Elhuyar Hiztegia

eu > es

auzi

Share:auzi *Examples are automatically obtained from dabilena

...auzi ...farroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak adierazi du auzia ez dagoela mahai gainean eta ez dagoela inolako salaketarik...


Altsasuko auzian beste salbuespen-neurri bat salatu dute gurasoek...


...in ditugun auzi berriak berak ere: zorioneko auziak . Bide luzea egin dugu urte laburretan,...


...ile sozialekin eta politikoekin batera 18/98 auziko zigortuen alde agertu izana salatu du PPko eledunak osoko b...


...n edo ez erabakitzeko ardura. Haien esku dago auzia . Aitortu behar dut, hala ere, zenbaitetan nekatuta sentitze...


... maiatzaren 11n aldeko epaia jaso zuen eta auziak jurisprudentzia finkatu zuen. 2018an Paraguaiko Senaturako ...


...du Alfredo Perez Rubalcabak Barne ministro zela auzi honi buruz esandakoa: «Kariben dirua gastatzen ibiliko zela...


...un. Hil amaieran utziko dio lan horri Garoñaren auzian . Ordea, ez du atseden handirik hartzeko asmorik.


...zia Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietarako Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik ...


...aren laguntza izan dugu, eta Medikuntza Institutuko auzi medikuek ere gurekin lan egin dute, baita hainbat abokatuk ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

disputa (es)

Antonia de Vidaurrek, nahiz eta baldintzak egoki betetzen omen zituen, auzia utzi zuen, antza denez, gehiago eskaintzeko gai izango ez zelako.>
www.euskonews.com

Antonia de Vidaurre, aunque cumplía debidamente todos los requisitos, abandonó la disputa porque, según parece, no tendría medios para aumentar su oferta.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

problema (es)

Une horretan zatiturik ageri dira Karlos II.aren interesak: alde batetik Gaztelako gerra zibila, orduantxe amaitu zena (1369) eta, bestetik, Frantzian zituen interesak, Montpellierreko jabegoaren auzia konpontzen saiatuko zen, eta era horretara ulertzen da Frantziara joan izana 1369 urtearen erdian.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En este momento Carlos II divide su interés entre la guerra civil castellana, que acabará en este momento (1369) y sus intereses en Francia, donde intentará solucionar el problema de la posesión de Montpellier, lo que explica su marcha a Francia a mediados de 1369.
www.eusko-ikaskuntza.org


Izan ere, arazo ekonomikoak, gizarte auziak, jarduera juridikoa, nazioarteko harremanak, tipologia industriala, garaiko hiztegi eta toponimia, eta abar aurkitzen ditugu erregistroen kontuetan. Kasu honetan, 1294 urteari dagokion Registro de Comptos nº 6 izenekoaren transkripzioa eta aurkibideak aurkezten ditugu.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En las cuentas de los registros hallamos cuestiones económicas, problemas sociales, actividad jurídica, relaciones internacionales, tipología industrial y arquitectónica, vocabulario y toponimia de la época, etc. En este caso presentamos la transcripción e índices del denominado Registro de Comptos nº 6 correspondiente al año 1294.
www.eusko-ikaskuntza.org


Auzi honi buruzko idatzi eta eztabaidetan “euskara batua” edo “hizkuntza literario komuna”, oro har, sinonimoak ziren eta idatzizko hizkuntza adierazten zuten.>
www.euskara.euskadi.net

En los textos y debates relativos a este problema, las expresiones “euskera batua”, “vasco unificado” o “lengua literaria común” eran, en general, sinónimas y hacían referencia a la lengua escrita.
www.euskara.euskadi.net


Arriskuaren gizartea" eta "bigarren modernotasuna" bezalako kontzeptuen sortzailea da, eta askotariko auziak ditu aztergai: modernotasuna, arazo ekologikoak, indibidualtasuna eta globalizazioa.>
www.basqueresearch.com

Creador de los conceptos de la "sociedad del riesgo" y la "segunda modernidad", Beck estudia aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización.
www.basqueresearch.com


Gurera etorriz, 1749an Beain izeneko kortan egindako mugarriztatzeak Legazpin zituzten neurrien auzia erabat argitzen du.>
www.euskonews.com

Volviendo al tema que nos ocupa, la delimitación que se llevó a cabo en 1749 en el sel de Beain aclara bastante el problema de las medidas de Legazpi.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

cuestión (es)

Hitzaldia 'Saharako auzia: Historia eta oraina', Ramon Mayrataren eskutik, 'Afrika eta euskal esploratzaileak' zikloaren baitan>
www.euskalkultura.com

Charla de Ramón Mayrata sobre 'La cuestión del Sahara: Historia y actualidad', dentro del ciclo Africa y los exploradores vascos
www.euskalkultura.com


Bestalde, Araudia eta Gobernuaren Batzordean Ganberako gobernuaren eta barne-erregimeneko auzi guztiak erabakitzen dira, besteak beste, Eusko Legebiltzarreko langileen estatutua aldatzea eta indargabetzea, Legebiltzarrak aurkeztutako aurrekontu-proiektua aztertu eta onartzea, edo legebiltzarkideen orotariko ordainsarien urteko zenbatekoa zehaztea.>
www.euskomedia.org

La Comisión de Reglamento y Gobierno, por su parte, decide todas las cuestiones de gobierno y régimen interior de la Cámara, como son, entre otras, la modificación y derogación del Estatuto del Personal al servicio del Parlamento Vasco, el estudio y aprobación del proyecto de presupuesto del Parlamento, o la determinación anual de la cuantía de todo tipo de retribuciones de los parlamentarios y parlamentarias.
www.euskomedia.org


Euskal Autonomia Erkidegoak 5/1997 Legearen bidez eman dio erantzuna auzi honi.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Las respuestas de estas cuestiones se encuentran recogidas en la Ley vasca 5/1997, de Utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
www.eusko-ikaskuntza.org


Modu horretara, irakurleak egiaztatu ahal izango duenez, Salvatierra hiriaren eta inguruko herrisken arteko gatazka eta auzien berri ematen zaigu bertan. Arazo horiek hainbat alorretakoak dira: alcaldía de sacas delakoa eta Kalagorriko apezpiku barrutiko hamarren eta aduanen errenta, mugako mendi eta mendialdeen ustiapenak zekartzan arazoak, edo hiriko kontzejuaren antolamendua.>
www.eusko-ikaskuntza.org

De esta forma, y como podrá comprobar el lector, en los textos se hace referencia a las disputas y pleitos entre la villa de Salvatierra y las aldeas vecinas por diversas cuestiones, a aspectos relacionados con la alcaldía de sacas y con la renta de diezmos y aduanas del obispado de Calahorra, a la problemática derivada de la explotación de los montes y sierras fronterizas, o a la organización concejil de la villa.
www.eusko-ikaskuntza.org


Baina, horrez gain, Quebeceko gizartean bizirik dagoen auzi bat dago, euskal gizarteko hainbat sektoretan oraindik ematen ez dena: kultura demokratikoa.>
www.euskomedia.org

Pero hay, además, otra cuestión vivamente presente en la sociedad del Québec, que aún no se manifiesta del todo en algunos sectores de la sociedad vasca: la cultura democrática.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

asunto (es)

Deskarga "Epaitegiek auziak ebaztea.>
www.euskadi.net

Descargar "Resolución de asuntos por tribunales de justicia.
www.euskadi.net


Estatu Kide orori egiten die erreferentzia hitzez hitz ("erga omnes" betebeharra, Nazioarteko Justizia Auzitegiaren sententziak Timorreko auzian jasotzen duen moduan), baita "lurralde ez autonomoak eta fideikomiso egoeran dauden lurraldeak hornitzeko erantzukizuna dutenei" ere (Itzulpen moldatua gaztelaniatik). Horrek zera esanahi du, dagoeneko ez gaudela soilik egoera koloniak ohikoen, lurralde ez autonomoen edo fideikomisoen aurrean, Estatu Kide bateko herri baten mendekotasunetik haratago Itunean barneratzen diren betebeharren aurrean baizik.>
www.euskomedia.org

Se refiere literalmente a todos los Estados Partes (obligación "erga omnes", como recoge la Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Timor), incluidos "los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso", lo cual implica literalmente que no estamos simplemente ya ante la situaciones coloniales clásicas, territorios no autónomos o fideicomisos, sino ante obligaciones que existen prescindiendo de la dependencia de un pueblo de un Estado Parte en el Pacto.
www.euskomedia.org


Bereziki, estatuek ez dute beste estatu batzuen barneko auzietan esku hartu behar, horrela erabaki askearen eskubidea kaltetu egiten baita.>
www.euskomedia.org

En especial, los Estados no deben interferir en los asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
www.euskomedia.org


Ondoren, Mauraren Gobernuaren aurkako hitzak esan ostean, Prieto euskal nazionalisten antiliberalismoa eta papismoa agerian uztera mugatu zen; bere iritziz demokratikoa zen eta auzi erlijioso eta zibilak banatzen zituen herrialde bateko tradizioaren aurka egiten baitzuen jarrera horrek.>
www.euskomedia.org

Después su discurso, tras el ataque al Gobierno Maura, de rigor, se limitó a poner en evidencia el antiliberalismo y papismo de los nacionalistas vascos en contraposición a lo que Prieto consideraba ser la tradición del país, democrático y separador de los asuntos religiosos y civiles.
www.euskomedia.org


Ohar hori NBEn Giza Eskubideen Batzordetik (1984ko 21. saioa) eratortzen da eta Nazioarteko Justizia Auzitegiaren erabaki askeari buruzko (Ekialdeko Timorreko auzian) jurisprudentzia berrienak berresten du. Aipatu auzi hori geroago aztertuko da.>
www.euskomedia.org

Esta observación parte del propio Comité de DD.HH de la ONU (21ª Sesión, 1984) y es sobradamente ratificada por la jurisprudencia más reciente del Tribunal Internacional de Justicia, sobre libre determinación, en el asunto de Timor Oriental, como luego se examinará.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

causa (es)

Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la ...
www.aralar.net


Berrespen horretatik abiatuta, herri-akusazio gisa berehala eta presazko izaerarekin pertsonatzeko deia luzatu diote Batzar Nagusiek Gipuzkoako Foru Aldundiari Charo Roman hernaniarraren hilketagatik eta bere alabaren erasoagatik irekitako auzi judizialean.>
www.aralar.net

Partiendo de ese punto, las juntas han solicitado a la Diputación su personación urgente e inmediata como acusación popular en la causa judicial abierta por el asesinato de la hernaniarra Charo Román, y por la agresión sufrida por su hija.
www.aralar.net


Genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzietan Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari, Aralarren ekimenez>
www.aralar.net

Las JJGG de Gipuzkoa instan a la Diputación a personarse con la cámara foral en las causas que se abran por violencia de género
www.aralar.net


Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira. Era berean, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan Gipuzkoako Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la Diputación a que se persone en las mismas junto con la cámara foral.
www.aralar.net


Aurreko legealdian erabaki genuen, Nagore Laffageren hilketaren karietarat, Batzar Nagusiak akusazio partikular bezala aurkeztea auzian eta konpromisoa hartu genuen aurrerantzean, antzeko kasurik balego, gauza bera egiteko.>
www.aralar.net

En la anterior legislatura se tomó la decisión, a raíz del asesinato de la jóven Nagore Laffage, de que las Juntas Generales se personaran como acusación particular en esa causa y se adoptó el compromiso de actuar de la misma forma en los futuros casos que pudiera haber.
www.aralar.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

contencioso (es)

Behinola Euskal Autonomia Erkidegoko JANko Administrazioarekiko Auzien Salak osorik ezetsi zituen errekurtso horiek.>
www.conciertoeconomico1

Dichos recursos fueron íntegramente desestimados en su día por parte de la Sala de lo Contencioso del TSJ País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Udalerriek udal zergen ezarpen eta eraginkortasunari buruz emandako egintzen aurka, berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango zaio, administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, haiek ebatzi zituen organo berari.>
www.errenteria2

Contra los actos de los Municipios sobre la aplicación y efectividad de sus tributos podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso administrativo.
www.errenteria2


Deskarga "Administrazioarekiko auzien epaitegiak.>
www.euskadi.net

Descargar "Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
www.euskadi.net


Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Adminis¬tra-zio¬aren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazio¬aren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

Contra ese acuerdo, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col


Gaur egun, zorionez, Jose Luis Alvarez-Taladrizen edizio kritikoa dugu; bertan egileak, santuaren jatorriari buruzko auzia behin betiko gainditzeko datu nagusia -nahi gabe- eskaintzen du eta, gainera, bere arretari esker lehen Kontakizunak-en hiru kopia eta bigarrenaren beste hiru aurkitu ditu, eta, patxadaz, bi kontakizunak-en "testua" -liburuan 100 orrialde baino gehiago betezen dituena- birmoldatu du, eta gure herrikideak martirioa jasan baino hilabete batzuk lehenago idatzi zituen "bezalaxe" birmoldatu ere.>
beasainMerged2col

A este respecto hoy tenemos la fortuna de contar con la edición crítica de José Luis Alvarez-Taladriz, quien, además de haber aportado -sin proponérselo- el dato clave para superar definitivamente el contencioso sobre el origen del santo, ha hallado con su diligencia tres copias de la primera Relación y otras tantas de la segunda y recompuesto pacientemente el "texto" de las dos Relaciones - más de 100 páginas del libro- "tal" y como las escribió nuestro paisano meses antes de su martirio.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

litigio (es)

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenako auzitegiak eskudunak izango dira hitzarmenaren interpretazioari,betetzeari,amaierari, suntsiarazpenari eta ondorioei buruz ager litezkeen auziak ebazteko, baldin eta sortuko den jarraipen -batzordeak beroriek ebazterik izan ez du.>
beasainMerged2col

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo para resolver los litigios que pudieran surgir, y que no hayan podido resolverse por la Comisión de Seguimiento que se establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio.
beasainMerged2col


Asmo oneko negoziaketen bidez, aipatutako hirurogei (60) eguneko epean, auzia konpontzerik ez balego, ZBO hauek jasotzen dituzten zerbitzu guztiak , Espainiako Legeriaren menpe geratuko dira. ZBO hauen inguruko edozein auzi edo hitzarmen honetan oinarritutako edozein auzi , Bilboko (Espainia) auzitegiaren menpe gerutuko da . DUALIAk eskubide osoa izango du auzia eskudun den beste edozein auzitegira eramateko.>
www.byvox18

En caso de no poder resolver el litigio mediante negociaciones de buena fe en el mencionado periodo de sesenta (60) días, todos los Servicios cubiertos por los presentes TCG se someterán a la legislación española, y cualquier litigio relativo a los presentes TCG y/o cualquier litigio originado según los fundamentos del presente Contrato se someterán a los Tribunales de Bilbao (España), sin perjuicio del derecho de DUALIA a trasladar el caso a cualquier otro tribunal competente.
www.byvox18


Askotan, gertaera historikoak eta haien ondorioak bizi izan zituztenen iritziak eta lekukotasunak bildurik daude mendetan metatutako administrazio idazkietan, berdin auzi, nola txosten, salaketak edo berdin jaiak; hauen aukeraketa batek “Lekukoak Mintzo” atala osatzen du, garrantzitsua iruditzen baitzitzaidan hitza ematea kontatzen dena bizitu edota pairatu zutenei.>
www.euskonews.com

Los escritos administrativos acumulados durante siglos recogen frecuentemente las opiniones y testimonios de aquellos que vivieron determinados acontecimientos históricos y sus consecuencias, trátese de litigios, informes, denuncias o fiestas, cuya selección conforma el apartado “Lekukoak Mintzo” (“Hablan los testigos”), ya que me pareció importante dar la palabra a los que vivieron o padecieron todo lo que se describe.
www.euskonews.com


Liskarraren azpian, Pakistango musulmanen eta Indiako hinduen arteko desberdintasun erlijiosoak ez ezik muga-auzi bat zegoen: Kaxmirrena hain zuzen, baliabide naturaletan oso aberatsa den lurraldea eta estatu biek bere jabetza aldarrikatzen dutena.>
www.hiru.com

En el trasfondo del enfrentamiento no sólo se encontraban las diferencias religiosas entre los musulmanes de Pakistán y los hindúes de India; también subyacía el litigio fronterizo respecto a la soberanía de la región de Cachemira, área rica en recursos y cuyo control reclaman ambos países.
www.hiru.com


Baina auzi-bidetik kontsumitzaile elkarte baten bidez jotzeko aukera ere badago, hauek lege aholkularitza zerbitzuak baitituzte, kontsumitzaile eta erabiltzaileen banako nahiz taldeko arazoak defendatzen esperientzia handia dutenak. Auzi-bideak kostu ekonomiko batzuk dakartza.>
www.hiru.com

Pero cabe la posibilidad de acudir a esta vía a través de una asociación de consumidores, que dispone de servicios de asesoría jurídica, con amplia experiencia en la defensa de litigios individuales y colectivos. La vía judicial conlleva una serie de costes económicos.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

pleito (es)

