Elhuyar Hiztegia

es > eu

tipo

Share:

 • 1  s.m. [figura, talle] gorpuzkera, itxura, tankera, eite

  tienes un tipo muy bonito: oso gorpuzkera polita daukazu

 • 2  s.m. [clase] mota, klase, gisa, modu, era; suerte (Ipar.)

  me gustaría comprarme este tipo de casa: etxe-mota hau erosi nahi nuke

  no me gustaría ser de ese tipo de personas que solo dicen mentiras: ez nuke izan nahi gezurra besterik esaten ez duten pertsona-mota horietakoa

  entre todos, estos tres tipos son los que más me interesan: guztien artean, hiru mota hauek dira gehien gustatzen zaizkidanak

  flores de todo tipo: suerte guztietako loreak

 • 3  s.m. (Biol.) tipo

 • 4  s.m. (col.) (expresiones como ¡vaya un! y ¡ese! le dan tono despectivo) pertsona, gizon, mutil, morroi, tipo

  ¡ese tipo no me gusta nada!: pertsona hori ez zait batere gustatzen!

 • 5  s.m. (col.) pertsona berezi/bitxi

  tu primo es todo un tipo: zure lehengusua oso pertsona berezia da

 • 6  s.m. (Art. Gráf.) tipo

 • 7  s.m. (Psicol.) tipo

 • 8  s.m. (Econ.) tasa

 • de ningún tipo
 • jugarse el tipo
 • ser el tipo de

*Examples are automatically obtained from dabilena

era (eu)

tipo (es)

Era guztietako prestakuntza eskaintzari buruzko informazioa.>
www.erandio.net

Información sobre la oferta formativa de cualquier tipo.
www.erandio.net


Era berean, araztutako hondakin uren erabilera sustatuko da Udalak erabiltzaileen esku jar ditzakeenean mota horretako urak.>
www.eskoriatza.net

Asimismo, cuando el Ayuntamiento pueda poner a disposición de los usuarios este tipo de aguas, se fomentará la utilización de aguas residuales depuradas.
www.eskoriatza.net


Karst Esloveniako eskualde bat da baina era berean urak kararrian duen eragin geldoaren ondorioz sortutako erliebe-motari izena ematen dio.>
www.errenteria.net

Karst es una región de Eslovenia que ha dado nombre a un tipo de relieve producido por la lenta acción del agua al disolver la roca caliza.
www.errenteria.net


New Mexicoko Euskal Etxeak udazkeneko bazkaria antolatu du gaur, azaroak 5. Bazkaria potluck erara izango da, alegia, partaide bakoitzak plater bat edo bi eramango ditu.>
www.euskalkultura.com

El Club Vasco de Nuevo México acoge hoy, 5 de noviembre, una comida tipo potluck donde cada asistente aportará uno o varios platos, normalmente elaborados por él.
www.euskalkultura.com


Musika taldeari dagokionez, era guztietako instrumentuak batzen ditu txarangak: gitarra, baxua, akordeoia, tronpeta, saxofoia, bibolina eta xirulak.>
www.euskalkultura.com

En cuanto al grupo de música, la txaranga está abierta a todo tipo de instrumentos como guitarras, bajos, acordeones, trompetas, saxofones, violines y flautas.
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

mota (eu)

tipo (es)

Gune mota: Trikuharria>
www.capraalpina10

Tipo de espacio: Dolmen
www.capraalpina10


Arroka mota: Granitoa>
www.capraalpina10

Tipo de roca: Granito
www.capraalpina10


Lan baten tamaina aldatzea, ohizko prozesu bat zen, baina artistak berak egiten bazuen, egiten zuen gainontzeko lanean erabilitako ehun mota berdinekin.>
www.catedralvitoria.com

La transformación de las dimensiones de una obra era un proceso relativamente frecuente pero si lo realizaba el artista, éste lo hacía con el mismo tipo de tejidos empleados en el resto de la obra.
www.catedralvitoria.com


Atariaren ikusmen-diseinua (iturri motak eta koloreak, atzeko fondoa, e.a.) estilo-orrien bidez definitzen da (CSS), erabiltzaileak aukera horiek konfiguratzeko moduan. Estilo-orriak interpreta ezin dezakeen nabigatzailetik sartuz gero, erabiltzaileak web guneko eduki guztiak eskuratu ahal izango ditu.>
www.catedralvitoria.com

