Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Bungalowan ala bungalowean; Glasgown ala Glasgowen; Andrewren ala Andrewen?


Euskararen ondare lexikaleko hitzetan, ez dago w letraz amaitzen den hitzik. Uve bikoitza euskal alfabetoko letra da, baina ez da erabiltzen ohiko euskal hitzak idazteko. Hala ere, euskal testuetan badira amaieran w letra duten kanpoko hitz arrunt batzuk (bungalow, chow-chow, crow, overflow, interview, show, know how). Bestalde, badira kanpoko leku-izenak (Heathrow, Glasgow, Wrocław, Kew) edo pertsona-izenak edo abizenak (Andrew, Matthew, Bartholomew, Bolesław; Winslow, Woodrow) edo siglak (PAW) amaieran uve bikoitza dutenak.

Horrelako hitzei kasu-marka jarri behar diegunean (NON, NORA, NONGO, NOREN…) zalantza sortu ohi da: zer da amaierako w hori, kontsonantea (b edo v bezala) edo bokala (u bezala)?

klub (klubean, klubera, klubeko…); Kiev (Kieven); Romanov (Romanoven)
buru (buruan, burura, buruko…); Arbizu (Arbizun); Peru (Peruren)

Kasu-marka jartzeko orduan, idatzizkoan, ez da kontuan hartu behar nola ahoskatzen den, baizik eta zer letra dagoen hitzaren amaieran. Adibidez, Calais leku-izena eta Shakespeare abizena Calaisen (NON) eta Shakespeareren (NOREN) idazten dira, nahiz eta [kalen] eta [xekspirren] esan. Honela dio Euskaltzaindiaren 184. arauak (Erdal hitzen deklinabidea):

Idatzizkoan, letra da oinarria, eta letra hartu behar da kontuan deklinatzeko. Alegia, euskal hitzak balira bezala hautatu behar da deklinabide-atzizkia, kontuan harturik zein den hitzaren azken letra, kontsonantea edo bokala.

 

Eta amaierako w letrari dagokionez, hau dio arau horrek:

w letraz amaitutako hitzak, idatziz, u letraz amaitutako hitzak bezala deklinatzen dira.

 

Beraz:

bungalowan gelditu da; bungalowraino lagundu nion, bungalowko atea. 

(eta ez: bungalowean, bungaloweraino, bungaloweko)

 Glasgown bizi da; Glasgowraino iritsi zen bidaian; Glasgowtik abiatu da.

 (eta ez: Glasgowen, Glasgoweraino, Glasgowetik)

Andrewren liburuak; Andrewk ordaindu du; Andrewri ez zaio gustatzen.

(eta ez Andrewen, Andrewek, Andrewi)