1372ko konfirmazioak Logroñoko forua eman zion berriro Hiribildu honi, eta berdin Bizkaiko gainerakoei; baita beste hauek ere: ondoko elizateekin auzi sekularren xede izan ziren udal-mugarte batzuk; Santiagoko eliza; astean behingo merkatua, larunbatetan; oinezkoak eta abere-taldeak nahitaez igaro behar izatea Ermuko errege-bidetik eta Pagazubiagakotik; trafikoaren gaineko zergen salbuespena; merkataritzako askatasuna, etab. Agirian aipatzen dira, halaber, Hiribilduan XIV. mendearen amaieran zeuden errotak, burdinolak eta burdinola antzerakoak.>
www.ermua.es

Esta confirmación de 1372 renueva la concesión a esta Villa, como a las demás de Vizcaya, del Fuero de Logroño; de unos términos municipales que fueron ocasión de pleitos seculares con las anteiglesias vecinas; de la iglesia de Santiago; de un mercado semanal, los sábados; de la obligatoriedad a caminantes y recuas de pasar por el camino real de Ermua y no por el de Pagazubiaga; de la exención de impuestos de tráfico; libertad de comercio, etc. También el documento alude a los molinos, ferrerías y referrerías, existentes en la Villa, a finales del siglo XIV.
www.ermua.es


Oñatiko Udal Artxiboko Erdi Aroko iturrien hirugarren liburukiak hiru dokumentu transkribatzen ditu, Barriako Santa Maria (Araba) monasterioarekin izan zituen auziei dagozkienak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

El tercer volumen de las fuentes medievales del Archivo Municipal de Oñati transcribe tres documentos referidos a los pleitos que mantuvo el concejo de Oñati con el monasterio de Santa María de Barria, en Álava.
www.eusko-ikaskuntza.org


Oraindik argitaratzeko geratzen den hirugarren batek Oñatiko kontzejuak Barriako (Araba) monasterioarekin XV. Mendearen amaieratik XVI.aren erdialdera izandako auzien dokumentazioa bilduko du. Izan ere, dokumentazio horren garrantzia eta ezaugarriak kontuan harturik, beste liburuki batean argitaratzea erabaki dugu. Oraingo honetan jasoriko dokumentuak funtsean ondoko gai hauei buruzkoak dira: kontzejuak Kondearekin izandako auziak -lehen instantziako jurisdikzioagatik eta auzokoak Kondearen alkate nagusiarekin izandako istiluagatik- eta Frantziaren aurkako gerran soldaduak bidali behar izan zituenekoa; Juan Perez de Campiacelay, Oñatin sortu eta Lisboan hil zen merkatariaren dokumentazio partikularreko hogei dokumentu, udal artxiboaren barne dagoen Nicolas Perez de Lazarragaren dokumentazioan sarturik daudenak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Queda pendiente de publicar un tercero con la documentación de los pleitos que desde finales del siglo XV a mediados del XVI mantuvo el concejo de Oñati con el Monasterio de Barria, en Alava, que por su entidadf y características se ha decidido publicar en otro volumen. Los documentos que se recogen en este libro tratan fundamentalmente de los diversos pleitos que mantuvo el concejo con el Conde sobre la jurisdicción en primera instancia y el altercado que tuvieron los vecinos con el alacalde mayor del Conde, y sobre el envío de tropas a la guerra contra Francia; veinte documentos pertenecientes a la documentación particular de Juan perez de Campiacelay, mercader natural de Oñati que murió en Lisboa, y que están integrados en la perteneciente de Nicolas Perez de Lazarraga, incluída en el archivo municipal.
www.eusko-ikaskuntza.org


Dena den, prozesioan elizako arropak erabiltzen zituztenez, gotzainak auzia jarri zuen, eta denboraren poderioz, kaxa eramateko modua aldatzen hasi ziren.>
www.euskomedia.org

Por el uso que se hacía de ropas de Iglesia hubo pleito con el obispo y después de bastantes años fue modificándose esta forma de traslado.
www.euskomedia.org


Hernani eta Urnietaren arteko liskarrak zirela-eta ospatutako auzietan esku-hartu zuen, Hernaniko aingura fabrika sendotzearen alde egin zuen (horretarako Ensenada ministroarekin gutunak trukatu zituen), Oiartzuneko etsaitasun zaharrak konpontzen ibili zen, eta baita Donostia eta Tolosa barneko gatazketan ere; Gipuzkoako Batzar Nagusietan predikatu zuen, eta baita Iruñean ere, S. Francisco de Regisen santu egitea zela-eta; Asentzioko San Martin zela-eta Beasain eta Bergararen artean zegoen polemikan esku-hartu zuen, Hernaniko, Donostiako, Mendaroko, Solaruzeko agustindarren eta Zumaiako karmeldarren erreforman parte hartze aktiboa izan zuen, Agustin de Leiza jaunaren ondasunak kudeatu zituen Andoainen parrokia handia bat eraikitzeko eta, han, dohantzailearen hil-otoitza egin zuen euskaraz, hil baino lehenxeago.>
www.euskomedia.org

Intervino en pleitos por rozaduras entre Hernani y Urnieta, en la consolidación del asiento de anclas de Hernani para lo que se carteó con el ministro Ensenada, en el arreglo de viejas enemistades en Oiartzun o de conflictos municipales en Donostia-San Sebastián y Tolosa; predicó en las Juntas generales de Gipuzkoa, y en Pamplona / Iruña en la canonización de S. Francisco de Regis; terció en la polémica entre Beasain y Bergara sobre San Martín de la Ascensión, medió activamente en la reforma de las Agustinas de Hernani, Donostia-San Sebastián, Mendaro, Soraluze-Placencia de las Armas y de las carmelitas de Zumaia, administró los caudales de D. Agustín de Leiza en favor de la construcción de la gran parroquia de Andoain, donde pronunció la oración fúnebre del donante en euskera poco antes de morir.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

juicio (es)

Bartzelonako Euskal Etxeak 'Auzia auzi' dokumentala eta Jaume Asens abokatuaren hitzaldia eskainiko du>
www.euskalkultura.com

La Euskal Etxea de Barcelona proyectará el documental 'Auzia auzi' (Juicio al juicio) con la charla del abogado Jaume Asens
www.euskalkultura.com


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria
www.euskalkultura.com


XVI. mendean Lazkaoko etxeak jabetu nahi izan zuen, baina auzotarrek auzitara jo zuten, eta 1581 urtean egin zen auzian arrazoia herriari eman zitzaion.>
ataunturismoa.net

La casa de Lazkao quiso apropiársela en el siglo XVI pero los vecinos acudieron a los tribunales y en el juicio celebrado en 1851 se dio la razón al pueblo.
ataunturismoa.net


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta — Euskal Kultura>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria — Euskal Kultura
www.euskalkultura.com


Bateragune auziaren epaiketa politikoa marko demokratiko berria oztopatzea duela helburu dio EAk>
www.euskoalkartasuna.org

EA denuncia que el juicio político del caso Bateragune pretende obstaculizar un nuevo marco democrático
www.euskoalkartasuna.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

disputa (es)

Antonia de Vidaurrek, nahiz eta baldintzak egoki betetzen omen zituen, auzia utzi zuen, antza denez, gehiago eskaintzeko gai izango ez zelako.>
www.euskonews.com

Antonia de Vidaurre, aunque cumplía debidamente todos los requisitos, abandonó la disputa porque, según parece, no tendría medios para aumentar su oferta.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

problema (es)

Une horretan zatiturik ageri dira Karlos II.aren interesak: alde batetik Gaztelako gerra zibila, orduantxe amaitu zena (1369) eta, bestetik, Frantzian zituen interesak, Montpellierreko jabegoaren auzia konpontzen saiatuko zen, eta era horretara ulertzen da Frantziara joan izana 1369 urtearen erdian.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En este momento Carlos II divide su interés entre la guerra civil castellana, que acabará en este momento (1369) y sus intereses en Francia, donde intentará solucionar el problema de la posesión de Montpellier, lo que explica su marcha a Francia a mediados de 1369.
www.eusko-ikaskuntza.org


Izan ere, arazo ekonomikoak, gizarte auziak, jarduera juridikoa, nazioarteko harremanak, tipologia industriala, garaiko hiztegi eta toponimia, eta abar aurkitzen ditugu erregistroen kontuetan. Kasu honetan, 1294 urteari dagokion Registro de Comptos nº 6 izenekoaren transkripzioa eta aurkibideak aurkezten ditugu.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En las cuentas de los registros hallamos cuestiones económicas, problemas sociales, actividad jurídica, relaciones internacionales, tipología industrial y arquitectónica, vocabulario y toponimia de la época, etc. En este caso presentamos la transcripción e índices del denominado Registro de Comptos nº 6 correspondiente al año 1294.
www.eusko-ikaskuntza.org


Auzi honi buruzko idatzi eta eztabaidetan “euskara batua” edo “hizkuntza literario komuna”, oro har, sinonimoak ziren eta idatzizko hizkuntza adierazten zuten.>
www.euskara.euskadi.net

En los textos y debates relativos a este problema, las expresiones “euskera batua”, “vasco unificado” o “lengua literaria común” eran, en general, sinónimas y hacían referencia a la lengua escrita.
www.euskara.euskadi.net


Arriskuaren gizartea" eta "bigarren modernotasuna" bezalako kontzeptuen sortzailea da, eta askotariko auziak ditu aztergai: modernotasuna, arazo ekologikoak, indibidualtasuna eta globalizazioa.>
www.basqueresearch.com

Creador de los conceptos de la "sociedad del riesgo" y la "segunda modernidad", Beck estudia aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización.
www.basqueresearch.com


Gurera etorriz, 1749an Beain izeneko kortan egindako mugarriztatzeak Legazpin zituzten neurrien auzia erabat argitzen du.>
www.euskonews.com

Volviendo al tema que nos ocupa, la delimitación que se llevó a cabo en 1749 en el sel de Beain aclara bastante el problema de las medidas de Legazpi.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

cuestión (es)

Hitzaldia 'Saharako auzia: Historia eta oraina', Ramon Mayrataren eskutik, 'Afrika eta euskal esploratzaileak' zikloaren baitan>
www.euskalkultura.com

Charla de Ramón Mayrata sobre 'La cuestión del Sahara: Historia y actualidad', dentro del ciclo Africa y los exploradores vascos
www.euskalkultura.com


Bestalde, Araudia eta Gobernuaren Batzordean Ganberako gobernuaren eta barne-erregimeneko auzi guztiak erabakitzen dira, besteak beste, Eusko Legebiltzarreko langileen estatutua aldatzea eta indargabetzea, Legebiltzarrak aurkeztutako aurrekontu-proiektua aztertu eta onartzea, edo legebiltzarkideen orotariko ordainsarien urteko zenbatekoa zehaztea.>
www.euskomedia.org

La Comisión de Reglamento y Gobierno, por su parte, decide todas las cuestiones de gobierno y régimen interior de la Cámara, como son, entre otras, la modificación y derogación del Estatuto del Personal al servicio del Parlamento Vasco, el estudio y aprobación del proyecto de presupuesto del Parlamento, o la determinación anual de la cuantía de todo tipo de retribuciones de los parlamentarios y parlamentarias.
www.euskomedia.org


Euskal Autonomia Erkidegoak 5/1997 Legearen bidez eman dio erantzuna auzi honi.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Las respuestas de estas cuestiones se encuentran recogidas en la Ley vasca 5/1997, de Utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
www.eusko-ikaskuntza.org


Modu horretara, irakurleak egiaztatu ahal izango duenez, Salvatierra hiriaren eta inguruko herrisken arteko gatazka eta auzien berri ematen zaigu bertan. Arazo horiek hainbat alorretakoak dira: alcaldía de sacas delakoa eta Kalagorriko apezpiku barrutiko hamarren eta aduanen errenta, mugako mendi eta mendialdeen ustiapenak zekartzan arazoak, edo hiriko kontzejuaren antolamendua.>
www.eusko-ikaskuntza.org

De esta forma, y como podrá comprobar el lector, en los textos se hace referencia a las disputas y pleitos entre la villa de Salvatierra y las aldeas vecinas por diversas cuestiones, a aspectos relacionados con la alcaldía de sacas y con la renta de diezmos y aduanas del obispado de Calahorra, a la problemática derivada de la explotación de los montes y sierras fronterizas, o a la organización concejil de la villa.
www.eusko-ikaskuntza.org


Baina, horrez gain, Quebeceko gizartean bizirik dagoen auzi bat dago, euskal gizarteko hainbat sektoretan oraindik ematen ez dena: kultura demokratikoa.>
www.euskomedia.org

Pero hay, además, otra cuestión vivamente presente en la sociedad del Québec, que aún no se manifiesta del todo en algunos sectores de la sociedad vasca: la cultura democrática.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

asunto (es)

Deskarga "Epaitegiek auziak ebaztea.>
www.euskadi.net

Descargar "Resolución de asuntos por tribunales de justicia.
www.euskadi.net


Estatu Kide orori egiten die erreferentzia hitzez hitz ("erga omnes" betebeharra, Nazioarteko Justizia Auzitegiaren sententziak Timorreko auzian jasotzen duen moduan), baita "lurralde ez autonomoak eta fideikomiso egoeran dauden lurraldeak hornitzeko erantzukizuna dutenei" ere (Itzulpen moldatua gaztelaniatik). Horrek zera esanahi du, dagoeneko ez gaudela soilik egoera koloniak ohikoen, lurralde ez autonomoen edo fideikomisoen aurrean, Estatu Kide bateko herri baten mendekotasunetik haratago Itunean barneratzen diren betebeharren aurrean baizik.>
www.euskomedia.org

Se refiere literalmente a todos los Estados Partes (obligación "erga omnes", como recoge la Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Timor), incluidos "los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso", lo cual implica literalmente que no estamos simplemente ya ante la situaciones coloniales clásicas, territorios no autónomos o fideicomisos, sino ante obligaciones que existen prescindiendo de la dependencia de un pueblo de un Estado Parte en el Pacto.
www.euskomedia.org


Bereziki, estatuek ez dute beste estatu batzuen barneko auzietan esku hartu behar, horrela erabaki askearen eskubidea kaltetu egiten baita.>
www.euskomedia.org

En especial, los Estados no deben interferir en los asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
www.euskomedia.org


Ondoren, Mauraren Gobernuaren aurkako hitzak esan ostean, Prieto euskal nazionalisten antiliberalismoa eta papismoa agerian uztera mugatu zen; bere iritziz demokratikoa zen eta auzi erlijioso eta zibilak banatzen zituen herrialde bateko tradizioaren aurka egiten baitzuen jarrera horrek.>
www.euskomedia.org

Después su discurso, tras el ataque al Gobierno Maura, de rigor, se limitó a poner en evidencia el antiliberalismo y papismo de los nacionalistas vascos en contraposición a lo que Prieto consideraba ser la tradición del país, democrático y separador de los asuntos religiosos y civiles.
www.euskomedia.org


Ohar hori NBEn Giza Eskubideen Batzordetik (1984ko 21. saioa) eratortzen da eta Nazioarteko Justizia Auzitegiaren erabaki askeari buruzko (Ekialdeko Timorreko auzian) jurisprudentzia berrienak berresten du. Aipatu auzi hori geroago aztertuko da.>
www.euskomedia.org

Esta observación parte del propio Comité de DD.HH de la ONU (21ª Sesión, 1984) y es sobradamente ratificada por la jurisprudencia más reciente del Tribunal Internacional de Justicia, sobre libre determinación, en el asunto de Timor Oriental, como luego se examinará.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

causa (es)

Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la ...
www.aralar.net


Berrespen horretatik abiatuta, herri-akusazio gisa berehala eta presazko izaerarekin pertsonatzeko deia luzatu diote Batzar Nagusiek Gipuzkoako Foru Aldundiari Charo Roman hernaniarraren hilketagatik eta bere alabaren erasoagatik irekitako auzi judizialean.>
www.aralar.net

Partiendo de ese punto, las juntas han solicitado a la Diputación su personación urgente e inmediata como acusación popular en la causa judicial abierta por el asesinato de la hernaniarra Charo Román, y por la agresión sufrida por su hija.
www.aralar.net


Genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzietan Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari, Aralarren ekimenez>
www.aralar.net

Las JJGG de Gipuzkoa instan a la Diputación a personarse con la cámara foral en las causas que se abran por violencia de género
www.aralar.net


Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira. Era berean, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan Gipuzkoako Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la Diputación a que se persone en las mismas junto con la cámara foral.
www.aralar.net


Aurreko legealdian erabaki genuen, Nagore Laffageren hilketaren karietarat, Batzar Nagusiak akusazio partikular bezala aurkeztea auzian eta konpromisoa hartu genuen aurrerantzean, antzeko kasurik balego, gauza bera egiteko.>
www.aralar.net

En la anterior legislatura se tomó la decisión, a raíz del asesinato de la jóven Nagore Laffage, de que las Juntas Generales se personaran como acusación particular en esa causa y se adoptó el compromiso de actuar de la misma forma en los futuros casos que pudiera haber.
www.aralar.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

contencioso (es)

Behinola Euskal Autonomia Erkidegoko JANko Administrazioarekiko Auzien Salak osorik ezetsi zituen errekurtso horiek.>
www.conciertoeconomico1

Dichos recursos fueron íntegramente desestimados en su día por parte de la Sala de lo Contencioso del TSJ País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Udalerriek udal zergen ezarpen eta eraginkortasunari buruz emandako egintzen aurka, berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango zaio, administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, haiek ebatzi zituen organo berari.>
www.errenteria2

