nahi dituzte, proiektuok epe laburrean hasi eta bukatzea ahalbideratuko duena.>
www.ermua.es

En segundo lugar, la puesta en marcha de estos proyectos se hará mediante un novedoso procedimiento de “gestión ágil de proyectos” que permita iniciar y finalizar cualquier proyecto en un muy breve espacio de tiempo.
www.ermua.es


Kutxazain automatikoak lurzoru publikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko tasaren 2104ko epea maiatzaren 16tik uztailaren 16a bitartekoa izango da.>
bergara12

El plazo de pago de la tasa a abonar por la ocupación de espacio público de los cajeros automáticos en 2014 será desde el 16 de mayo hasta el 16 de julio.
bergara12


Lizentzia-titularrak ez baditu burutu eraikuntza-lizentziaren barnekoak ala osagarriak diren urbanizazio-lanak, edo ez baditu konpondu bide eta gune publikoetan zein instalazioetan eragin diren kalteak, eta ohartarazpen-epeak amaitu badira, Udalak abalak eta fidantzak erabiliko ditu obrak zuzen bukatzeko.>
vergara15

En el caso de que el titular de la licencia no hubiera ejecutado las obras de urbanización contenidas o complementarias a la licencia de construcción, o las de reposición de los daños causados en las vías y espacios públicos e instalaciones, y cumplidos los plazos de apercibimiento establecidos, el Ayuntamiento hará uso de los avales y fianzas para la correcta terminación de las obras.
vergara15


Lokalaren erabiltzaileei egindako arau-haustea aditzera emango zaie, eta bidenabar, ohartaraziko zaie, lau hilabeteko epean, beste arau-hausteren bat egiten baldin bada, Udalak lokala kautelaz ixteko agindua emango duela, hilabeterako.>
www.elgoibar19

Se pondrá de manifiesto la infracción cometida a las personas usuarias del local y se les apercibirá de que si en el plazo de cuatro meses se comete una segunda infracción, el Ayuntamiento ordenará el cierre cautelar del local por espacio de un mes.
www.elgoibar19

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

epe (eu)

aplazamiento (es)

Onartzen diren irizpide hauek ez-ohiko moduan aplikatuko dira ordainketa epea etendako egoeran eta araudi hau indarrean sartzeko unean ebazteko zain dauden, gerorapen eskariak eskatuta dituztelako, zorren kasuan.>
beasainMerged2col

Excepcionalmente, se aplicarán a aquellas deudas que se encuentran suspendidas y pendientes de resolución a la entrada en vigor de esta regulación al haber sido solicitado el aplazamiento de las mismas.
beasainMerged2col


Zorraren ordainarazpen-epea bada, edozein unetan eska daiteke zerga osoa zatikatzeko edo geroratzeko, harik eta enbargatutako ondasunak besterentzeko ebazpena ematen den arte.>
www.arrigorriaga11

Cuando las deudas estén en periodo ejecutivo puedo solicitar fraccionamiento o aplazamiento de toda la deuda, en cualquier momento antes del acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
www.arrigorriaga11


Geroratu edo zatikatutakoa borondatezko epean ordaindu ezean, premiamendu-bidez ordainaraziko dira kitatzeko falta den zorraren zatia eta dagozkion errekarguak eta interesak.>
www.arrigorriaga11

El impago del aplazamiento o fraccionamiento de una deuda en período voluntario implicará su exigencia por vía de apremio por el total pendiente, con los correspondientes recargos e intereses.
www.arrigorriaga11


Geroratze- nahiz zatikatze-eskabidea aurkeztu, eskatzen diren epea eta gainerako baldintzak.>
www.arrigorriaga11

Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.
www.arrigorriaga11


Hala ere, zatikatzearen edo geroratzearen berme gisa banku-abal bat edo nahikotzat jotzen den beste bermeren bat aurkezten bada, geroratze- edo zatikatze-epe bakoitzean dirurako indarrean dagoen legezko interesa aplikatzen da.>
www.arrigorriaga11

No obstante, si el fraccionamiento o aplazamiento se garantiza con un aval bancario u otra garantía que se estime suficiente, se aplicará el interés legal del dinero vigente en cada periodo de duración del fraccionamiento o aplazamiento de pago concedido.
www.arrigorriaga11

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

epe (eu)

periodo (es)

Egiazko datuek aurreikuspenik baikorrenak gainditu dituztenez, doakobisitaldien epea hilabete bat gehiago, hau da, martxoaren 31ra arte,luzatzea erabaki Katedral Santa Maria Fundazioak.>
www.catedralvitoria.com

Los datos reales han desbordado las previsiones másoptimistas, por lo que la Fundación Catedral SantaMaría ha decidido ampliar el periodo de visitas gratuitas unmes más, hasta el 31 de marzo.
www.catedralvitoria.com


Hori horrela, epe horretan udal liburutegiak astelehenetik ostegunera edukiko duen ordutegia jarraian eta etenik gabe ondokoa da: goizeko 9:30etatik gaueko 12an bitartekoa.>
www.ermua.es

Durante ese periodo el horario de apertura de la Biblioteca de lunes a jueves será desde las 9:30 horas de la mañana hasta las 24:00 horas, de manera ininterrumpida.
www.ermua.es


Kafetegia itxita dago urriaren 1etik, zerbitzua ustiatzen zuen azken esleipendunak kontzesioaren epea agortu eta gero. Zerbitzua berriz esleitzeko lehiaketa publiko berria deitu arren, hori hutsik geratu inor ez baitu interesik ez eskaintzarik aurkeztu.>
www.ermua.es

La instalación está cerrada desde el pasado día 1 del presente mes, tras vencer el periodo de la última concesión del servicio en septiembre y, declararse desierto el concurso público convocado para adjudicarlo nuevamente, por no presentarse ofertas.
www.ermua.es


Kanpaina aurkezteko ekitaldian adierazi denez, izena emateko epea jada zabalik dago.>
www.ermua.es

En la presentación de la campaña se ha dado inicio al periodo de inscripción que ya está abierto.
www.ermua.es


Adierazitako epeetan diru-sarrerarik egiten ez bada, zor hori Diru-bilketa exekutibora pasako eta biharamunetik aurrera atzerapenagatiko interesak eta premiamenduko gainkargua sortaraziko ditu.>
www.ermua.es

Pasados los plazos de ingreso sin que se efectúe el pago, la deuda pasará a Recaudación Ejecutiva, generando intereses de demora desde el día siguiente a la conclusión del citado periodo, hasta el día de su cobro, así como el correspondiente recargo de apremio.
www.ermua.es

More examples