Elhuyar Hiztegia

es > eu

elemento

Share:

 • 1  s.m. osagai; elementu

  la sintaxis es un elemento importante de la gramática: sintaxia gramatikaren osagai garrantzitsua da

  un elemento fundamental de su personalidad: haren nortasunaren funtsezko osagaia

 • 2  s.m. (pl.) [fuerzas de la naturaleza] elementu

  la tierra, el agua, el aire y el fuego eran los elementos fundamentales: lurra, ura, airea eta sua ziren funtsezko elementuak

 • 3  s.m. (pl.) [fundamentos de ciencias o artes] hastapen

  elementos de Física: fisikaren hastapenak

 • 4  s.m. (pl.) baliabide, bitarteko

  contamos con pocos elementos para terminar el proyecto: baliabide gutxi dugu proiektua bukatzeko

 • 5  s.m. ingurune

  el agua de mar es el elemento de muchos seres vivos: itsasoko ura da izaki bizidun askoren ingurunea

 • 6  s.m. (col.) ale, elementu

  ¡vaya elemento que está hecho tu hermano!: ale ederra da zure anaia!

 • 7  s.m. pertsona; [referido a hombre] gizaseme; [referido a mujer] emakume

  un elemento sospechoso: pertsona susmagarria

 • 8  s.m. (Inform.) elementu, item

 • 9  s.m. (Mat.) elementu

  los elementos de un conjunto: multzo bateko elementuak

 • 10  s.m. (Quím.) elementu


 • estar en su elemento

*Examples are automatically obtained from dabilena

ale (eu)

elemento (es)

Elementuok aldi distiratsua izatea lortu zuten, bai argitaratutako kopuruagatik (2 ohizkanpoko ale eta 8tik 52ra artekoek) bai lortutako mailagatik edota artikuluen kalitateagatik ere.>
www.euskomedia.org

Elementos que lograron que fuese una época dorada, tanto por la cantidad publicada (2 números extraordinarios y del número 8 al 52) como por el nivel o calidad de los artículos.
www.euskomedia.org


Janariak, bedeinkatu ondoren, gizakiek eta animaliek jaten zituzten eta aleak erein, gainerako aleekin nahastuta. Etxeko erroskillak lotzeko zinta lepoan zintzilik eramaten zuten gero, eztarria babesteko.>
www.euskonews.com

La cinta con que se ataban las clásicas rosquillas caseras, “contagiada” de las virtudes benéficas del mismo alimento, se empleaba después para colgar del cuello como elemento protector de la garganta.
www.euskonews.com


Ia gauza guztiak ezpelaren egurra erabiliz egiten ditu, espresuki adierazita daudenak izan ezik: sardexkak, koilarak, neurri ugaritako paletak, zopatarako ontziak, bitsadera biribilak zein saredunak, orraziak (kirtendunak eta kirtenik gabeak), haragia mozteko sardexkak, iruteko ardatzak, sareak josteko jostorratzak, poteak, sukalderako oholak, argizaiolak (argibide gehiagorako, ikus Euskonews-eko 166. aleko sail hau bera), segen zorroztarrientzako poteak (gaztainondo, haritz zein lizarraren egurrez egindakoak), oroigarritarako aizkoratxoak, eta, baita, danborrarien koilaratzarrak ere.>
www.euskonews.com

Casi todos los materiales son de madera de boj, salvo los que se indiquen: Tenedores, cucharas, paletas de diversos tamaños, "cacicos" (cazos pequeños) para caldo, espumaderas redondas y de rejilla, peines (con mango y sin mango), horquillas para trinchar, husos de hilar, agujas para coser redes, potes, tablas de cocina, argizaiolas (para más información de este elemento ver Euskonews nº 166), potes para piedras de afilar guadañas (madera de castaño, roble o fresno), pequeñas hachas de recuerdo en haya, incluso grandes cucharas de tamborrero (personaje popular en las fiestas).
www.euskonews.com