El diseño visual del portal (tipos y colores de fuente, fondo, etc.) se definen mediante hojas de estilos (CSS) de manera que el usuario pueda configurar estas opciones o en el caso de acceder desde un navegador que no pueda interpretar hojas de estilos, el usuario tiene accesibles todos los contenidos de la web.
www.catedralvitoria.com


Lehenengoak, konektatutako kotxearen inguruan sortuko diren negozio-aukera berriak aztertuko ditu, izan ere, Internetera konektatuta dagoen kotxeak hamaika bide berri irekiko dizkie mota askotako enpresei (teknologikoei, edukiak lantzen dituztenei, entretenimenduzkoei, edo bestelako zerbitzuak eskaintzen dituztenei).>
www.congresociudadaniadigital1

La primera, analizará las oportunidades de negocio alrededor del coche conectado, ya que esta innovación abre un amplio abanico de oportunidades para empresas de todo tipo (tecnológicas, de contenidos, de entretenimiento u otros servicios), en relación con la aparición de nuevas funcionalidades y modelos de negocio.
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

tankera (eu)

tipo (es)

Tankera horretan beste gazte batzuk aldemenean zirela, elorri-triskak jaisten zituzten iluntzean sua egiteko.>
www.euskomedia.org

De esta guisa, y acompañados por otros jóvenes, bajaban las aulagas (un tipo de planta) para preparar el fuego del anochecer.
www.euskomedia.org


Zaharberritzeko teknikei dagokienez, bi eskola bereiz daitezke. Batetik, eskola italiarra, txertaketak paper tankerako zelulosaz egitearen aldekoa. Bestetik, berriz, Espainiako zaharberritzaileen eskola dago, txertaketak pergaminoz egitea nahiago duena -betiere, pH egonkor eta egokia daukan pergamino bereziz-.>
www.euskonews.com

Respecto a las técnicas de restauración hay dos escuelas. La escuela italiana aboga por colocar injertos a base de material de celulosa, tipo papel, y los restauradores en España prefieren que los injertos se hagan también con pergaminos (siempre claro con pergamino especial de ph. estabilizado y adecuado).
www.euskonews.com


Akordeoi tankerako karpeta artxibatzaileak, letrak, fakturak eta gainerako agiriak jasotzeko, indize alfabetikoarekin. 12 sail dauzkate, eta zinta batekin ixten dira.>
www.euskonews.com

Carpetas archivadoras tipo acordeón para guardar letras, facturas y demás documentos, con el correspondiente índice alfabético. Con 12 apartados y cierre con cinta.
www.euskonews.com


Honela, Frankismoak zapaldu eta galdu edota galtzear zegoena biltzeko lanak egin badira ere, Folklorea eta berarekin loturiko guztiari ez zitzaion behar zuen garrantzia eman eta, bestalde, XX. mendean zehar sorturiko “souvenir” tankerako estetikak egin zuen kaltea gehitzen badugu arlo honetan izan dugun sarraskia askok uste dutena baino latzagoa da.>
www.euskonews.com

Si a ello le añadimos el perjuicio ocasionado por la estética tipo "souvenir" desarrollada a lo largo del siglo XX, veremos que la catástrofe que se ha producido en este ámbito es bastante más grave de lo que muchos se imaginan.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

tasa (eu)

tipo (es)

Erakunde batetik besterako Hipoteka maileguaren aldaketa Finantza Erakundearen Subrogazio gisa ezagutzen da eta Erakunde berriak interes tasan hobekuntza bat eskaini behar dizu, beste baldintza guztiak errespetatuz (epeak, amortizazio sistema, etabar) eta proposatzen dituen baldintzekin eskaintza lotesle bat aurkeztu beharko dizu.>
www.etxebide.euskadi.net

El cambiar el préstamo hipotecario de una entidad financiera a otra se conoce como Subrogación de Entidad Financiera y la nueva Entidad debe ofrecerte una mejora en el tipo de interés, respetando el resto de condiciones (plazo, sistema de amortización, etc.) y te deberá presentar una oferta vinculante con las condiciones que proponga.
www.etxebide.euskadi.net


Erreferentzia-tasa 12 hilabeterako Euriborra izango da, aldaketa-tarteak ezarrita figura bakoitzeko tasa-motaren arabera.>
www.etxebide.euskadi.net