Contra los actos de los Municipios sobre la aplicación y efectividad de sus tributos podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso administrativo.
www.errenteria2


Deskarga "Administrazioarekiko auzien epaitegiak.>
www.euskadi.net

Descargar "Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
www.euskadi.net


Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Adminis¬tra-zio¬aren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazio¬aren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

Contra ese acuerdo, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col


Gaur egun, zorionez, Jose Luis Alvarez-Taladrizen edizio kritikoa dugu; bertan egileak, santuaren jatorriari buruzko auzia behin betiko gainditzeko datu nagusia -nahi gabe- eskaintzen du eta, gainera, bere arretari esker lehen Kontakizunak-en hiru kopia eta bigarrenaren beste hiru aurkitu ditu, eta, patxadaz, bi kontakizunak-en "testua" -liburuan 100 orrialde baino gehiago betezen dituena- birmoldatu du, eta gure herrikideak martirioa jasan baino hilabete batzuk lehenago idatzi zituen "bezalaxe" birmoldatu ere.>
beasainMerged2col

A este respecto hoy tenemos la fortuna de contar con la edición crítica de José Luis Alvarez-Taladriz, quien, además de haber aportado -sin proponérselo- el dato clave para superar definitivamente el contencioso sobre el origen del santo, ha hallado con su diligencia tres copias de la primera Relación y otras tantas de la segunda y recompuesto pacientemente el "texto" de las dos Relaciones - más de 100 páginas del libro- "tal" y como las escribió nuestro paisano meses antes de su martirio.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

litigio (es)

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenako auzitegiak eskudunak izango dira hitzarmenaren interpretazioari,betetzeari,amaierari, suntsiarazpenari eta ondorioei buruz ager litezkeen auziak ebazteko, baldin eta sortuko den jarraipen -batzordeak beroriek ebazterik izan ez du.>
beasainMerged2col

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo para resolver los litigios que pudieran surgir, y que no hayan podido resolverse por la Comisión de Seguimiento que se establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio.
beasainMerged2col


Asmo oneko negoziaketen bidez, aipatutako hirurogei (60) eguneko epean, auzia konpontzerik ez balego, ZBO hauek jasotzen dituzten zerbitzu guztiak , Espainiako Legeriaren menpe geratuko dira. ZBO hauen inguruko edozein auzi edo hitzarmen honetan oinarritutako edozein auzi , Bilboko (Espainia) auzitegiaren menpe gerutuko da . DUALIAk eskubide osoa izango du auzia eskudun den beste edozein auzitegira eramateko.>
www.byvox18

En caso de no poder resolver el litigio mediante negociaciones de buena fe en el mencionado periodo de sesenta (60) días, todos los Servicios cubiertos por los presentes TCG se someterán a la legislación española, y cualquier litigio relativo a los presentes TCG y/o cualquier litigio originado según los fundamentos del presente Contrato se someterán a los Tribunales de Bilbao (España), sin perjuicio del derecho de DUALIA a trasladar el caso a cualquier otro tribunal competente.
www.byvox18


Askotan, gertaera historikoak eta haien ondorioak bizi izan zituztenen iritziak eta lekukotasunak bildurik daude mendetan metatutako administrazio idazkietan, berdin auzi, nola txosten, salaketak edo berdin jaiak; hauen aukeraketa batek “Lekukoak Mintzo” atala osatzen du, garrantzitsua iruditzen baitzitzaidan hitza ematea kontatzen dena bizitu edota pairatu zutenei.>
www.euskonews.com

Los escritos administrativos acumulados durante siglos recogen frecuentemente las opiniones y testimonios de aquellos que vivieron determinados acontecimientos históricos y sus consecuencias, trátese de litigios, informes, denuncias o fiestas, cuya selección conforma el apartado “Lekukoak Mintzo” (“Hablan los testigos”), ya que me pareció importante dar la palabra a los que vivieron o padecieron todo lo que se describe.
www.euskonews.com


Liskarraren azpian, Pakistango musulmanen eta Indiako hinduen arteko desberdintasun erlijiosoak ez ezik muga-auzi bat zegoen: Kaxmirrena hain zuzen, baliabide naturaletan oso aberatsa den lurraldea eta estatu biek bere jabetza aldarrikatzen dutena.>
www.hiru.com

En el trasfondo del enfrentamiento no sólo se encontraban las diferencias religiosas entre los musulmanes de Pakistán y los hindúes de India; también subyacía el litigio fronterizo respecto a la soberanía de la región de Cachemira, área rica en recursos y cuyo control reclaman ambos países.
www.hiru.com


Baina auzi-bidetik kontsumitzaile elkarte baten bidez jotzeko aukera ere badago, hauek lege aholkularitza zerbitzuak baitituzte, kontsumitzaile eta erabiltzaileen banako nahiz taldeko arazoak defendatzen esperientzia handia dutenak. Auzi-bideak kostu ekonomiko batzuk dakartza.>
www.hiru.com

Pero cabe la posibilidad de acudir a esta vía a través de una asociación de consumidores, que dispone de servicios de asesoría jurídica, con amplia experiencia en la defensa de litigios individuales y colectivos. La vía judicial conlleva una serie de costes económicos.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

pleito (es)

1372ko konfirmazioak Logroñoko forua eman zion berriro Hiribildu honi, eta berdin Bizkaiko gainerakoei; baita beste hauek ere: ondoko elizateekin auzi sekularren xede izan ziren udal-mugarte batzuk; Santiagoko eliza; astean behingo merkatua, larunbatetan; oinezkoak eta abere-taldeak nahitaez igaro behar izatea Ermuko errege-bidetik eta Pagazubiagakotik; trafikoaren gaineko zergen salbuespena; merkataritzako askatasuna, etab. Agirian aipatzen dira, halaber, Hiribilduan XIV. mendearen amaieran zeuden errotak, burdinolak eta burdinola antzerakoak.>
www.ermua.es

Esta confirmación de 1372 renueva la concesión a esta Villa, como a las demás de Vizcaya, del Fuero de Logroño; de unos términos municipales que fueron ocasión de pleitos seculares con las anteiglesias vecinas; de la iglesia de Santiago; de un mercado semanal, los sábados; de la obligatoriedad a caminantes y recuas de pasar por el camino real de Ermua y no por el de Pagazubiaga; de la exención de impuestos de tráfico; libertad de comercio, etc. También el documento alude a los molinos, ferrerías y referrerías, existentes en la Villa, a finales del siglo XIV.
www.ermua.es


Oñatiko Udal Artxiboko Erdi Aroko iturrien hirugarren liburukiak hiru dokumentu transkribatzen ditu, Barriako Santa Maria (Araba) monasterioarekin izan zituen auziei dagozkienak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

El tercer volumen de las fuentes medievales del Archivo Municipal de Oñati transcribe tres documentos referidos a los pleitos que mantuvo el concejo de Oñati con el monasterio de Santa María de Barria, en Álava.
www.eusko-ikaskuntza.org


Oraindik argitaratzeko geratzen den hirugarren batek Oñatiko kontzejuak Barriako (Araba) monasterioarekin XV. Mendearen amaieratik XVI.aren erdialdera izandako auzien dokumentazioa bilduko du. Izan ere, dokumentazio horren garrantzia eta ezaugarriak kontuan harturik, beste liburuki batean argitaratzea erabaki dugu. Oraingo honetan jasoriko dokumentuak funtsean ondoko gai hauei buruzkoak dira: kontzejuak Kondearekin izandako auziak -lehen instantziako jurisdikzioagatik eta auzokoak Kondearen alkate nagusiarekin izandako istiluagatik- eta Frantziaren aurkako gerran soldaduak bidali behar izan zituenekoa; Juan Perez de Campiacelay, Oñatin sortu eta Lisboan hil zen merkatariaren dokumentazio partikularreko hogei dokumentu, udal artxiboaren barne dagoen Nicolas Perez de Lazarragaren dokumentazioan sarturik daudenak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Queda pendiente de publicar un tercero con la documentación de los pleitos que desde finales del siglo XV a mediados del XVI mantuvo el concejo de Oñati con el Monasterio de Barria, en Alava, que por su entidadf y características se ha decidido publicar en otro volumen. Los documentos que se recogen en este libro tratan fundamentalmente de los diversos pleitos que mantuvo el concejo con el Conde sobre la jurisdicción en primera instancia y el altercado que tuvieron los vecinos con el alacalde mayor del Conde, y sobre el envío de tropas a la guerra contra Francia; veinte documentos pertenecientes a la documentación particular de Juan perez de Campiacelay, mercader natural de Oñati que murió en Lisboa, y que están integrados en la perteneciente de Nicolas Perez de Lazarraga, incluída en el archivo municipal.
www.eusko-ikaskuntza.org


Dena den, prozesioan elizako arropak erabiltzen zituztenez, gotzainak auzia jarri zuen, eta denboraren poderioz, kaxa eramateko modua aldatzen hasi ziren.>
www.euskomedia.org

Por el uso que se hacía de ropas de Iglesia hubo pleito con el obispo y después de bastantes años fue modificándose esta forma de traslado.
www.euskomedia.org


Hernani eta Urnietaren arteko liskarrak zirela-eta ospatutako auzietan esku-hartu zuen, Hernaniko aingura fabrika sendotzearen alde egin zuen (horretarako Ensenada ministroarekin gutunak trukatu zituen), Oiartzuneko etsaitasun zaharrak konpontzen ibili zen, eta baita Donostia eta Tolosa barneko gatazketan ere; Gipuzkoako Batzar Nagusietan predikatu zuen, eta baita Iruñean ere, S. Francisco de Regisen santu egitea zela-eta; Asentzioko San Martin zela-eta Beasain eta Bergararen artean zegoen polemikan esku-hartu zuen, Hernaniko, Donostiako, Mendaroko, Solaruzeko agustindarren eta Zumaiako karmeldarren erreforman parte hartze aktiboa izan zuen, Agustin de Leiza jaunaren ondasunak kudeatu zituen Andoainen parrokia handia bat eraikitzeko eta, han, dohantzailearen hil-otoitza egin zuen euskaraz, hil baino lehenxeago.>
www.euskomedia.org

Intervino en pleitos por rozaduras entre Hernani y Urnieta, en la consolidación del asiento de anclas de Hernani para lo que se carteó con el ministro Ensenada, en el arreglo de viejas enemistades en Oiartzun o de conflictos municipales en Donostia-San Sebastián y Tolosa; predicó en las Juntas generales de Gipuzkoa, y en Pamplona / Iruña en la canonización de S. Francisco de Regis; terció en la polémica entre Beasain y Bergara sobre San Martín de la Ascensión, medió activamente en la reforma de las Agustinas de Hernani, Donostia-San Sebastián, Mendaro, Soraluze-Placencia de las Armas y de las carmelitas de Zumaia, administró los caudales de D. Agustín de Leiza en favor de la construcción de la gran parroquia de Andoain, donde pronunció la oración fúnebre del donante en euskera poco antes de morir.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

juicio (es)

Bartzelonako Euskal Etxeak 'Auzia auzi' dokumentala eta Jaume Asens abokatuaren hitzaldia eskainiko du>
www.euskalkultura.com

La Euskal Etxea de Barcelona proyectará el documental 'Auzia auzi' (Juicio al juicio) con la charla del abogado Jaume Asens
www.euskalkultura.com


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria
www.euskalkultura.com


XVI. mendean Lazkaoko etxeak jabetu nahi izan zuen, baina auzotarrek auzitara jo zuten, eta 1581 urtean egin zen auzian arrazoia herriari eman zitzaion.>
ataunturismoa.net

La casa de Lazkao quiso apropiársela en el siglo XVI pero los vecinos acudieron a los tribunales y en el juicio celebrado en 1851 se dio la razón al pueblo.
ataunturismoa.net


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta — Euskal Kultura>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria — Euskal Kultura
www.euskalkultura.com


Bateragune auziaren epaiketa politikoa marko demokratiko berria oztopatzea duela helburu dio EAk>
www.euskoalkartasuna.org

EA denuncia que el juicio político del caso Bateragune pretende obstaculizar un nuevo marco democrático
www.euskoalkartasuna.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

disputa (es)

Antonia de Vidaurrek, nahiz eta baldintzak egoki betetzen omen zituen, auzia utzi zuen, antza denez, gehiago eskaintzeko gai izango ez zelako.>
www.euskonews.com

Antonia de Vidaurre, aunque cumplía debidamente todos los requisitos, abandonó la disputa porque, según parece, no tendría medios para aumentar su oferta.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

problema (es)

Une horretan zatiturik ageri dira Karlos II.aren interesak: alde batetik Gaztelako gerra zibila, orduantxe amaitu zena (1369) eta, bestetik, Frantzian zituen interesak, Montpellierreko jabegoaren auzia konpontzen saiatuko zen, eta era horretara ulertzen da Frantziara joan izana 1369 urtearen erdian.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En este momento Carlos II divide su interés entre la guerra civil castellana, que acabará en este momento (1369) y sus intereses en Francia, donde intentará solucionar el problema de la posesión de Montpellier, lo que explica su marcha a Francia a mediados de 1369.
www.eusko-ikaskuntza.org


Izan ere, arazo ekonomikoak, gizarte auziak, jarduera juridikoa, nazioarteko harremanak, tipologia industriala, garaiko hiztegi eta toponimia, eta abar aurkitzen ditugu erregistroen kontuetan. Kasu honetan, 1294 urteari dagokion Registro de Comptos nº 6 izenekoaren transkripzioa eta aurkibideak aurkezten ditugu.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En las cuentas de los registros hallamos cuestiones económicas, problemas sociales, actividad jurídica, relaciones internacionales, tipología industrial y arquitectónica, vocabulario y toponimia de la época, etc. En este caso presentamos la transcripción e índices del denominado Registro de Comptos nº 6 correspondiente al año 1294.
www.eusko-ikaskuntza.org


Auzi honi buruzko idatzi eta eztabaidetan “euskara batua” edo “hizkuntza literario komuna”, oro har, sinonimoak ziren eta idatzizko hizkuntza adierazten zuten.>
www.euskara.euskadi.net

En los textos y debates relativos a este problema, las expresiones “euskera batua”, “vasco unificado” o “lengua literaria común” eran, en general, sinónimas y hacían referencia a la lengua escrita.
www.euskara.euskadi.net


Arriskuaren gizartea" eta "bigarren modernotasuna" bezalako kontzeptuen sortzailea da, eta askotariko auziak ditu aztergai: modernotasuna, arazo ekologikoak, indibidualtasuna eta globalizazioa.>
www.basqueresearch.com

Creador de los conceptos de la "sociedad del riesgo" y la "segunda modernidad", Beck estudia aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización.
www.basqueresearch.com


Gurera etorriz, 1749an Beain izeneko kortan egindako mugarriztatzeak Legazpin zituzten neurrien auzia erabat argitzen du.>
www.euskonews.com

Volviendo al tema que nos ocupa, la delimitación que se llevó a cabo en 1749 en el sel de Beain aclara bastante el problema de las medidas de Legazpi.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

cuestión (es)

Hitzaldia 'Saharako auzia: Historia eta oraina', Ramon Mayrataren eskutik, 'Afrika eta euskal esploratzaileak' zikloaren baitan>
www.euskalkultura.com

Charla de Ramón Mayrata sobre 'La cuestión del Sahara: Historia y actualidad', dentro del ciclo Africa y los exploradores vascos
www.euskalkultura.com


Bestalde, Araudia eta Gobernuaren Batzordean Ganberako gobernuaren eta barne-erregimeneko auzi guztiak erabakitzen dira, besteak beste, Eusko Legebiltzarreko langileen estatutua aldatzea eta indargabetzea, Legebiltzarrak aurkeztutako aurrekontu-proiektua aztertu eta onartzea, edo legebiltzarkideen orotariko ordainsarien urteko zenbatekoa zehaztea.>
www.euskomedia.org

La Comisión de Reglamento y Gobierno, por su parte, decide todas las cuestiones de gobierno y régimen interior de la Cámara, como son, entre otras, la modificación y derogación del Estatuto del Personal al servicio del Parlamento Vasco, el estudio y aprobación del proyecto de presupuesto del Parlamento, o la determinación anual de la cuantía de todo tipo de retribuciones de los parlamentarios y parlamentarias.
www.euskomedia.org


Euskal Autonomia Erkidegoak 5/1997 Legearen bidez eman dio erantzuna auzi honi.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Las respuestas de estas cuestiones se encuentran recogidas en la Ley vasca 5/1997, de Utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
www.eusko-ikaskuntza.org


Modu horretara, irakurleak egiaztatu ahal izango duenez, Salvatierra hiriaren eta inguruko herrisken arteko gatazka eta auzien berri ematen zaigu bertan. Arazo horiek hainbat alorretakoak dira: alcaldía de sacas delakoa eta Kalagorriko apezpiku barrutiko hamarren eta aduanen errenta, mugako mendi eta mendialdeen ustiapenak zekartzan arazoak, edo hiriko kontzejuaren antolamendua.>
www.eusko-ikaskuntza.org