2002ko urtarrilaren 22ko 152. alean Igor Obeso beiragileari sail honetan bertan eskaini genion fitxan adierazi genuenez, beira hainbat elementu nahastean lortzen da: beiragarriak (silizea edo anhidrido borikoa), urtugarriak (alkaliak) eta egonkortzaileak (karea).>
www.euskonews.com

En la ficha que en su día publicamos en esta misma sección, dedicada al artesano Igor Obeso, soplador de vidrio, (nº 152 del 22 de enero del 2002) indicábamos como el vidrio se obtenía mediante la fusión de una mezcla de elementos vitrificables (sílice o anhídrido bórico), fundentes (álcalis) y estabilizadores (cal).
www.euskonews.com


Egiantzeko errealitate xehe bat sortzen ahalegindu gara, baserria, Gipuzkoako ondarearen alerik ederrenetakoa, eta bere ingurua erakutsiz, eguneroko bizitzari lotutako tresnekin batera, eta baserria bizi zirenekin batera. Beharbada, Kattalin Kortabarria etxekoandrea da irudirik politena.>
www.euskonews.com

Reproducción virtual exhaustiva del propio caserío, una pieza de valor incalculable del patrimonio guipuzcoano, con sus objetos cotidianos y otros elementos adicionales, así como con sus propios habitantes. La imagen más innovadora del proyecto es Kattalin de Kortabarria, la etxekoandre que se convierte en la guía perfecta para introducirnos en el ambiente que se respiraba en un caserío de Gipuzkoa del siglo XVI.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

elementu (eu)

elemento (es)

Elementu bakoitzak txantiloi batean egon behar du,koloretako margoez margotuko dira eta, ondoren, ertzak ebaki beharzaizkio.>
www.catedralvitoria.com

Cada elemento figurará en una plantilla, quedeberán pintar con pinturillas de colores y acontinuación recortar por los bordes.
www.catedralvitoria.com


Baliteke webgune honetako zenbait orrialdek cookieak erabiltzea, erabiltzaileen bisitak eta hautatutako edukiak ezagutzeko edo sarbide mugatuko guneak kontrolatzeko erabilitako segurtasun elementuetarako.>
www.catedralvitoria.com

En esta Web se pueden estar utilizando cookies en algunas páginas a efectos de conocer las visitas de los usuarios, contenidos elegidos y elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
www.catedralvitoria.com


Egitura horiek 12 metroko garaiera izango dute, eta ehunezko elementu geometrikoak izango dituzte muturrean, lau tetraedro eta ikosaedro bat, begi-erakargarritasun handiko forma eta bolumenak sorrarazten dituztenak.>
www.catedralvitoria.com

Estas estructuras tienen una altura de 12 metros y estarán rematadas por elementos geométricos textiles, cuatro tetraedros y un icosaedro, que generan unas formas y volúmenes de gran atractivo visual.
www.catedralvitoria.com


Gorputz oktogonala eta kapitela zaharberritzeko, ondoko irizpideaerabiltzen ari dira: funtzionatzen duten elementu gehienak bertanuztea, arazoren bat duten elementuak konpontzea, eta konpondu ezindirenak ordezkatzea.>
www.catedralvitoria.com

En la restauración del cuerpo octogonal y el chapitel se estámanteniendo el criterio de mantener la mayor cantidad de elementos queestén en funcionamiento, reparar los que tengan algún problema ysustituir los que no se puedan reparar.
www.catedralvitoria.com


Bisiten irisgarritasuna Fisiko-desgaitasuna: Ikono hau duten bisitek desgaitasunen bat duten pertsonek erabil ditzaten bereziki egokitutako elementuak dituzte, besteak beste komunak eta aldapak.>
www.catedralvitoria.com

Accesibilidad discapacidad física: Las visitas con este icono cuentan con elementos especialmente adaptados para el uso de personas con discapacidad como rampas y cuartos de baño.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gai (eu)

elemento (es)