El tipo de referencia será el Euribor a 12 meses sobre el que se establecen márgenes de variación que delimitan el intervalo posible de tipos para cada figura.
www.etxebide.euskadi.net


b) Etxebizitza bat partikular bati erosten bazaio, hau da, bigarren eskuko etxebizitza bat bada, Ondarezko Transmisio Zerga ordaindu behar da, erosketaren balio errealaren %6-ko tasa batekin. Erosketa balioa hasiera batean eskrituran adierazitakoa izango da, baina Foru Ogasunek beraien balorazioa irizpideak dauzkate eta zerga hau beraien datuen arabera ezartzen dute.>
www.etxebide.euskadi.net

b) En el caso de compra a un particular, es decir, cuando se trata de una vivienda de segunda mano, se deberá pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, a un tipo del 6% sobre el valor real de compra, que, en principio es el valor declarado en la escritura, si bien las Haciendas Forales suelen tener sus propios criterios de valoración y aplican este impuesto según sus propios datos.
www.etxebide.euskadi.net


Tasa Orokorra %7-koa da.>
www.etxebide.euskadi.net

El tipo general es del 7%.
www.etxebide.euskadi.net


Deskarga "Batez besteko gizarte-denbora, parte hartzailearen eta tasaren, aisialdi pasiboko jarduera-motaren, asteko egunaren eta lurralde historikoaren arabera (hh:mm).>
www.euskadi.net

Descargar "Tiempo medio social, por participante y tasa, tipo de actividad de ocio pasivo, día de la semana y territorio histórico (hh:mm).
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

tipo (eu)

tipo (es)

2. Eraskina: Ermuko Udalerrian kokatutako lursailen salmentarako balio arruntaren tipo bakunen Indizea.>
www.ermua.es

Anexo 2: Índice de los tipos unitarios del valor corriente en venta.
www.ermua.es


Horren ildotik, BEZaren tipoak igotzeko asmoa ere hizpide izan zen, une honetan horren kezka eta ineres handia pizten baitu.>
www.ermua.es

Igualmente, se habló sobre las futuras modificaciones de los tipos de IVA, tema éste que suscita interés sobre todo en estos momentos.
www.ermua.es


Bertan 40 metro karratu inguruko bizitegi tipo baten erreprodukzioa erreal eta eskalan eginikoa erakutsiko da.>
www.ermua.es

En esa actividad se mostrará una reproducción a escala real de un apartamento tipo de unos 40 metros cuadrados.
www.ermua.es


Lizitazioaren gehienezko tipoa bertan ematen diren zerbitzu guztien %54 gehi masaje-zerbitzuen dagozkien BEZa izango da.>
www.ermua.es

El tipo máximo de la licitación será el 54% de la facturación mensual del conjunto de los servicios prestados, más el IVA de aplicación correspondiente a los servicios de masajes.
www.ermua.es


Euskal AEko zoru urbanizaezina, tipo eta herrialde historikoaren arabera.>
www.euskadi.net

Suelo no urbanizable de la C.A. de Euskadi, por tipo y Territorio Histórico.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

era (eu)

tipo (es)

Era guztietako prestakuntza eskaintzari buruzko informazioa.>
www.erandio.net

Información sobre la oferta formativa de cualquier tipo.
www.erandio.net


Era berean, araztutako hondakin uren erabilera sustatuko da Udalak erabiltzaileen esku jar ditzakeenean mota horretako urak.>
www.eskoriatza.net

Asimismo, cuando el Ayuntamiento pueda poner a disposición de los usuarios este tipo de aguas, se fomentará la utilización de aguas residuales depuradas.
www.eskoriatza.net


Karst Esloveniako eskualde bat da baina era berean urak kararrian duen eragin geldoaren ondorioz sortutako erliebe-motari izena ematen dio.>
www.errenteria.net

Karst es una región de Eslovenia que ha dado nombre a un tipo de relieve producido por la lenta acción del agua al disolver la roca caliza.
www.errenteria.net


New Mexicoko Euskal Etxeak udazkeneko bazkaria antolatu du gaur, azaroak 5. Bazkaria potluck erara izango da, alegia, partaide bakoitzak plater bat edo bi eramango ditu.>
www.euskalkultura.com

El Club Vasco de Nuevo México acoge hoy, 5 de noviembre, una comida tipo potluck donde cada asistente aportará uno o varios platos, normalmente elaborados por él.
www.euskalkultura.com


Musika taldeari dagokionez, era guztietako instrumentuak batzen ditu txarangak: gitarra, baxua, akordeoia, tronpeta, saxofoia, bibolina eta xirulak.>
www.euskalkultura.com

En cuanto al grupo de música, la txaranga está abierta a todo tipo de instrumentos como guitarras, bajos, acordeones, trompetas, saxofones, violines y flautas.
www.euskalkultura.com

More examples