De esta forma, y como podrá comprobar el lector, en los textos se hace referencia a las disputas y pleitos entre la villa de Salvatierra y las aldeas vecinas por diversas cuestiones, a aspectos relacionados con la alcaldía de sacas y con la renta de diezmos y aduanas del obispado de Calahorra, a la problemática derivada de la explotación de los montes y sierras fronterizas, o a la organización concejil de la villa.
www.eusko-ikaskuntza.org


Baina, horrez gain, Quebeceko gizartean bizirik dagoen auzi bat dago, euskal gizarteko hainbat sektoretan oraindik ematen ez dena: kultura demokratikoa.>
www.euskomedia.org

Pero hay, además, otra cuestión vivamente presente en la sociedad del Québec, que aún no se manifiesta del todo en algunos sectores de la sociedad vasca: la cultura democrática.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

asunto (es)

Deskarga "Epaitegiek auziak ebaztea.>
www.euskadi.net

Descargar "Resolución de asuntos por tribunales de justicia.
www.euskadi.net


Estatu Kide orori egiten die erreferentzia hitzez hitz ("erga omnes" betebeharra, Nazioarteko Justizia Auzitegiaren sententziak Timorreko auzian jasotzen duen moduan), baita "lurralde ez autonomoak eta fideikomiso egoeran dauden lurraldeak hornitzeko erantzukizuna dutenei" ere (Itzulpen moldatua gaztelaniatik). Horrek zera esanahi du, dagoeneko ez gaudela soilik egoera koloniak ohikoen, lurralde ez autonomoen edo fideikomisoen aurrean, Estatu Kide bateko herri baten mendekotasunetik haratago Itunean barneratzen diren betebeharren aurrean baizik.>
www.euskomedia.org

Se refiere literalmente a todos los Estados Partes (obligación "erga omnes", como recoge la Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Timor), incluidos "los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso", lo cual implica literalmente que no estamos simplemente ya ante la situaciones coloniales clásicas, territorios no autónomos o fideicomisos, sino ante obligaciones que existen prescindiendo de la dependencia de un pueblo de un Estado Parte en el Pacto.
www.euskomedia.org


Bereziki, estatuek ez dute beste estatu batzuen barneko auzietan esku hartu behar, horrela erabaki askearen eskubidea kaltetu egiten baita.>
www.euskomedia.org

En especial, los Estados no deben interferir en los asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
www.euskomedia.org


Ondoren, Mauraren Gobernuaren aurkako hitzak esan ostean, Prieto euskal nazionalisten antiliberalismoa eta papismoa agerian uztera mugatu zen; bere iritziz demokratikoa zen eta auzi erlijioso eta zibilak banatzen zituen herrialde bateko tradizioaren aurka egiten baitzuen jarrera horrek.>
www.euskomedia.org

Después su discurso, tras el ataque al Gobierno Maura, de rigor, se limitó a poner en evidencia el antiliberalismo y papismo de los nacionalistas vascos en contraposición a lo que Prieto consideraba ser la tradición del país, democrático y separador de los asuntos religiosos y civiles.
www.euskomedia.org


Ohar hori NBEn Giza Eskubideen Batzordetik (1984ko 21. saioa) eratortzen da eta Nazioarteko Justizia Auzitegiaren erabaki askeari buruzko (Ekialdeko Timorreko auzian) jurisprudentzia berrienak berresten du. Aipatu auzi hori geroago aztertuko da.>
www.euskomedia.org

Esta observación parte del propio Comité de DD.HH de la ONU (21ª Sesión, 1984) y es sobradamente ratificada por la jurisprudencia más reciente del Tribunal Internacional de Justicia, sobre libre determinación, en el asunto de Timor Oriental, como luego se examinará.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

causa (es)

Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la ...
www.aralar.net


Berrespen horretatik abiatuta, herri-akusazio gisa berehala eta presazko izaerarekin pertsonatzeko deia luzatu diote Batzar Nagusiek Gipuzkoako Foru Aldundiari Charo Roman hernaniarraren hilketagatik eta bere alabaren erasoagatik irekitako auzi judizialean.>
www.aralar.net

Partiendo de ese punto, las juntas han solicitado a la Diputación su personación urgente e inmediata como acusación popular en la causa judicial abierta por el asesinato de la hernaniarra Charo Román, y por la agresión sufrida por su hija.
www.aralar.net


Genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzietan Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari, Aralarren ekimenez>
www.aralar.net

Las JJGG de Gipuzkoa instan a la Diputación a personarse con la cámara foral en las causas que se abran por violencia de género
www.aralar.net


Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira. Era berean, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan Gipuzkoako Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la Diputación a que se persone en las mismas junto con la cámara foral.
www.aralar.net


Aurreko legealdian erabaki genuen, Nagore Laffageren hilketaren karietarat, Batzar Nagusiak akusazio partikular bezala aurkeztea auzian eta konpromisoa hartu genuen aurrerantzean, antzeko kasurik balego, gauza bera egiteko.>
www.aralar.net

En la anterior legislatura se tomó la decisión, a raíz del asesinato de la jóven Nagore Laffage, de que las Juntas Generales se personaran como acusación particular en esa causa y se adoptó el compromiso de actuar de la misma forma en los futuros casos que pudiera haber.
www.aralar.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

contencioso (es)

Behinola Euskal Autonomia Erkidegoko JANko Administrazioarekiko Auzien Salak osorik ezetsi zituen errekurtso horiek.>
www.conciertoeconomico1

Dichos recursos fueron íntegramente desestimados en su día por parte de la Sala de lo Contencioso del TSJ País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Udalerriek udal zergen ezarpen eta eraginkortasunari buruz emandako egintzen aurka, berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango zaio, administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, haiek ebatzi zituen organo berari.>
www.errenteria2

Contra los actos de los Municipios sobre la aplicación y efectividad de sus tributos podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso administrativo.
www.errenteria2


Deskarga "Administrazioarekiko auzien epaitegiak.>
www.euskadi.net

Descargar "Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
www.euskadi.net


Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Adminis¬tra-zio¬aren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazio¬aren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

Contra ese acuerdo, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col


Gaur egun, zorionez, Jose Luis Alvarez-Taladrizen edizio kritikoa dugu; bertan egileak, santuaren jatorriari buruzko auzia behin betiko gainditzeko datu nagusia -nahi gabe- eskaintzen du eta, gainera, bere arretari esker lehen Kontakizunak-en hiru kopia eta bigarrenaren beste hiru aurkitu ditu, eta, patxadaz, bi kontakizunak-en "testua" -liburuan 100 orrialde baino gehiago betezen dituena- birmoldatu du, eta gure herrikideak martirioa jasan baino hilabete batzuk lehenago idatzi zituen "bezalaxe" birmoldatu ere.>
beasainMerged2col

A este respecto hoy tenemos la fortuna de contar con la edición crítica de José Luis Alvarez-Taladriz, quien, además de haber aportado -sin proponérselo- el dato clave para superar definitivamente el contencioso sobre el origen del santo, ha hallado con su diligencia tres copias de la primera Relación y otras tantas de la segunda y recompuesto pacientemente el "texto" de las dos Relaciones - más de 100 páginas del libro- "tal" y como las escribió nuestro paisano meses antes de su martirio.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

litigio (es)

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenako auzitegiak eskudunak izango dira hitzarmenaren interpretazioari,betetzeari,amaierari, suntsiarazpenari eta ondorioei buruz ager litezkeen auziak ebazteko, baldin eta sortuko den jarraipen -batzordeak beroriek ebazterik izan ez du.>
beasainMerged2col

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo para resolver los litigios que pudieran surgir, y que no hayan podido resolverse por la Comisión de Seguimiento que se establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio.
beasainMerged2col


Asmo oneko negoziaketen bidez, aipatutako hirurogei (60) eguneko epean, auzia konpontzerik ez balego, ZBO hauek jasotzen dituzten zerbitzu guztiak , Espainiako Legeriaren menpe geratuko dira. ZBO hauen inguruko edozein auzi edo hitzarmen honetan oinarritutako edozein auzi , Bilboko (Espainia) auzitegiaren menpe gerutuko da . DUALIAk eskubide osoa izango du auzia eskudun den beste edozein auzitegira eramateko.>
www.byvox18

En caso de no poder resolver el litigio mediante negociaciones de buena fe en el mencionado periodo de sesenta (60) días, todos los Servicios cubiertos por los presentes TCG se someterán a la legislación española, y cualquier litigio relativo a los presentes TCG y/o cualquier litigio originado según los fundamentos del presente Contrato se someterán a los Tribunales de Bilbao (España), sin perjuicio del derecho de DUALIA a trasladar el caso a cualquier otro tribunal competente.
www.byvox18


Askotan, gertaera historikoak eta haien ondorioak bizi izan zituztenen iritziak eta lekukotasunak bildurik daude mendetan metatutako administrazio idazkietan, berdin auzi, nola txosten, salaketak edo berdin jaiak; hauen aukeraketa batek “Lekukoak Mintzo” atala osatzen du, garrantzitsua iruditzen baitzitzaidan hitza ematea kontatzen dena bizitu edota pairatu zutenei.>
www.euskonews.com

Los escritos administrativos acumulados durante siglos recogen frecuentemente las opiniones y testimonios de aquellos que vivieron determinados acontecimientos históricos y sus consecuencias, trátese de litigios, informes, denuncias o fiestas, cuya selección conforma el apartado “Lekukoak Mintzo” (“Hablan los testigos”), ya que me pareció importante dar la palabra a los que vivieron o padecieron todo lo que se describe.
www.euskonews.com


Liskarraren azpian, Pakistango musulmanen eta Indiako hinduen arteko desberdintasun erlijiosoak ez ezik muga-auzi bat zegoen: Kaxmirrena hain zuzen, baliabide naturaletan oso aberatsa den lurraldea eta estatu biek bere jabetza aldarrikatzen dutena.>
www.hiru.com

En el trasfondo del enfrentamiento no sólo se encontraban las diferencias religiosas entre los musulmanes de Pakistán y los hindúes de India; también subyacía el litigio fronterizo respecto a la soberanía de la región de Cachemira, área rica en recursos y cuyo control reclaman ambos países.
www.hiru.com


Baina auzi-bidetik kontsumitzaile elkarte baten bidez jotzeko aukera ere badago, hauek lege aholkularitza zerbitzuak baitituzte, kontsumitzaile eta erabiltzaileen banako nahiz taldeko arazoak defendatzen esperientzia handia dutenak. Auzi-bideak kostu ekonomiko batzuk dakartza.>
www.hiru.com

Pero cabe la posibilidad de acudir a esta vía a través de una asociación de consumidores, que dispone de servicios de asesoría jurídica, con amplia experiencia en la defensa de litigios individuales y colectivos. La vía judicial conlleva una serie de costes económicos.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

pleito (es)

1372ko konfirmazioak Logroñoko forua eman zion berriro Hiribildu honi, eta berdin Bizkaiko gainerakoei; baita beste hauek ere: ondoko elizateekin auzi sekularren xede izan ziren udal-mugarte batzuk; Santiagoko eliza; astean behingo merkatua, larunbatetan; oinezkoak eta abere-taldeak nahitaez igaro behar izatea Ermuko errege-bidetik eta Pagazubiagakotik; trafikoaren gaineko zergen salbuespena; merkataritzako askatasuna, etab. Agirian aipatzen dira, halaber, Hiribilduan XIV. mendearen amaieran zeuden errotak, burdinolak eta burdinola antzerakoak.>
www.ermua.es

Esta confirmación de 1372 renueva la concesión a esta Villa, como a las demás de Vizcaya, del Fuero de Logroño; de unos términos municipales que fueron ocasión de pleitos seculares con las anteiglesias vecinas; de la iglesia de Santiago; de un mercado semanal, los sábados; de la obligatoriedad a caminantes y recuas de pasar por el camino real de Ermua y no por el de Pagazubiaga; de la exención de impuestos de tráfico; libertad de comercio, etc. También el documento alude a los molinos, ferrerías y referrerías, existentes en la Villa, a finales del siglo XIV.
www.ermua.es


Oñatiko Udal Artxiboko Erdi Aroko iturrien hirugarren liburukiak hiru dokumentu transkribatzen ditu, Barriako Santa Maria (Araba) monasterioarekin izan zituen auziei dagozkienak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

El tercer volumen de las fuentes medievales del Archivo Municipal de Oñati transcribe tres documentos referidos a los pleitos que mantuvo el concejo de Oñati con el monasterio de Santa María de Barria, en Álava.
www.eusko-ikaskuntza.org


Oraindik argitaratzeko geratzen den hirugarren batek Oñatiko kontzejuak Barriako (Araba) monasterioarekin XV. Mendearen amaieratik XVI.aren erdialdera izandako auzien dokumentazioa bilduko du. Izan ere, dokumentazio horren garrantzia eta ezaugarriak kontuan harturik, beste liburuki batean argitaratzea erabaki dugu. Oraingo honetan jasoriko dokumentuak funtsean ondoko gai hauei buruzkoak dira: kontzejuak Kondearekin izandako auziak -lehen instantziako jurisdikzioagatik eta auzokoak Kondearen alkate nagusiarekin izandako istiluagatik- eta Frantziaren aurkako gerran soldaduak bidali behar izan zituenekoa; Juan Perez de Campiacelay, Oñatin sortu eta Lisboan hil zen merkatariaren dokumentazio partikularreko hogei dokumentu, udal artxiboaren barne dagoen Nicolas Perez de Lazarragaren dokumentazioan sarturik daudenak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Queda pendiente de publicar un tercero con la documentación de los pleitos que desde finales del siglo XV a mediados del XVI mantuvo el concejo de Oñati con el Monasterio de Barria, en Alava, que por su entidadf y características se ha decidido publicar en otro volumen. Los documentos que se recogen en este libro tratan fundamentalmente de los diversos pleitos que mantuvo el concejo con el Conde sobre la jurisdicción en primera instancia y el altercado que tuvieron los vecinos con el alacalde mayor del Conde, y sobre el envío de tropas a la guerra contra Francia; veinte documentos pertenecientes a la documentación particular de Juan perez de Campiacelay, mercader natural de Oñati que murió en Lisboa, y que están integrados en la perteneciente de Nicolas Perez de Lazarraga, incluída en el archivo municipal.
www.eusko-ikaskuntza.org


Dena den, prozesioan elizako arropak erabiltzen zituztenez, gotzainak auzia jarri zuen, eta denboraren poderioz, kaxa eramateko modua aldatzen hasi ziren.>
www.euskomedia.org

Por el uso que se hacía de ropas de Iglesia hubo pleito con el obispo y después de bastantes años fue modificándose esta forma de traslado.
www.euskomedia.org


Hernani eta Urnietaren arteko liskarrak zirela-eta ospatutako auzietan esku-hartu zuen, Hernaniko aingura fabrika sendotzearen alde egin zuen (horretarako Ensenada ministroarekin gutunak trukatu zituen), Oiartzuneko etsaitasun zaharrak konpontzen ibili zen, eta baita Donostia eta Tolosa barneko gatazketan ere; Gipuzkoako Batzar Nagusietan predikatu zuen, eta baita Iruñean ere, S. Francisco de Regisen santu egitea zela-eta; Asentzioko San Martin zela-eta Beasain eta Bergararen artean zegoen polemikan esku-hartu zuen, Hernaniko, Donostiako, Mendaroko, Solaruzeko agustindarren eta Zumaiako karmeldarren erreforman parte hartze aktiboa izan zuen, Agustin de Leiza jaunaren ondasunak kudeatu zituen Andoainen parrokia handia bat eraikitzeko eta, han, dohantzailearen hil-otoitza egin zuen euskaraz, hil baino lehenxeago.>
www.euskomedia.org

Intervino en pleitos por rozaduras entre Hernani y Urnieta, en la consolidación del asiento de anclas de Hernani para lo que se carteó con el ministro Ensenada, en el arreglo de viejas enemistades en Oiartzun o de conflictos municipales en Donostia-San Sebastián y Tolosa; predicó en las Juntas generales de Gipuzkoa, y en Pamplona / Iruña en la canonización de S. Francisco de Regis; terció en la polémica entre Beasain y Bergara sobre San Martín de la Ascensión, medió activamente en la reforma de las Agustinas de Hernani, Donostia-San Sebastián, Mendaro, Soraluze-Placencia de las Armas y de las carmelitas de Zumaia, administró los caudales de D. Agustín de Leiza en favor de la construcción de la gran parroquia de Andoain, donde pronunció la oración fúnebre del donante en euskera poco antes de morir.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

juicio (es)

Bartzelonako Euskal Etxeak 'Auzia auzi' dokumentala eta Jaume Asens abokatuaren hitzaldia eskainiko du>
www.euskalkultura.com

La Euskal Etxea de Barcelona proyectará el documental 'Auzia auzi' (Juicio al juicio) con la charla del abogado Jaume Asens
www.euskalkultura.com


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria
www.euskalkultura.com


XVI. mendean Lazkaoko etxeak jabetu nahi izan zuen, baina auzotarrek auzitara jo zuten, eta 1581 urtean egin zen auzian arrazoia herriari eman zitzaion.>
ataunturismoa.net

La casa de Lazkao quiso apropiársela en el siglo XVI pero los vecinos acudieron a los tribunales y en el juicio celebrado en 1851 se dio la razón al pueblo.
ataunturismoa.net


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta — Euskal Kultura>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria — Euskal Kultura
www.euskalkultura.com