Azken finean, zinema errealitatea irudikatzeko tresna bat da, eta Amerikanuak-ek bizi garen inguruko gaiak jorratzen ditu eta hor euskara elementu garrantzitsuenetariko bat da".>
www.euskalkultura.com

Al final, "el cine es un instrumento para plasmar la realidad, y en Amerikanuak se tratan temas del entorno en el que vivimos y el euskara es uno de los elementos principales".
www.euskalkultura.com


Eta, gaia ongi aztertu gabe badago ere, elementuak ditugu pentsatzeko musika bandak eta txuntxuneroak errealitatean ez zirela hain etsaiak; askotan, adibidez, udal danbolinteruek bandetan beste musika-tresna batzuk jotzen zituzten, eta hori bandaren sortzaileak edo bultzatzaileak ez zirenean.>
www.euskomedia.org

Y, aunque el tema está aún por estudiar bien, tenemos elementos para pensar que txuntxuneros y bandas de música no eran tan enemigos en la realidad; a menudo, por ejemplo, los tamborileros municipales tocaban otros instrumentos musicales en las bandas, y eso cuando no eran sus fundadores y propulsores.
www.euskomedia.org


Lankide Aurrezkiaren Euskal Entziklopedian 1985ean argitaratutako bere "Euskal zineaz eztabaida baterako hausnarketak" artikuluan "euskal zinea"ren definizio bat ezartzerako orduan, gaiari buruz berak zuen ikuspegiaren arabera, ezinbestekotzat jotzen zituen elementuak zehaztasunez aztertzen zituen.>
www.euskomedia.org

Sus Reflexiones para un debate sobre el cine vasco, artículo publicado en la Enciclopedia Euskal Herria de la Caja Laboral Popular en 1985, analizaba detenidamente los elementos indispensables a la hora de fijar una definición de "cine vasco" acorde a su punto de vista sobre el tema.
www.euskomedia.org


Gatazkan zehar, erlijio-gaia eta foruen aldezpena zentralismo liberalaren aurrean aspertu arte borrokarako elementu bezala erabili ziren, amadeotar errege-erregimenari eta I Errepublikari ere, bere izaera laiko eta demokratikoagatik, oldarkor agertuz.>
www.euskomedia.org

A lo largo del conflicto, la cuestión religiosa y la defensa foral ante el centralismo liberal se blandieron como elementos de confrontación hasta la saciedad, combatiendo al régimen monárquico amadeísta y a la Iª República por su carácter laico y democrático.
www.euskomedia.org


Konposaketa, ausarta da, gai ugari jorratuz eta arkitektura elementu berriduna.>
www.euskomedia.org

La composición es atrevida, con gran abundancia de temas y elementos arquitectónicos nuevos.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

osagai (eu)

elemento (es)

berreskuratu ahal izango dugu, inongo osagairik polikromatu gabe, polikromiako>
www.catedralvitoria.com

sus elementos, con la vía abierta para buscar otras formas de
www.catedralvitoria.com


Kupoa zenbatzeko eta zehazteko erabiliko diren osagaietako bat ere, ez da euskal Administrazioek har ditzaketen erabakien mende edo baldintzapean.>
www.conciertoeconomico1

Ninguno de los elementos que influyen en la determinación y cuantificación del Cupo se ve afectado por decisión alguna que puedan adoptar las administraciones vascas.
www.conciertoeconomico1


Lehenengo tributuen kasuan, Lurralde Historikoek araugintza-ahalmena dute tributuen osagai nagusiak eratzeko, osagai horiek tributuotatik datorren tributu-zama zehazten baitute.>
www.conciertoeconomico1

Los primeros son aquellos en relación con los que los Territorios Históricos disponen de capacidad normativa propia para configurar los elementos principales que determinan la carga tributaria que se deriva de ellos.
www.conciertoeconomico1


