Elhuyar Hiztegia

es > eu

regla

Share:

 • 1  s.f. arau, erregela

  las reglas del juego: jokoaren arauak

  reglas de comportamiento: portaera-arauak

  regla gramatical: gramatika-araua

  regla de Cramer: Cramer-en erregela

 • 2  s.f. erregela

  para hacer el ejercicio necesitáis lápiz y regla: ariketa egiteko lapitza eta erregela behar dituzue

 • 3  s.f. hileko

  me ha bajado la regla: hilekoa etorri zait

 • 4  s.f. (Lóg.) erregela

  reglas de inferencia: inferentzia-erregelak

 • 5  s.f. (Rel.) arau; erregela

  regla de fe: fede-erregela

  la regla de San Benito: San Benitoren erregela*Examples are automatically obtained from dabilena

arau (eu)

regla (es)

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2008ko Ondarearen gaineko Zerga mantentzeko hartu zuen erabakiak, horrela Lurralde Historiko hori bakarra zen estatuan zerga-figura hori mantentzen, hainbeste errekurtso eragin zituen. Errekurtso horietan erabaki hori konstituzio-kontrakoa zela argudiatzen zen berdintasunaren oinarria hausten zuelako eta, halaber, baita Ituneko zergen arloko egitura orokorra eta harmonizazio eta koordinazio arauak mantentzeari buruzko 3. artikuluan ematen diren oinarriak ere.>
www.conciertoeconomico1

La decisión de mantener el Impuesto sobre el Patrimonio en 2008 adoptada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, convirtiendo así a ese Territorio Histórico en el único del estado en el que se mantuvo vigente dicha figura tributaria, provocó un aluvión de recursos, en los que se argumentaba la inconstitucionalidad de dicha decisión por vulneración del principio de igualdad, así como los principios contenidos en el artº 3 del Concierto relativos a la atención a la estructura general impositiva y las reglas de armonización y coordinación.
www.conciertoeconomico1


Inportazioaren gaineko BEZaren likidazio-sistema berrian BEZa ezartzeko kokalekuari buruzko arauen eta bereizkeriaren gaineko epaiak eta doktrina>
www.conciertoeconomico1

Sentencias y doctrina en relación con las reglas de localización del IVA y discriminación en el nuevo sistema de liquidación del IVA a la importación
www.conciertoeconomico1


Uste dut krisiaren eraginen arteko bat ongizate- estatuei eusteko funtsezko elementuetako bat zergen arloko sarrerak direla agerian uztea izan da, eta ez Europan eta ezta beste inon ere benetako kohesioa ezinezkoa dela nolabaiteko harmonizaziorik gabe edo, gutxienez, jokoan guztiok beteko ditugun arau batzuk gabe.>
www.conciertoeconomico1

Precisamente creo que una de las consecuencias de la crisis ha sido poner de manifiesto que los ingresos tributarios son un elemento fundamental del sostenimiento de los estados del bienestar y que no puede haber una verdadera cohesión ni en Europa ni en ninguna parte si no hay una cierta armonización o por lo menos unas ciertas reglas de juego que respetemos todos.
www.conciertoeconomico1


Goizean, xake zaleek bertan bildu eta jokoaren inguruko arauak, hasiera moduak, zalantzak, estrategiak eta mahai-joko honen inguruko askoz gauza gehiago argitu eta landu ahal izango dute.>
www.ermua.es

Por la mañana, las personas que lo deseen podrán jugar al ajedrez y ver resueltas sus dudas en relación a las reglas de juego, aperturas, táctica, estrategia y finales de este juego de mesa.
www.ermua.es


Neurri, arau, prozedura, erregela eta estandar ezberdinak ezartzea, legean agindutako pribatutasuna bermatzera bideratuta, erakundean bildu eta Segurtasun Agirian deskribatutako datu pertsonalen arabera, informazioaren eskuraketa kontrolatu, erabilera murriztu, eta, azken batean, informazio pertsonalaren zaintza zuzena bermatzeko xedearekin, dela euskarri informatikoan dela bestelako euskarrietan.>
www.ermua.es

Establecer diferentes medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de privacidad exigido por la ley, en función de los datos de carácter personal que existen en la organización y que se describen en el Documento de Seguridad, con el objeto de controlar el acceso a la información, restringir la utilización, y, en definitiva, garantizar la correcta custodia de información de carácter personal, tanto en soporte informático como no informático.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erregela (eu)

regla (es)

Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatu diren eragiketak zein diren jakiteko Ekonomi Itunak berak eragiketa horiek kokatzeko erregelak jaso ditu.>
www.conciertoeconomico1

Para identificar las operaciones que se entienden realizadas en el País Vasco el propio Concierto contiene las reglas de localización de las mismas.
www.conciertoeconomico1


Arriskua Euskadin kokatzeko erregelak>
www.conciertoeconomico1

Reglas de localización del riesgo en el PV
www.conciertoeconomico1


Karga-tasak gehienez % 20 handitzea (ikuskaritza Sozietateen gaineko Zergako erregelen arabera)>
www.conciertoeconomico1

Elevar los tipos de gravamen hasta un 20% (inspección según reglas del I. Sociedades)
www.conciertoeconomico1


Konpromisoa Euskadin kokatzeko erregelak>
www.conciertoeconomico1

Reglas de localización del compromiso en el PV
www.conciertoeconomico1


Eragiketak Euskal Autonomia Erkidegoan kokatzeko erregelak kontsulta ditzakezu "Eragiketak gauzatu diren lekua" izeneko koadroan.>
www.conciertoeconomico1

Las reglas para la localización de las operaciones en el País Vasco las puedes consultar en el cuadro "Lugar de realización de las operaciones".
www.conciertoeconomico1

More examples