Bateragune auziaren epaiketa politikoa marko demokratiko berria oztopatzea duela helburu dio EAk>
www.euskoalkartasuna.org

EA denuncia que el juicio político del caso Bateragune pretende obstaculizar un nuevo marco democrático
www.euskoalkartasuna.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

disputa (es)

Antonia de Vidaurrek, nahiz eta baldintzak egoki betetzen omen zituen, auzia utzi zuen, antza denez, gehiago eskaintzeko gai izango ez zelako.>
www.euskonews.com

Antonia de Vidaurre, aunque cumplía debidamente todos los requisitos, abandonó la disputa porque, según parece, no tendría medios para aumentar su oferta.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

problema (es)

Une horretan zatiturik ageri dira Karlos II.aren interesak: alde batetik Gaztelako gerra zibila, orduantxe amaitu zena (1369) eta, bestetik, Frantzian zituen interesak, Montpellierreko jabegoaren auzia konpontzen saiatuko zen, eta era horretara ulertzen da Frantziara joan izana 1369 urtearen erdian.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En este momento Carlos II divide su interés entre la guerra civil castellana, que acabará en este momento (1369) y sus intereses en Francia, donde intentará solucionar el problema de la posesión de Montpellier, lo que explica su marcha a Francia a mediados de 1369.
www.eusko-ikaskuntza.org


Izan ere, arazo ekonomikoak, gizarte auziak, jarduera juridikoa, nazioarteko harremanak, tipologia industriala, garaiko hiztegi eta toponimia, eta abar aurkitzen ditugu erregistroen kontuetan. Kasu honetan, 1294 urteari dagokion Registro de Comptos nº 6 izenekoaren transkripzioa eta aurkibideak aurkezten ditugu.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En las cuentas de los registros hallamos cuestiones económicas, problemas sociales, actividad jurídica, relaciones internacionales, tipología industrial y arquitectónica, vocabulario y toponimia de la época, etc. En este caso presentamos la transcripción e índices del denominado Registro de Comptos nº 6 correspondiente al año 1294.
www.eusko-ikaskuntza.org


Auzi honi buruzko idatzi eta eztabaidetan “euskara batua” edo “hizkuntza literario komuna”, oro har, sinonimoak ziren eta idatzizko hizkuntza adierazten zuten.>
www.euskara.euskadi.net

En los textos y debates relativos a este problema, las expresiones “euskera batua”, “vasco unificado” o “lengua literaria común” eran, en general, sinónimas y hacían referencia a la lengua escrita.
www.euskara.euskadi.net


Arriskuaren gizartea" eta "bigarren modernotasuna" bezalako kontzeptuen sortzailea da, eta askotariko auziak ditu aztergai: modernotasuna, arazo ekologikoak, indibidualtasuna eta globalizazioa.>
www.basqueresearch.com

Creador de los conceptos de la "sociedad del riesgo" y la "segunda modernidad", Beck estudia aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización.
www.basqueresearch.com


Gurera etorriz, 1749an Beain izeneko kortan egindako mugarriztatzeak Legazpin zituzten neurrien auzia erabat argitzen du.>
www.euskonews.com

Volviendo al tema que nos ocupa, la delimitación que se llevó a cabo en 1749 en el sel de Beain aclara bastante el problema de las medidas de Legazpi.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

cuestión (es)

Hitzaldia 'Saharako auzia: Historia eta oraina', Ramon Mayrataren eskutik, 'Afrika eta euskal esploratzaileak' zikloaren baitan>
www.euskalkultura.com

Charla de Ramón Mayrata sobre 'La cuestión del Sahara: Historia y actualidad', dentro del ciclo Africa y los exploradores vascos
www.euskalkultura.com


Bestalde, Araudia eta Gobernuaren Batzordean Ganberako gobernuaren eta barne-erregimeneko auzi guztiak erabakitzen dira, besteak beste, Eusko Legebiltzarreko langileen estatutua aldatzea eta indargabetzea, Legebiltzarrak aurkeztutako aurrekontu-proiektua aztertu eta onartzea, edo legebiltzarkideen orotariko ordainsarien urteko zenbatekoa zehaztea.>
www.euskomedia.org

La Comisión de Reglamento y Gobierno, por su parte, decide todas las cuestiones de gobierno y régimen interior de la Cámara, como son, entre otras, la modificación y derogación del Estatuto del Personal al servicio del Parlamento Vasco, el estudio y aprobación del proyecto de presupuesto del Parlamento, o la determinación anual de la cuantía de todo tipo de retribuciones de los parlamentarios y parlamentarias.
www.euskomedia.org


Euskal Autonomia Erkidegoak 5/1997 Legearen bidez eman dio erantzuna auzi honi.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Las respuestas de estas cuestiones se encuentran recogidas en la Ley vasca 5/1997, de Utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
www.eusko-ikaskuntza.org


Modu horretara, irakurleak egiaztatu ahal izango duenez, Salvatierra hiriaren eta inguruko herrisken arteko gatazka eta auzien berri ematen zaigu bertan. Arazo horiek hainbat alorretakoak dira: alcaldía de sacas delakoa eta Kalagorriko apezpiku barrutiko hamarren eta aduanen errenta, mugako mendi eta mendialdeen ustiapenak zekartzan arazoak, edo hiriko kontzejuaren antolamendua.>
www.eusko-ikaskuntza.org

De esta forma, y como podrá comprobar el lector, en los textos se hace referencia a las disputas y pleitos entre la villa de Salvatierra y las aldeas vecinas por diversas cuestiones, a aspectos relacionados con la alcaldía de sacas y con la renta de diezmos y aduanas del obispado de Calahorra, a la problemática derivada de la explotación de los montes y sierras fronterizas, o a la organización concejil de la villa.
www.eusko-ikaskuntza.org


Baina, horrez gain, Quebeceko gizartean bizirik dagoen auzi bat dago, euskal gizarteko hainbat sektoretan oraindik ematen ez dena: kultura demokratikoa.>
www.euskomedia.org

Pero hay, además, otra cuestión vivamente presente en la sociedad del Québec, que aún no se manifiesta del todo en algunos sectores de la sociedad vasca: la cultura democrática.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

asunto (es)

Deskarga "Epaitegiek auziak ebaztea.>
www.euskadi.net

Descargar "Resolución de asuntos por tribunales de justicia.
www.euskadi.net


Estatu Kide orori egiten die erreferentzia hitzez hitz ("erga omnes" betebeharra, Nazioarteko Justizia Auzitegiaren sententziak Timorreko auzian jasotzen duen moduan), baita "lurralde ez autonomoak eta fideikomiso egoeran dauden lurraldeak hornitzeko erantzukizuna dutenei" ere (Itzulpen moldatua gaztelaniatik). Horrek zera esanahi du, dagoeneko ez gaudela soilik egoera koloniak ohikoen, lurralde ez autonomoen edo fideikomisoen aurrean, Estatu Kide bateko herri baten mendekotasunetik haratago Itunean barneratzen diren betebeharren aurrean baizik.>
www.euskomedia.org

Se refiere literalmente a todos los Estados Partes (obligación "erga omnes", como recoge la Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Timor), incluidos "los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso", lo cual implica literalmente que no estamos simplemente ya ante la situaciones coloniales clásicas, territorios no autónomos o fideicomisos, sino ante obligaciones que existen prescindiendo de la dependencia de un pueblo de un Estado Parte en el Pacto.
www.euskomedia.org


Bereziki, estatuek ez dute beste estatu batzuen barneko auzietan esku hartu behar, horrela erabaki askearen eskubidea kaltetu egiten baita.>
www.euskomedia.org

En especial, los Estados no deben interferir en los asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
www.euskomedia.org


Ondoren, Mauraren Gobernuaren aurkako hitzak esan ostean, Prieto euskal nazionalisten antiliberalismoa eta papismoa agerian uztera mugatu zen; bere iritziz demokratikoa zen eta auzi erlijioso eta zibilak banatzen zituen herrialde bateko tradizioaren aurka egiten baitzuen jarrera horrek.>
www.euskomedia.org

Después su discurso, tras el ataque al Gobierno Maura, de rigor, se limitó a poner en evidencia el antiliberalismo y papismo de los nacionalistas vascos en contraposición a lo que Prieto consideraba ser la tradición del país, democrático y separador de los asuntos religiosos y civiles.
www.euskomedia.org


Ohar hori NBEn Giza Eskubideen Batzordetik (1984ko 21. saioa) eratortzen da eta Nazioarteko Justizia Auzitegiaren erabaki askeari buruzko (Ekialdeko Timorreko auzian) jurisprudentzia berrienak berresten du. Aipatu auzi hori geroago aztertuko da.>
www.euskomedia.org

Esta observación parte del propio Comité de DD.HH de la ONU (21ª Sesión, 1984) y es sobradamente ratificada por la jurisprudencia más reciente del Tribunal Internacional de Justicia, sobre libre determinación, en el asunto de Timor Oriental, como luego se examinará.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

causa (es)

Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la ...
www.aralar.net


Berrespen horretatik abiatuta, herri-akusazio gisa berehala eta presazko izaerarekin pertsonatzeko deia luzatu diote Batzar Nagusiek Gipuzkoako Foru Aldundiari Charo Roman hernaniarraren hilketagatik eta bere alabaren erasoagatik irekitako auzi judizialean.>
www.aralar.net

Partiendo de ese punto, las juntas han solicitado a la Diputación su personación urgente e inmediata como acusación popular en la causa judicial abierta por el asesinato de la hernaniarra Charo Román, y por la agresión sufrida por su hija.
www.aralar.net


Genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzietan Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari, Aralarren ekimenez>
www.aralar.net

Las JJGG de Gipuzkoa instan a la Diputación a personarse con la cámara foral en las causas que se abran por violencia de género
www.aralar.net


Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira. Era berean, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan Gipuzkoako Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la Diputación a que se persone en las mismas junto con la cámara foral.
www.aralar.net


Aurreko legealdian erabaki genuen, Nagore Laffageren hilketaren karietarat, Batzar Nagusiak akusazio partikular bezala aurkeztea auzian eta konpromisoa hartu genuen aurrerantzean, antzeko kasurik balego, gauza bera egiteko.>
www.aralar.net

En la anterior legislatura se tomó la decisión, a raíz del asesinato de la jóven Nagore Laffage, de que las Juntas Generales se personaran como acusación particular en esa causa y se adoptó el compromiso de actuar de la misma forma en los futuros casos que pudiera haber.
www.aralar.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

contencioso (es)

Behinola Euskal Autonomia Erkidegoko JANko Administrazioarekiko Auzien Salak osorik ezetsi zituen errekurtso horiek.>
www.conciertoeconomico1

Dichos recursos fueron íntegramente desestimados en su día por parte de la Sala de lo Contencioso del TSJ País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Udalerriek udal zergen ezarpen eta eraginkortasunari buruz emandako egintzen aurka, berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango zaio, administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, haiek ebatzi zituen organo berari.>
www.errenteria2

Contra los actos de los Municipios sobre la aplicación y efectividad de sus tributos podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso administrativo.
www.errenteria2


Deskarga "Administrazioarekiko auzien epaitegiak.>
www.euskadi.net

Descargar "Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
www.euskadi.net


Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Adminis¬tra-zio¬aren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazio¬aren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

Contra ese acuerdo, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col


Gaur egun, zorionez, Jose Luis Alvarez-Taladrizen edizio kritikoa dugu; bertan egileak, santuaren jatorriari buruzko auzia behin betiko gainditzeko datu nagusia -nahi gabe- eskaintzen du eta, gainera, bere arretari esker lehen Kontakizunak-en hiru kopia eta bigarrenaren beste hiru aurkitu ditu, eta, patxadaz, bi kontakizunak-en "testua" -liburuan 100 orrialde baino gehiago betezen dituena- birmoldatu du, eta gure herrikideak martirioa jasan baino hilabete batzuk lehenago idatzi zituen "bezalaxe" birmoldatu ere.>
beasainMerged2col

A este respecto hoy tenemos la fortuna de contar con la edición crítica de José Luis Alvarez-Taladriz, quien, además de haber aportado -sin proponérselo- el dato clave para superar definitivamente el contencioso sobre el origen del santo, ha hallado con su diligencia tres copias de la primera Relación y otras tantas de la segunda y recompuesto pacientemente el "texto" de las dos Relaciones - más de 100 páginas del libro- "tal" y como las escribió nuestro paisano meses antes de su martirio.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

litigio (es)

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenako auzitegiak eskudunak izango dira hitzarmenaren interpretazioari,betetzeari,amaierari, suntsiarazpenari eta ondorioei buruz ager litezkeen auziak ebazteko, baldin eta sortuko den jarraipen -batzordeak beroriek ebazterik izan ez du.>
beasainMerged2col

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo para resolver los litigios que pudieran surgir, y que no hayan podido resolverse por la Comisión de Seguimiento que se establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio.
beasainMerged2col


Asmo oneko negoziaketen bidez, aipatutako hirurogei (60) eguneko epean, auzia konpontzerik ez balego, ZBO hauek jasotzen dituzten zerbitzu guztiak , Espainiako Legeriaren menpe geratuko dira. ZBO hauen inguruko edozein auzi edo hitzarmen honetan oinarritutako edozein auzi , Bilboko (Espainia) auzitegiaren menpe gerutuko da . DUALIAk eskubide osoa izango du auzia eskudun den beste edozein auzitegira eramateko.>
www.byvox18

En caso de no poder resolver el litigio mediante negociaciones de buena fe en el mencionado periodo de sesenta (60) días, todos los Servicios cubiertos por los presentes TCG se someterán a la legislación española, y cualquier litigio relativo a los presentes TCG y/o cualquier litigio originado según los fundamentos del presente Contrato se someterán a los Tribunales de Bilbao (España), sin perjuicio del derecho de DUALIA a trasladar el caso a cualquier otro tribunal competente.
www.byvox18


Askotan, gertaera historikoak eta haien ondorioak bizi izan zituztenen iritziak eta lekukotasunak bildurik daude mendetan metatutako administrazio idazkietan, berdin auzi, nola txosten, salaketak edo berdin jaiak; hauen aukeraketa batek “Lekukoak Mintzo” atala osatzen du, garrantzitsua iruditzen baitzitzaidan hitza ematea kontatzen dena bizitu edota pairatu zutenei.>
www.euskonews.com

Los escritos administrativos acumulados durante siglos recogen frecuentemente las opiniones y testimonios de aquellos que vivieron determinados acontecimientos históricos y sus consecuencias, trátese de litigios, informes, denuncias o fiestas, cuya selección conforma el apartado “Lekukoak Mintzo” (“Hablan los testigos”), ya que me pareció importante dar la palabra a los que vivieron o padecieron todo lo que se describe.
www.euskonews.com


Liskarraren azpian, Pakistango musulmanen eta Indiako hinduen arteko desberdintasun erlijiosoak ez ezik muga-auzi bat zegoen: Kaxmirrena hain zuzen, baliabide naturaletan oso aberatsa den lurraldea eta estatu biek bere jabetza aldarrikatzen dutena.>
www.hiru.com

En el trasfondo del enfrentamiento no sólo se encontraban las diferencias religiosas entre los musulmanes de Pakistán y los hindúes de India; también subyacía el litigio fronterizo respecto a la soberanía de la región de Cachemira, área rica en recursos y cuyo control reclaman ambos países.
www.hiru.com


Baina auzi-bidetik kontsumitzaile elkarte baten bidez jotzeko aukera ere badago, hauek lege aholkularitza zerbitzuak baitituzte, kontsumitzaile eta erabiltzaileen banako nahiz taldeko arazoak defendatzen esperientzia handia dutenak. Auzi-bideak kostu ekonomiko batzuk dakartza.>
www.hiru.com

Pero cabe la posibilidad de acudir a esta vía a través de una asociación de consumidores, que dispone de servicios de asesoría jurídica, con amplia experiencia en la defensa de litigios individuales y colectivos. La vía judicial conlleva una serie de costes económicos.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

pleito (es)

1372ko konfirmazioak Logroñoko forua eman zion berriro Hiribildu honi, eta berdin Bizkaiko gainerakoei; baita beste hauek ere: ondoko elizateekin auzi sekularren xede izan ziren udal-mugarte batzuk; Santiagoko eliza; astean behingo merkatua, larunbatetan; oinezkoak eta abere-taldeak nahitaez igaro behar izatea Ermuko errege-bidetik eta Pagazubiagakotik; trafikoaren gaineko zergen salbuespena; merkataritzako askatasuna, etab. Agirian aipatzen dira, halaber, Hiribilduan XIV. mendearen amaieran zeuden errotak, burdinolak eta burdinola antzerakoak.>
www.ermua.es

Esta confirmación de 1372 renueva la concesión a esta Villa, como a las demás de Vizcaya, del Fuero de Logroño; de unos términos municipales que fueron ocasión de pleitos seculares con las anteiglesias vecinas; de la iglesia de Santiago; de un mercado semanal, los sábados; de la obligatoriedad a caminantes y recuas de pasar por el camino real de Ermua y no por el de Pagazubiaga; de la exención de impuestos de tráfico; libertad de comercio, etc. También el documento alude a los molinos, ferrerías y referrerías, existentes en la Villa, a finales del siglo XIV.
www.ermua.es