Lehenengo motako tributuei dagokienez, arau orokorra da araugintza-ahalmena osoa izango dela tributuen osagai ezberdinak arautzeko, zenbait kasutan muga batzuk ezarri badira ere tributuen osagaien alderdiren bat arautzean.>
www.conciertoeconomico1

En relación con los primeros la regla general es la de capacidad normativa plena para regular los distintos conceptos tributarios, si bien en algunos casos se establecen determinadas limitaciones a la hora de configurar alguno de los elementos de la imposición.
www.conciertoeconomico1


15 esku-hartze aurkitu ditugu, eta gehienak zati batean egindako konponketak, ospakizun bereziak edo dohaintzak dira. Horietan osagai garrantzitsuenak polikromatzen zituzten, Amabirjina, esaterako; baina badaude sei esku-hartze oso, katedral osoan egindako lanei edo dekorazioaren aldaketei dagozkienak.>
www.catedralvitoria.com

Se han encontrado hasta 15 intervenciones, la mayoría parciales, debidas a reparaciones de zonas dañadas o celebraciones especiales o donaciones, donde se policromaban los elementos más importantes como la Virgen; pero hay seis completas debidas a grandes obras en toda la catedral o actualización de las decoraciones por cambios en el gusto.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gai (eu)

elemento (es)

Azken finean, zinema errealitatea irudikatzeko tresna bat da, eta Amerikanuak-ek bizi garen inguruko gaiak jorratzen ditu eta hor euskara elementu garrantzitsuenetariko bat da".>
www.euskalkultura.com

Al final, "el cine es un instrumento para plasmar la realidad, y en Amerikanuak se tratan temas del entorno en el que vivimos y el euskara es uno de los elementos principales".
www.euskalkultura.com


Eta, gaia ongi aztertu gabe badago ere, elementuak ditugu pentsatzeko musika bandak eta txuntxuneroak errealitatean ez zirela hain etsaiak; askotan, adibidez, udal danbolinteruek bandetan beste musika-tresna batzuk jotzen zituzten, eta hori bandaren sortzaileak edo bultzatzaileak ez zirenean.>
www.euskomedia.org

Y, aunque el tema está aún por estudiar bien, tenemos elementos para pensar que txuntxuneros y bandas de música no eran tan enemigos en la realidad; a menudo, por ejemplo, los tamborileros municipales tocaban otros instrumentos musicales en las bandas, y eso cuando no eran sus fundadores y propulsores.
www.euskomedia.org


Lankide Aurrezkiaren Euskal Entziklopedian 1985ean argitaratutako bere "Euskal zineaz eztabaida baterako hausnarketak" artikuluan "euskal zinea"ren definizio bat ezartzerako orduan, gaiari buruz berak zuen ikuspegiaren arabera, ezinbestekotzat jotzen zituen elementuak zehaztasunez aztertzen zituen.>
www.euskomedia.org

Sus Reflexiones para un debate sobre el cine vasco, artículo publicado en la Enciclopedia Euskal Herria de la Caja Laboral Popular en 1985, analizaba detenidamente los elementos indispensables a la hora de fijar una definición de "cine vasco" acorde a su punto de vista sobre el tema.
www.euskomedia.org


Gatazkan zehar, erlijio-gaia eta foruen aldezpena zentralismo liberalaren aurrean aspertu arte borrokarako elementu bezala erabili ziren, amadeotar errege-erregimenari eta I Errepublikari ere, bere izaera laiko eta demokratikoagatik, oldarkor agertuz.>
www.euskomedia.org

A lo largo del conflicto, la cuestión religiosa y la defensa foral ante el centralismo liberal se blandieron como elementos de confrontación hasta la saciedad, combatiendo al régimen monárquico amadeísta y a la Iª República por su carácter laico y democrático.
www.euskomedia.org


Konposaketa, ausarta da, gai ugari jorratuz eta arkitektura elementu berriduna.>
www.euskomedia.org

La composición es atrevida, con gran abundancia de temas y elementos arquitectónicos nuevos.
www.euskomedia.org

More examples