Oñatiko Udal Artxiboko Erdi Aroko iturrien hirugarren liburukiak hiru dokumentu transkribatzen ditu, Barriako Santa Maria (Araba) monasterioarekin izan zituen auziei dagozkienak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

El tercer volumen de las fuentes medievales del Archivo Municipal de Oñati transcribe tres documentos referidos a los pleitos que mantuvo el concejo de Oñati con el monasterio de Santa María de Barria, en Álava.
www.eusko-ikaskuntza.org


Oraindik argitaratzeko geratzen den hirugarren batek Oñatiko kontzejuak Barriako (Araba) monasterioarekin XV. Mendearen amaieratik XVI.aren erdialdera izandako auzien dokumentazioa bilduko du. Izan ere, dokumentazio horren garrantzia eta ezaugarriak kontuan harturik, beste liburuki batean argitaratzea erabaki dugu. Oraingo honetan jasoriko dokumentuak funtsean ondoko gai hauei buruzkoak dira: kontzejuak Kondearekin izandako auziak -lehen instantziako jurisdikzioagatik eta auzokoak Kondearen alkate nagusiarekin izandako istiluagatik- eta Frantziaren aurkako gerran soldaduak bidali behar izan zituenekoa; Juan Perez de Campiacelay, Oñatin sortu eta Lisboan hil zen merkatariaren dokumentazio partikularreko hogei dokumentu, udal artxiboaren barne dagoen Nicolas Perez de Lazarragaren dokumentazioan sarturik daudenak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Queda pendiente de publicar un tercero con la documentación de los pleitos que desde finales del siglo XV a mediados del XVI mantuvo el concejo de Oñati con el Monasterio de Barria, en Alava, que por su entidadf y características se ha decidido publicar en otro volumen. Los documentos que se recogen en este libro tratan fundamentalmente de los diversos pleitos que mantuvo el concejo con el Conde sobre la jurisdicción en primera instancia y el altercado que tuvieron los vecinos con el alacalde mayor del Conde, y sobre el envío de tropas a la guerra contra Francia; veinte documentos pertenecientes a la documentación particular de Juan perez de Campiacelay, mercader natural de Oñati que murió en Lisboa, y que están integrados en la perteneciente de Nicolas Perez de Lazarraga, incluída en el archivo municipal.
www.eusko-ikaskuntza.org


Dena den, prozesioan elizako arropak erabiltzen zituztenez, gotzainak auzia jarri zuen, eta denboraren poderioz, kaxa eramateko modua aldatzen hasi ziren.>
www.euskomedia.org

Por el uso que se hacía de ropas de Iglesia hubo pleito con el obispo y después de bastantes años fue modificándose esta forma de traslado.
www.euskomedia.org


Hernani eta Urnietaren arteko liskarrak zirela-eta ospatutako auzietan esku-hartu zuen, Hernaniko aingura fabrika sendotzearen alde egin zuen (horretarako Ensenada ministroarekin gutunak trukatu zituen), Oiartzuneko etsaitasun zaharrak konpontzen ibili zen, eta baita Donostia eta Tolosa barneko gatazketan ere; Gipuzkoako Batzar Nagusietan predikatu zuen, eta baita Iruñean ere, S. Francisco de Regisen santu egitea zela-eta; Asentzioko San Martin zela-eta Beasain eta Bergararen artean zegoen polemikan esku-hartu zuen, Hernaniko, Donostiako, Mendaroko, Solaruzeko agustindarren eta Zumaiako karmeldarren erreforman parte hartze aktiboa izan zuen, Agustin de Leiza jaunaren ondasunak kudeatu zituen Andoainen parrokia handia bat eraikitzeko eta, han, dohantzailearen hil-otoitza egin zuen euskaraz, hil baino lehenxeago.>
www.euskomedia.org

Intervino en pleitos por rozaduras entre Hernani y Urnieta, en la consolidación del asiento de anclas de Hernani para lo que se carteó con el ministro Ensenada, en el arreglo de viejas enemistades en Oiartzun o de conflictos municipales en Donostia-San Sebastián y Tolosa; predicó en las Juntas generales de Gipuzkoa, y en Pamplona / Iruña en la canonización de S. Francisco de Regis; terció en la polémica entre Beasain y Bergara sobre San Martín de la Ascensión, medió activamente en la reforma de las Agustinas de Hernani, Donostia-San Sebastián, Mendaro, Soraluze-Placencia de las Armas y de las carmelitas de Zumaia, administró los caudales de D. Agustín de Leiza en favor de la construcción de la gran parroquia de Andoain, donde pronunció la oración fúnebre del donante en euskera poco antes de morir.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

juicio (es)

Bartzelonako Euskal Etxeak 'Auzia auzi' dokumentala eta Jaume Asens abokatuaren hitzaldia eskainiko du>
www.euskalkultura.com

La Euskal Etxea de Barcelona proyectará el documental 'Auzia auzi' (Juicio al juicio) con la charla del abogado Jaume Asens
www.euskalkultura.com


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria
www.euskalkultura.com


XVI. mendean Lazkaoko etxeak jabetu nahi izan zuen, baina auzotarrek auzitara jo zuten, eta 1581 urtean egin zen auzian arrazoia herriari eman zitzaion.>
ataunturismoa.net

La casa de Lazkao quiso apropiársela en el siglo XVI pero los vecinos acudieron a los tribunales y en el juicio celebrado en 1851 se dio la razón al pueblo.
ataunturismoa.net


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta — Euskal Kultura>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria — Euskal Kultura
www.euskalkultura.com


Bateragune auziaren epaiketa politikoa marko demokratiko berria oztopatzea duela helburu dio EAk>
www.euskoalkartasuna.org

EA denuncia que el juicio político del caso Bateragune pretende obstaculizar un nuevo marco democrático
www.euskoalkartasuna.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

disputa (es)

Antonia de Vidaurrek, nahiz eta baldintzak egoki betetzen omen zituen, auzia utzi zuen, antza denez, gehiago eskaintzeko gai izango ez zelako.>
www.euskonews.com

Antonia de Vidaurre, aunque cumplía debidamente todos los requisitos, abandonó la disputa porque, según parece, no tendría medios para aumentar su oferta.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

problema (es)

Une horretan zatiturik ageri dira Karlos II.aren interesak: alde batetik Gaztelako gerra zibila, orduantxe amaitu zena (1369) eta, bestetik, Frantzian zituen interesak, Montpellierreko jabegoaren auzia konpontzen saiatuko zen, eta era horretara ulertzen da Frantziara joan izana 1369 urtearen erdian.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En este momento Carlos II divide su interés entre la guerra civil castellana, que acabará en este momento (1369) y sus intereses en Francia, donde intentará solucionar el problema de la posesión de Montpellier, lo que explica su marcha a Francia a mediados de 1369.
www.eusko-ikaskuntza.org


Izan ere, arazo ekonomikoak, gizarte auziak, jarduera juridikoa, nazioarteko harremanak, tipologia industriala, garaiko hiztegi eta toponimia, eta abar aurkitzen ditugu erregistroen kontuetan. Kasu honetan, 1294 urteari dagokion Registro de Comptos nº 6 izenekoaren transkripzioa eta aurkibideak aurkezten ditugu.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En las cuentas de los registros hallamos cuestiones económicas, problemas sociales, actividad jurídica, relaciones internacionales, tipología industrial y arquitectónica, vocabulario y toponimia de la época, etc. En este caso presentamos la transcripción e índices del denominado Registro de Comptos nº 6 correspondiente al año 1294.
www.eusko-ikaskuntza.org


Auzi honi buruzko idatzi eta eztabaidetan “euskara batua” edo “hizkuntza literario komuna”, oro har, sinonimoak ziren eta idatzizko hizkuntza adierazten zuten.>
www.euskara.euskadi.net

En los textos y debates relativos a este problema, las expresiones “euskera batua”, “vasco unificado” o “lengua literaria común” eran, en general, sinónimas y hacían referencia a la lengua escrita.
www.euskara.euskadi.net


Arriskuaren gizartea" eta "bigarren modernotasuna" bezalako kontzeptuen sortzailea da, eta askotariko auziak ditu aztergai: modernotasuna, arazo ekologikoak, indibidualtasuna eta globalizazioa.>
www.basqueresearch.com

Creador de los conceptos de la "sociedad del riesgo" y la "segunda modernidad", Beck estudia aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización.
www.basqueresearch.com


Gurera etorriz, 1749an Beain izeneko kortan egindako mugarriztatzeak Legazpin zituzten neurrien auzia erabat argitzen du.>
www.euskonews.com

Volviendo al tema que nos ocupa, la delimitación que se llevó a cabo en 1749 en el sel de Beain aclara bastante el problema de las medidas de Legazpi.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

cuestión (es)

Hitzaldia 'Saharako auzia: Historia eta oraina', Ramon Mayrataren eskutik, 'Afrika eta euskal esploratzaileak' zikloaren baitan>
www.euskalkultura.com

Charla de Ramón Mayrata sobre 'La cuestión del Sahara: Historia y actualidad', dentro del ciclo Africa y los exploradores vascos
www.euskalkultura.com


Bestalde, Araudia eta Gobernuaren Batzordean Ganberako gobernuaren eta barne-erregimeneko auzi guztiak erabakitzen dira, besteak beste, Eusko Legebiltzarreko langileen estatutua aldatzea eta indargabetzea, Legebiltzarrak aurkeztutako aurrekontu-proiektua aztertu eta onartzea, edo legebiltzarkideen orotariko ordainsarien urteko zenbatekoa zehaztea.>
www.euskomedia.org

La Comisión de Reglamento y Gobierno, por su parte, decide todas las cuestiones de gobierno y régimen interior de la Cámara, como son, entre otras, la modificación y derogación del Estatuto del Personal al servicio del Parlamento Vasco, el estudio y aprobación del proyecto de presupuesto del Parlamento, o la determinación anual de la cuantía de todo tipo de retribuciones de los parlamentarios y parlamentarias.
www.euskomedia.org


Euskal Autonomia Erkidegoak 5/1997 Legearen bidez eman dio erantzuna auzi honi.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Las respuestas de estas cuestiones se encuentran recogidas en la Ley vasca 5/1997, de Utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
www.eusko-ikaskuntza.org


Modu horretara, irakurleak egiaztatu ahal izango duenez, Salvatierra hiriaren eta inguruko herrisken arteko gatazka eta auzien berri ematen zaigu bertan. Arazo horiek hainbat alorretakoak dira: alcaldía de sacas delakoa eta Kalagorriko apezpiku barrutiko hamarren eta aduanen errenta, mugako mendi eta mendialdeen ustiapenak zekartzan arazoak, edo hiriko kontzejuaren antolamendua.>
www.eusko-ikaskuntza.org

De esta forma, y como podrá comprobar el lector, en los textos se hace referencia a las disputas y pleitos entre la villa de Salvatierra y las aldeas vecinas por diversas cuestiones, a aspectos relacionados con la alcaldía de sacas y con la renta de diezmos y aduanas del obispado de Calahorra, a la problemática derivada de la explotación de los montes y sierras fronterizas, o a la organización concejil de la villa.
www.eusko-ikaskuntza.org


Baina, horrez gain, Quebeceko gizartean bizirik dagoen auzi bat dago, euskal gizarteko hainbat sektoretan oraindik ematen ez dena: kultura demokratikoa.>
www.euskomedia.org

Pero hay, además, otra cuestión vivamente presente en la sociedad del Québec, que aún no se manifiesta del todo en algunos sectores de la sociedad vasca: la cultura democrática.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

asunto (es)

Deskarga "Epaitegiek auziak ebaztea.>
www.euskadi.net

Descargar "Resolución de asuntos por tribunales de justicia.
www.euskadi.net


Estatu Kide orori egiten die erreferentzia hitzez hitz ("erga omnes" betebeharra, Nazioarteko Justizia Auzitegiaren sententziak Timorreko auzian jasotzen duen moduan), baita "lurralde ez autonomoak eta fideikomiso egoeran dauden lurraldeak hornitzeko erantzukizuna dutenei" ere (Itzulpen moldatua gaztelaniatik). Horrek zera esanahi du, dagoeneko ez gaudela soilik egoera koloniak ohikoen, lurralde ez autonomoen edo fideikomisoen aurrean, Estatu Kide bateko herri baten mendekotasunetik haratago Itunean barneratzen diren betebeharren aurrean baizik.>
www.euskomedia.org

Se refiere literalmente a todos los Estados Partes (obligación "erga omnes", como recoge la Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Timor), incluidos "los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso", lo cual implica literalmente que no estamos simplemente ya ante la situaciones coloniales clásicas, territorios no autónomos o fideicomisos, sino ante obligaciones que existen prescindiendo de la dependencia de un pueblo de un Estado Parte en el Pacto.
www.euskomedia.org


Bereziki, estatuek ez dute beste estatu batzuen barneko auzietan esku hartu behar, horrela erabaki askearen eskubidea kaltetu egiten baita.>
www.euskomedia.org

En especial, los Estados no deben interferir en los asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
www.euskomedia.org


Ondoren, Mauraren Gobernuaren aurkako hitzak esan ostean, Prieto euskal nazionalisten antiliberalismoa eta papismoa agerian uztera mugatu zen; bere iritziz demokratikoa zen eta auzi erlijioso eta zibilak banatzen zituen herrialde bateko tradizioaren aurka egiten baitzuen jarrera horrek.>
www.euskomedia.org

Después su discurso, tras el ataque al Gobierno Maura, de rigor, se limitó a poner en evidencia el antiliberalismo y papismo de los nacionalistas vascos en contraposición a lo que Prieto consideraba ser la tradición del país, democrático y separador de los asuntos religiosos y civiles.
www.euskomedia.org


Ohar hori NBEn Giza Eskubideen Batzordetik (1984ko 21. saioa) eratortzen da eta Nazioarteko Justizia Auzitegiaren erabaki askeari buruzko (Ekialdeko Timorreko auzian) jurisprudentzia berrienak berresten du. Aipatu auzi hori geroago aztertuko da.>
www.euskomedia.org

Esta observación parte del propio Comité de DD.HH de la ONU (21ª Sesión, 1984) y es sobradamente ratificada por la jurisprudencia más reciente del Tribunal Internacional de Justicia, sobre libre determinación, en el asunto de Timor Oriental, como luego se examinará.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

causa (es)

Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la ...
www.aralar.net


Berrespen horretatik abiatuta, herri-akusazio gisa berehala eta presazko izaerarekin pertsonatzeko deia luzatu diote Batzar Nagusiek Gipuzkoako Foru Aldundiari Charo Roman hernaniarraren hilketagatik eta bere alabaren erasoagatik irekitako auzi judizialean.>
www.aralar.net

Partiendo de ese punto, las juntas han solicitado a la Diputación su personación urgente e inmediata como acusación popular en la causa judicial abierta por el asesinato de la hernaniarra Charo Román, y por la agresión sufrida por su hija.
www.aralar.net


Genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzietan Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari, Aralarren ekimenez>
www.aralar.net

Las JJGG de Gipuzkoa instan a la Diputación a personarse con la cámara foral en las causas que se abran por violencia de género
www.aralar.net


Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira. Era berean, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan Gipuzkoako Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la Diputación a que se persone en las mismas junto con la cámara foral.
www.aralar.net


Aurreko legealdian erabaki genuen, Nagore Laffageren hilketaren karietarat, Batzar Nagusiak akusazio partikular bezala aurkeztea auzian eta konpromisoa hartu genuen aurrerantzean, antzeko kasurik balego, gauza bera egiteko.>
www.aralar.net

En la anterior legislatura se tomó la decisión, a raíz del asesinato de la jóven Nagore Laffage, de que las Juntas Generales se personaran como acusación particular en esa causa y se adoptó el compromiso de actuar de la misma forma en los futuros casos que pudiera haber.
www.aralar.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

contencioso (es)

Behinola Euskal Autonomia Erkidegoko JANko Administrazioarekiko Auzien Salak osorik ezetsi zituen errekurtso horiek.>
www.conciertoeconomico1

Dichos recursos fueron íntegramente desestimados en su día por parte de la Sala de lo Contencioso del TSJ País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Udalerriek udal zergen ezarpen eta eraginkortasunari buruz emandako egintzen aurka, berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango zaio, administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, haiek ebatzi zituen organo berari.>
www.errenteria2

Contra los actos de los Municipios sobre la aplicación y efectividad de sus tributos podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso administrativo.
www.errenteria2


Deskarga "Administrazioarekiko auzien epaitegiak.>
www.euskadi.net

Descargar "Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
www.euskadi.net


Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Adminis¬tra-zio¬aren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazio¬aren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

Contra ese acuerdo, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col


Gaur egun, zorionez, Jose Luis Alvarez-Taladrizen edizio kritikoa dugu; bertan egileak, santuaren jatorriari buruzko auzia behin betiko gainditzeko datu nagusia -nahi gabe- eskaintzen du eta, gainera, bere arretari esker lehen Kontakizunak-en hiru kopia eta bigarrenaren beste hiru aurkitu ditu, eta, patxadaz, bi kontakizunak-en "testua" -liburuan 100 orrialde baino gehiago betezen dituena- birmoldatu du, eta gure herrikideak martirioa jasan baino hilabete batzuk lehenago idatzi zituen "bezalaxe" birmoldatu ere.>
beasainMerged2col

A este respecto hoy tenemos la fortuna de contar con la edición crítica de José Luis Alvarez-Taladriz, quien, además de haber aportado -sin proponérselo- el dato clave para superar definitivamente el contencioso sobre el origen del santo, ha hallado con su diligencia tres copias de la primera Relación y otras tantas de la segunda y recompuesto pacientemente el "texto" de las dos Relaciones - más de 100 páginas del libro- "tal" y como las escribió nuestro paisano meses antes de su martirio.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

litigio (es)

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenako auzitegiak eskudunak izango dira hitzarmenaren interpretazioari,betetzeari,amaierari, suntsiarazpenari eta ondorioei buruz ager litezkeen auziak ebazteko, baldin eta sortuko den jarraipen -batzordeak beroriek ebazterik izan ez du.>
beasainMerged2col

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo para resolver los litigios que pudieran surgir, y que no hayan podido resolverse por la Comisión de Seguimiento que se establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio.
beasainMerged2col


Asmo oneko negoziaketen bidez, aipatutako hirurogei (60) eguneko epean, auzia konpontzerik ez balego, ZBO hauek jasotzen dituzten zerbitzu guztiak , Espainiako Legeriaren menpe geratuko dira. ZBO hauen inguruko edozein auzi edo hitzarmen honetan oinarritutako edozein auzi , Bilboko (Espainia) auzitegiaren menpe gerutuko da . DUALIAk eskubide osoa izango du auzia eskudun den beste edozein auzitegira eramateko.>
www.byvox18

En caso de no poder resolver el litigio mediante negociaciones de buena fe en el mencionado periodo de sesenta (60) días, todos los Servicios cubiertos por los presentes TCG se someterán a la legislación española, y cualquier litigio relativo a los presentes TCG y/o cualquier litigio originado según los fundamentos del presente Contrato se someterán a los Tribunales de Bilbao (España), sin perjuicio del derecho de DUALIA a trasladar el caso a cualquier otro tribunal competente.
www.byvox18


Askotan, gertaera historikoak eta haien ondorioak bizi izan zituztenen iritziak eta lekukotasunak bildurik daude mendetan metatutako administrazio idazkietan, berdin auzi, nola txosten, salaketak edo berdin jaiak; hauen aukeraketa batek “Lekukoak Mintzo” atala osatzen du, garrantzitsua iruditzen baitzitzaidan hitza ematea kontatzen dena bizitu edota pairatu zutenei.>
www.euskonews.com

Los escritos administrativos acumulados durante siglos recogen frecuentemente las opiniones y testimonios de aquellos que vivieron determinados acontecimientos históricos y sus consecuencias, trátese de litigios, informes, denuncias o fiestas, cuya selección conforma el apartado “Lekukoak Mintzo” (“Hablan los testigos”), ya que me pareció importante dar la palabra a los que vivieron o padecieron todo lo que se describe.
www.euskonews.com


Liskarraren azpian, Pakistango musulmanen eta Indiako hinduen arteko desberdintasun erlijiosoak ez ezik muga-auzi bat zegoen: Kaxmirrena hain zuzen, baliabide naturaletan oso aberatsa den lurraldea eta estatu biek bere jabetza aldarrikatzen dutena.>
www.hiru.com

En el trasfondo del enfrentamiento no sólo se encontraban las diferencias religiosas entre los musulmanes de Pakistán y los hindúes de India; también subyacía el litigio fronterizo respecto a la soberanía de la región de Cachemira, área rica en recursos y cuyo control reclaman ambos países.
www.hiru.com


Baina auzi-bidetik kontsumitzaile elkarte baten bidez jotzeko aukera ere badago, hauek lege aholkularitza zerbitzuak baitituzte, kontsumitzaile eta erabiltzaileen banako nahiz taldeko arazoak defendatzen esperientzia handia dutenak. Auzi-bideak kostu ekonomiko batzuk dakartza.>
www.hiru.com

Pero cabe la posibilidad de acudir a esta vía a través de una asociación de consumidores, que dispone de servicios de asesoría jurídica, con amplia experiencia en la defensa de litigios individuales y colectivos. La vía judicial conlleva una serie de costes económicos.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

pleito (es)

1372ko konfirmazioak Logroñoko forua eman zion berriro Hiribildu honi, eta berdin Bizkaiko gainerakoei; baita beste hauek ere: ondoko elizateekin auzi sekularren xede izan ziren udal-mugarte batzuk; Santiagoko eliza; astean behingo merkatua, larunbatetan; oinezkoak eta abere-taldeak nahitaez igaro behar izatea Ermuko errege-bidetik eta Pagazubiagakotik; trafikoaren gaineko zergen salbuespena; merkataritzako askatasuna, etab. Agirian aipatzen dira, halaber, Hiribilduan XIV. mendearen amaieran zeuden errotak, burdinolak eta burdinola antzerakoak.>
www.ermua.es

Esta confirmación de 1372 renueva la concesión a esta Villa, como a las demás de Vizcaya, del Fuero de Logroño; de unos términos municipales que fueron ocasión de pleitos seculares con las anteiglesias vecinas; de la iglesia de Santiago; de un mercado semanal, los sábados; de la obligatoriedad a caminantes y recuas de pasar por el camino real de Ermua y no por el de Pagazubiaga; de la exención de impuestos de tráfico; libertad de comercio, etc. También el documento alude a los molinos, ferrerías y referrerías, existentes en la Villa, a finales del siglo XIV.
www.ermua.es


Oñatiko Udal Artxiboko Erdi Aroko iturrien hirugarren liburukiak hiru dokumentu transkribatzen ditu, Barriako Santa Maria (Araba) monasterioarekin izan zituen auziei dagozkienak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

El tercer volumen de las fuentes medievales del Archivo Municipal de Oñati transcribe tres documentos referidos a los pleitos que mantuvo el concejo de Oñati con el monasterio de Santa María de Barria, en Álava.
www.eusko-ikaskuntza.org


Oraindik argitaratzeko geratzen den hirugarren batek Oñatiko kontzejuak Barriako (Araba) monasterioarekin XV. Mendearen amaieratik XVI.aren erdialdera izandako auzien dokumentazioa bilduko du. Izan ere, dokumentazio horren garrantzia eta ezaugarriak kontuan harturik, beste liburuki batean argitaratzea erabaki dugu. Oraingo honetan jasoriko dokumentuak funtsean ondoko gai hauei buruzkoak dira: kontzejuak Kondearekin izandako auziak -lehen instantziako jurisdikzioagatik eta auzokoak Kondearen alkate nagusiarekin izandako istiluagatik- eta Frantziaren aurkako gerran soldaduak bidali behar izan zituenekoa; Juan Perez de Campiacelay, Oñatin sortu eta Lisboan hil zen merkatariaren dokumentazio partikularreko hogei dokumentu, udal artxiboaren barne dagoen Nicolas Perez de Lazarragaren dokumentazioan sarturik daudenak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Queda pendiente de publicar un tercero con la documentación de los pleitos que desde finales del siglo XV a mediados del XVI mantuvo el concejo de Oñati con el Monasterio de Barria, en Alava, que por su entidadf y características se ha decidido publicar en otro volumen. Los documentos que se recogen en este libro tratan fundamentalmente de los diversos pleitos que mantuvo el concejo con el Conde sobre la jurisdicción en primera instancia y el altercado que tuvieron los vecinos con el alacalde mayor del Conde, y sobre el envío de tropas a la guerra contra Francia; veinte documentos pertenecientes a la documentación particular de Juan perez de Campiacelay, mercader natural de Oñati que murió en Lisboa, y que están integrados en la perteneciente de Nicolas Perez de Lazarraga, incluída en el archivo municipal.
www.eusko-ikaskuntza.org


Dena den, prozesioan elizako arropak erabiltzen zituztenez, gotzainak auzia jarri zuen, eta denboraren poderioz, kaxa eramateko modua aldatzen hasi ziren.>
www.euskomedia.org

Por el uso que se hacía de ropas de Iglesia hubo pleito con el obispo y después de bastantes años fue modificándose esta forma de traslado.
www.euskomedia.org


Hernani eta Urnietaren arteko liskarrak zirela-eta ospatutako auzietan esku-hartu zuen, Hernaniko aingura fabrika sendotzearen alde egin zuen (horretarako Ensenada ministroarekin gutunak trukatu zituen), Oiartzuneko etsaitasun zaharrak konpontzen ibili zen, eta baita Donostia eta Tolosa barneko gatazketan ere; Gipuzkoako Batzar Nagusietan predikatu zuen, eta baita Iruñean ere, S. Francisco de Regisen santu egitea zela-eta; Asentzioko San Martin zela-eta Beasain eta Bergararen artean zegoen polemikan esku-hartu zuen, Hernaniko, Donostiako, Mendaroko, Solaruzeko agustindarren eta Zumaiako karmeldarren erreforman parte hartze aktiboa izan zuen, Agustin de Leiza jaunaren ondasunak kudeatu zituen Andoainen parrokia handia bat eraikitzeko eta, han, dohantzailearen hil-otoitza egin zuen euskaraz, hil baino lehenxeago.>
www.euskomedia.org

Intervino en pleitos por rozaduras entre Hernani y Urnieta, en la consolidación del asiento de anclas de Hernani para lo que se carteó con el ministro Ensenada, en el arreglo de viejas enemistades en Oiartzun o de conflictos municipales en Donostia-San Sebastián y Tolosa; predicó en las Juntas generales de Gipuzkoa, y en Pamplona / Iruña en la canonización de S. Francisco de Regis; terció en la polémica entre Beasain y Bergara sobre San Martín de la Ascensión, medió activamente en la reforma de las Agustinas de Hernani, Donostia-San Sebastián, Mendaro, Soraluze-Placencia de las Armas y de las carmelitas de Zumaia, administró los caudales de D. Agustín de Leiza en favor de la construcción de la gran parroquia de Andoain, donde pronunció la oración fúnebre del donante en euskera poco antes de morir.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

juicio (es)

Bartzelonako Euskal Etxeak 'Auzia auzi' dokumentala eta Jaume Asens abokatuaren hitzaldia eskainiko du>
www.euskalkultura.com

La Euskal Etxea de Barcelona proyectará el documental 'Auzia auzi' (Juicio al juicio) con la charla del abogado Jaume Asens
www.euskalkultura.com


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria
www.euskalkultura.com


XVI. mendean Lazkaoko etxeak jabetu nahi izan zuen, baina auzotarrek auzitara jo zuten, eta 1581 urtean egin zen auzian arrazoia herriari eman zitzaion.>
ataunturismoa.net

La casa de Lazkao quiso apropiársela en el siglo XVI pero los vecinos acudieron a los tribunales y en el juicio celebrado en 1851 se dio la razón al pueblo.
ataunturismoa.net


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta — Euskal Kultura>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria — Euskal Kultura
www.euskalkultura.com


Bateragune auziaren epaiketa politikoa marko demokratiko berria oztopatzea duela helburu dio EAk>
www.euskoalkartasuna.org

EA denuncia que el juicio político del caso Bateragune pretende obstaculizar un nuevo marco democrático
www.euskoalkartasuna.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

disputa (es)

Antonia de Vidaurrek, nahiz eta baldintzak egoki betetzen omen zituen, auzia utzi zuen, antza denez, gehiago eskaintzeko gai izango ez zelako.>
www.euskonews.com

Antonia de Vidaurre, aunque cumplía debidamente todos los requisitos, abandonó la disputa porque, según parece, no tendría medios para aumentar su oferta.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

problema (es)

Une horretan zatiturik ageri dira Karlos II.aren interesak: alde batetik Gaztelako gerra zibila, orduantxe amaitu zena (1369) eta, bestetik, Frantzian zituen interesak, Montpellierreko jabegoaren auzia konpontzen saiatuko zen, eta era horretara ulertzen da Frantziara joan izana 1369 urtearen erdian.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En este momento Carlos II divide su interés entre la guerra civil castellana, que acabará en este momento (1369) y sus intereses en Francia, donde intentará solucionar el problema de la posesión de Montpellier, lo que explica su marcha a Francia a mediados de 1369.
www.eusko-ikaskuntza.org


Izan ere, arazo ekonomikoak, gizarte auziak, jarduera juridikoa, nazioarteko harremanak, tipologia industriala, garaiko hiztegi eta toponimia, eta abar aurkitzen ditugu erregistroen kontuetan. Kasu honetan, 1294 urteari dagokion Registro de Comptos nº 6 izenekoaren transkripzioa eta aurkibideak aurkezten ditugu.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En las cuentas de los registros hallamos cuestiones económicas, problemas sociales, actividad jurídica, relaciones internacionales, tipología industrial y arquitectónica, vocabulario y toponimia de la época, etc. En este caso presentamos la transcripción e índices del denominado Registro de Comptos nº 6 correspondiente al año 1294.
www.eusko-ikaskuntza.org


Auzi honi buruzko idatzi eta eztabaidetan “euskara batua” edo “hizkuntza literario komuna”, oro har, sinonimoak ziren eta idatzizko hizkuntza adierazten zuten.>
www.euskara.euskadi.net

En los textos y debates relativos a este problema, las expresiones “euskera batua”, “vasco unificado” o “lengua literaria común” eran, en general, sinónimas y hacían referencia a la lengua escrita.
www.euskara.euskadi.net


Arriskuaren gizartea" eta "bigarren modernotasuna" bezalako kontzeptuen sortzailea da, eta askotariko auziak ditu aztergai: modernotasuna, arazo ekologikoak, indibidualtasuna eta globalizazioa.>
www.basqueresearch.com

Creador de los conceptos de la "sociedad del riesgo" y la "segunda modernidad", Beck estudia aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización.
www.basqueresearch.com


Gurera etorriz, 1749an Beain izeneko kortan egindako mugarriztatzeak Legazpin zituzten neurrien auzia erabat argitzen du.>
www.euskonews.com

Volviendo al tema que nos ocupa, la delimitación que se llevó a cabo en 1749 en el sel de Beain aclara bastante el problema de las medidas de Legazpi.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

cuestión (es)

Hitzaldia 'Saharako auzia: Historia eta oraina', Ramon Mayrataren eskutik, 'Afrika eta euskal esploratzaileak' zikloaren baitan>
www.euskalkultura.com

Charla de Ramón Mayrata sobre 'La cuestión del Sahara: Historia y actualidad', dentro del ciclo Africa y los exploradores vascos
www.euskalkultura.com


Bestalde, Araudia eta Gobernuaren Batzordean Ganberako gobernuaren eta barne-erregimeneko auzi guztiak erabakitzen dira, besteak beste, Eusko Legebiltzarreko langileen estatutua aldatzea eta indargabetzea, Legebiltzarrak aurkeztutako aurrekontu-proiektua aztertu eta onartzea, edo legebiltzarkideen orotariko ordainsarien urteko zenbatekoa zehaztea.>
www.euskomedia.org

La Comisión de Reglamento y Gobierno, por su parte, decide todas las cuestiones de gobierno y régimen interior de la Cámara, como son, entre otras, la modificación y derogación del Estatuto del Personal al servicio del Parlamento Vasco, el estudio y aprobación del proyecto de presupuesto del Parlamento, o la determinación anual de la cuantía de todo tipo de retribuciones de los parlamentarios y parlamentarias.
www.euskomedia.org


Euskal Autonomia Erkidegoak 5/1997 Legearen bidez eman dio erantzuna auzi honi.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Las respuestas de estas cuestiones se encuentran recogidas en la Ley vasca 5/1997, de Utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
www.eusko-ikaskuntza.org


Modu horretara, irakurleak egiaztatu ahal izango duenez, Salvatierra hiriaren eta inguruko herrisken arteko gatazka eta auzien berri ematen zaigu bertan. Arazo horiek hainbat alorretakoak dira: alcaldía de sacas delakoa eta Kalagorriko apezpiku barrutiko hamarren eta aduanen errenta, mugako mendi eta mendialdeen ustiapenak zekartzan arazoak, edo hiriko kontzejuaren antolamendua.>
www.eusko-ikaskuntza.org

De esta forma, y como podrá comprobar el lector, en los textos se hace referencia a las disputas y pleitos entre la villa de Salvatierra y las aldeas vecinas por diversas cuestiones, a aspectos relacionados con la alcaldía de sacas y con la renta de diezmos y aduanas del obispado de Calahorra, a la problemática derivada de la explotación de los montes y sierras fronterizas, o a la organización concejil de la villa.
www.eusko-ikaskuntza.org


Baina, horrez gain, Quebeceko gizartean bizirik dagoen auzi bat dago, euskal gizarteko hainbat sektoretan oraindik ematen ez dena: kultura demokratikoa.>
www.euskomedia.org

Pero hay, además, otra cuestión vivamente presente en la sociedad del Québec, que aún no se manifiesta del todo en algunos sectores de la sociedad vasca: la cultura democrática.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

asunto (es)

Deskarga "Epaitegiek auziak ebaztea.>
www.euskadi.net

Descargar "Resolución de asuntos por tribunales de justicia.
www.euskadi.net


Estatu Kide orori egiten die erreferentzia hitzez hitz ("erga omnes" betebeharra, Nazioarteko Justizia Auzitegiaren sententziak Timorreko auzian jasotzen duen moduan), baita "lurralde ez autonomoak eta fideikomiso egoeran dauden lurraldeak hornitzeko erantzukizuna dutenei" ere (Itzulpen moldatua gaztelaniatik). Horrek zera esanahi du, dagoeneko ez gaudela soilik egoera koloniak ohikoen, lurralde ez autonomoen edo fideikomisoen aurrean, Estatu Kide bateko herri baten mendekotasunetik haratago Itunean barneratzen diren betebeharren aurrean baizik.>
www.euskomedia.org

Se refiere literalmente a todos los Estados Partes (obligación "erga omnes", como recoge la Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Timor), incluidos "los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso", lo cual implica literalmente que no estamos simplemente ya ante la situaciones coloniales clásicas, territorios no autónomos o fideicomisos, sino ante obligaciones que existen prescindiendo de la dependencia de un pueblo de un Estado Parte en el Pacto.
www.euskomedia.org


Bereziki, estatuek ez dute beste estatu batzuen barneko auzietan esku hartu behar, horrela erabaki askearen eskubidea kaltetu egiten baita.>
www.euskomedia.org

En especial, los Estados no deben interferir en los asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
www.euskomedia.org


Ondoren, Mauraren Gobernuaren aurkako hitzak esan ostean, Prieto euskal nazionalisten antiliberalismoa eta papismoa agerian uztera mugatu zen; bere iritziz demokratikoa zen eta auzi erlijioso eta zibilak banatzen zituen herrialde bateko tradizioaren aurka egiten baitzuen jarrera horrek.>
www.euskomedia.org

Después su discurso, tras el ataque al Gobierno Maura, de rigor, se limitó a poner en evidencia el antiliberalismo y papismo de los nacionalistas vascos en contraposición a lo que Prieto consideraba ser la tradición del país, democrático y separador de los asuntos religiosos y civiles.
www.euskomedia.org


Ohar hori NBEn Giza Eskubideen Batzordetik (1984ko 21. saioa) eratortzen da eta Nazioarteko Justizia Auzitegiaren erabaki askeari buruzko (Ekialdeko Timorreko auzian) jurisprudentzia berrienak berresten du. Aipatu auzi hori geroago aztertuko da.>
www.euskomedia.org

Esta observación parte del propio Comité de DD.HH de la ONU (21ª Sesión, 1984) y es sobradamente ratificada por la jurisprudencia más reciente del Tribunal Internacional de Justicia, sobre libre determinación, en el asunto de Timor Oriental, como luego se examinará.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

causa (es)

Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la ...
www.aralar.net


Berrespen horretatik abiatuta, herri-akusazio gisa berehala eta presazko izaerarekin pertsonatzeko deia luzatu diote Batzar Nagusiek Gipuzkoako Foru Aldundiari Charo Roman hernaniarraren hilketagatik eta bere alabaren erasoagatik irekitako auzi judizialean.>
www.aralar.net

Partiendo de ese punto, las juntas han solicitado a la Diputación su personación urgente e inmediata como acusación popular en la causa judicial abierta por el asesinato de la hernaniarra Charo Román, y por la agresión sufrida por su hija.
www.aralar.net


Genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzietan Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari, Aralarren ekimenez>
www.aralar.net

Las JJGG de Gipuzkoa instan a la Diputación a personarse con la cámara foral en las causas que se abran por violencia de género
www.aralar.net


Gipuzkoako Batzar Nagusiek berretsi egin dute, Aralarren ekimenez, 2008ko irailaren 12an onartutako 46/2008 ebazpena, eta, horren ondorioz, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan pertsonatuko dira. Era berean, genero-indarkeriagatik abian jartzen diren auzi judizialetan Gipuzkoako Batzar Nagusiekin batera pertsona dadila eskatu dio foru ganberak Diputazioari.>
www.aralar.net

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado, a instancias de Aralar, la resolución 46/2008, aprobada el día 12 de septiembre de 2008, por lo que se personarán en las causas judiciales que se abran por violencia de género y han instado a la Diputación a que se persone en las mismas junto con la cámara foral.
www.aralar.net


Aurreko legealdian erabaki genuen, Nagore Laffageren hilketaren karietarat, Batzar Nagusiak akusazio partikular bezala aurkeztea auzian eta konpromisoa hartu genuen aurrerantzean, antzeko kasurik balego, gauza bera egiteko.>
www.aralar.net

En la anterior legislatura se tomó la decisión, a raíz del asesinato de la jóven Nagore Laffage, de que las Juntas Generales se personaran como acusación particular en esa causa y se adoptó el compromiso de actuar de la misma forma en los futuros casos que pudiera haber.
www.aralar.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

contencioso (es)

Behinola Euskal Autonomia Erkidegoko JANko Administrazioarekiko Auzien Salak osorik ezetsi zituen errekurtso horiek.>
www.conciertoeconomico1

Dichos recursos fueron íntegramente desestimados en su día por parte de la Sala de lo Contencioso del TSJ País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Udalerriek udal zergen ezarpen eta eraginkortasunari buruz emandako egintzen aurka, berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango zaio, administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, haiek ebatzi zituen organo berari.>
www.errenteria2

Contra los actos de los Municipios sobre la aplicación y efectividad de sus tributos podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso administrativo.
www.errenteria2


Deskarga "Administrazioarekiko auzien epaitegiak.>
www.euskadi.net

Descargar "Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
www.euskadi.net


Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Adminis¬tra-zio¬aren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazio¬aren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

Contra ese acuerdo, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col


Gaur egun, zorionez, Jose Luis Alvarez-Taladrizen edizio kritikoa dugu; bertan egileak, santuaren jatorriari buruzko auzia behin betiko gainditzeko datu nagusia -nahi gabe- eskaintzen du eta, gainera, bere arretari esker lehen Kontakizunak-en hiru kopia eta bigarrenaren beste hiru aurkitu ditu, eta, patxadaz, bi kontakizunak-en "testua" -liburuan 100 orrialde baino gehiago betezen dituena- birmoldatu du, eta gure herrikideak martirioa jasan baino hilabete batzuk lehenago idatzi zituen "bezalaxe" birmoldatu ere.>
beasainMerged2col

A este respecto hoy tenemos la fortuna de contar con la edición crítica de José Luis Alvarez-Taladriz, quien, además de haber aportado -sin proponérselo- el dato clave para superar definitivamente el contencioso sobre el origen del santo, ha hallado con su diligencia tres copias de la primera Relación y otras tantas de la segunda y recompuesto pacientemente el "texto" de las dos Relaciones - más de 100 páginas del libro- "tal" y como las escribió nuestro paisano meses antes de su martirio.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

litigio (es)

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenako auzitegiak eskudunak izango dira hitzarmenaren interpretazioari,betetzeari,amaierari, suntsiarazpenari eta ondorioei buruz ager litezkeen auziak ebazteko, baldin eta sortuko den jarraipen -batzordeak beroriek ebazterik izan ez du.>
beasainMerged2col

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo para resolver los litigios que pudieran surgir, y que no hayan podido resolverse por la Comisión de Seguimiento que se establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio.
beasainMerged2col


Asmo oneko negoziaketen bidez, aipatutako hirurogei (60) eguneko epean, auzia konpontzerik ez balego, ZBO hauek jasotzen dituzten zerbitzu guztiak , Espainiako Legeriaren menpe geratuko dira. ZBO hauen inguruko edozein auzi edo hitzarmen honetan oinarritutako edozein auzi , Bilboko (Espainia) auzitegiaren menpe gerutuko da . DUALIAk eskubide osoa izango du auzia eskudun den beste edozein auzitegira eramateko.>
www.byvox18

En caso de no poder resolver el litigio mediante negociaciones de buena fe en el mencionado periodo de sesenta (60) días, todos los Servicios cubiertos por los presentes TCG se someterán a la legislación española, y cualquier litigio relativo a los presentes TCG y/o cualquier litigio originado según los fundamentos del presente Contrato se someterán a los Tribunales de Bilbao (España), sin perjuicio del derecho de DUALIA a trasladar el caso a cualquier otro tribunal competente.
www.byvox18


Askotan, gertaera historikoak eta haien ondorioak bizi izan zituztenen iritziak eta lekukotasunak bildurik daude mendetan metatutako administrazio idazkietan, berdin auzi, nola txosten, salaketak edo berdin jaiak; hauen aukeraketa batek “Lekukoak Mintzo” atala osatzen du, garrantzitsua iruditzen baitzitzaidan hitza ematea kontatzen dena bizitu edota pairatu zutenei.>
www.euskonews.com

Los escritos administrativos acumulados durante siglos recogen frecuentemente las opiniones y testimonios de aquellos que vivieron determinados acontecimientos históricos y sus consecuencias, trátese de litigios, informes, denuncias o fiestas, cuya selección conforma el apartado “Lekukoak Mintzo” (“Hablan los testigos”), ya que me pareció importante dar la palabra a los que vivieron o padecieron todo lo que se describe.
www.euskonews.com


Liskarraren azpian, Pakistango musulmanen eta Indiako hinduen arteko desberdintasun erlijiosoak ez ezik muga-auzi bat zegoen: Kaxmirrena hain zuzen, baliabide naturaletan oso aberatsa den lurraldea eta estatu biek bere jabetza aldarrikatzen dutena.>
www.hiru.com

En el trasfondo del enfrentamiento no sólo se encontraban las diferencias religiosas entre los musulmanes de Pakistán y los hindúes de India; también subyacía el litigio fronterizo respecto a la soberanía de la región de Cachemira, área rica en recursos y cuyo control reclaman ambos países.
www.hiru.com


Baina auzi-bidetik kontsumitzaile elkarte baten bidez jotzeko aukera ere badago, hauek lege aholkularitza zerbitzuak baitituzte, kontsumitzaile eta erabiltzaileen banako nahiz taldeko arazoak defendatzen esperientzia handia dutenak. Auzi-bideak kostu ekonomiko batzuk dakartza.>
www.hiru.com

Pero cabe la posibilidad de acudir a esta vía a través de una asociación de consumidores, que dispone de servicios de asesoría jurídica, con amplia experiencia en la defensa de litigios individuales y colectivos. La vía judicial conlleva una serie de costes económicos.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

pleito (es)

1372ko konfirmazioak Logroñoko forua eman zion berriro Hiribildu honi, eta berdin Bizkaiko gainerakoei; baita beste hauek ere: ondoko elizateekin auzi sekularren xede izan ziren udal-mugarte batzuk; Santiagoko eliza; astean behingo merkatua, larunbatetan; oinezkoak eta abere-taldeak nahitaez igaro behar izatea Ermuko errege-bidetik eta Pagazubiagakotik; trafikoaren gaineko zergen salbuespena; merkataritzako askatasuna, etab. Agirian aipatzen dira, halaber, Hiribilduan XIV. mendearen amaieran zeuden errotak, burdinolak eta burdinola antzerakoak.>
www.ermua.es

Esta confirmación de 1372 renueva la concesión a esta Villa, como a las demás de Vizcaya, del Fuero de Logroño; de unos términos municipales que fueron ocasión de pleitos seculares con las anteiglesias vecinas; de la iglesia de Santiago; de un mercado semanal, los sábados; de la obligatoriedad a caminantes y recuas de pasar por el camino real de Ermua y no por el de Pagazubiaga; de la exención de impuestos de tráfico; libertad de comercio, etc. También el documento alude a los molinos, ferrerías y referrerías, existentes en la Villa, a finales del siglo XIV.
www.ermua.es


Oñatiko Udal Artxiboko Erdi Aroko iturrien hirugarren liburukiak hiru dokumentu transkribatzen ditu, Barriako Santa Maria (Araba) monasterioarekin izan zituen auziei dagozkienak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

El tercer volumen de las fuentes medievales del Archivo Municipal de Oñati transcribe tres documentos referidos a los pleitos que mantuvo el concejo de Oñati con el monasterio de Santa María de Barria, en Álava.
www.eusko-ikaskuntza.org


Oraindik argitaratzeko geratzen den hirugarren batek Oñatiko kontzejuak Barriako (Araba) monasterioarekin XV. Mendearen amaieratik XVI.aren erdialdera izandako auzien dokumentazioa bilduko du. Izan ere, dokumentazio horren garrantzia eta ezaugarriak kontuan harturik, beste liburuki batean argitaratzea erabaki dugu. Oraingo honetan jasoriko dokumentuak funtsean ondoko gai hauei buruzkoak dira: kontzejuak Kondearekin izandako auziak -lehen instantziako jurisdikzioagatik eta auzokoak Kondearen alkate nagusiarekin izandako istiluagatik- eta Frantziaren aurkako gerran soldaduak bidali behar izan zituenekoa; Juan Perez de Campiacelay, Oñatin sortu eta Lisboan hil zen merkatariaren dokumentazio partikularreko hogei dokumentu, udal artxiboaren barne dagoen Nicolas Perez de Lazarragaren dokumentazioan sarturik daudenak.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Queda pendiente de publicar un tercero con la documentación de los pleitos que desde finales del siglo XV a mediados del XVI mantuvo el concejo de Oñati con el Monasterio de Barria, en Alava, que por su entidadf y características se ha decidido publicar en otro volumen. Los documentos que se recogen en este libro tratan fundamentalmente de los diversos pleitos que mantuvo el concejo con el Conde sobre la jurisdicción en primera instancia y el altercado que tuvieron los vecinos con el alacalde mayor del Conde, y sobre el envío de tropas a la guerra contra Francia; veinte documentos pertenecientes a la documentación particular de Juan perez de Campiacelay, mercader natural de Oñati que murió en Lisboa, y que están integrados en la perteneciente de Nicolas Perez de Lazarraga, incluída en el archivo municipal.
www.eusko-ikaskuntza.org


Dena den, prozesioan elizako arropak erabiltzen zituztenez, gotzainak auzia jarri zuen, eta denboraren poderioz, kaxa eramateko modua aldatzen hasi ziren.>
www.euskomedia.org

Por el uso que se hacía de ropas de Iglesia hubo pleito con el obispo y después de bastantes años fue modificándose esta forma de traslado.
www.euskomedia.org


Hernani eta Urnietaren arteko liskarrak zirela-eta ospatutako auzietan esku-hartu zuen, Hernaniko aingura fabrika sendotzearen alde egin zuen (horretarako Ensenada ministroarekin gutunak trukatu zituen), Oiartzuneko etsaitasun zaharrak konpontzen ibili zen, eta baita Donostia eta Tolosa barneko gatazketan ere; Gipuzkoako Batzar Nagusietan predikatu zuen, eta baita Iruñean ere, S. Francisco de Regisen santu egitea zela-eta; Asentzioko San Martin zela-eta Beasain eta Bergararen artean zegoen polemikan esku-hartu zuen, Hernaniko, Donostiako, Mendaroko, Solaruzeko agustindarren eta Zumaiako karmeldarren erreforman parte hartze aktiboa izan zuen, Agustin de Leiza jaunaren ondasunak kudeatu zituen Andoainen parrokia handia bat eraikitzeko eta, han, dohantzailearen hil-otoitza egin zuen euskaraz, hil baino lehenxeago.>
www.euskomedia.org

Intervino en pleitos por rozaduras entre Hernani y Urnieta, en la consolidación del asiento de anclas de Hernani para lo que se carteó con el ministro Ensenada, en el arreglo de viejas enemistades en Oiartzun o de conflictos municipales en Donostia-San Sebastián y Tolosa; predicó en las Juntas generales de Gipuzkoa, y en Pamplona / Iruña en la canonización de S. Francisco de Regis; terció en la polémica entre Beasain y Bergara sobre San Martín de la Ascensión, medió activamente en la reforma de las Agustinas de Hernani, Donostia-San Sebastián, Mendaro, Soraluze-Placencia de las Armas y de las carmelitas de Zumaia, administró los caudales de D. Agustín de Leiza en favor de la construcción de la gran parroquia de Andoain, donde pronunció la oración fúnebre del donante en euskera poco antes de morir.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

auzi (eu)

juicio (es)

Bartzelonako Euskal Etxeak 'Auzia auzi' dokumentala eta Jaume Asens abokatuaren hitzaldia eskainiko du>
www.euskalkultura.com

La Euskal Etxea de Barcelona proyectará el documental 'Auzia auzi' (Juicio al juicio) con la charla del abogado Jaume Asens
www.euskalkultura.com


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria
www.euskalkultura.com


XVI. mendean Lazkaoko etxeak jabetu nahi izan zuen, baina auzotarrek auzitara jo zuten, eta 1581 urtean egin zen auzian arrazoia herriari eman zitzaion.>
ataunturismoa.net

La casa de Lazkao quiso apropiársela en el siglo XVI pero los vecinos acudieron a los tribunales y en el juicio celebrado en 1851 se dio la razón al pueblo.
ataunturismoa.net


Martxelo Otamendirekin lan topaketa bat burutuko da Euskal Etxean Egunkaria Auziaren epaiketa dela eta — Euskal Kultura>
www.euskalkultura.com

Se realizará un encuentro de trabajo con Martxelo Otamendi en base al juicio del Caso Egunkaria — Euskal Kultura
www.euskalkultura.com


Bateragune auziaren epaiketa politikoa marko demokratiko berria oztopatzea duela helburu dio EAk>
www.euskoalkartasuna.org

EA denuncia que el juicio político del caso Bateragune pretende obstaculizar un nuevo marco democrático
www.euskoalkartasuna.org

More examples